116  

việc làm quan ly san xuat tại Vĩnh Phúc

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Trưởng Phòng Quản Lý Sản Xuất

Vĩnh Phúc - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản Lý Sản Xuất

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Cong Ty TNHH Cammsys Viet Nam - Hà Nội - Vĩnh Phúc

Nhân viên Quản lý Sản xuất

Vĩnh Yên

Quản Đốc Phân Xưởng Sản Xuất Cọc

Vĩnh Phúc

Quản Đốc Phân Xưởng Sản Xuất Cọc

Vĩnh Phúc

Quản Lý Bộ Phận QC

Vĩnh Phúc

Nhân viên chứng nhận - Phòng quản lý chất lượng - Khối ô tô (Mã: AMQC1015)

Honda Việt Nam - Vĩnh Phúc

Quản Lý Buồng Phòng

Vĩnh Phúc

Quản Lý Nhà Hàng

Vĩnh Phúc

Trợ Lý Quản Lý Buồng Phòng

Vĩnh Phúc

Quản Lý Bộ Phận QC

Vĩnh Phúc

Quản Lý Chất Lượng - Mức Lương Cạnh Tranh

Vĩnh Phúc - Hà Nội

Trợ Lý Quản Lý Buồng Phòng

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Phòng Quản Lý Chât Lượng

Vĩnh Phúc

Quản Lý Nhà Hàng

Vĩnh Phúc

Quản Lý Cửa Hàng ICT Tại TP. Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc)- VinPro

Vĩnh Yên

Nhân viên chứng nhận - phòng quản lý chất lượng - khối ô tô (Mã: AMQC0815)

Honda Việt Nam - Vĩnh Phúc

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Giám Sát Xây Dựng- Sản Xuất Bê Tông

CONG TY CO PHAN BE TONG BAO QUAN VINH PHUC - Vĩnh Phúc - 10.000.000₫ một tháng

TUYỂN TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT

Vĩnh Phúc - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>