766  

việc làm quan ly san xuat tại Đồng Nai

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Công ty Nhật Bản tuyển quản lý sản xuất

Đồng Nai

NHÂN VIÊN QUẢN LÝ SẢN XUẤT (TIẾNG NHẬT)

Đồng Nai - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản Lý Sản Xuất

Đồng Nai

Quản lý điều hành sản xuất 27

Cong ty Co phan giay Dep Cao Su Mau - Đồng Nai

Quản lý bảo trì sản xuất 26

Cong ty TNHH Nhua Bao bi Phan Cong - Đồng Nai - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

J212 ] Quản lý sản xuất

Đồng Nai - 700-1.300 $ một tháng

J167 ] Quản lý sản xuất kiêm thông dịch tiếng Nhật

Đồng Nai - 300-400 $ một tháng

J248 ] Biên phiên dịch kiêm quản lý sản xuất

Đồng Nai - 300-650 $ một tháng

Cán Bộ Quản Lý Sản Xuất

Đồng Nai

Cán bộ quản lý sản xuất 22

Cong ty TNHH Quoc Te Kim Bao Son VN - Đồng Nai

Quản Lý Sản Xuất

Đồng Nai

Quản Lý Sản Xuất

Đồng Nai

【生産管理募集】TUYỂN QUẢN LÝ SẢN XUẤT LÀM VIỆC TẠI ĐỒNG NAI

Đồng Nai

Quản Lý Sản Xuất

Đồng Nai

Cán bộ quản lý sản xuất

Cong ty TNHH Quoc Te Kim Bao Son VN - Đồng Nai

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Quản Lý Sản Xuất

Cong ty TNHH VFC FARMS - Đồng Nai

Thực phẩm/DV ăn uống - Quản Lý Sản Xuất

Cong ty TNHH VFC FARMS - Đồng Nai

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Quản Lý Kinh Doanh

Cong ty TNHH FUSHENG VN - Biên Hòa

Quản Lý Sản Xuất

Đồng Nai

Quản lý, kỹ thuật dây chuyền sản xuất

Cong ty TNHH Da Hoa An 1 - Đồng Nai

trang:     1 | 2 | 3    >>