764  

việc làm quan ly san xuat tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên phiên dịch kiểm quản lý sản xuất

Cong ty TNHH Dawon Electronic vina - Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Cong Ty TNHH Dreamtech Viet Nam - Bắc Ninh

Quản lý sản xuất

E-litecomvina - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên dịch sản xuất-quản lý ERP

Cong ty TNHH Crubs Vina - Bắc Ninh

Chuyên Gia / Quản Lý Sản Xuất

Cong ty co phan VS Industry Viet Nam - Bắc Ninh

Trưởng phòng quản lý sản xuất

Cong ty TNHH Flexcom Viet Nam - Bắc Ninh

Quản lý sản xuất

Cong ty TNHH Sungwoo Vina - Bắc Ninh

Quản lý sản xuất biết tiếng Hàn

Ar Tech Vina Co, ltd - Bắc Ninh

Nhân viên Quản lý Sản xuất

Cong ty TNHH Cpro Viet Nam - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản lý sản xuất

DK-TEC VINA CO., LTD - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Quản Lý Sản Xuất / Chuyên Gia Sản Xuất

Cong ty co phan VS Industry Viet Nam - Bắc Ninh

Quản lý chất lượng (QC) sản xuất đồ gỗ nội thất

Cong ty Co phan dau tu Chau Minh Asia - Bắc Ninh

Quản lý sản xuất,nhân viên hành chính

Cong ty TNHH Yestech Vina - Bắc Ninh

Nhân viên quản lý sản xuất

Cong ty TNHH Yestech Vina - Bắc Ninh

Quản lý sản xuất

Cong ty TNHH Viet Nam Dragonjet - Bắc Ninh

Quản lý sản xuất

Cong ty TNHH Tera Tech Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên quản lý sản xuất

Cong ty co phan cong nghiep Quang An I - Bắc Ninh

Nhân viên quản lý sản xuất

Cong ty TNHH Longtech Precision Viet Nam - Bắc Ninh

QC , Quản lý sản xuất

Cong ty TNHH KTC Electronics Viet Nam - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>