16008  

việc làm quan ly toa nha

  

Công ty TNHH Quản lý Tòa nhà Việt

Cong ty TNHH Quan ly Toa nha Viet - Hà Nội

Phó Ban Quản Lý Tòa Nhà - Phụ Trách Kỹ Thuật Tại Đà Nẵng, Khánh Hòa

Cong Ty TNHH Quan Ly No Va Khai Thac Tai - Đà Nẵng - Khánh Hòa - 10.000.000₫ một tháng

Phó Ban Quản Lý Tòa Nhà - Phụ Trách Kỹ Thuật Tại Đà Nẵng, Khánh Hòa

Đà Nẵng - Khánh Hòa - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giao Dịch Viên - Ban Quản Lý Tòa Nhà

Hà Nội - 4.000.000-4.500.000₫ một tháng

QUẢN LÝ TÒA NHÀ_LÀM VIỆC TẠI VŨNG TÀU

Vũng Tàu

QUẢN LÝ TÒA NHÀ_LÀM VIỆC TẠI VŨNG TÀU

Vũng Tàu

Phó Ban Quản Lý Tòa Nhà - Phụ Trách Kỹ Thuật

Đà Nẵng - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Quản Lý Nhà Mẫu (kinh nghiệm Housekeeping/ Banquet/ Kỹ Thuật tòa nhà)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh Quản Lý Tòa Nhà Chung Cư

Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Ban Quản Lý Tòa Nhà Chung Cư

Hà Nội

Trưởng Ban Quan Lý Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Ban Quản Lý Tòa Nhà (Facilities Manager)

Hà Nội

Trưởng Ban Quản Lý Tòa Nhà (Facilities Manager)

Hà Nội

Phó Trưởng Ban Quản Lý Tòa Nhà - Trợ Lý Giám Đốc

Hà Nội

Trưởng Ban Quản Lý Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Bất động sản - Trưởng Ban Quản Lý Tòa Nhà

CONG TY TNHH MTV KINH DOANH DICH VU DIA OC - Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Ban Quản Lý Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh (lĩnh Vực Quản Lý Tòa Nhà Chung Cư)

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

Luật/Pháp lý - Trưởng Ban Quản Lý Tòa Nhà

CONG TY TNHH MTV KINH DOANH DICH VU DIA OC - Tp Hồ Chí Minh

Xây dựng - Trưởng Ban Quản Lý Tòa Nhà

CONG TY TNHH MTV KINH DOANH DICH VU DIA OC - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>