72  

việc làm quang chau tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên bảo vệ - KCN Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang

ADANA Vietnam - Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kế Toán Trưởng

Bắc Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Phó phòng Sản xuất 20

Cong ty TNHH Si Flex Viet Nam - Bắc Giang - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

QC Supervisor (Kiểm Vải)

Bắc Giang

Trưởng Nhóm Nhân Sự

Bắc Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

QC Supervisor (Kiểm Vải)

Crystal Martin (Vietnam) Co.,ltd - Bắc Giang

Nhân Viên Bảo Trì Máy May

Crystal Martin (Vietnam) Co.,ltd - Bắc Giang

Finishing Supervisor (Quản Đốc Hoàn Thiện)

Bắc Giang

Nhân Viên Bảo Trì Máy May

Bắc Giang

Nhân Viên Tuyển Dụng - Kinh Doanh Tại Các Tỉnh

Bắc Giang - 300-600 $ một tháng

Phó Phòng Hành Chính-Nhân Sự

Bắc Giang

Kế Toán Trưởng ( Tiếng Anh/ Tiếng Hoa)

Bắc Giang

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Bắc Giang

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Sale

Bắc Giang

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Bắc Giang

Phó Phòng Sản Xuất

Bắc Giang

Phó Phòng Hành Chính-Nhân Sự

Cong Ty TNHH Si Flex Viet Nam - Bắc Giang

Kế Toán Trưởng ( Tiếng Anh/ Tiếng Hoa)

Cong Ty TNHH UMEC Viet Nam - Bắc Giang

trang:     1 | 2 | 3    >>