1011  

việc làm quan ly san xuat tại Đồng Nai

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất (Phụ Trách Hàng Xuất Khẩu)

Đồng Nai

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất Chế Tạo Khuôn

Đồng Nai

Quản Lý Sản Xuất

Đồng Nai - 7.000.000-9.000.000₫ một tháng

Quản Lý Sản Xuất

Đồng Nai - 7.000.000-9.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phòng Quản Lý Sản Xuất

Đồng Nai

TRỢ LÝ QUẢN LÝ SẢN XUẤT (TIẾNG NHẬT)

Đồng Nai

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất (Phụ Trách Hàng Xuất Khẩu)

Đồng Nai

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất Chế Tạo Khuôn

Đồng Nai

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất (Phụ Trách Hàng Xuất Khẩu)

Đồng Nai

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất Chế Tạo Khuôn

Đồng Nai

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Đồng Nai

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Đồng Nai

TRỢ LÝ QUẢN LÝ SẢN XUẤT (TIẾNG NHẬT)

Đồng Nai

TRỢ LÝ QUẢN LÝ SẢN XUẤT (TIẾNG NHẬT)

Đồng Nai

Quản Lý Sản Xuất

Đồng Nai - 10.000.000-17.000.000₫ một tháng

Quản Lý Sản Xuất

Đồng Nai - 10.000.000-20.000.000₫ một tháng

Quản Lý Sản Xuất

Đồng Nai - 10.000.000-17.000.000₫ một tháng

生産管理マネージャー者募集】TUYỂN QUẢN LÝ SẢN XUẤT - VIỆC LÀM TIẾNG NHẬT LÀM VIỆC TẠI ĐỒNG NAI

Đồng Nai - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản Lý Sản Xuất Tiếng Nhật (KCN Long Đức)

Đồng Nai - 400-700 $ một tháng

Quản lý Sản Xuất

Đồng Nai

trang:     1 | 2 | 3    >>