1041  

việc làm quan ly san xuat tại Đồng Nai

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Đồng Nai

Quản lý sản xuất

Đồng Nai

Quản Lý Sản Xuất Ngành Gỗ

Biên Hòa - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Tuyển nhân viên quản lý sản xuất

Đồng Nai - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản Lý Điều Hành Dây Chuyền Sản Xuất Đá Xây Dựng

Đồng Nai

Quản Lý Điều Hành Dây Chuyền Sản Xuất Đá Xây Dựng

Đồng Nai

Tuyển nhân viên quản lý sản xuất

Đồng Nai

【生産計画管理募集】TUYỂN QUẢN LÝ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT LÀM VIỆC TẠI ĐỒNG NAI

Biên Hòa

Nhân viên quản lý sản xuất

Đồng Nai

J1034 ] Quản lý sản xuất

Biên Hòa - 600-650 $ một tháng

Quản lý sản xuất

ICONIC - Đồng Nai

Quản lý sản xuất nhà máy kéo sợi

Đồng Nai - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Chuyên Viên Quản Lý Chất Lượng

Cong ty Co Phan Bao Bi Bien Hoa (SOVI) - Biên Hòa

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Chuyên Viên Quản Lý Chất Lượng ( QC / QA )

Sametel - Đồng Nai

QUAN LY SAN XUAT

CONG TY TNHH DEUCK WOO VIET NAM - Đồng Nai

Nhân viên Quản lý Sản xuất (biết tiếng Nhật)

Đồng Nai

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Đồng Nai

Tuyển Quản lý sản xuất

Đồng Nai - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất (1 Người)

Cong Ty TNHH Kobe EN&M Viet Nam - Biên Hòa

Cán Bộ Quản Lý Và Điều Hành Sản Xuất

Đồng Nai

trang:     1 | 2 | 3    >>