806  

việc làm quan ly san xuat tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên quản lý sản xuất 19

Cong ty TNHH Elensys Viet Nam - Bắc Ninh

Quản lý sản xuất

Bắc Ninh

Quản Lý Sản Xuất

Cong ty TNHH Core Search - Bắc Ninh

Quản lý sản xuất

Bắc Ninh

Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản lý sản xuất

Cong ty TNHH ST VINA - Bắc Ninh

Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Quản Lý Sản Xuất

Cong ty TNHH Power Logics Vina - Bắc Ninh

Nhân viên Quản Lý Sản Xuất bộ phận PC

Cong Ty TNHH Dreamtech Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên phiên dịch kiểm quản lý sản xuất

Cong ty TNHH Dawon Electronic vina - Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Cong Ty TNHH Dreamtech Viet Nam - Bắc Ninh

Chuyên Gia / Quản Lý Sản Xuất

Cong ty co phan VS Industry Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên Quản lý sản xuất

Cong Ty TNHH Minh Tri - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng quản lý sản xuất

Cong ty TNHH Shinsung Deltron Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên quản lý sản xuất

Cong ty TNHH Longtech Precision Viet Nam - Bắc Ninh

Trưởng phòng quản lý sản xuất

Cong ty TNHH Flexcom Viet Nam - Bắc Ninh

Chuyên viên quản lý sản xuất

Cong ty Co phan Cong nghiep Bac Hai - Bắc Ninh

Quản lý sản xuất biết tiếng Hàn

Ar Tech Vina Co, ltd - Bắc Ninh

Trưởng phòng Quản lý sản xuất

Cong ty Co phan Cong nghiep Bac Hai - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>