726  

việc làm quan ly san xuat tại Đồng Nai

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Quản Lý Sản Xuất

Đồng Nai

Quản Lý Sản Xuất

Đồng Nai

Quản Lý Sản Xuất

Đồng Nai

Quản Lý Sản Xuất (Sản Xuất Dây Hàn CO2)

Đồng Nai

Quản Lý Sản Xuất (Sản Xuất Dây Hàn CO2)

Đồng Nai

Nhân Viên Quản Lý Line Sản Xuất

Đồng Nai

Quản lý line sản xuất

Đồng Nai

Quản Lý Sản Xuất

Đồng Nai

Quản lý sản xuất 30

Cong ty Co Phan Huong Lieu va Du Lich My - Đồng Nai

Quản Lý Quy Trình Công Nghệ Sản Xuất

Đồng Nai

Quản Lý Sản Xuất

Đồng Nai

Dệt may - Tuyển Thông Dịch Tiếng Hàn/Quản Lý Sản Xuất( Gấp)

Cong ty TNHH Nitex Vina - Đồng Nai

Tuyển Thông Dịch Tiếng Hàn/Quản Lý Sản Xuất( Gấp)

Đồng Nai

Quản Lý Sản Xuất (Biết Tiếng Nhật - N3)

Đồng Nai

Quản Lý Sản Xuất (Biết Tiếng Nhật - N3)

Cong ty TNHH Viet Nam TAKAGI - Biên Hòa

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Quản Lý Kho

Cong ty TNHH Viet Nam TAKAGI - Đồng Nai - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

【生産管理募集】TUYỂN NHÂN VIÊN PHÒNG QUẢN LÝ SẢN XUẤT LÀM VIỆC TẠI ĐỒNG NAI

Đồng Nai

Quản Lý Sản Xuất (Biết Tiếng Nhật - N3) - Cần Tuyển Gấp

Đồng Nai - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản Lý Sản Xuất (biết Tiếng Nhật - N3) - Cần Tuyển Gấp

Đồng Nai - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

【工場管理募集】 TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ SẢN XUẤT LÀM VIỆC TẠI ĐỒNG NAI

Đồng Nai

trang:     1 | 2 | 3    >>