593  

việc làm quan ly san xuat tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Phòng Quản Lý Sản Xuất 28

Cong Ty TNHH Kurabe Industrial Bac Ninh - Bắc Ninh

Nhân Viên Phòng Quản Lý Sản Xuất

Cong Ty TNHH Kurabe Industrial Bac Ninh - Bắc Ninh

Chợ việc làm » Quản lý Sản xuất

Bắc Ninh

Chợ việc làm » Quản lý Sản xuất

Bắc Ninh

Quản Lý Sản Xuất (Bắc Ninh)

Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên dịch viên tiếng Hàn - Quản lý sản xuất (Nam/Nữ)

Cong ty TNHH MTV S.M TECH - Bắc Ninh

Phiên dịch viên tiếng Hàn - Quản lý sản xuất (Nam/Nữ)

Cong ty TNHH MTV S.M TECH - Bắc Ninh

Phiên dịch viên tiếng Hàn - Quản lý sản xuất (Nam/Nữ)

Cong ty TNHH MTV S.M TECH - Bắc Ninh

Phiên dịch viên tiếng Hàn - Quản lý sản xuất (Nam/Nữ)

Cong ty TNHH MTV S.M TECH - Bắc Ninh

Phiên dịch viên tiếng Hàn - Quản lý sản xuất (Nam/Nữ)

Cong ty TNHH MTV S.M TECH - Bắc Ninh

Phiên dịch viên tiếng Hàn - Quản lý sản xuất (Nam/Nữ)

Cong ty TNHH MTV S.M TECH - Bắc Ninh

Phiên dịch viên tiếng Hàn - Quản lý sản xuất (Nam/Nữ)

Cong ty TNHH MTV S.M TECH - Bắc Ninh

Phiên dịch viên tiếng Hàn - Quản lý sản xuất (Nam/Nữ)

Cong ty TNHH MTV S.M TECH - Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Trưởng Phòng Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn - Quản Lý Sản Xuất (nam/nữ)

Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất (Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất, Quản Lý Phòng Chất Lượng

Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>