649  

việc làm quan ly san xuat tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Quản Lý Sản Xuất ( Biết Tiếng Hàn)

Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Quản Lý Sản Xuất Nhà Máy

Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Quản Lý Sản Xuất Biết Tiếng Hàn

Bắc Ninh

Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Tuyển Quản Lý Xưởng Sản Xuất Đồ Gỗ Thu Nhập Hấp Dẫn

Bắc Ninh

Quản Lý Sản Xuất (kế Hoạch In)

Bắc Ninh

Tuyển Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Phiên Dịch Viên Tiếng Nhật Kiêm Quản Lý Sản Xuất ( Gấp )

Bắc Ninh

Quản Lý Sản Xuất Phòng Press

Bắc Ninh

Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

QUẢN LÝ SẢN XUẤT SMT BIẾT TIẾNG HÀN

Bắc Ninh

Leader Phòng Quản Lý Sản Xuất - Kinh Doanh

Bắc Ninh - 6.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản Lý Sản Xuất (Tiếng Hàn)

Hà Nội - Bắc Ninh

Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>