1298  

việc làm quan ly san xuat tại Đồng Nai

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Quản lý sản xuất

Cong ty TNHH San xuat Toan cau LIXIL Viet Nam - Đồng Nai

Quản Lý Sản Xuất Cơ Khí

Cong ty Co Phan San Xuat Thiet Bi Sao Viet - Đồng Nai

Quản lý sản xuất

Đồng Nai

Quản Lý Sản Xuất (Biết tiếng Nhật)

Đồng Nai

Quản lý sản xuất

Đồng Nai

Quản Lý Điều Hành Và Sản Xuất

Đồng Nai

Quản Lý Điều Hành Và Sản Xuất

Đồng Nai

Kỹ Sư Biết Tiếng Nhật / Quản lý sản xuất biết tiếng Nhật

Đồng Nai - Bình Dương

Quản lý sản xuất

Cong ty TNHH Tuong Lai - Đồng Nai - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Biết Tiếng Nhật / Quản lý sản xuất biết tiếng Nhật

Đồng Nai - Bình Dương

Quản Lý Sản Xuất

Đồng Nai - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất ( 製造)

Đồng Nai - 400-550 $ một tháng

Đồng Nai] Quản Lý Sản Xuất (J212)

Đồng Nai - 700-1.300 $ một tháng

Tuyển Gấp Nhân Viên Quản Lý Dụng Cụ May Khu Vực Sản Xuất (Psc)

Đồng Nai

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Quản Lý Bộ Phận Hoàn Thành (Packing Incharge)

CONG TY TNHH FASHION GARMENTS - Đồng Nai

Tuyển Quản Lý Sản Xuất

Đồng Nai

【生産管理募集】Tuyển Quản Lý Sản Xuất Làm Viêc Tại Đồng Nai

Đồng Nai - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản Lý Các Khâu Sản Xuất

Đồng Nai

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Chuyên Viên Quản Lý Chất Lượng

Cong ty Co Phan Bao Bi Bien Hoa (SOVI) - Biên Hòa

【生産計画管理募集】TUYỂN LEADER QUẢN LÝ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT LÀM VIỆC TẠI ĐỒNG NAI

Đồng Nai

trang:     1 | 2 | 3    >>