52245  

việc làm quan ly xay dung

  

Quản Lý Thi Công Công Trình Xây Dựng Dân Dụng

Cong Ty Co Phan Dau Tu Va Xay Dung VINLAND - Việt Nam

Xây dựng - Chuyên Viên Quản Lý Và Phát Triển Dự Án (02 Người)

Cong Ty CP Xay Dung Va Phat Trien Ha Tang - Hà Nội

Quản Lý Dự Án Xây Dựng

Cong Ty Co Phan Xay Dung UI - Việt Nam

Xây dựng - Kỹ Sư Quản Lý Thi Công

Cong Ty Cỏ Phàn Xay Dụng Thuong Mại Và Du - Hà Nội

Xây dựng - Trưởng Phòng Quản Lý Dự Án

Cong ty TNHH TVKD Nha Dat Gia - Tp Hồ Chí Minh

CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

CONG TY CO PHAN DAU TU XNK THANG LONG - Thái Bình

Cán Bộ Quản Lý Giám Sát Xây Dựng

Đà Nẵng

CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ THẦU ĐIỆN (XÂY DỰNG)

Tp Hồ Chí Minh - 15.000.000₫ một tháng

CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ THẦU ĐIỆN (XÂY DỰNG)

CONG TY CP DUC KHAI - Việt Nam

Xây dựng - Trưởng Phòng Quản Lý Dự Án

Cong ty TNHH Tu van & Kinh doanh nha Dat - Tp Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Quản Lý Xây Dựng Quốc Tế

Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Quản Lý Xây Dựng Quốc Tế

Hà Nội

Xây dựng - Phó Giám Đốc Ban Quản Lý Dự Án Phát Triển Nhà

Cong Ty Co Phan Tasco - Hà Nội

Quản Lý Thi Công Hoàn Thiện Xây Dựng

Tp Hồ Chí Minh

Cán Bộ Quản Lý Giá (Mảng Cung Ứng Về Xây Dựng)

Đà Nẵng

Quản Lý Dự Án Xây Dựng

Tp Hồ Chí Minh

Xây dựng - Nhân Viên Quản Lý Hợp Đồng

CONG TY CO PHAN Dau Tu Nam Khang - Tp Hồ Chí Minh

Xây dựng - Kỹ Sư Quản Lý Thi Công

Cong Ty Co Phan Tap Doan Truong Thinh - Hà Nội

Quản Lý Dự Án Xây Dựng

Cong Ty Du Hoc A Au - Việt Nam

Cán Bộ Quản Lý Giá (Mảng Cung Ứng Về Xây Dựng)

TONG CONG TY CO PHAN DAU TU DHC - Việt Nam

trang:     1 | 2 | 3    >>