498  

việc làm quan ly nganh go tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Tuyển Quản Lý Sản Xuất Ngành Gỗ

Bình Dương

Quản Lý Chuyền Sơn_ngành Gỗ

Bình Dương

Kiến trúc/Nội thất - Quản Lý Kho - Thủ Kho (Ngành Gỗ Nội Thất)

Cong Ty TNHH Mot Thanh Vien Noi That Duc Sinh - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kho vận/Vật tư - Quản Lý Kho - Thủ Kho (Ngành Gỗ Nội Thất)

Cong Ty TNHH Mot Thanh Vien Noi That Duc Sinh - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng - Qc Ngành Gỗ

CONG TY TNHH SAN XUAT VA THUONG MAI WOOD HILL - Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản Đốc Hàng Trắng (ngành Gỗ)

Bình Dương

Cán Bộ Quản Lý Ngành Giày

Bình Dương

Quản Lý Xưởng Gỗ

Bình Dương

Quản Lý Sản Xuất Gỗ

Bình Dương - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Kiến trúc/Nội thất - Quản Lý Sản Xuất Gỗ

Cong ty TNHH Mot Thanh Vien Moc Luc - Bình Dương - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Quản Lý Xưởng Gỗ

Bình Dương

Purchasing Staff _ Ngành Gỗ

Bình Dương

Nhân Viên QA (ngành Gỗ)

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng QA/QC Chuyên Ngành Gỗ

Bình Dương

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng Ngành Gỗ

Bình Dương

Kỹ Thuật Viên Hàng Mẫu Ngành Gỗ

Bình Dương

Trưởng Phòng Gia Công (ngành Gỗ)

Bình Dương - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Kỹ Thuật - Ngành Gỗ

Bình Dương

Trưởng Phòng QC (ngành Gỗ)

Bình Dương

Nhân Viên Kỹ Thuật Vẽ Ngành Gỗ

Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>