17  

việc làm quang chau tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh

Home Credit Viet Nam - Bắc Giang

Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh

Home Credit Viet Nam - Bắc Giang

Nhân viên phiên dịch

Cong ty TNHH Thuc an Chan nuoi Dac Khu Hope - Bắc Giang

Nhân viên Quản lý chất lượng 20

Cong ty han quoc SF - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phó phòng kỹ thuật 20

Cong ty TNHH Si Flex Viet Nam - Bắc Giang

Phó phòng hành chính nhân sự 20

Cong ty TNHH Si Flex Viet Nam - Bắc Giang - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Phó phòng hành chính nhân sự

Cong ty TNHH Si Flex Viet Nam - Bắc Giang - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân viên lễ tân

Cong ty han quoc SF - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên Quản lý chất lượng

Cong ty han quoc SF - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phó phòng sản xuất

Cong ty TNHH Si Flex Viet Nam - Bắc Giang

Phó phòng kỹ thuật

Cong ty TNHH Si Flex Viet Nam - Bắc Giang

Trưởng phòng Marketting 07

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kế toán tổng hợp

Cong ty TNHH Green Enginneering Vina - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên tuyển dụng tại các tỉnh

Bắc Giang

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH Thuc an Chan nuoi Dac Khu Hope - Bắc Giang

Nhân Viên Bảo vệ tại Bắc Giang

Bắc Giang - 7.300.000₫ một tháng

Nhân viên tổng vụ

Cong ty TNHH UMEC Viet Nam - Bắc Giang