874  

việc làm quan ly san xuat tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản Lý Phân Xưởng Sản Xuất Biết Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên Phòng Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Quản Lý Sản Xuất Biết Tiếng Hàn

Bắc Ninh

Quản Lý Sản Xuất Kiêm, Quản Lý Chất Lượng

Bắc Ninh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Quản Lý Sản Xuất Biết Tiếng Hàn

Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn Kiêm Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn Kiêm Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Trưởng Phòng PC (quản Lý Sản Xuất)

Bắc Ninh

Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Tuyển Gấp Quản Lý Xưởng Sản Xuất Đồ Gỗ

Bắc Ninh

NV Quản Lý Sản Xuất - Tiếng Nhật

Hà Nội - Bắc Ninh

QUẢN LÝ SẢN XUẤT TIẾNG TRUNG

Bắc Ninh

QUẢN LÝ SẢN XUẤT TIẾNG TRUNG

CONG TY TNHH CNC VINA - Bắc Ninh

QUẢN LÝ SẢN XUẤT TIẾNG TRUNG

Bắc Ninh

15 Quản Lý (sản Xuất, Chất Lượng, Vật Tư)

Hà Nội - Bắc Ninh

Quản Lý Sản Xuất

Hà Nội - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>