17835  

việc làm quan ly toa nha

  

Phó Trưởng Ban Quản Lý Tòa Nhà - Trợ Lý Giám Đốc

Cong ty TNHH MTV Quan ly & Kinh doanh BDS - Hà Nội

Phó Trưởng Ban Quản Lý Tòa Nhà - Trợ Lý Giám Đốc

Cong ty TNHH MTV Quan ly & Kinh doanh BDS - Hà Nội

Phó Trưởng Ban Quản Lý Tòa Nhà - Trợ Lý Giám Đốc

Cong ty TNHH MTV Quan ly & Kinh doanh BDS - Hà Nội

Giám Đốc Quàn Lý Tòa Nhà - Building Manager

Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Ban Quản Lý Tòa Nhà

Hà Nội

Nhân Viên Ban Quản Lý Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Ban Quản Lý Tòa Nhà

Đồng Nai

Phó Phòng Phụ Trách Quản Lý Toà Nhà

Hà Nội

Quản Lý Tòa Nhà

Hà Nội

Giám Đốc Ban Quản Lý Tòa Nhà

Hà Nội

Giám Đốc Quản Lý Dự Án (tòa Nhà Văn Phòng, Tòa Nhà Chung Cư)

Tp Hồ Chí Minh

Tuyển Gấp Quản Lý Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tổ Trưởng Kỹ Thuật Quản Lý Tòa Nhà

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Quản Lý Tòa Nhà Chung Cư

Tp Hồ Chí Minh - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Quản Lý Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh

Trợ Lý Quản Lý Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Ban Quản Lý Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Quản Lý Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Quản Lý Tòa Nhà

Hà Nội

Giám Đốc Ban Quản Lý Toà Nhà

Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>