54  

việc làm quang chau tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên bảo vệ - KCN Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang

ADANA Vietnam - Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên thị trường các tỉnh 09

Cong ty co phan nhua Chau A - Bắc Giang

Nhân viên vận hành hệ thống xử lý nước thải

Cong ty TNHH SRENG - Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên Giám sát vệ sinh Công nghiệp (Site Supervisor)

ADANA Vietnam - Bắc Giang

Nhân viên kinh doanh quốc tế

Cong Ty TNHH ITALISA VIET NAM - Bắc Giang

Quản lý dịch vụ vệ sinh Công nghiệp - Bắc Giang

ADANA Vietnam - Bắc Giang

Nhân viên vận hành hệ thống xử lý nước thải

Cong ty TNHH SRENG - Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo hành sản phẩm 09

Cong ty TNHH Tan My - Bắc Giang - 3.500.000₫ một tháng

Quản lý PQC 06

Cong ty han quoc SF - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Máy May

Bắc Giang

Trưởng Nhóm Nhân Sự

Bắc Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

QC Supervisor (Kiểm Vải)

Bắc Giang

Finishing Supervisor (Quản Đốc Hoàn Thiện)

Bắc Giang

Chuyên viên phân tích năng lực sản xuất 03

Cong ty TNHH Green Enginneering Vina - Bắc Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

QC Supervisor (Kiểm Vải)

Crystal Martin (Vietnam) Co.,ltd - Bắc Giang

Nhân Viên Bảo Trì Máy May

Crystal Martin (Vietnam) Co.,ltd - Bắc Giang

Nhân viên thu mua 29

Cong ty han quoc SF - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch $ Nhân Viên Kinh Doanh

Cong ty TNHH Mot Thanh Vien Hung Tech - Bắc Giang

Nhân viên kế hoạch sản xuất 29

Cong ty han quoc SF - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Sản Xuất

Cong ty TNHH Van dan OJI-Vinafor Bac Giang - Hà Nội - Bắc Giang

trang:     1 | 2 | 3    >>