87  

việc làm quan ly nganh go tại Đồng Nai

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giám Đốc Điều Hành(ngành Gỗ)

Đồng Nai

Giám đốc điều hành(ngành gỗ)

DNTN Tran Doan - Đồng Nai - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Quản Đốc (Gỗ)

Đồng Nai

Quản Lý Tổ Định Hình

Đồng Nai

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Quản Lý Sản Xuất Giày Dép

CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN VIET - Tp Hồ Chí Minh - Đồng Nai

Giày da/Thuộc da - Quản Lý Sản Xuất Giày Dép

CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN VIET - Tp Hồ Chí Minh - Đồng Nai

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - MSB Chi nhánh Đồng Nai

Đồng Nai

Quản Đốc Phân Xưởng

Đồng Nai - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kho vận/Vật tư - Trưởng Phòng Kế Hoạch Sản Xuất Nhựa Lực Quán

CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN VIET - Biên Hòa

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Trưởng Phòng Kế Hoạch Sản Xuất Nhựa Lực Quán

CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN VIET - Biên Hòa

Giày da/Thuộc da - Trưởng Phòng Kế Hoạch Sản Xuất Nhựa Lực Quán

CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN VIET - Biên Hòa

【通訳募集】TUYỂN THÔNG PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT KIÊM TRỢ LÝ SẢN XUẤT

Đồng Nai

Trợ Lý Tổng Giám Đốc

Đồng Nai

Trợ Lý Tổng Giám Đốc

Đồng Nai

Trợ lý GĐTM về mảng Xuất Khẩu và Marketing 06

Cong ty CP Bot Giat NET (NETCO) - Đồng Nai

Trợ Lý Cơ Khí

Đồng Nai

Trợ Lý Cơ Khí

Đồng Nai

Luật/Pháp lý - Nhân Viên Pháp Chế - Lương Cao

CONG TY TNHH MTV TM-DV MINH KHUE - Đồng Nai

Tuyển Đội Trưởng Đội Bảo Vệ Nội Bộ

Đồng Nai

Nhân viên book vé máy bay tại văn phòng Đồng Nai

Đồng Nai

trang:     1 | 2 | 3    >>