822  

việc làm quan ly san xuat tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất ( Tiếng Hàn)

Bắc Ninh

Tuyển Gấp Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Quản Lý Sản Xuất Biết Tiếng Hàn

Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

02 Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng, 03 Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Tuyển Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất (gấp)

Bắc Ninh

Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Quản Lý Xưởng Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Quản Lý Sản Xuất ( Biết Tiếng Hàn)

Bắc Ninh

Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>