77  

việc làm quang chau tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên bảo vệ - KCN Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang

ADANA Vietnam - Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kỹ thuật viên Điện tử (nghe nói Tiếng Trung)

Bắc Giang

Kế Toán Trưởng

Bắc Giang

Chuyên viên Kế hoạch Sản Xuất (tiếng Trung)

Bắc Giang

Kỹ thuật viên Điện tử (nghe nói Tiếng Trung)

Bắc Giang

Chuyên viên Kế hoạch Sản Xuất (tiếng Trung)

Bắc Giang

Kế Toán Trưởng

Bắc Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Phó phòng Sản xuất 20

Cong ty TNHH Si Flex Viet Nam - Bắc Giang - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Máy May

Bắc Giang

QC Supervisor (Kiểm Vải)

Crystal Martin (Vietnam) Co.,ltd - Bắc Giang

Finishing Supervisor (Quản Đốc Hoàn Thiện)

Bắc Giang

Trưởng Nhóm Nhân Sự

Bắc Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

QC Supervisor (Kiểm Vải)

Bắc Giang

Nhân Viên Bảo Trì Máy May

Crystal Martin (Vietnam) Co.,ltd - Bắc Giang

Nhân Viên Tuyển Dụng - Kinh Doanh Tại Các Tỉnh

Bắc Giang - 300-600 $ một tháng

Phó Phòng Hành Chính-Nhân Sự

Bắc Giang

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Bắc Giang

Phó Phòng Sản Xuất

Bắc Giang

Kế Toán Trưởng ( Tiếng Anh/ Tiếng Hoa)

Bắc Giang

trang:     1 | 2 | 3    >>