5408  

việc làm quan ly nong nghiep

  

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Trưởng Vùng Kinh Doanh Quản Lý Khu Vực Miền Tây

Cong ty Co phan Nong nghiep HP - Bạc Liêu

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Quản Lý Bộ Phận Cây Xanh

CONG TY TNHH QUAN LY & KD BDS PHO CANH - Tp Hồ Chí Minh - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Quản Lý / Giám Đốc Nông Trường

Tap doan DASO Viet Nam - Việt Nam

Kỹ sư nông nghiệp có kinh nghiệm quản lý

HTX Kim Son - Bình Thuận

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Quản Lý Sản Xuất Thuê Ngoài

Cong Ty CP AAH - Tp Hồ Chí Minh

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng

TNHH THS Hai Wang - Phan Thiết

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Quản Lý Xưởng Gỗ Và Sơn Gỗ

Cong ty TNHH TELLBE Vietnam - Bình Dương - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Quản Lý Chất Lượng Hàng Gỗ

Burden Furniture Co., Ltd - Bình Dương

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Cần Tuyển Quản Lý Bộ Phận Kỹ Thuật - Sản Xuất

Cong ty Co phan Anh Thang - Tp Hồ Chí Minh

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Quản Lý Kỹ Thuật Xưởng Mộc

CONG TY CO PHAN NOI THAT OZ - Hà Đông

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Truyển Gấp Quản Lý Sản Xuất - Thành Thạo Tiếng Hoa

CONG TY TNHH KYMCO VIET NAM - Bình Dương

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng

Cong ty CP Go Minh Duong - Bình Dương

Nhân Viên Quản Lý Dự Án Nông Nghiệp

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Quản Lý Chất Lượng

CONG TY TNHH THUC PHAM QUOC TE K &H - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Môi trường/Xử lý chất thải - Kỹ Sư Nông Nghiệp

Cong ty TNHH Phat Trien Cong nghe Moi Truong Gia - Đông Nam Bộ

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Trợ Lý Ban Tổng Giám Đốc

Cong ty TNHH TM Thai Phong - Tp Hồ Chí Minh

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Trợ Lý Kinh Doanh Ban Tổng Giám Đốc

Cong ty TNHH TM Thai Phong - Tp Hồ Chí Minh

Trợ Lý Nông Nghiệp

Tây Ninh - Long An

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Tuyển Gấp Trợ Lý Giám Đốc Nhà Máy Sản Xuất

CONG TY CO PHAN SAN XUAT THUONG MAI DICH VU - Tp Hồ Chí Minh

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Tuyển Gấp Trợ Lý Giám Đốc Phòng Qc

CONG TY CO PHAN SAN XUAT THUONG MAI DICH VU - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>