55289  

việc làm quan ly san xuat

  

Quản lý xưởng sản xuất

Cong ty CP DTTM va San xuat inox Trung Thanh - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản lý xưởng sản xuất

Cong ty CP DTTM va San xuat inox Trung Thanh - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản lý sản xuất

Cong Ty TNHH San Xuat Nhua va Thuong Mai Thong - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản lý sản xuất

Cong Ty TNHH San Xuat Nhua va Thuong Mai Thong - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản lý sản xuất

Cong Ty TNHH San Xuat Nhua va Thuong Mai Thong - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tổ trưởng/Quản lý sản xuất

CONG TY CO PHAN SAN XUAT XUAT NHAP KHAU INOX - Việt Nam

quản lý sản xuất, kế toán, công nhân

cong ty san xuat thiet bi van phong - Hải Phòng

Quản Lý Sản Xuất

DNTN SAN XUAT VA KDTM THANH PHONG - Việt Nam

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Tổ Trưởng Quản Lý Tổ Dập - Giầy Dép Nữ

Cong Ty TNHH MTV Khach San Dong Song Hong Ngoc - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Quản Lý Sản Xuất

Cong ty TNHH IVI - Tp Hồ Chí Minh

Quản lý sản xuất

JSC Company - Đồng Nai - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản lý xưởng sản xuất đồ gỗ

Cong ty TNHH XD - TTNT Hoang Thao - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên quản lý sản xuất

Cong ty TNHH Dau Tu Phat Trien Quoc te Son - Hà Nam

Quản lý xưởng sản xuất đồ gỗ

Cong ty TNHH XD - TTNT Hoang Thao - Tp Hồ Chí Minh

Quản lý sản xuất kiêm trợ lý TGĐ

Cong ty TNHH in va thuong mai Tay Do - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên - Quản lý sản xuất

Cong Ty TNHH Giay Chingluh Viet Nam - Long An

Quản Lý Sản Xuất

Cong ty TNHH IVI - Tp Hồ Chí Minh

Quản Lý Sản Xuất

Cong ty TNHH IVI - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên quản lý sản xuất

Cong ty TNHH Dau Tu Phat Trien Quoc te Son - Hà Nam

Quản lý sản xuất

Cong Ty Co Phan Huong Lieu va Du Lich My - Đồng Nai

trang:     1 | 2 | 3    >>