42671  

việc làm quan ly san xuat

  

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Phụ Trách Quản Lý Bảo Trì Cơ Khí

Ban Quan Ly Du An Nha May Che Bien Go - Kiên Giang

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Phụ Trách Quản Lý Bảo Trì

Ban Quan Ly Du An Nha May Che Bien Go - Kiên Giang

Phó quản lý sản xuất 03

Cong ty TNHH San xuat Dich vu va Thuong mai - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phó quản lý sản xuất

Cong ty TNHH San xuat Dich vu va Thuong mai - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản lý xưởng sản xuất ngành in

Cong ty TNHH Dau tu san xuat va phat trien - Hà Nội

Quản lý sản xuất bao bì màng ghép

Cong Ty TNHH San Xuat Bao Bi Tan Phu Hung - Tp Hồ Chí Minh

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Quản Lý Sữa Chữa Xe Cơ Giới Công Trình

Cong Ty Co Phan San Xuat Xay Dung Thuong Mai - Bình Phước - Tp Hồ Chí Minh

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Quản Lý Nhân Viên Sữa Chữa Xe Cơ Giới

Cong Ty Co Phan San Xuat Xay Dung Thuong Mai - Bình Phước - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên tổ trưởng - Quản lý sản xuất

Cong ty TNHH san xuat va thuong mai Trung Dung - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản lý sản xuất bao bì màng ghép

Cong Ty TNHH San Xuat Bao Bi Tan Phu Hung - Tp Hồ Chí Minh

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Leader Quản Lý Sản Xuất

CONG TY TNHH NIDEC COPAL PRECISION VN (QUAN 9) - Tp Hồ Chí Minh

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Quản Lý Sản Xuất

CONG TY TNHH NIDEC COPAL PRECISION VN (QUAN 9) - Tp Hồ Chí Minh

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Quản Lý Sản Xuất - Leader

CONG TY TNHH NIDEC COPAL PRECISION VN (QUAN 9) - Tp Hồ Chí Minh

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Quản Lý Sản Xuất

CONG TY TNHH NIDEC COPAL PRECISION VN (QUAN 9) - Tp Hồ Chí Minh

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Quản Lý Sản Xuất (Sv)

CONG TY TNHH NIDEC COPAL PRECISION VN (QUAN 9) - Tp Hồ Chí Minh

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Quản Lý Sản Xuất (Sv)

CONG TY TNHH NIDEC COPAL PRECISION VN (QUAN 9) - Tp Hồ Chí Minh

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Quản Lý Sản Xuất (Sv)

CONG TY TNHH NIDEC COPAL PRECISION VN (QUAN 9) - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Quản Lý Sản Phẩm

Cong Ty Thuong Mai & Xuat Nhap Khau Viettel Thuoc - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng Sản Xuất

CONG TY TNHH SAN HA - CHI NHANH LONG AN - Long An

Quản Lý Sản Xuất

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>