189  

việc làm quan ly san xuat tại Vĩnh Phúc

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Quản lý sản xuất (Vĩnh Phúc)

Vĩnh Phúc

Quản Lý Sản Xuất

Vĩnh Phúc - Hà Nội

Quản lý sản xuất (Vĩnh Phúc)

Vĩnh Phúc

Quản Lý Sản Xuất

Vĩnh Phúc

Quản lý dây chuyền sản xuất 23

Cong ty TNHH Power Logics Vina - Vĩnh Phúc

Quản Lý - Kỹ Thuật Viên Phòng Sản Xuất

Vĩnh Phúc

Quản Lý - Kỹ Thuật Viên Phòng Sản Xuất

Cong ty TNHH Sindoh Vina - Vĩnh Yên

Quản lý sản xuất, nguyên vật liệu (QC) 04

Cong ty TNHH Sindoh Vina - Vĩnh Phúc

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất (Tiếng Anh/Tiếng Hàn/Tiếng Trung)

Cong Ty TNHH Cammsys Viet Nam - Vĩnh Yên

Nhân Viên Vận Hành Dây Chuyền Sản Xuất

Vĩnh Phúc

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Vận Hành Dây Chuyền Sản Xuất

Power Logics Vina Co., Ltd (plv) - Vĩnh Phúc

Nhân viên vận hành dây chuyền sản xuất 24

Power Logics Vina Co., Ltd (PLV) - Vĩnh Phúc

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Kỹ Thuật Viên (kỹ Sư) Phòng Sản Xuất

Cong Ty TNHH Sindoh Vina - Vĩnh Phúc

Kỹ Thuật Viên (kỹ Sư) Phòng Sản Xuất

Vĩnh Phúc

Trưởng Phòng Sản Xuất

Japfa Comfeed Viet Nam LTD - Vĩnh Phúc

Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất (Tiếng Anh/Tiếng Hàn/Tiếng Trung)

Vĩnh Phúc

Trưởng Phòng Cải Tiến Sản Xuất (Tiếng Anh/Tiếng Hàn)

Vĩnh Phúc

Trưởng Phòng Sản Xuất

Vĩnh Phúc

Trưởng Phòng Sản Xuất

Vĩnh Phúc

trang:     1 | 2 | 3    >>