53549  

việc làm quan ly san xuat

  

Quản lý xưởng sản xuất

Cong ty CP DTTM va San xuat inox Trung Thanh - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản lý xưởng sản xuất

Cong ty CP DTTM va San xuat inox Trung Thanh - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản lý sản xuất

Cong Ty TNHH San Xuat Nhua va Thuong Mai Thong - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản lý sản xuất

Cong Ty TNHH San Xuat Nhua va Thuong Mai Thong - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản lý sản xuất

Cong Ty TNHH San Xuat Nhua va Thuong Mai Thong - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tổ trưởng/Quản lý sản xuất

CONG TY CO PHAN SAN XUAT XUAT NHAP KHAU INOX - Việt Nam

quản lý sản xuất, kế toán, công nhân

cong ty san xuat thiet bi van phong - Hải Phòng

Quản Lý Sản Xuất

DNTN SAN XUAT VA KDTM THANH PHONG - Việt Nam

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Tổ Trưởng Quản Lý Tổ Dập - Giầy Dép Nữ

Cong Ty TNHH MTV Khach San Dong Song Hong Ngoc - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Quản lý sản xuất

Cong Ty Co Phan Huong Lieu va Du Lich My - Đồng Nai

Phiên dịch kiêm quản lý sản xuất

Cong ty TNHH Dawon Electronic vina - Bắc Ninh

Phiên dịch kiêm quản lý sản xuất

Cong ty TNHH Dawon Electronic vina - Bắc Ninh

Quản lý sản xuất

Cong Ty Co Phan Huong Lieu va Du Lich My - Đồng Nai

Phiên dịch kiêm quản lý sản xuất

Cong ty TNHH Dawon Electronic vina - Bắc Ninh

Nhân viên phòng Quản lý sản xuất

Cong ty co phan Lam Viet - Bình Dương

Phiên dịch kiêm quản lý sản xuất

Cong ty TNHH Dawon Electronic vina - Bắc Ninh

Quản lý xưởng sản xuất cơm công nghiệp

Cong ty co phan 5S PRO - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản Lý Sản Xuất

Cong ty TNHH IVI - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên phòng Quản lý sản xuất

Cong ty co phan Lam Viet - Bình Dương

Quản Lý Sản Xuất

Cong ty TNHH IVI - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>