1515  

việc làm quan ly san xuat tại Đồng Nai

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Đồng Nai

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Đồng Nai

Quản Lý Sản Xuất

Đồng Nai

Quản Lý Sản Xuất ( Sản Xuất Thiết Bị Y Tế)

Đồng Nai

Quản Lý Sản Xuất Và Trưởng Bộ Phận QC

Đồng Nai

Quản Lý Sản Xuất ( Đồng Nai)

Đồng Nai

Quản Lý Sản Xuất

Đồng Nai - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Quản Lý Sản Xuất

Đồng Nai - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Quản Lý Kỹ Thuật Sản Xuất (Yuwa)

Cong ty TNHH Shiogai Seiki Viet Nam - Đồng Nai - Lâm Đồng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản Lý Phân Xưởng Sản Xuất

Đồng Nai

Quản Lý Phân Xưởng Sản Xuất

Đồng Nai

Quản Lý Sản Xuất

Đồng Nai - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Quản Lý Công Việc Sản Xuất

Đồng Nai

Quản Lý Bộ Phận Sản Xuất Tiếng Nhật

Đồng Nai

Quản Lý Các Khâu Sản Xuất

Đồng Nai

Quản Lý Sản Xuất (biết Tiếng Nhật - N3)

Đồng Nai

Nhân Viên Quản Lý Line Sản Xuất

Đồng Nai

Quản Lý Sản Xuất (biết Tiếng Nhật - N3)

Biên Hòa - Amata, Vidzeme Region

Tuyển Gấp: 60 Kỹ Sư Mới Tốt Nghiệp - Quản Lý Sản Xuất

Tieng Viet - Đồng Nai - 8.000.000-12.000.000₫ một tháng

Quản Lý Sản Xuất

Đồng Nai

trang:     1 | 2 | 3    >>