286  

việc làm quan ly san xuat tại Vĩnh Phúc

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Trưởng Phòng Quản Lý Sản Xuất (Phụ Trách Hàn,Dập)

Vĩnh Phúc

Trưởng Phòng Quản Lý Sản Xuất (Phụ Trách Hàn,Dập)

Vĩnh Phúc

Quản lý sản xuất

Cong ty TNHH Sungwon Tech - Vĩnh Phúc

0033] Trưởng Phòng QC và Quản Lý Sản Xuất Biết Tiếng Nhật ($500-$800)

Vĩnh Phúc - 500-800 $ một tháng

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Vĩnh Phúc

02 Nhân Viên Bộ Phận Quản Lý Sản Xuất

Hà Nội - Vĩnh Phúc - 500-700 $ một tháng

Quản Lý Sản Xuất, Nguyên Vật Liệu (qc)

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Quản Lý Xưởng Sản Xuất Dây Điện

Vĩnh Phúc

Quản Lý Sản Xuất

Vĩnh Phúc

Quản Lý Sản Xuất

Vĩnh Phúc

Quản Lý Dây Chuyền Sản Xuất

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Vĩnh Phúc

Quản Lý Sản Xuất Công Đoạn Đầu

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng Phòng Sản Xuất Bánh Răng (st0114)

Vĩnh Phúc

Quản Lý Sản Xuất

Vĩnh Phúc

Quản Lý Sản Xuất

Vĩnh Phúc

Quản Lý Sản Xuất

Vĩnh Phúc

trang:     1 | 2 | 3    >>