1133  

việc làm quan ly san xuat tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

NV QUẢN LÝ SẢN XUẤT CHẤT LƯỢNG TIẾNG NHẬT TẠI BẮC NINH (400-1000USD)

Bắc Ninh

Giám Sát, Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Kỹ Thuật Vận Hành Máy CNc Kiêm Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

NV Quản Lý Chất Lượng Kiêm Sản Xuất - Tiếng Nhật N2 Bắt Buộc - 400$ - 1000$

Hà Nội - Bắc Ninh - 400-1.000 $ một tháng

Nhân Viên Phòng Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Phòng Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

BN-N] NHÂN VIÊN QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Bắc Ninh

Nhân Viên Phòng Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Phòng Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

BN-N] NHÂN VIÊN QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Bắc Ninh

Giám Sát, Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

bắc Ninh] Quản Lý Sản Xuất - Leader Line

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản Lý Sản Xuất Biết Tiếng Trung

Bắc Ninh

Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân viên Quản Lý Dây Chuyền Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân viên Quản Lý Dây Chuyền Sản Xuất

Bắc Ninh

Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản Lý Sản Xuất Biết Tiếng Trung

Bắc Ninh

Quản Lý Sản Xuất Biết Tiếng Hàn

Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>