820  

việc làm quan ly san xuat tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Quản lý sản xuất

Cong ty TNHH in bao bi Maple Leaf Viet Nam - Bắc Ninh

Chợ việc làm » Quản lý Sản xuất

Bắc Ninh

Chợ việc làm » Quản lý Sản xuất

Bắc Ninh

Phiên dịch kiêm quản lý sản xuất

Cong ty TNHH Dawon Electronic vina - Bắc Ninh

Phiên dịch kiêm quản lý sản xuất

Cong ty TNHH Dawon Electronic vina - Bắc Ninh

Phiên dịch kiêm quản lý sản xuất

Cong ty TNHH Dawon Electronic vina - Bắc Ninh

Phiên dịch kiêm quản lý sản xuất

Cong ty TNHH Dawon Electronic vina - Bắc Ninh

Phiên dịch kiêm quản lý sản xuất

Cong ty TNHH Dawon Electronic vina - Bắc Ninh

Phiên dịch kiêm quản lý sản xuất

Cong ty TNHH Dawon Electronic vina - Bắc Ninh

Phiên dịch kiêm quản lý sản xuất

Cong ty TNHH Dawon Electronic vina - Bắc Ninh

Phiên dịch kiêm quản lý sản xuất

Cong ty TNHH Dawon Electronic vina - Bắc Ninh

Quản lý sản xuất (biết tiếng Hàn)

Cong ty TNHH Dawon Electronic vina - Bắc Ninh

Quản lý sản xuất

DK-TEC VINA CO., LTD - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Quản lý sản xuất,nhân viên hành chính

Cong ty TNHH Yestech Vina - Bắc Ninh

Quản Lý Sản Xuất / Chuyên Gia Sản Xuất

Cong ty co phan VS Industry Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên quản lý sản xuất

Cong ty TNHH mot thanh vien SHINJI VINA - Bắc Ninh

Quản lý chất lượng, Nhân viên mua bán, kế toán, Quản lý sản xuất

Cong ty TNHH Bokwang Hi Tech Vina - Bắc Ninh

Chuyên Gia / Quản Lý Sản Xuất

Cong ty co phan VS Industry Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên quản lý sản xuất

Cong ty TNHH Longtech Precision Viet Nam - Bắc Ninh

Quản Lý Sản Xuất (Bắc Ninh)

Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>