6052  

việc làm quan ly thoi trang tại Hà Nội

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Quản lý cửa hàng thời trang

Cong Ty Co phan Thoi trang NEM - Hà Nội

Trợ Lý Quản Lý Building Thời Trang Format Tại Nguyễn Văn Cừ

Cong Ty Thoi Trang Cong So FORMAT - Hà Nội

Quản lý chuỗi shop thời trang. 15

Shop thoi trang BT THUOC cong ty TNHH Denetec - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản lý chuỗi shop thời trang 15

Shop thoi trang BT THUOC cong ty TNHH Denetec - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản Lý Trung Tâm Thương Mại Thời Trang Tại Nguyễn Văn Cừ

Cong Ty Thoi Trang Cong So FORMAT - Hà Nội

Quản lý chuỗi cửa hàng thời trang 15

Shop thoi trang BT THUOC cong ty TNHH Denetec - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản lý cửa hàng/siêu thị thời trang 16

Cong ty Co phan thoi trang Bionline - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản lý chuỗi cửa hàng thời trang. 15

Shop thoi trang BT THUOC cong ty TNHH Denetec - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản lý cửa hàng thời trang. 16

Cong Ty Co phan Thoi trang NEM - Hà Nội

Quản lý cửa hàng thời trang, 16

Cong Ty Co phan Thoi trang NEM - Hà Nội

Nhân viên quản lý đại lý thời trang 15

Chi nhanh Ha Noi - Cong ty CP Thoi trang - Hà Nội

Quản lý cửa hàng thời trang

He thong thoi trang May Boutique - Hà Nội

Quản lý - Nhân viên bán hàng thời trang

Thoi Trang Cong So - LAMER - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản lý - Nhân viên bán hàng thời trang

Thoi Trang Cong So - LAMER - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản Lý Cửa Hàng Thời Trang Cao Cấp/ Store Manager

Cong Ty TNHH Thoi Trang Va My Pham Duy Anh - Hà Nội

Quản lý cửa hàng/siêu thị thời trang

Cong ty Co phan thoi trang Bionline - Hà Nội

Quản lý bán hàng quần áo thời trang 03

Cong ty TNHH SX&TM Tuan Trang - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Quản lý bán hàng quần áo thời trang

Cong ty TNHH SX&TM Tuan Trang - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Quản lý bán hàng quần áo thời trang

Cong ty TNHH SX&TM Tuan Trang - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Quản lý bán hàng quần áo thời trang

Cong ty TNHH SX&TM Tuan Trang - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>