952  

việc làm quan ly san xuat tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Quản lý sản xuất

Cong ty TNHH Haein Viet Nam - Bắc Ninh

Quản lý sản xuất

Cong ty TNHH Daeil Tech Viet Nam - Bắc Ninh

Quản lý sản xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Trưởng, Phó Phòng Quản Lý Sản Xuất (=> 7 Năm Kn, 500$ -1000$ )

Hải Dương - Bắc Ninh - 500-1.000 $ một tháng

Quản lý sản xuất

Bắc Ninh

Quản lý sản xuất

Bắc Ninh

Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Quản lý sản xuất ( tiếng hàn )

PYUNG AHN VINA - Bắc Ninh

Quản lý sản xuất

Cong ty TNHH Muu Sinh GI - Bắc Ninh

Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Quản lý sản xuất

Cong ty TNHH Muu Sinh GI - Bắc Ninh

Quản Lý Sản Xuất( Tiếng Hàn)

PYUNG AHN VINA - Bắc Ninh

Quản Lý Sản Xuất- Tiếng Hàn

Bắc Ninh

Quản Lý Sản Xuất- Tiếng Hàn

PYUNG AHN VINA - Bắc Ninh

Quản Lý Sản Xuất( Tiếng Hàn)

Bắc Ninh

Quản Lý Sản Xuất- Tiếng Hàn

PYUNG AHN VINA - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>