67  

việc làm quan ly nganh go tại Đồng Nai

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giám Đốc Điều Hành(ngành Gỗ)

Đồng Nai

Kế Toán Trưởng (Chuyên Ngành Sx Gỗ)

CONG TY TNHH TM DV TAI LOC PHAT - Biên Hòa

QUẢN LÝ AN NINH SẢN PHẨM 30

Đồng Nai

Quản Lý Tổ Định Hình

Đồng Nai

Quản Lý Tổ Định Hình

Đồng Nai

QUẢN LÝ NHÀ MÁY

Đồng Nai

QUẢN LÝ NHÀ MÁY

Đồng Nai

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Quản Lý Sản Xuất Giày Dép

CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN VIET - Tp Hồ Chí Minh - Đồng Nai

Giày da/Thuộc da - Quản Lý Sản Xuất Giày Dép

CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN VIET - Tp Hồ Chí Minh - Đồng Nai

Nhân Viên Thiết Kế Gỗ Nội Thất

Đồng Nai - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Kỹ Thuật Chế Biến Gỗ

Đồng Nai - Lâm Đồng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quan hệ đối ngoại - Nhân Viên Pháp Chế Tại Đồng Nai

CONG TY TNHH MOT THANH VIEN TM-DV MINH KHUE - Đồng Nai

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - MSB Chi nhánh Đồng Nai

Đồng Nai

Kho vận/Vật tư - Trưởng Phòng Kế Hoạch Sản Xuất Nhựa Lực Quán

CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN VIET - Biên Hòa

Giày da/Thuộc da - Trưởng Phòng Kế Hoạch Sản Xuất Nhựa Lực Quán

CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN VIET - Biên Hòa

Luật/Pháp lý - Nhân Viên Pháp Chế Tại Đồng Nai

CONG TY TNHH MOT THANH VIEN TM-DV MINH KHUE - Đồng Nai

【通訳募集】TUYỂN THÔNG PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT KIÊM TRỢ LÝ SẢN XUẤT

Đồng Nai

Luật/Pháp lý - Nhân Viên Pháp Chế - Lương Cao

CONG TY TNHH MTV TM-DV MINH KHUE - Đồng Nai

Sales Manager

Biên Hòa

Sales Manager

Biên Hòa

trang:     1 | 2 | 3    >>