810  

việc làm quan ly san xuat tại Đồng Nai

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Quản Lý, Tổ Trưởng Sản Xuất

Đồng Nai

NHÂN VIÊN QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Biên Hòa - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

CONG TY TNHH HARVEST - Đồng Nai

Quản lý sản xuất

Cong Ty Co Phan Huong Lieu va Du Lich My - Đồng Nai

Quản lý sản xuất

Cong Ty Co Phan Huong Lieu va Du Lich My - Đồng Nai

Quản lý sản xuất

Cong Ty Co Phan Huong Lieu va Du Lich My - Đồng Nai

Quản lý sản xuất

Cong Ty Co Phan Huong Lieu va Du Lich My - Đồng Nai

Quản lý sản xuất

Cong Ty Co Phan Huong Lieu va Du Lich My - Đồng Nai

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Đồng Nai

Leader Quản Lý An Toàn Lao Động Trong Sản Xuất (Đồng Nai)

Đồng Nai - 500-700 $ một tháng

Quản Lý Sản Xuất Ca 2 - Dược Phẩm

Đồng Nai

Quản Lý Sản Xuất - Kỹ Sư Hoá

Đồng Nai

Quản Lý Sản Xuất - Kỹ Sư Hoá

Đồng Nai

Quản Lý Sản Xuất - Kỹ Sư Hoá

Đồng Nai

Quản lý sản xuất

Đồng Nai

PHÓ QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Đồng Nai

【生産管理長募集】TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ SẢN XUẤT LÀM VIỆC TẠI ĐỒNG NAI

Đồng Nai

PHÓ QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Cong Ty TNHH Vinapoly - Biên Hòa

Quản Lý Các Khâu Sản Xuất

Đồng Nai

Quản Lý Sản Xuất

Đồng Nai

trang:     1 | 2 | 3    >>