13  

việc làm quang chau tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Phó phòng sản xuất 01

Cong ty TNHH Si Flex Viet Nam - Bắc Giang

Nhân viên tuyển dụng tại các tỉnh

Bắc Giang

Nhân viên QC

Bắc Giang

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH Thuc an Chan nuoi Dac Khu Hope - Bắc Giang

Nhân viên thiết kế đồ họa (giỏi) 15

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phó Phòng Sản Xuất

Bắc Giang

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Bắc Giang

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Bắc Giang

Kế Toán Trưởng ( Tiếng Anh/ Tiếng Hoa)

Bắc Giang

Nhân Viên Bảo vệ tại Bắc Giang

Bắc Giang - 7.300.000₫ một tháng

Nhân viên tổng vụ

Cong ty TNHH UMEC Viet Nam - Bắc Giang

Nhân viên điều hành logistic và kho

ICONIC - Bắc Giang

Phiên Dịch Tiếng Nhật (5 vị tr�

Hà Nội - Bắc Giang