115  

việc làm quang chau tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên bảo vệ - KCN Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang

ADANA Vietnam - Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Cơ Điện

Bắc Giang

Công nhân kho biê't la'i xe nâng 16

Cong ty TNHH Inoue Viet Nam - Bắc Giang

Nhân Viên Kinh Doanh (Tiếng Trung)

Bắc Giang

Nhân Viên/Trưởng Phòng Nhân Sự ( Tiếng Anh/ Tiếng Hàn)

Bắc Giang

Quản Lý Sản Xuất

Bắc Giang

Nhân Viên/Trưởng Phòng Quản Lý Sản Xuất (Tiếng Anh/ Tiếng Hàn)

Bắc Giang

Nhân Viên Biên Dịch/Phiên Dịch Tiếng Hoa

Bắc Giang

Phó Phòng Sản Xuất

Bắc Giang

Nhân Viên/Trưởng Phòng Kỹ Thuật Điện Tử (Tiếng Anh/ Tiếng Hàn)

Bắc Giang

Nhân Viên/Trưởng Phòng Xuất Nhập Khẩu (Tiếng Anh/ Tiếng Hàn)

Bắc Giang

Nhân Viên Phát Triển Nội Dung

Bắc Giang

Tuyển Dụng Nhân Viên Kinh Doanh

Bắc Giang

Nhân Viên Kinh Doanh

Bắc Giang

Nhân Viên Kinh Doanh

Bắc Giang - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Công nhân sản xuất điện 08

Cong ty TNHH UMEC Viet Nam - Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kế toán trưởng

Bắc Giang

Nhân Viên Kỹ Thuật

Bắc Giang - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng kinh doanh 07

Cong ty co phan dao tao va phat trien nguon - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kế Toán

Bắc Giang - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>