Việc làm quan ly san xuat tại Bắc Ninh

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 725 việc làm  

Trưởng Phòng Quản Lý Sản Xuất Xưởng

Bắc Ninh

Phó Phòng Quản Lý Sản Xuất (Quản Lý Chung Sản Xuất & Kỹ Thuật)

Bắc Ninh

Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất ( Tiếng Hàn)

Bắc Ninh

Tuyển Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất (gấp)

Bắc Ninh

Phó Phòng Quản Lý Sản Xuất (Quản Lý Chung Sản Xuất & Kỹ Thuật)

Bắc Ninh

Tuyển Trưởng Phòng Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Quản Lý Sản Xuất (yêu Cầu Tiếng Hàn)

Bắc Ninh

Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lý Xưởng Sản Xuất

Bắc Ninh

Quản Lý Sản Xuất Phòng Press

Bắc Ninh

Trưởng Phòng Quản Lý Sản Xuất Xưởng

Bắc Ninh

Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>