226  

việc làm quan ly san xuat tại Vĩnh Phúc

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Quản Lý Sản Xuất - Kỹ Thuật (Tiếng Nhật - Vĩnh Phúc)

CareerLink's Client - Vĩnh Phúc

Quản Lý Sản Xuất - Kỹ Thuật (Tiếng Nhật - Vĩnh Phúc)

CareerLink's Client - Vĩnh Phúc

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Vĩnh Phúc

Kỹ Sư Quản Lý Sản Xuất

Vĩnh Phúc

Quản Lý Sản Xuất, Nguyên Vật Liệu (qc)

Vĩnh Phúc

Quản Lý Sản Xuất

Vĩnh Phúc

Quản Lý Sản Xuất

Vĩnh Phúc

Quản Lý Sản Xuất Gỗ Ván ép

Vĩnh Phúc

Việc làm H1603] Nữ nhân viên quản lý kĩ thuật sản xuất

Vĩnh Phúc - 500-600 $ một tháng

Việc làm H1602] Nữ nhân viên quản lý sản xuất & chất lượng

Vĩnh Phúc - 500-600 $ một tháng

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất Nhà Máy Chế Biến Gỗ

Vĩnh Phúc

Quản Lý Nhà Máy Sản Xuất Gỗ

Vĩnh Phúc

Quản Lý Sản Xuất - Kỹ Thuật (Tiếng Nhật - Vĩnh Phúc)

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Vĩnh Phúc

Trưởng Phòng Quản Lý Sản Xuất

Vĩnh Phúc - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Phó Quản Đốc Phân Xưởng Sản Xuất

Vĩnh Phúc

Trợ Lý Trưởng Phòng Sản Xuất

Vĩnh Phúc

Trợ lý giám sát sản xuất

Cong ty Co phan Bang Joo Eletronics Viet Nam - Vĩnh Phúc

Trợ lý giám sát sản xuất

Cong ty Co phan Bang Joo Eletronics Viet Nam - Vĩnh Phúc

trang:     1 | 2 | 3    >>