267  

việc làm quan ly san xuat tại Vĩnh Phúc

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Quản Lý Sản Xuất

Vĩnh Phúc

Quản Lý Sản Xuất

Vĩnh Yên

Quản Lý Sản Xuất

Vĩnh Yên

Quản Lý Sản Xuất

Vĩnh Phúc

Quản Lý Sản Xuất

Vĩnh Phúc - 1.000-1.300 $ một tháng

Quản Lý Sản Xuất

Vĩnh Phúc

Việc làm H347] Trưởng Phòng Quản Lý Sản Xuất

Vĩnh Phúc - 400-750 $ một tháng

Quản Lý Nhà Máy Sản Xuất Gỗ

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất Nhà Máy Chế Biến Gỗ

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Vĩnh Phúc

Quản Lý Sản Xuất

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Vĩnh Phúc

Quản Lý Sản Xuất

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng Phòng Sản Xuất Bánh Răng (st0114)

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất Biết Tiếng Nhật

Vĩnh Phúc

Trưởng Phòng Quản Lý Sản Xuất

Vĩnh Phúc - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản Lý Sản Xuất Gỗ Ván ép

Vĩnh Phúc

Nhân viên Quản lý Sản xuất

Vĩnh Yên

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Vĩnh Phúc - 300-500 $ một tháng

Quản Đốc Sản Xuất Nhà Máy

Vĩnh Phúc

trang:     1 | 2 | 3    >>