148  

việc làm quan ly san xuat tại Vĩnh Phúc

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên quản lý sản xuất

Cong ty TNHH CAMMSYS Viet Nam - Vĩnh Phúc

Trưởng Phòng Quản Lý Sản Xuất

Vĩnh Phúc - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản lý sản xuất

Cong ty TNHH Sekonix Vina - Vĩnh Phúc

Quản Lý Sản Xuất

Vĩnh Phúc - Hà Nội

Quản Lý Sản Xuất

Vĩnh Phúc

Quản lý sản xuất

Vĩnh Phúc

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Quản Lý Chất Lượng

Cong ty TNHH Bang Joo Electronic Viet Nam - Vĩnh Phúc

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Vĩnh Phúc - 300-500 $ một tháng

Quản Lý Kho

Vĩnh Phúc

Quản Lý Nhà Hàng

Vĩnh Phúc

Trợ Lý Quản Lý Buồng Phòng

Vĩnh Phúc

Quản Lý Buồng Phòng

Vĩnh Phúc

Trợ Lý Quản Lý Buồng Phòng

Vĩnh Phúc

Quản Lý Nhà Hàng

Vĩnh Phúc

Quản Lý Buồng Phòng

Vĩnh Phúc

Trưởng phòng quản lý chất lượng nhà máy Bê tông (QA/QC manager)

Cong ty Co Phan Be Tong Ha Thanh - Vĩnh Phúc

Quản lý trại lợn

Cong ty TNHH Japfa Comfeed Viet Nam - Vĩnh Phúc - Thái Bình

Quản Lý Buồng Phòng

Vĩnh Phúc

Quản Lý Nhà Hàng

Vĩnh Phúc

trang:     1 | 2 | 3    >>