57339  

việc làm quan ly san xuat

  

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Quản Lý Chất Lượng Phụ Trách Ca Sản Xuất

Ban Quan Ly Du An Nha May Che Bien Go - Kiên Giang

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Quản Lý Chất Lượng Phụ Trách Ca Sản Xuất

Ban Quan Ly Du An Nha May Che Bien Go - Kiên Giang

Cán Bộ Phụ Trách Quản Lý Sản Xuất Nhà Máy Kiên Giang

Ban Quan Ly Du An Nha May Che Bien Go - Kiên Giang

Quản lý sản xuất 25

Cong Ty TNHH San Xuat Thuong Mai Dich Vu Lien - Bình Dương

Quản lý sản xuất

Cong Ty TNHH San Xuat Thuong Mai Dich Vu Lien - Bình Dương

Quản lý sản xuất

Cong ty TNHH san xuat Phu Luc (VN) - Tây Ninh

Quản lý sản xuất

Cong ty TNHH san xuat Phu Luc (VN) - Tây Ninh

Nhân viên quản trị phần mềm quản lý sản xuất

Cong ty CP Thuc Pham Nong San Xuat Khau Sai - Tp Hồ Chí Minh

Kế toán, quản lý sản xuất, nhân viên kinh doanh, công nhân

Cong ty Co Phan San Xuat Thuong Mai Nam Do - Tp Hồ Chí Minh

Tuyển Quản Lý Sản Xuất - Nhà Máy Sản Xuất Gạch Men Phú Cường

Nha May San Xuat Gach Men Phu Cuong - Hải Phòng - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng

Ca trưởng quản lý sản xuất

Cong ty TNHH San Xuat Phu Luc - Tây Ninh

Quản lý sản xuất

Cong ty co phan dau tu va san xuat Cotec - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Ca trưởng quản lý sản xuất

Cong ty TNHH San Xuat Phu Luc - Tây Ninh

Quản lý sản xuất nhà máy

Cong ty co phan dau tu va san xuat Cotec - Bình Dương

Quản lý sản xuất

Cong ty TNHH San Xuat Phu Luc - Tây Ninh

Quản Lý Sản Xuất Nhà Máy Cơ Khí

Cong ty co phan dau tu va san xuat Cotec - Bình Dương

Quản Lý Sản Xuất Nhà Máy Cơ Khí Thiết Bị

Cong ty co phan dau tu va san xuat Cotec - Bình Dương

Quản lý sản xuất xưởng may

Cong ty TNHH Dau Tu San Xuat va Thuong Mai - Hà Nội - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Cong Ty TNHH Dau Tu Thuong Mai Va Xuat Nhap - Việt Nam

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Cty CP Xuat Nhap Khau Ben Tre (Betrimex) - Việt Nam

trang:     1 | 2 | 3    >>