1484  

việc làm quan ly san xuat tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Quản lý sản xuất

Cong ty TNHH e-Litecom Vina - Bắc Ninh

Quản lý sản xuất

Cong ty TNHH Eunsung Electronics Vina - Bắc Ninh

Quản lý sản xuất

Bắc Ninh

Trưởng Phòng Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Quản lý sản xuất

Cong ty TNHH S-MAC VINA - Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Quản lý sản xuất Biết tiếng hàn

Cong ty TNHH Dawon Electronic vina - Bắc Ninh

Quản lý sản xuất Biết tiếng hàn 03

Cong ty TNHH Dawon Electronic vina - Bắc Ninh

Quản Lý Sản Xuất Biết Tiếng Hàn

Bắc Ninh

Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Quản lý sản xuất 01

Cong Ty TNHH Minh Tri - Bắc Ninh

Quản lý sản xuất 31

CS Vietnam - Bắc Ninh - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân viên quản lý sản xuất 01

Cong ty TNHH Ethertronics Vina - Bắc Ninh

Nhân viên quản lý sản xuất

Cong ty TNHH Ethertronics Vina - Bắc Ninh

Quản lý sản xuất

Cong ty TNHH KTC Electronics Viet Nam - Bắc Ninh

Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Quản lý sản xuất

Cong Ty TNHH Minh Tri - Bắc Ninh

Quản lý sản xuất

CS Vietnam - Bắc Ninh - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Cong Ty TNHH DooSung Tech Viet Nam - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>