23395  

việc làm quan ly toa nha

  

Quản lý tòa nhà

Cong ty CP Quan ly va khai thac toa nha - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên kế toán tổng hợp (Ban quản lý tòa nhà)

Cong ty CP Quan ly va khai thac toa nha - Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Ban Quản Lý Tòa Nhà

CONG TY CO PHAN DICH VU QUAN LY BAT DONG - Việt Nam

Quản lý tòa nhà

Cong ty Co phan dau tu va quan ly bat - Hà Nội

Chuyên viên quản lý tòa nhà chung cư cao cấp

Cong ty Co phan dau tu va quan ly bat - Hà Nội

Nhân viên quản lý tòa nhà Chung cư

Cong ty Co phan dau tu va quan ly bat - Hà Nội

Trưởng ban Quản lý Tòa nhà

Cong ty TNHH Quan ly va Dich vu Khu Do - Hà Nội

Quản lý Bộ phận Kinh doanh (cho thuê VP/Dịch vụ tòa nhà)

Cong ty Co phan dau tu va quan ly bat - Hà Nội

Quản lý tòa nhà - Trưởng ban quản lý

Cong ty Co phan dau tu va quan ly bat - Hà Nội

Quản lý tòa nhà

Cong ty Co Phan Quan Ly Bat Dong San Dat - Hà Nội

Trưởng ban quản lý tòa nhà (Quản lý)

Cong ty Co phan dau tu va quan ly bat - Hà Nội

Quản lý tòa nhà

Cong ty Co Phan Quan Ly Bat Dong San Dat - Hà Nội

Trưởng ban quản lý tòa nhà

Cong ty co phan dau tu va quan ly bat - Hà Nội

Trưởng ban quản lý tòa nhà chung cư cao cấp

Cong ty Co phan dau tu va quan ly bat - Hà Nội

Trưởng Ban Quản lý tòa nhà

Hà Nội - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Chuyên Viên Quản Lý Tòa Nhà (phòng Hành Chánh Tổng Hợp)

ACE Life Insurance Company Limited - Tp Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Quản Lý Tòa Nhà (phòng Hành Chánh Tổng Hợp)

Tp Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Quản Lý Tòa Nhà

Hà Nội

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ TÒA NHÀ - PROPERTY MANAGER

Tp Hồ Chí Minh

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ TÒA NHÀ - PROPERTY MANAGER

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>