58336  

việc làm quan ly xay dung

  

Xây dựng - Quản Lý Dự Án

CONG TY TNHH DAU TU QUAN LY CITITEL - Tp Hồ Chí Minh

Xây dựng - Kỹ Sư Quản Lý Dự Án

Cong Ty Co Phan Kien Truc Xay Dung Pho Xinh - Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương

Xây dựng - Quản Lý Dự Án Công Trình Hệ Thống Xử Lý Nươc Thải

Cong Ty TNHH Xu Ly Chat Thai & Tu Van - Tp Hồ Chí Minh

Quản lý chi nhánh (bán buôn vật liệu xây dựng; $2000; H260)

Tp Hồ Chí Minh

Quản Lý Thi Công Công Trình Xây Dựng Công Nghiệp

Hà Nội

Quản Lý Showroom Máy Xây Dựng

Hà Nội

Kỹ Sư Xây Dựng / Kỹ Sư Quản Lý Dự Án

Tp Hồ Chí Minh

Xây dựng - Quản Lý An Toàn Lao Động - Bỉm Sơn- Thanh Hóa

CONG TY TNHH AN TOAN LAO DONG DAI AN - Thanh Hóa - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Trưởng Phòng Quản Lý Thi Công

CONG TY CP DT& PT NHA DAT( COTECLAND) - Tp Hồ Chí Minh

Xây dựng - Kỹ Sư Quản Lý Công Trình

Cong Ty Kien Truc Ngoi Nha Xinh - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phòng Dự Án (xây Dựng Và Quản Lý Vùng Trồng Dược Liệu)

Hà Nội

Trưởng Phòng Kiểm Soát Nội Bộ Kiêm Trưởng Ban Xây Dựng Hệ Thống Quản Lý

Tp Hồ Chí Minh - 1.000-1.300 $ một tháng

Trưởng Phòng Quản Lý Môi Trường và Xây Dựng

Hải Phòng

Kỹ Sư Xây Dựng Quản Lý Thi Công

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

CHUYÊN VIÊN XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ, KIỂM SOÁT VÀ ISO

Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng Kiểm Soát Nội Bộ Kiêm Trưởng Ban Xây Dựng Hệ Thống Quản Lý

Tp Hồ Chí Minh

Xây dựng - Trưởng Phòng Quản Lý Thi Công

Cong Ty Co Phan Kien Truc Dong Nhan - Tp Hồ Chí Minh

IT Quản Lý Mạng, Xây Dựng Website

Hà Nội - 400-1.000 $ một tháng

Công Ty Quản Lý Xây Dựng Vincom 3

Hà Nội

Xây dựng - Trưởng Phòng Quản Lý Dự Án

Cong Ty Kien Truc Ngoi Nha Xinh - Tp Hồ Chí Minh - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>