1023  

việc làm quan ly san xuat tại Đồng Nai

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Quản Lý Sản Xuất (5 Năm Kinh Nghiệm Ở Lĩnh Vực Máy Hàn)

Đồng Nai

Quản Lý Sản Xuất

Đồng Nai - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

【技術生産課長】TUYỂN QUẢN LÝ KỸ THUẬT SẢN XUẤT LÀM VIỆC TẠI ĐỒNG NAI

Đồng Nai - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Quản lý sản xuất ( Sản xuất thiết bị y tế)

MasterStreets Group - Đồng Nai - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Quản Lý Sản Xuất

CONG TY CO PHAN THUAN HAI - Đồng Nai

urgent] Quản Lý Sản Xuất - Kiểm Tra Chất Lượng Sản Phẩm

Đồng Nai - Tp Hồ Chí Minh

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Quản Lý Sản Xuất

CONG TY CO PHAN THUAN HAI - Đồng Nai

Quản Lý Sản Xuất

Đồng Nai

Quản lý sản xuất

Đồng Nai

Trưởng phòng quản lý sản xuất 25

Cong Ty TNHH Mac Tich - Đồng Nai - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Quản lý sản xuất

GreenFeed - Đồng Nai

Quản lý sản xuất

Đồng Nai

Quản lý sản xuất

Đồng Nai - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Đồng Nai

Quản Lý Sản Xuất

Đồng Nai - 350-400 $ một tháng

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất (1 Người)

Biên Hòa

Quản Lý Sản Xuất Ngành Gỗ

Biên Hòa - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

【技術生産課長】TUYỂN QUẢN LÝ KỸ THUẬT SẢN XUẤT LÀM VIỆC TẠI ĐỒNG NAI

Đồng Nai - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Production Supervisor - Quản Lý Sản Xuất

Đồng Nai

【生産管理募集】TUYỂN QUẢN LÝ SẢN XUẤT LÀM VIỆC TẠI ĐỒNG NAI

Đồng Nai - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>