53152  

việc làm quan ly san xuat

  

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Cong Ty Co Phan San Xuat Thuong Mai LeGroup - Hà Nội

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Cong Ty Co Phan San Xuat Thuong Mai LeGroup - Hà Nội

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Quản Lý Sản Xuất

Cong ty TNHH Quan Chau - Quảng Nam

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng Sản Xuất

CONG TY TNHH SAN HA - CHI NHANH LONG AN - Long An

Quản Lý Sản Xuất: In, Thành Phẩm, Giao Hàng

Bình Dương

Cán Bộ Quản Lý Sản Xuất (đà Nẵng)

Đà Nẵng

Quản Lý Sản Xuất Bao Bì

Tp Hồ Chí Minh

Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất Và Lập Kế Hoạch

Hải Dương

Quản Lý Sản Xuất

Hà Nội

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Quản Lý Sản Xuất (nam)

Bến Tre

Nhân Viên Kế Hoạch - Quản Lý Sản Xuất

Tp Hồ Chí Minh

Quản Lý Tổ Chức Sản Xuất Cho Xưởng Inox

Hà Nội

Quản Lý Sản Xuất

Tiền Giang

生產管理主管 Chủ Quản Quản Lý Sản Xuất

Bình Dương

Quản Lý Sản Xuất

Tp Hồ Chí Minh

Quản Lý Sản Xuất

Hưng Yên

Quản Lý Sản Xuất

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Phòng Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>