835  

việc làm quan ly san xuat tại Đồng Nai

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Quản lý sản xuất

Đồng Nai

TUYỂN QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Đồng Nai - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Tuyển quản lý sản xuất

Đồng Nai - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Production Supervisor - Quản Lý Sản Xuất

Đồng Nai

Quản lý điều hành sản xuất-QC 26

Cong ty Co phan giay Dep Cao Su Mau - Đồng Nai

Tuyển Quản lý sản xuất

Đồng Nai - 600-800 $ một tháng

【生産管理募集】TUYỂN QUẢN LÝ SẢN XUẤT LÀM VIỆC TẠI ĐỒNG NAI

Đồng Nai

Tuyển Quản lý sản xuất

Đồng Nai - 600-800 $ một tháng

【生産管理募集】TUYỂN QUẢN LÝ SẢN XUẤT LÀM VIỆC TẠI ĐỒNG NAI

Đồng Nai - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

J792 ] Quản lý sản xuất

Đồng Nai - 600-800 $ một tháng

Quản Lý Sản Xuất

Đồng Nai

Quản Lý Sản Xuất

Đồng Nai

Quản Lý Sản Xuất (Cán Bộ Dự Bị)

Đồng Nai

Cán Bộ Quản Lý Sản Xuất (Tiếng Hoa)

Đồng Nai

J730 ] Nhân viên quản lý sản xuất

Đồng Nai - 300-350 $ một tháng

Cán Bộ Quản Lý Sản Xuất (Tiếng Hoa)

Cong Ty TNHH Quoc Te Kim Bao Son VN - Đồng Nai

Quản lý sản xuất

Đồng Nai

Quản Lý Sản Xuất

Đồng Nai

Nhân viên Quản lý Sản xuất (biết tiếng Nhật)

Cong ty TNHH Olympus Viet nam - Đồng Nai

Quản Lý Sản Xuất

Đồng Nai - Nai Chung, Hong Kong

trang:     1 | 2 | 3    >>