37  

việc làm quang chau tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên QC

Cong ty TNHH NICHIRIN VIET NAM - Bắc Giang - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên điều hành logistic và kho

ICONIC - Bắc Giang

Trưởng Nhóm Kinh Doanh

Bắc Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kỹ thuật sửa chữa và nhân viên cơ khí

Cong ty TNHH UMEC Viet Nam - Bắc Giang

Nhân viên y tế

Cong ty TNHH UMEC Viet Nam - Bắc Giang

Nhân viên Quản lý Sản xuất

Cong ty TNHH Si Flex Viet Nam - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Hành Chính (Tiếng Anh)

Bắc Giang

Production Manager (Intimate)

Bắc Giang

Industrial Engineering Supervisor

Bắc Giang

Tổ Trưởng Chuyền May

Bắc Giang

Purchaser

Bắc Giang

Purchasing Leader

Bắc Giang

Quản Đốc Nhà Máy

Bắc Giang

Nhân Viên Quản Lý Phòng Lab

Bắc Giang

Lab Assistant Manager

Bắc Giang

Giám Sát Bán Hàng Ca'c Tỉnh Miền Bă'c(Sales Supervisor)

Bắc Giang

Giám sát xây dựng

Cong ty co phan Ca phe Hoa tan Trung Nguyen - Bắc Giang

Trưởng bộ phận kế hoạch

Cong ty co phan Ca phe Hoa tan Trung Nguyen - Bắc Giang

Nhân viên kế hoạch sản xuất

Cong ty han quoc SF - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên quản lý chất lượng

Cong ty han quoc SF - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2    >>