242  

việc làm quan ly san xuat tại Vĩnh Phúc

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Quản Lý - Kỹ Thuật Viên Phòng Sản Xuất

Vĩnh Phúc

Quản Lý, Kỹ Thuật Viên Phòng Sản Xuất

Vĩnh Phúc

Quản Lý - Kỹ Thuật Viên Phòng Sản Xuất

Cong ty TNHH Sindoh Vina - Vĩnh Yên

Quản lý sản xuất, nguyên vật liệu (QC) 04

Cong ty TNHH Sindoh Vina - Vĩnh Phúc

Nhân viên Quản lý sản xuất

Vĩnh Phúc

Nhân viên Quản lý sản xuất

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Cong Ty TNHH Cammsys Viet Nam - Vĩnh Yên

Nhân viên quản lý sản xuất 18

Cong ty TNHH CAMMSYS Viet Nam - Vĩnh Phúc

Quản lý sản xuất và chất lượng 18

Cong ty TNHH Deaduck Vina - Vĩnh Phúc

Trợ lý trưởng phòng kỹ thuật sản xuất

Vĩnh Phúc

Trợ lý trưởng phòng kỹ thuật sản xuất

Vĩnh Phúc

Trợ lý trưởng phòng kỹ thuật sản xuất 22

Cong ty TNHH CAMMSYS Viet Nam - Vĩnh Phúc

Trợ lý trưởng phòng Kỹ Thuật Sản Xuất (PE Assistant Manager)

Cong Ty TNHH Cammsys Viet Nam - Vĩnh Yên

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Kỹ Thuật Viên (kỹ Sư) Phòng Sản Xuất

Cong Ty TNHH Sindoh Vina - Vĩnh Phúc

Kỹ Thuật Viên (kỹ Sư) Phòng Sản Xuất

Vĩnh Phúc

Nhân viên kỹ thuật sản xuất 27

Cong ty TNHH CAMMSYS Viet Nam - Vĩnh Phúc

Nhân viên kỹ thuật sản xuất

Vĩnh Phúc

Nhân viên kỹ thuật sản xuất

Vĩnh Phúc

Trưởng Phòng Sản Xuất

Japfa Comfeed Viet Nam LTD - Vĩnh Phúc

trang:     1 | 2 | 3    >>