701  

việc làm quan ly san xuat tại Đồng Nai

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Quản lý sản xuất

Đồng Nai

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Quản Lý Kinh Doanh

Cong ty TNHH FUSHENG VN - Biên Hòa

Quản Lý Sản Xuất

Đồng Nai

Kỹ sư/quản lý sản xuất

Cong ty TNHH Nha Nguyen - Đồng Nai

Quản lý, kỹ thuật dây chuyền sản xuất

Cong ty TNHH Da Hoa An 1 - Đồng Nai

Quản Lý Sản Xuất Kiêm Phiên Dịch

Cty TNHH Sun Metallurgy - Đồng Nai - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Quản Lý Bộ Phận Kế Hoạch Tổng Hợp

Cong Ty TNHH Nihon Panel - Biên Hòa

Quản lý sản xuất (PE, PVC)

Cong ty TNHH Nhan Bao Bi ViNa Uc - Đồng Nai

Quản lý dây chuyền sản xuất đá xây dựng

Cong ty Cỏ phàn Thien Phu' Pha't - Đồng Nai

Quản Lý Sản Xuất

Đồng Nai

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Quản Lý Sản Xuất

Cong Ty TNHH Woosung Viet Nam - Đồng Nai

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Quản Lý Sản Xuất

Cong Ty TNHH Woosung Viet Nam - Đồng Nai

【生産管理募集】TUYỂN QUẢN LÝ SẢN XUẤT LÀM VIỆC TẠI ĐỒNG NAI

Đồng Nai - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Quản Lý Các Khâu Sản Xuất (Quản Đốc Nhà Máy, Quản Đốc Xưởng, Tổ Trưởng)

Đồng Nai

Quản Lý Sản Xuất Thành Thạo Tiếng Nhật

Đồng Nai

Quản Lý Các Khâu Sản Xuất (Quản Đốc Nhà Máy, Quản Đốc Xưởng, Tổ Trưởng)

CONG TY TNHH HO NAI - Biên Hòa

Quản Lý Sản Xuất

Đồng Nai - 700-900 $ một tháng

Quản Lý Sản Xuất Cơ Khí ( Tiếng Nhật )

Đồng Nai

Quản Lý Sản Xuất

Biên Hòa

Quản Lý Sản Xuất

Biên Hòa

trang:     1 | 2 | 3    >>