14  

việc làm quang chau tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Trưởng nhóm kinh doanh

Chi nhanh Cong ty Co phan may Song Hong - - Bắc Giang

Nhân Viên Vận Hành Hệ Thống Xử Lý Nước Thải

Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên Kế hoạch sản xuất ( Nhân viên văn phòng )

Cong ty TNHH UMEC Viet Nam - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên thống kê

Cong ty co phan Ca phe Hoa tan Trung Nguyen - Bắc Giang

Nhân viên tổng vụ

Cong ty TNHH UMEC Viet Nam - Bắc Giang

GIÁO VIÊN TIẾNG ANH TRẺ EM LÀM VIỆC TẠI CAO THƯỢNG, TÂN YÊN, BẮC GIANG

Bắc Giang - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng

Phó phòng Sản xuất

Cong ty TNHH Si Flex Viet Nam - Bắc Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên điều hành logistic và kho

ICONIC - Bắc Giang

Trưởng Nhóm Kinh Doanh

Bắc Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên y tế

Cong ty TNHH UMEC Viet Nam - Bắc Giang

Nhân viên kỹ thuật sửa chữa và nhân viên cơ khí

Cong ty TNHH UMEC Viet Nam - Bắc Giang

Bảo hiểm/Tư vấn - Nhân Viên Kinh Doanh

Tong Cong Ty Co Phan Bao Hiem Toan Cau - - Bắc Giang

Phiên Dịch Tiếng Nhật (5 vị tr�

Hà Nội - Bắc Giang

Nhân Viên Kinh Doanh

Bắc Giang