6551  

việc làm quan ly nong nghiep

  

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Trợ Lý Quản Lý Sản Xuất Xưởng Gỗ

CTY TNHH Cong nghiep SEMCO Phu Yen - Phú Yên

Kỹ Sư Nông Nghiệp Quản Lý Trang Trại Trồng Trọt

Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Nông Nghiệp - Quản Lý Vườn ươm

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Ngành Quản Lý Đất Đai (đại Học Nông Nghiệp Hà Nội)

Hà Nội

Giám Đốc Quản Lý Nông Nghiệp

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Quản Lý Dự Án Nông Nghiệp

Tp Hồ Chí Minh

Phó Giám Đốc - Quản Lý Trang Trại Nông Nghiệp Công Nghệ Cao

Bình Thuận

Kỹ Sư Nông Nghiệp (quản Lý Sản Xuất)

Hà Nội

Nhân Viên Quản Lý Dự Án Nông Nghiệp

Tp Hồ Chí Minh

3 Nhân Viên Nông Nghiệp Quản Lý Thị Trường Các Tỉnh

Hưng Yên

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nhân Viên Quản Lý Sản Phẩm

Cong ty TNHH TMDV KHOA HOC SBC VIETNAM - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nhân Viên Quản Lý Nhà Xưởng Quận Thủ Đức

Cong Ty TNHH Rau Qua Bao Phuong - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nhân Viên Quản Lý Trang Trại Nông Nghiệp

Cong Ty TNHH Rau Qua Bao Phuong - Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Quản Lý Trang Trại Nông Nghiệp

Cong Ty TNHH Rau Qua Bao Phuong - Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Quản Lý Nhà Xưởng Quận Thủ Đức

Cong Ty TNHH Rau Qua Bao Phuong - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nhân Viên Hệ Thống Công Nghiệp, Quản Lý Công Nghiệp

SCANSIA PACIFIC - Đồng Nai

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Quản Lý Tỉnh

Tong Cong Ty Cong Nghe Sinh Hoc R.E.P Biotech - Duyên Hải Nam Trung Bộ - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Quản Lý Bán Hàng Khu Vực Thuốc Bvtv, Phân Bón

Cong ty Co phan SX - TM - DV Ngoc - Đông Nam Bộ - 6.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản Lý Dự Án Nông Nghiệp

Việt Nam

Quản Lý Dự Án Nông Nghiệp

Việt Nam

trang:     1 | 2 | 3    >>