500  

việc làm quan ly nganh go tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Quản lý sản xuất ngành gỗ

Cong ty TNHH SUNWOOD VINA - Bình Dương

Tuyển Quản Lý Sản Xuất Ngành Gỗ

Bình Dương

Tuyển Quản Lý Sản Xuất Ngành Gỗ - 5 Năm Kinh Nghiệm

Bình Dương

Quản Lý Tổ Chà Nhám Ngành Gỗ

Bình Dương

Quản Lý Chuyền Sơn_ngành Gỗ

Bình Dương

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Phó Quản Đốc - Ngành Gỗ Nội Thất

Cong ty CP Go Minh Duong - Bình Dương

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Phó Quản Đốc - Ngành Gỗ Nội Thất

Cong ty CP Go Minh Duong - Bình Dương

Quản Đốc Ngành Gỗ

Bình Dương

Phó Quản Đốc - Ngành gỗ nội thất

Bình Dương

Quản đốc hàng trắng (ngành gỗ)

Cong ty Co phan Lam Viet - Bình Dương

Nhân viên quản đốc-kế hoạch (ngành gỗ )

Cong Ty TNHH KPQ - Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Cán Bộ Quản Lý Ngành GiàY

Bình Dương

Công nhân lao động ngành gỗ

DNTN CHE BIEN GO TRAN NGOC - Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Tổ Trưởng Tổ Mẫu - Ngành Gỗ Nội Thất

Cong ty CP Go Minh Duong - Bình Dương

Kiến trúc/Nội thất - Tổ Trưởng Kcs Ngành Gỗ

Cong ty TNHH SX Thinh Viet - Bình Dương

Nhân Viên Mua Hàng Chuyên Ngành Gỗ

Bình Dương

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Tổ Trưởng Kcs Ngành Gỗ

Cong ty TNHH SX Thinh Viet - Bình Dương

Giám Đốc Điều Hành Sản Xuất ( Ngành Gỗ)

Bình Dương

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Tổ Trưởng Kcs Ngành Gỗ

Cong ty TNHH SX Thinh Viet - Bình Dương

Tổ Trưởng Kcs Ngành Gỗ

Bình Dương - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>