Việc làm quan ly nganh go tại Bình Dương

Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 330 việc làm  

Trưởng phòng quản lý chất lượng - Ngành gỗ nội thất

Bình Dương

Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng - Ngành Gỗ Nội Thất

Bình Dương

Quản Lý Chuyền Sơn_ngành Gỗ

Bình Dương

QC - QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NGÀNH GỖ

Bình Dương

Kỹ Sư ( Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng Ngành Gỗ)

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản Đốc Hàng Trắng (ngành Gỗ)

Bình Dương

Cán Bộ Quản Lý Ngành Giày

Bình Dương

Quản Lý Xưởng Gỗ

Bình Dương

Quản Lý Xưởng Gỗ

Bình Dương

Nhân Viên Marketing Ngành Gỗ

Bình Dương - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Kỹ Thuật - Ngành Gỗ

Bình Dương - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng QA/QC Chuyên Ngành Gỗ

Bình Dương

Nhân Viên Marketing Ngành Gỗ

Bình Dương

Thủ Kho Ngành Gỗ

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tổ Trưởng Phôi Và Nhám - Ngành Gỗ Nội Thất

Tieng Viet - Bình Dương - 8.000.000-12.000.000₫ một tháng

Tổ Trưởng Phôi Và Nhám - Ngành Gỗ Nội Thất

Bình Dương - 8.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Vẽ Autocad 2D, 3D ( Ngành Gỗ)

Bình Dương

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng Ngành Gỗ

Bình Dương

Nhân Viên Kỹ Thuật Viết Quy Trình (Ngành Gỗ)

Bình Dương

Thủ Kho Nguyên Liệu - Ngành Gỗ

Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>