141  

việc làm quan ly san xuat tại Vĩnh Phúc

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Cong Ty TNHH Cammsys Viet Nam - Hà Nội - Vĩnh Phúc

Nhân viên quản lý sản xuất

Cong ty TNHH CAMMSYS Viet Nam - Vĩnh Phúc - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Cong Ty TNHH Cammsys Viet Nam - Hà Nội - Vĩnh Phúc

Quản Lý Sản Xuất

Vĩnh Phúc - 1.000-1.300 $ một tháng

Trưởng Phòng Quản Lý Sản Xuất

Vĩnh Phúc - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản Lý Sản Xuất

Vĩnh Phúc

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Quản Lý Chất Lượng

Cong ty TNHH Bang Joo Electronic Viet Nam - Vĩnh Phúc

Nhân viên Quản lý Sản xuất

Vĩnh Yên

Quản Đốc Phân Xưởng Sản Xuất Cọc

Vĩnh Phúc

Quản Đốc Phân Xưởng Sản Xuất Cọc

Vĩnh Phúc

Quản Lý Nhà Hàng

Vĩnh Phúc

Quản Lý Buồng Phòng

Vĩnh Phúc

Trợ Lý Quản Lý Buồng Phòng

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Phòng Quản Lý Chât Lượng

Vĩnh Phúc

Nhân viên quản lý kinh doanh 02

Cong ty TNHH Mot thanh vien Bao Nam Vinh Phuc - Vĩnh Phúc - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng quản lý chất lượng nhà máy Bê tông (QA/QC manager)

Cong ty Co Phan Be Tong Ha Thanh - Vĩnh Phúc

Trưởng phòng sản xuất

Vĩnh Phúc

Nhân viên kỹ thuật sản xuất

Cong ty TNHH Power Logics Vina - Vĩnh Phúc

Phụ Trách Sản Xuất

Vĩnh Phúc

Phụ Trách Sản Xuất

Vĩnh Phúc

trang:     1 | 2 | 3    >>