46  

việc làm quang chau tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên bảo vệ - KCN Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang

ADANA Vietnam - Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Cho Dự Án tại Bắc Giang, Bắc Ninh, Quảng Ninh

Cong ty TNHH Seilar Viet Nam - Quảng Ninh - Bắc Giang

Nhân viên tính lương, bảo hiểm 31

Cong ty han quoc SF - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên xuất nhập khẩu

Cong ty han quoc SF - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Finance Assistant Manager

Bắc Giang - 1.500-2.000 $ một tháng

CHUYÊN VIÊN AN NINH

Bắc Giang

Kế Toán Trưởng

Bắc Giang

Nhân Viên Chứng Từ Hải Quan

Bắc Giang

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Giang

Chủ Quản Bộ Phận QC

Bắc Giang

Phó phòng Hành chính - Nhân sự 24

Cong ty TNHH Si Flex Viet Nam - Bắc Giang - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân viên tính lương, bảo hiểm

Cong ty han quoc SF - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phó phòng Hành chính - Nhân sự

Cong ty TNHH Si Flex Viet Nam - Bắc Giang - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Kế Toán Trưởng ( Tiếng Anh/ Tiếng Hoa)

Cong Ty TNHH UMEC Viet Nam - Bắc Giang

Nhân viên pháp lý

Cong ty han quoc SF - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên tính lương, bảo hiểm 19

Cong ty TNHH Si Flex Viet Nam - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng QA/ QC

Bắc Giang

Kĩ Thuật Viên Sửa Chữa Điện Thoại

Bắc Giang

Nhân Viên Kho

Bắc Giang

Nhân Viên Tiếp Nhận Bảo Hành

Bắc Giang

trang:     1 | 2 | 3    >>