39  

việc làm quang chau tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Phó phòng sản xuất 21

Cong ty TNHH Si Flex Viet Nam - Bắc Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản Đốc Nhà Máy

Bắc Giang

Purchasing Leader

Bắc Giang

Industrial Engineering Supervisor

Bắc Giang

Production Manager (Intimate)

Bắc Giang

Quản lý đào tạo nhân sự 17

Cong ty TNHH Si Flex Viet Nam - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên phiên dịch tiếng Anh 14

Cong ty TNHH Hosiden Viet Nam (Bac Giang) - Bắc Giang

Nhân viên nhân sự tiếng trung 11

Cong ty TNHH UMEC Viet Nam - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Chủ Quản Bộ Phận QC

Bắc Giang

Nhân Viên Kỹ Thuật SMT

Bắc Giang

Tuyển Quản Lý Bán Hàng Otc Dược (Tỉnh Miền Bắc)

Bắc Giang

Tuyển dụng Kế toán tổng hợp

Bắc Giang

Nhân Viên Bảo Trì Máy May

Crystal Martin (Vietnam) Co.,ltd - Bắc Giang

Nhân Viên Gia Công Máy

Bắc Giang

Nhân Viên IT

Bắc Giang

Tổ Trưởng Quấn Dây

Bắc Giang

Quản lý đóng gói 28

Cong ty co phan Ca phe Hoa tan Trung Nguyen - Bắc Giang

Kế Toán Trưởng

Bắc Giang

Tổ Trưởng Quấn Dây

Cong Ty TNHH UMEC Viet Nam - Bắc Giang

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Giang

trang:     1 | 2    >>