368  

việc làm quan ly nganh go tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Quản Lý Bộ Phận Ráp (Ngành Gỗ)

Cong Ty TNHH Dò Gõ Mieu Thỏ - Bình Dương

Quản Lý Bộ Phận Mộc Máy (Ngành Gỗ)

Cong Ty TNHH Dò Gõ Mieu Thỏ - Bình Dương

Quản Lý Bộ Phận Mộc Máy (Ngành Gỗ)

Bình Dương

Quản Lý Bộ Phận Ráp (Ngành Gỗ)

Bình Dương

Tuyển Quản Lý Sản Xuất Ngành Gỗ

Bình Dương

Quản Lý Chất Lượng Sản Phẩm Trong Ngành Gỗ

Bình Dương

Giám sát/Quản lý Kinh doanh ngành Dược 08

Cong ty TNHH Tue Linh - Bình Dương

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Quản Lý Xưởng Gỗ Và Sơn Gỗ

Cong ty TNHH TELLBE Vietnam - Bình Dương - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Quản Lý Chất Lượng Hàng Gỗ

Burden Furniture Co., Ltd - Bình Dương

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Bảo Trì - Ngành Gỗ Nội Thất

Cong ty CP Go Minh Duong - Bình Dương

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng Ngành Gỗ

Bình Dương

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng Ngành Gỗ

Cong ty TNHH TM DV SX XD TTNT Lecade - Bình Dương

Chuyên viên kinh doanh ngành sơn gỗ

Bình Dương

Chuyên viên kinh doanh ngành sơn gỗ

Bình Dương

Chuyên viên kinh doanh ngành sơn gỗ

Bình Dương

Nhân Viên Đứng Máy Cnc Router ( Ngành Gỗ)

Bình Dương - 6.000.000-8.000.000₫ một tháng

Quản Đốc Xưởng Gỗ 19

Cong ty co phan Go Minh Duong - Bình Dương

Quản Đốc Phân Xưởng Sơn Gỗ Nội Thất

Bình Dương

Quản Đốc Phân Xưởng Sơn Gỗ Nội Thất

Bình Dương

Quản Đốc Xưởng Gỗ

Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>