Việc làm quan ly san xuat tại Đồng Nai

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 1211 việc làm  

QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Biên Hòa

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Quản Lý Sản Xuất

CONG TY TNHH ILJIN AUTRA VIET NAM - Đồng Nai - Lâm Đồng - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Quản Lý Sản Xuất

Đồng Nai - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản Lý Sản Xuất

Đồng Nai

Quản Lý Công Việc Sản Xuất

Đồng Nai

Quản Lý Bộ Phận Sản Xuất Tiếng Nhật

Đồng Nai

Trợ Lý Phó Quản Đốc Xưởng / Trợ Lý Giám Đốc Sản Xuất

Đồng Nai

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Đồng Nai

Quản Lý Các Khâu Sản Xuất

Đồng Nai

Quản Lý Sản Xuất (biết Tiếng Nhật - N3)

Đồng Nai

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất -ngành Sản Xuất Thức ăn Gia Xúc

Đồng Nai

【生産管理】Quản Lý Sản Xuất - Việc Làm Tiếng Nhật - Đồng Nai

Đồng Nai - 750-1.000 $ một tháng

【技術管理】Quản Lý Kỹ Thuật Sản Xuất - Việc Làm Tiếng Nhật - Đồng Nai

Đồng Nai

【生産管理マネージャー者】Quản Lý Sản Xuất - Việc Làm Tiếng Nhật - Đồng Nai

Đồng Nai - 950-1.000 $ một tháng

【生産管理】Quản Lý Sản Xuất - Việc Làm Tiếng Nhật - Đồng Nai

Đồng Nai - 750-1.000 $ một tháng

Quản Lý Sản Xuất

Đồng Nai - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

【技術生産課長】Quản Lý Kỹ Thuật Sản Xuất - Việc Làm Tiếng Nhật - Đồng Nai

Đồng Nai - 800-1.000 $ một tháng

【生産管理マネージャー者】Quản Lý Sản Xuất - Việc Làm Tiếng Nhật - Đồng Nai

Đồng Nai - 950-1.000 $ một tháng

【生産管理】Quản Lý Sản Xuất - Việc Làm Tiếng Nhật - Đồng Nai

Đồng Nai

Quản lý công nghệ sản xuất

Đồng Nai - 1.000-1.500 $ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>