860  

việc làm quan ly san xuat tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

H1289 ] Tuyển nữ phó phòng quản lý sản xuất Mới

Bắc Ninh - 500-1.000 $ một tháng

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

BN1115-016] QUẢN LÝ SẢN XUẤT (JP)

Bắc Ninh - 500 $ một tháng

BN1115-016] QUẢN LÝ SẢN XUẤT (JP)

Bắc Ninh - 500 $ một tháng

Nhân Viên Quản Lý Hệ Thống Phần Mềm Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất Xưởng Mạ Điện

Bắc Ninh

Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Quản Lý Sản Xuất (yêu Cầu Tiếng Hàn)

Bắc Ninh

Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất ( Tiếng Hàn)

Bắc Ninh

Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Quản Lý Sản Xuất- Tiếng Hàn

Bắc Ninh

Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Quản Lý Xưởng Sản Xuất

Bắc Ninh

Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Tuyển Trưởng Phòng Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>