748  

việc làm quan ly san xuat tại Đồng Nai

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Cán bộ quản lý sản xuất 22

Cong ty TNHH Quoc Te Kim Bao Son VN - Đồng Nai

Cán Bộ Quản Lý Sản Xuất

Đồng Nai

Quản Lý Sản Xuất

Đồng Nai

Leader Quản Lý An Toàn Lao Động Trong Sản Xuất (Đồng Nai)

Đồng Nai - 500-700 $ một tháng

Quản Lý Sản Xuất

Đồng Nai

【生産管理募集】TUYỂN QUẢN LÝ SẢN XUẤT LÀM VIỆC TẠI ĐỒNG NAI

Đồng Nai

Quản Lý Sản Xuất

Cong Ty TNHH VFC FARMS - Đồng Nai

Production Supervisor - Quản Lý Sản Xuất

Đồng Nai

Quản Lý Sản Xuất

Đồng Nai

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Quản Lý Sản Xuất

Cong ty TNHH VFC FARMS - Đồng Nai

Cán bộ quản lý sản xuất

Cong ty TNHH Quoc Te Kim Bao Son VN - Đồng Nai

Thực phẩm/DV ăn uống - Quản Lý Sản Xuất

Cong ty TNHH VFC FARMS - Đồng Nai

Quản Lý Sản Xuất

Đồng Nai

Cán bộ quản lý sản xuất

Cong ty TNHH Quoc Te Kim Bao Son VN - Đồng Nai

Quản Lý Sản Xuất

Tp Hồ Chí Minh - Đồng Nai

Quản Lý Sản Xuất

Đồng Nai

Quản lý sản xuất

Đồng Nai

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Quản Lý Kinh Doanh

Cong ty TNHH FUSHENG VN - Biên Hòa

Quản Lý Sản Xuất

Đồng Nai

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Quản Lý Bộ Phận Kế Hoạch Tổng Hợp

Cong Ty TNHH Nihon Panel - Biên Hòa

trang:     1 | 2 | 3    >>