136  

việc làm quan ly nganh go tại Đồng Nai

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Quản Lý Sản Xuất Ngành Gỗ

Biên Hòa - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Quản Lý Xưởng Gò Hàn, Chấn Uốn

Đồng Nai

Quản Lý Xưởng Gò Hàn, Chấn Uốn

Đồng Nai

Trưởng Phòng Qc (Ngành Nội Thất Gỗ)

Biên Hòa - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Giám đốc điều hành(ngành gỗ)

Đồng Nai - 10.000.000-20.000.000₫ một tháng

Giám đốc điều hành(ngành gỗ)

DNTN Tran Doan - Đồng Nai - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng QC (ngành Gỗ Xuất Khẩu)

Đồng Nai

Tuyển Nhân Viên Kĩ Thuật (ngành Gỗ Xuất Khẩu)

Đồng Nai

Trưởng Phòng Kỹ Thuật (ngành Gỗ Xuất Khẩu)

Đồng Nai

Thủ Kho Ngành Gỗ

Biên Hòa - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kiểm Hàng Ngành Gỗ

Đồng Nai

Giám Đốc Sản Xuất (ngành Gỗ Xuất Khẩu)

Đồng Nai

Quản lý chất lượng 30

Cong Ty TNHH Phu Khang Phat - Đồng Nai

Quản lý nhà hàng - khách sạn 27

Cong ty co phan phan bon Ba La Xanh - Đồng Nai - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản Lý Nhà Máy

Đồng Nai

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Quản Lý Sản Xuất Giày Dép

CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN VIET - Tp Hồ Chí Minh - Đồng Nai

Nhân viên quản lý kỹ thuật pha màu 18

MasterStreets Group - Đồng Nai - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng ban quản lý tòa nhà 17

Cong Ty CP Dau Tu Va Dich Vu Sao Kim - Đồng Nai

Nhân viên quản lý chất lượng 15

Cong Ty TNHH MTV May Viet - Đồng Nai

Giày da/Thuộc da - Quản Lý Sản Xuất Giày Dép

CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN VIET - Tp Hồ Chí Minh - Đồng Nai

trang:     1 | 2 | 3    >>