54  

việc làm quang chau tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Trưởng phòng cơ sở hạ tầng 14

Cong ty TNHH Green Enginneering Vina - Bắc Giang

Tổ trưởng 14

Cong ty TNHH Inoue Viet Nam - Bắc Giang

Tổ Trưởng Chuyền May

Bắc Giang

Nhân Viên Quản Lý Phòng Lab

Bắc Giang

Nhân Viên Hành Chính (Tiếng Anh)

Bắc Giang

Purchaser

Bắc Giang

Nhân Viên Quản Lý Phòng Lab

Crystal Martin (Vietnam) Co.,ltd - Bắc Giang

Nhân Viên Hành Chính (Tiếng Anh)

Crystal Martin (Vietnam) Co.,ltd - Bắc Giang

Tổ Trưởng Chuyền May

Crystal Martin (Vietnam) Co.,ltd - Bắc Giang

Quản Đốc Nhà Máy

Bắc Giang

Purchasing Leader

Bắc Giang

Production Manager (Intimate)

Bắc Giang

Industrial Engineering Supervisor

Bắc Giang

Lab Supervisor (textile/ Garment)

Bắc Ninh - Bắc Giang

Phó phòng 03

Cong ty TNHH Green engineering vina - Bắc Giang

Phó phòng kỹ thuật 30

Cong ty TNHH Green engineering vina - Bắc Giang

Nhân Viên Bảo vệ tại Bắc Giang

Bắc Giang - 6.000.000₫ một tháng

Quản lý dịch vụ vệ sinh Công nghiệp - Bắc Giang

ADANA Vietnam - Bắc Giang

Nhân Viên Kỹ Thuật SMT

Bắc Giang

Chủ Quản Bộ Phận QC

Bắc Giang

trang:     1 | 2 | 3    >>