Việc làm quan ly san xuat tại Bắc Ninh

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 812 việc làm  

Quản Lý Sản Xuất Dây Harness

Bắc Ninh - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản Lý Sản Xuất( Nam)

Bắc Ninh

Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản Lý Sản Xuất( Tổ Trưởng)

Bắc Ninh

Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản Lý Sản Xuất Xưởng Sửa Hàng (bản Mạch)

Bắc Ninh - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất ( Tiếng Hàn)

Bắc Ninh

Tuyển Trưởng Phòng Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Quản Lý Sản Xuất (yêu Cầu Tiếng Hàn)

Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lý Xưởng Sản Xuất

Bắc Ninh

Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>