132  

việc làm quan ly nganh go tại Đồng Nai

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Quản Lý Xưởng Gò Hàn, Chấn Uốn

Đồng Nai

QUẢN LÝ XƯỞNG GÒ HÀN, CHẤN UỐN

CONG TY TNHH JACON VIET NAM - Đồng Nai

QUẢN LÝ XƯỞNG GÒ HÀN, CHẤN UỐN

Đồng Nai

Quản lý xưởng gò hàn, chấn uốn

Cong ty TNHH JACON Viet Nam - Đồng Nai

Quản Lý Xưởng Gò Hàn, Chấn Uốn

Đồng Nai - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Điều Hành(ngành Gỗ)

Đồng Nai

Giám đốc điều hành(ngành gỗ)

DNTN Tran Doan - Đồng Nai - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Giám đốc điều hành(ngành gỗ)

DNTN Tran Doan - Đồng Nai - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng QC (ngành Gỗ Xuất Khẩu)

Đồng Nai

Tuyển Nhân Viên Kĩ Thuật (ngành Gỗ Xuất Khẩu)

Đồng Nai

Trưởng Phòng Kỹ Thuật (ngành Gỗ Xuất Khẩu)

Đồng Nai

Giám Đốc Sản Xuất (ngành Gỗ Xuất Khẩu)

Đồng Nai

Nhân Viên Kiểm Hàng Ngành Gỗ

Đồng Nai

Quản Lý Quán Cafe

Đồng Nai - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản Lý Kinh Doanh Vùng Khu Vực Miền Đông Nam Bộ(ASM)

Tap doan Y te AMV GROUP - Đồng Nai - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản Lý Tổ Sơn

Đồng Nai

Quản Lý Tổ Định Hình

Đồng Nai

Giày da/Thuộc da - Trưởng Bộ Phận Quản Lý Chất Lượng

CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN VIET - Long An - Đồng Nai

Trưởng phòng quản lý sản xuất 25

Cong Ty TNHH Mac Tich - Đồng Nai - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Kho vận/Vật tư - Quản Lý Đội Xe Cơ Giới

Donacoop - Đồng Nai

trang:     1 | 2 | 3    >>