83855  

việc làm quan ly san xuat

  

quản lý sản xuất, kế toán, công nhân

cong ty san xuat thiet bi van phong - Hải Phòng

Quản Lý Sản Xuất

Cong Ty TNHH Thuong Mai Va San Xuat Bao Bi - Hà Nội

Quản Lý Sản Xuất

Cong Ty Co Phan San Xuat Va Xuat Nhap Khau - Hà Nội

Quản lý sản xuất 24

Cong ty TNHH Thuong mai va San xuat Cam Dat - Long An

Quản lý sản xuất

Cong ty TNHH Thuong mai va San xuat Cam Dat - Long An

Quản lý sản xuất

Cong ty TNHH Thuong mai va San xuat Cam Dat - Long An

Quản lý sản xuất

Cong ty TNHH San xuat Che bien Nong san Dousheng - Tp Hồ Chí Minh

Quản lý sản xuất

Cong ty TNHH San xuat Che bien Nong san Dousheng - Tp Hồ Chí Minh

Quản lý sản xuất

Cong ty TNHH San xuat Toan cau LIXIL Viet Nam - Đồng Nai

Quản lý Sản xuất

Cong Ty TNHH San Xuat va Thuong Mai Viet Huong - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Ca trưởng quản lý sản xuất

Cong ty TNHH San Xuat Phu Luc - Tây Ninh

Quản Lý Sản Xuất Cơ Khí

Cong ty Co Phan San Xuat Thiet Bi Sao Viet - Đồng Nai

Ca trưởng quản lý sản xuất

Cong ty TNHH San Xuat Phu Luc - Tây Ninh

Quản Lý Sản Xuất Nhà Máy Cơ Khí

Cong ty co phan dau tu va san xuat Cotec - Bình Dương

Quản lý sản xuất xưởng may

Cong ty TNHH Dau Tu San Xuat va Thuong Mai - Hà Nội - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Quản lý Sản xuất ưu tiên biết tiếng Hoa

Cong ty TNHH Thuong Mai San xuat Cam Dat - Long An

Quản lý sản xuất nhà máy

Cong ty co phan dau tu va san xuat Cotec - Bình Dương

Quản Lý Sản Xuất Nhà Máy Cơ Khí Thiết Bị

Cong ty co phan dau tu va san xuat Cotec - Bình Dương

Quản lý Sản xuất biết tiếng Hoa

Cong ty TNHH Thuong Mai San xuat Cam Dat - Long An

Quản lý sản xuất

Cong ty TNHH San Xuat Phu Luc - Tây Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>