316  

việc làm quan ly san xuat tại Vĩnh Phúc

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Quản Lý Sản Xuất Công Đoạn Đầu

Cong ty TNHH Cammsys Viet Nam - Vĩnh Yên

Quản Lý Sản Xuất (nữ)

Vĩnh Phúc - Hà Nội

Quản Lý Sản Xuất Công Đoạn Cuối

Cong Ty TNHH Cammsys Viet Nam - Vĩnh Yên

Quản Lý Sản Xuất Công Đoạn Cuối

Vĩnh Phúc

Quản Lý Sản Xuất Công Đoạn Đầu

Vĩnh Phúc

Trưởng ca sản xuất

Cong ty HH cong nghiep GHS - Vĩnh Phúc

Trưởng ca sản xuất

Cong ty HH cong nghiep GHS - Vĩnh Phúc

Trưởng ca sản xuất

Cong ty HH cong nghiep GHS - Vĩnh Phúc

Trưởng ca sản xuất

Cong ty HH cong nghiep GHS - Vĩnh Phúc

Trưởng ca sản xuất

Cong ty HH cong nghiep GHS - Vĩnh Phúc

Trưởng ca sản xuất

Cong ty HH cong nghiep GHS - Vĩnh Phúc

Trưởng ca sản xuất

Cong ty HH cong nghiep GHS - Vĩnh Phúc

Trưởng ca sản xuất

Cong ty HH cong nghiep GHS - Vĩnh Phúc

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - 02 Trưởng Phòng Sản Xuất

Cong Ty TNHH Cammsys Viet Nam - Vĩnh Phúc

02 Trưởng Phòng Sản Xuất

Vĩnh Phúc

Trưởng Phòng Sản Xuất

Vĩnh Phúc - Hòa Bình

Trưởng Phòng Sản Xuất

Japfa Comfeed Viet Nam LTD - Vĩnh Phúc

Nhân Viên Phòng Kế Hoạch Sản xuất (Tiếng Anh/Tiếng Hàn)

Cong Ty TNHH Cammsys Viet Nam - Vĩnh Yên

Nhân Viên Phòng Kế Hoạch Sản xuất (Tiếng Anh/Tiếng Hàn)

Vĩnh Phúc

Công nhân sản xuất

Japfa Comfeed vietnam LTD - Vĩnh Phúc

trang:     1 | 2 | 3    >>