370  

việc làm quan ly nganh go tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng - Ngành Gỗ Nội Thất

Cong ty CP Go Minh Duong - Bình Dương

Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng – Ngành Gỗ Nội Thất

Bình Dương - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng quản lý chất lượng - Ngành gỗ nội thất

Bình Dương

Quản lý chất lượng ngành gỗ

Cong ty TNHH SUNWOOD VINA - Bình Dương

Quản lý sản xuất ngành gỗ

Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản Đốc Ngành Gỗ (Indoor) 30

Bình Dương

Phó Quản Đốc - Ngành Gỗ Nội Thất

Bình Dương

Quản Đốc Ngành Gỗ (Indoor)

Bình Dương

Quản Đốc Ngành Gỗ (Indoor)

Cong ty Co Phan Lam Viet - Bình Dương

Quản Đốc Ngành Gỗ (Indoor)

Cong ty Co Phan Lam Viet - Bình Dương

Quản Đốc Ngành Gỗ (Indoor)

Bình Dương

Quản Đốc Hàng Trắng (ngành Gỗ)

Bình Dương

Kiến trúc/Nội thất - Nhân Viên Thiết Kế - Ngành Gỗ Nội Thất

Cong ty CP Go Minh Duong - Bình Dương

Kiến trúc/Nội thất - Nhân Viên Thiết Kế - Ngành Gỗ Nội Thất

Cong ty CP Go Minh Duong - Bình Dương

Nhân viên QC ngành gỗ

Cong ty TNHH Noi That Cao Thanh - CN Binh - Bình Dương - 10.000.000₫ một tháng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Giám Đốc Sản Xuất Ngành Gỗ

Cong ty TNHH SX Thinh Viet - Bình Dương

Kiến trúc/Nội thất - Giám Đốc Sản Xuất Ngành Gỗ

Cong ty TNHH SX Thinh Viet - Bình Dương

Nhân Viên Vẽ Kỹ Thuật (Cad) Ngành Gỗ

Bình Dương

Nhân Viên vẽ Autocad 2D,3D (Ngành gỗ)

Cong ty CP Tran Duc - Bình Dương

Trưởng Phòng Gia Công (ngành Gỗ)

Bình Dương - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>