6295  

việc làm quan ly nong nghiep

  

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Trợ Lý Quản Lý Sản Xuất Xưởng Gỗ

CTY TNHH Cong nghiep SEMCO Phu Yen - Phú Yên

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Quản Lý Bán Hàng Khu Vực Thuốc Bvtv, Phân Bón

Cong ty Co phan SX - TM - DV Ngoc - Đông Nam Bộ - 6.000.000-15.000.000₫ một tháng

3 Nhân Viên Nông Nghiệp Quản Lý Thị Trường Các Tỉnh

Hưng Yên

Nhân Viên Quản Lý Dự Án Nông Nghiệp

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Nông Nghiệp - Quản Lý Vườn ươm

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Quản Lý Dự Án Nông Nghiệp

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Ngành Quản Lý Đất Đai (đại Học Nông Nghiệp Hà Nội)

Hà Nội

Phó Giám Đốc - Quản Lý Trang Trại Nông Nghiệp Công Nghệ Cao

Bình Thuận

Giám Đốc Quản Lý Nông Nghiệp

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Nông Nghiệp (quản Lý Sản Xuất)

Hà Nội

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Quản Lý Bán Hàng Khu Vực Thuốc Bvtv, Phân Bón

Cong ty Co phan SX - TM - DV Ngoc - Tp Hồ Chí Minh - 6.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản Lý Nông Nghiệp

Lâm Đồng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Quản Lý Bộ Phận Sản Xuất

Cong ty Co phan Anh Thang - Điện Biên Phủ - Tp Hồ Chí Minh

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Quản Lý Bán Hàng Khu Vực Thuốc Bvtv, Phân Bón

Cong ty Co phan SX - TM - DV Ngoc - Tp Hồ Chí Minh - 6.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Quản Lý Bán Hàng Khu Vực Thuốc Bvtv, Phân Bón

Cong ty Co phan SX - TM - DV Ngoc - Tp Hồ Chí Minh - 6.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng - Ngành Gỗ Nội Thất

Cong ty CP Go Minh Duong - Bình Dương

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Cq Kcs (Quản Lý Chất Lượng Sản Phẩm)

Cong ty TNHH TI NO - Tp Hồ Chí Minh

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Quản Lý Tỉnh

Cong ty TNHH MTV Giong Thuy San Xuan Loi - Cần Thơ - 6.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng - Ngành Gỗ Nội Thất

Cong ty CP Go Minh Duong - Bình Dương

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng

Cong ty CP Go Minh Duong - Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>