712  

việc làm quan ly san xuat tại Đồng Nai

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Quản lý sản xuất

Cong Ty Co Phan Huong Lieu va Du Lich My - Đồng Nai

Quản lý sản xuất

Cong Ty Co Phan Huong Lieu va Du Lich My - Đồng Nai

Quản lý sản xuất

Cong Ty Co Phan Huong Lieu va Du Lich My - Đồng Nai

Quản lý sản xuất

Cong Ty Co Phan Huong Lieu va Du Lich My - Đồng Nai

Quản lý sản xuất

Cong Ty Co Phan Huong Lieu va Du Lich My - Đồng Nai

Quản lý sản xuất

Cong Ty Co Phan Huong Lieu va Du Lich My - Đồng Nai

Quản Lý Sản Xuất

Đồng Nai

Quản lý sản xuất (biết tiếng Nhật) 25

CONG TY TNHH VIET NAM TAKAGI - Takagi, Nagano - Đồng Nai

Quản Lý Sản Xuất

Đồng Nai

NHÂN VIÊN QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Biên Hòa - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Cần tuyển quản lý sản xuất (Production Supervior) làm việc tại Đồng Nai

Đồng Nai

【工場管理募集】 TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ SẢN XUẤT LÀM VIỆC TẠI ĐỒNG NAI

Đồng Nai

Quản Lý Sản Xuất

Đồng Nai

Quản Lý Sản Xuất

Đồng Nai

Quản Lý Sản Xuất

Đồng Nai

Quản Lý Sản Xuất (Sản Xuất Dây Hàn CO2)

Đồng Nai

Nhân Viên Quản Lý Line Sản Xuất

Đồng Nai

Quản Lý Sản Xuất Cơ Khí (Biết Tiếng Nhật)

Đồng Nai

Quản lý line sản xuất

Đồng Nai

Quản Lý Sản Xuất

Đồng Nai

trang:     1 | 2 | 3    >>