4671  

việc làm quan ly nong nghiep

  

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Quản Lý Kinh Doanh Sản Phẩm Sức Khỏe Cộng Đồng (Pco)

Cong ty TNHH Hoa Nong Hop Tri - Việt Nam

Kỹ Sư Nông Nghiệp ( Quản lý trang trại trồng chuối )

Tp Hồ Chí Minh

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Quản Lý Bán Hàng Khu Vực Thuốc Bvtv, Phân Bón

Cong ty Co phan SX - TM - DV Ngoc - Tp Hồ Chí Minh - 6.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Quản Lý Bán Hàng Khu Vực

Cong ty Co phan SX - TM - DV Ngoc - Tp Hồ Chí Minh

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Kỹ Sư Quản Lý Thi Công

Cong Ty Co Phan Vchoice Green Viet Nam - Hà Nội

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nhân Viên Quản Lý Thị Trường Ngành Chăn Nuôi Thú Y

Cong ty TNHH TI NO - Tp Hồ Chí Minh

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Quản Lý Bán Hàng Khu Vực

CONG TY CO PHAN SAN XUAT THUONG MAI DICH VU - Tp Hồ Chí Minh

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Quản Lý Dự Án

Cong Ty Du Lich Hoan Hao - Hà Nội

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Quản Lý Kinh Doanh Thuốc Bảo Vệ Thực Vật

CONG TY TNHH DUOC MUA - Tp Hồ Chí Minh

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Kế Toán Quản Lý Tín Dụng

Adama Vietnam Company Limited - Tp Hồ Chí Minh

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Quản Lý Trồng Trọt Trang Trại

Cong Ty Du Lich Hoan Hao - Hà Nội

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Trưởng Nhóm Bán Hàng/quản Lý Vùng

Cong Ty Co Phan Cong Nghe Sinh Hoc Mua Xuan - Hà Nội

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Quản Lý Tập Sự Nông Trại Bò Sữa

Cong ty Co phan Sua Da Lat (Dalatmilk) - Truc - Đà Lạt

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Quản Lý

Cong ty TNHH Dong Thanh - Đông Xoài

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Cq Kcs (Quản Lý Chất Lượng Sản Phẩm)

Cong ty TNHH TI NO - Tp Hồ Chí Minh

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Quản Lý Dự Án

CONG TY TNHH CHIEN LUOC NHAN LUC - Đồng Bằng Sông Cửu Long

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Quản Lý Sản Xuất - Thức Ăn Chăn Nuôi

CONG TY TNHH CHIEN LUOC NHAN LUC - Hậu Giang - Vĩnh Long

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng (Qc)

Haprosimex Jsc - Việt Nam

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng (Qa / Qc)

Haprosimex Jsc - Long An - Tp Hồ Chí Minh

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Quản Lý Trồng Trọt Trang Trại

Cong Ty Co Phan Du Lich Hoan Hao - Hà Đông - Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>