781  

việc làm quan ly san xuat tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Phòng Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Phòng Quản Lý Sản Xuất 17

Cong Ty TNHH Kurabe Industrial Bac Ninh - Bắc Ninh

Quản lý xưởng sản xuất 17

Cong ty TNHH Seunghwa Vina - Bắc Ninh

Nhân Viên Phòng Quản Lý Sản Xuất

Cong Ty TNHH Kurabe Industrial Bac Ninh - Bắc Ninh

Nhân viên quản lý sản xuất 12

Cong ty TNHH Sentec Ha Noi - Hà Nội - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Quản lý sản xuất

Bắc Ninh

Quản Lý Xưởng Sản Xuất 08

Cong Ty TNHH Kurabe Industrial Bac Ninh - Bắc Ninh

Quản lý sản xuất

Bắc Ninh

Quản Lý Xưởng Sản Xuất

Cong Ty TNHH Kurabe Industrial Bac Ninh - Bắc Ninh

Quản Lý Sản Xuất Biết Tiếng Hàn

Bắc Ninh

Quản lý sản xuất - đồ gỗ nội thất 29

Cong ty co phan dau tu Chau Minh ASIA - Bắc Ninh - 8.000.000-12.000.000₫ một tháng

Quản lý sản xuất - đồ gỗ nội thất

Cong ty Co phan dau tu Chau Minh Asia - Bắc Ninh - 8.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân viên quản lý sản xuất 25

Cong ty TNHH JANGWONTECH VINA - Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân viên quản lý sản xuất 19

Cong ty TNHH Elensys Viet Nam - Bắc Ninh

Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản lý sản xuất

Cong ty TNHH ST VINA - Bắc Ninh

Nhân viên phiên dịch kiểm quản lý sản xuất

Cong ty TNHH Dawon Electronic vina - Bắc Ninh

Nhân viên quản lý sản xuất

Cong ty TNHH Longtech Precision Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên quản lý sản xuất - thi công

Cong ty TNHH Noi that C.O.T - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>