55  

việc làm quang chau tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên kế hoạch sản xuất 29

Cong ty han quoc SF - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch $ Nhân Viên Kinh Doanh

Cong ty TNHH Mot Thanh Vien Hung Tech - Bắc Giang

Nhân viên thu mua 29

Cong ty han quoc SF - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật

Bắc Giang

Nhân Viên Sản Xuất

Bắc Giang

Nhân Viên Kỹ Thuật

Cong ty TNHH Van dan OJI-Vinafor Bac Giang - Hà Nội - Bắc Giang

Nhân Viên Sản Xuất

Cong ty TNHH Van dan OJI-Vinafor Bac Giang - Hà Nội - Bắc Giang

Kế Toán Trưởng

Bắc Giang

Nhân Viên Kỹ Thuật SMT

Bắc Giang

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Giang

Nhân Viên Thị Trường Tỉnh 23

Cong Ty Co Phan Duoc Minh Minh - Bắc Giang

Thư ký ban giám đốc 22

Cong ty TNHH Nichirin Viet Nam - Bắc Giang

Kế Toán Trưởng ( Tiếng Anh/ Tiếng Hoa)

Bắc Giang

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Bắc Giang

Nhân Viên Sale

Bắc Giang

Phó Phòng Hành Chính-Nhân Sự

Bắc Giang

Nhân viên kinh doanh- tiê'ng Anh 19

Cong ty TNHH Hosiden Viet Nam (Bac Giang) - Bắc Giang

Nhân Viên Sale

Cong Ty TNHH Si Flex Viet Nam - Bắc Giang

Phó Phòng Hành Chính-Nhân Sự

Cong Ty TNHH Si Flex Viet Nam - Bắc Giang

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Cong Ty TNHH Si Flex Viet Nam - Bắc Giang

trang:     1 | 2 | 3    >>