167  

việc làm quan ly nganh go tại Đồng Nai

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Quản Lý Xưởng Gò Hàn, Chấn Uốn

Đồng Nai

Kế Toán Trưởng (Chuyên Ngành Sx Gỗ)

Biên Hòa - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Kỹ Thuật (ngành Gỗ Xuất Khẩu)

Đồng Nai

Trưởng Phòng QC (ngành Gỗ Xuất Khẩu)

Đồng Nai

Tuyển Nhân Viên Kĩ Thuật (ngành Gỗ Xuất Khẩu)

Đồng Nai

Trưởng Phòng Qc (Ngành Nội Thất Gỗ)

Biên Hòa - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Giám đốc điều hành(ngành gỗ)

Đồng Nai - 10.000.000-20.000.000₫ một tháng

Giám đốc điều hành(ngành gỗ)

DNTN Tran Doan - Đồng Nai - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Thủ Kho Ngành Gỗ

Biên Hòa - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thủ Kho Ngành Gỗ

Biên Hòa - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản Đốc Phân Xưởng Gò Giày Da

Biên Hòa - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Quản lý hành chi'nh nhân sự. 24

Đồng Nai - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên quản lý dự án 23

Cong ty TNHH Ky Thuat Cong Trinh Nhat Long - Đồng Nai

Quản lý bộ phận sản xuất (Japanese N2) 21

MasterStreets Group - Đồng Nai

Cán bộ quản lý và điều hành sản xuất 21

MasterStreets Group - Đồng Nai - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Quản Lý Vùng

Đồng Nai - Hòa Bình

Quản Lý Các Khâu Sản Xuất

Đồng Nai

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng

Đồng Nai - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản lý nhà hàng vincom biên hòa 06

Cong ty CP Dau tu thuong mai va dich vu - Biên Hòa

Quản lý - chuyên viên marketing 07

Cong Ty CP 3F Viet - Đồng Nai - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>