617  

việc làm quan ly san xuat tại Đồng Nai

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Quản Lý Sản Xuất

Cong Ty Co Phan Chan Nuoi C.P.Viet Nam -Nha May - Biên Hòa

Quản Lý Các Khâu Sản Xuất

Đồng Nai

NHÂN VIÊN QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Biên Hòa - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Quản Lý Sản Xuất - Tiếng Nhật tốt (Đồng Nai) 08

CareerLink's Client - Đồng Nai

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Đồng Nai

Quản Lý Sản Xuất - Tiếng Nhật tốt (Đồng Nai)

CareerLink's Client - Đồng Nai

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng

Cong Ty TNHH MTV Day Va Cap Sacom - Đồng Nai

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất ( 製造)

Đồng Nai - 400-550 $ một tháng

Quản lý sản xuất nhà máy kéo sợi

Đồng Nai - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản Lý, Tổ Trưởng Sản Xuất

Đồng Nai

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

CONG TY TNHH HARVEST - Đồng Nai

Quản lý sản xuất

Cong Ty Co Phan Huong Lieu va Du Lich My - Đồng Nai

Quản lý sản xuất

Cong Ty Co Phan Huong Lieu va Du Lich My - Đồng Nai

Quản lý sản xuất

Cong Ty Co Phan Huong Lieu va Du Lich My - Đồng Nai

Quản lý sản xuất

Cong Ty Co Phan Huong Lieu va Du Lich My - Đồng Nai

Quản lý sản xuất

Cong Ty Co Phan Huong Lieu va Du Lich My - Đồng Nai

Quản lý sản xuất biết tiếng Nhật

HRChannels Company, limited. - Đồng Nai - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản lý sản xuất biết tiếng Nhật

HRChannels Company, limited. - Đồng Nai - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản lý sản xuất biết tiếng Nhật

HRChannels Company, limited. - Đồng Nai - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản lý sản xuất biết tiếng Nhật

HRChannels Company, limited. - Đồng Nai - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>