724  

việc làm quan ly san xuat tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Quản Lý Sản Xuất

Cong ty TNHH Power Logics Vina - Bắc Ninh

Nhân viên Quản Lý Sản Xuất bộ phận PC

Cong Ty TNHH Dreamtech Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên phiên dịch kiểm quản lý sản xuất

Cong ty TNHH Dawon Electronic vina - Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Quản Lý Line Sản Xuất

Bắc Ninh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Cong Ty TNHH Dreamtech Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên Quản lý sản xuất

Cong Ty TNHH Minh Tri - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên quản lý sản xuất

Cong ty co phan cong nghiep Quang An I - Bắc Ninh

Quản lý sản xuất

Cong ty TNHH quoc te Bright Viet Nam - Bắc Ninh

Quản lý sản xuất

Cong ty TNHH mot thanh vien thuong mai Hiep Quang - Bắc Ninh

Nhân viên quản lý sản xuất

Cong ty TNHH MiTAC Viet Nam - Bắc Ninh

Quản lý sản xuất

Cong ty TNHH Sungwoo Vina - Bắc Ninh

Quản lý sản xuất

Cong ty TNHH Viet Nam Dragonjet - Bắc Ninh

Nhân viên Quản lý Sản xuất

Cong ty TNHH Cpro Viet Nam - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên Quản lý sản xuất

Cong ty TNHH DK UIL Viet Nam - Bắc Ninh

Quản lý sản xuất (yêu cầu tiếng Hàn)

Cong ty TNHH Dawon Electronic vina - Bắc Ninh

Quản lý sản xuất đồ gỗ nội thất công nghiệp

Cong ty Co phan dau tu Chau Minh Asia - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng quản lý sản xuất

Cong ty TNHH Flexcom Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên phòng quản lý sản xuất

Cong ty TNHH Flexcom Viet Nam - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>