293  

việc làm quan ly san xuat tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Quản Lý Sản Xuất

Cong ty TNHH KMG Viet Nam - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản Lý Sản Xuất

Cong ty TNHH KMG Viet Nam - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên quản lý sản xuất

Tat ca Muc luong - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển Quản Lý Sản Xuất cho Công Ty Nhật (KCN Tiên Sơn-Bắc Ninh)

Bắc Ninh - 250-500 $ một tháng

Trợ Lý Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Trợ Lý Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Trợ Lý Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh - 400-700 $ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn Kiêm Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

NV Quản Lý Sản Xuất - Tiếng Nhật

Hà Nội - Bắc Ninh

15 Quản Lý (sản Xuất, Chất Lượng, Vật Tư)

Hà Nội - Bắc Ninh

Quản Lý Sản Xuất

Hà Nội - Bắc Ninh

Quản Lý Sản Xuất Biết Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nam Quản Lý Sản Xuất

Cong ty TNHH Gunho Electronics Viet Nam - Bắc Ninh

Phó Quản Đốc Sản Xuất

Bắc Ninh

Quản đốc sản xuất - Production Leader

ICONIC - Bắc Ninh

Việc làm H1531] Quản lý chất lượng sản phẩm

Bắc Ninh - 800-1.000 $ một tháng

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng Sản Phẩm

Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng Sản Phẩm

Bắc Ninh

Kỹ Sư Quản Lý Công Nghệ (Bắc Ninh)

Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>