153  

việc làm quan ly nganh go tại Đồng Nai

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Trưởng phòng kỹ thuật (ngành gỗ xuất khẩu)

Cong Ty Co Phan Kien Truc va Noi That NANO - Đồng Nai

Trưởng phòng kỹ thuật (ngành gỗ xuất khẩu)

Cong Ty Co Phan Kien Truc va Noi That NANO - Đồng Nai

Nhân viên kỹ thuật (ngành gỗ xuất khẩu)

Cong Ty Co Phan Kien Truc va Noi That NANO - Đồng Nai

Nhân viên quản lý trang trại thủy sản 15

Cong Ty TNHH Xay Dung Vinh Hung Thinh - Vinh - Đồng Nai

Quản lý bộ phận hoàn thành 15

Cong ty TNHH SAITEX international Dong Nai (VN) - Tp Hồ Chí Minh - Đồng Nai

KẾ TOÁN KHO, QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG

Đồng Nai

Shop manager/ Quản lý cửa hàng 02

Cong ty TNHH tu van va tuyen dung Hoan My - Biên Hòa - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản lý bảo trì 27

Cong ty TNHH Olam Viet Nam - Đồng Nai

QUẢN LÝ SIÊU THỊ (Chi Nhánh Long Khánh - Đồng Nai) 25

Cong Ty TNHH Cao Phong - (Sieu Thi Dien May - Đồng Nai

Chuyên Viên Quản Lý Chất Lượng & Chăm Sóc Khách Hàng

Cong ty Co Phan Bao Bi Bien Hoa (SOVI) - Biên Hòa

Thư Ký Iso (Quản Lý Chất Lượng)

Đồng Nai

Quản Lý Sản Xuất

Đồng Nai

Quản Lý Chất Lượng

Đồng Nai

Quản Lý Các Khâu Sản Xuất

Đồng Nai

Trợ lý văn phòng- tiếng Hoa 09

Cong ty TNHH Duc Lai Thuan - Đồng Nai

Trợ Lý Kho Hàng - Đồng Nai

Hang Dong, Chiang Mai - Đồng Nai

Trợ lý phiên dịch - Hoa 02

Cong ty TNHH Duc Lai Thuan - Đồng Nai

Trợ lý-phiên dịch tiếng Hoa 26

Cong ty TNHH Duc Lai Thuan - Đồng Nai

Trợ lý phiên dịch- tiếng Hoa 25

Cong ty TNHH Duc Lai Thuan - Đồng Nai

Phó Phòng Quản Trị Chất Lượng

Cong ty Co Phan Bao Bi Bien Hoa (SOVI) - Biên Hòa

trang:     1 | 2 | 3    >>