Việc làm quan ly san xuat tại Đồng Nai

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 1023 việc làm  

NHÂN VIÊN QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Đồng Nai

Quản Lý Sản Xuất

Đồng Nai - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

QUẢN LÝ SẢN XUẤT (Tiếng Nhật / Tiếng Anh)

Đồng Nai

Quản lý sản xuất

Đồng Nai

Quản Lý Sản Xuất

Đồng Nai

Quản Lý Xưởng Sản Xuất

Đồng Nai

Quản Lý Dây Chuyền Sản Xuất (Biết Tiếng Nhật - KCN Long Thành)

Đồng Nai - 500-800 $ một tháng

Quản Lý Sản Xuất

Đồng Nai

Trợ Lý Phó Quản Đốc Xưởng / Trợ Lý Giám Đốc Sản Xuất

Đồng Nai

Quản Lý Sản Xuất

Đồng Nai

Quản Lý Các Khâu Sản Xuất

Đồng Nai

Quản Lý Sản Xuất

Đồng Nai

Quản Lý Sản Xuất (biết Tiếng Nhật - N3)

Đồng Nai

Trưởng/phó Phòng Quản Lý Sản Xuất

Đồng Nai

Quản Lý Sản Xuất, Chuyên Ngành Gỗ, Có Kinh Nghiệm

Đồng Nai

Quản Lý Sản Xuất

Đồng Nai

Quản Lý Sản Xuất

Đồng Nai

Quản Lý Sản Xuất

Đồng Nai - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Quản Lý Kỹ Thuật Xưởng Sản Xuất Đồ Gỗ Xuất Khẩu

Đồng Nai - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản Lý Sản Xuất

Đồng Nai

Nhận thông báo qua email mới nhất cho
Việc làm quan ly san xuat tại Đồng Nai
Tạo thông báo
Bạn có thể huỷ thông báo qua email bất cứ lúc nào.

trang:     1 2 3 >>