Việc làm quan ly san xuat tại Vĩnh Phúc

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 147 việc làm  

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Vĩnh Phúc

Quản lý Sản xuất

Vĩnh Phúc

Nhân viên quản lý sản xuất

Tat ca Muc luong - Vĩnh Phúc - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản Lý Sản Xuất

Vĩnh Phúc

Quản Lý Sản Xuất - Fpcb

Vĩnh Phúc - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Quản Lý Sản Xuất - FBCP

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất Nhà Máy Chế Biến Gỗ

Vĩnh Phúc

Quản Lý Nhà Máy Sản Xuất Gỗ

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Vĩnh Phúc

Quản Lý Sản Xuất

Vĩnh Phúc - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Vĩnh Phúc

Quản Lý Sản Xuất

Vĩnh Phúc

Quản Lý Sản Xuất (Tiếng Nhật - Vĩnh Phúc)

Vĩnh Phúc

Quản Lý Sản Xuất

Vĩnh Phúc

Quản lý sản xuất

Cong ty TNHH Kyungil Optics Viet Nam - Vĩnh Phúc

Trưởng Phòng Quản Lý Sản Xuất

Vĩnh Phúc - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Vĩnh Phúc

Quản Lý Sản Xuất Gỗ Ván ép

Vĩnh Phúc

Cần Tuyển Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng Sản Phẩm

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Quản Lý Sản Phẩm (kho)

Vĩnh Phúc - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>