31  

việc làm quang chau tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

GẤP] Kỹ sư dệt may tập đoàn lớn Châu Á

Hà Nội - Bắc Giang

Phiên Dịch Tiếng Nhật(về Lĩnh Vực Sản Xuất)

Bắc Giang

Nhân Viên Phòng Đào Tạo

Bắc Giang

Nhân Viên Phòng Đào Tạo

Bắc Giang

Nhân Viên Kỹ Thuật SMT

Bắc Giang

Tổ Trưởng Sản Xuất, Quản Lý Sản Xuất

Bắc Giang

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

Bắc Giang

Nhân Viên Đào Tạo

Bắc Giang

Nhân Viên QC

Bắc Giang

Quản Lý CS

Bắc Giang

Nhân Viên Kinh Doanh Quốc Tế

Bắc Giang

Nhân Viên Kỹ Thuật Assy

Bắc Giang

Tổ Trưởng SMT

Bắc Giang

Giày da/Thuộc da - Nhân Viên Bảo Vệ Tại Bắc Giang

CONG TY CO PHAN DICH VU BAO VE HA NOI - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Môi trường/Xử lý chất thải - Nhân Viên Bảo Vệ Tại Bắc Giang

CONG TY CO PHAN DICH VU BAO VE HA NOI - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Điện Tự Động (số Lượng Cần Tuyển: 01 Người)

Bắc Giang

Kỹ Sư Xây Dựng (số Lượng Cần Tuyển: 02 Người)

Bắc Giang

Nhân Viên Kỹ Thuật SMT

Bắc Giang

Tổ Trưởng Sản Xuất, Quản Lý Sản Xuất

Bắc Giang

Trưởng Nhóm PG Demo - Phòng Marketing

Lạng Sơn - Bắc Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2    >>