638  

việc làm quan ly san xuat tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Tuyển Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Quản Lý Sản Xuất Nhà Máy

Bắc Ninh

Quản Lý Sản Xuất Biết Tiếng Hàn

Bắc Ninh

Tuyển Quản Lý Xưởng Sản Xuất Đồ Gỗ Thu Nhập Hấp Dẫn

Bắc Ninh

Nhân viên quản lý sản xuất 04

Cong ty TNHH Cong nghe Daol - Bắc Ninh

Quản Lý Sản Xuất ( Biết Tiếng Hàn)

Bắc Ninh - 8.000.000-9.000.000₫ một tháng

Quản lý sản xuất biết tiếng hàn 04

PYUNG AHN VINA - Bắc Ninh

Quản lý sản xuất biết tiếng hàn

PYUNG AHN VINA - Bắc Ninh

Quản lý sản xuất 03

Cong ty TNHH AAC Technologies Viet Nam - Bắc Ninh

Quản lý sản xuất

Cong ty TNHH AAC Technologies Viet Nam - Bắc Ninh

Quản Lý Sản Xuất ( Biết Tiếng Hàn)

Bắc Ninh

Phiên Dịch Viên Tiếng Nhật Kiêm Quản Lý Sản Xuất ( Gấp )

Bắc Ninh

Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Quản lý sản xuất biết tiềng hàn

PYUNG AHN VINA - Bắc Ninh

Quản lý sản xuất biết tiếng hàn

PYUNG AHN VINA - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>