1117  

việc làm quan ly san xuat tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Quản Lý Sản Xuất ($500-$700)

Cong Ty San Xuat Cua Nhat Ban - Bắc Ninh - 500-700 $ một tháng

Quản lý sản xuất, trưởng ca sản xuất

Bắc Ninh

Trưởng Phòng Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Quản Lý Chất Lượng Kiêm Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Trưởng Phòng Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Quản Lý Sản Xuất, Chất Lượng (ngành May)

Hà Nội - Bắc Ninh

Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Quản Lý Sản Xuất

Cong Ty TNHH Flexcom Viet Nam - Bắc Ninh

Quản lý xưởng sản xuất gia công cơ khí

Cong ty TNHH V-Honest - Bắc Ninh

Quản lý sản xuất

Cong ty TNHH Cong nghe Daol - Bắc Ninh

Quản lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Trưởng phòng quản lý sản xuất

Bắc Ninh

Nhân viên phòng quản lý sản xuất

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản lý sản xuất

Bắc Ninh

Nhân viên quản lý sản xuất

Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>