Việc làm quan ly nganh go tại Đồng Nai

Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Đồng Nai

Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 95 việc làm  

Phó Quản Đốc Ngành Gỗ

Đồng Nai - Lâm Đồng - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Phó Quản Đốc Ngành Gỗ

Đồng Nai

Quản Lý Xưởng Gò Hàn, Chấn Uốn

Đồng Nai

Quản Lý Điều Hành Siêu Thị Gỗ

Tieng Viet - Đồng Nai

Quản Lý Điều Hành Siêu Thị Gỗ

Đồng Nai

Trưởng Phòng Kỹ Thuật (ngành Gỗ Xuất Khẩu)

Đồng Nai

Tuyển Nhân Viên Kĩ Thuật (ngành Gỗ Xuất Khẩu)

Đồng Nai

Nhân Viên QC Ngành Gỗ Biết Đọc Bản Vẽ

Đồng Nai - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Phó Quản Đốc (Gỗ)

Đồng Nai

Quản Đốc Xưởng Gỗ

Đồng Nai

Quản Đốc Xưởng Chế Biến Gỗ

Đồng Nai

Quản Lý Sản Xuất

Tieng Viet - Đồng Nai - 8.000.000-20.000.000₫ một tháng

Quản Lý Các Khâu Sản Xuất

Đồng Nai

Quản Lý Nhà Máy

Đồng Nai

Quản lý lò nung

Đồng Nai

Trưởng Phòng Sản Xuất Ngành Cám Cá (X375)

Tieng Viet - Đồng Nai

Tổ Trưởng Xưởng Gỗ

Đồng Nai

Trưởng Phòng Kỹ Thuật (Chế Biến Gỗ: Bàn, Tủ, Ghế Xuất Khẩu))

Đồng Nai

Trưởng Phòng Kỹ Thuật Gỗ (quality Manager)

Đồng Nai

Trợ Lý Giám Đốc Mảng Xuất Khẩu

Tieng Viet - Đồng Nai - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>