Việc làm quan ly san xuat tại Đồng Nai

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 1152 việc làm  

Quản lý chuyền sản xuất

Friwo - Đồng Nai

Quản lý chuyền sản xuất

Friwo - Đồng Nai

Trưởng/phó Phòng Quản Lý Sản Xuất

Đồng Nai

Quản Lý Sản Xuất

Đồng Nai

Quản Lý Sản Xuất

Đồng Nai - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản Lý Sản Xuất

Đồng Nai

Quản Lý Sản Xuất

Tieng Viet - Đồng Nai

Quản lý sản xuất và quản lý chất lượng tiếng Nhật (600~800$)

Biên Hòa - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Tập đoàn Nhật tuyển nhân viên Quản lý sản xuất

Đồng Nai - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản lý sản xuất

Đồng Nai - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Biên Hòa - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

NỮ NHÂN VIÊN QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Đồng Nai - 300-350 $ một tháng

Công ty Nhật Bản tuyển quản lý sản xuất

Đồng Nai

Tập đoàn Nhật tuyển nhân viên Quản lý sản xuất

Đồng Nai - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Tuyển Quản lý sản xuất

Đồng Nai - 600-800 $ một tháng

TUYỂN NỮ QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Đồng Nai - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Jellyfish HR tuyển Quản lý sản xuất

Đồng Nai - 600-800 $ một tháng

Tập đoàn Nhật tuyển nhân viên Quản lý sản xuất

Đồng Nai - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Tập đoàn Nhật tuyển nhân viên Quản lý sản xuất

Đồng Nai - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Tuyển nhân viên quản lý sản xuất

Đồng Nai - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>