731  

việc làm quan ly san xuat tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Quản Lý Line Sản Xuất

Bắc Ninh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Cong Ty TNHH Dreamtech Viet Nam - Bắc Ninh

Quản lý sản xuất biết tiếng Hàn

Ar Tech Vina Co, ltd - Bắc Ninh

Quản lý sản xuất đồ gỗ nội thất công nghiệp

Cong ty Co phan dau tu Chau Minh Asia - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản lý sản xuất

Cong ty TNHH mot thanh vien thuong mai Hiep Quang - Bắc Ninh

Quản lý sản xuất

Cong ty TNHH Viet Nam Dragonjet - Bắc Ninh

Nhân viên Quản lý Sản xuất

Cong ty TNHH Cpro Viet Nam - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản lý sản xuất

DK-TEC VINA CO., LTD - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Chuyên viên quản lý sản xuất

Cong ty Co phan Cong nghiep Bac Hai - Bắc Ninh

Quản lý sản xuất

Cong ty TNHH Sungwoo Vina - Bắc Ninh

Nhân viên Quản lý sản xuất

Cong Ty TNHH Minh Tri - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên phòng quản lý sản xuất

Cong ty TNHH Flexcom Viet Nam - Bắc Ninh

Trưởng phòng quản lý sản xuất

Cong ty TNHH Shinsung Deltron Viet Nam - Bắc Ninh

Quản lý sản xuất

Cong ty TNHH mot thanh vien SHINJI VINA - Bắc Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản lý chất lượng (QC) sản xuất đồ gỗ nội thất

Cong ty Co phan dau tu Chau Minh Asia - Bắc Ninh

Trưởng phòng Quản lý sản xuất

Cong ty ITM Semiconductor Vietnam Ltd., Co. - Bắc Ninh

Quản lý sản xuất,nhân viên hành chính

Cong ty TNHH Yestech Vina - Bắc Ninh

Trưởng phòng quản lý sản xuất

Cong ty TNHH Flexcom Viet Nam - Bắc Ninh

Quản lý sản xuất

E-litecomvina - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng Quản lý sản xuất

Cong ty Co phan Cong nghiep Bac Hai - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>