653  

việc làm quan ly nganh go tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Tuyển Quản Lý Sản Xuất Ngành Gỗ - 5 Năm Kinh Nghiệm

Bình Dương

Quản Lý Chuyền Sơn_ngành Gỗ

Bình Dương

Tuyển Quản Lý Sản Xuất Ngành Gỗ

Bình Dương

Quản Lý Tổ Chà Nhám Ngành Gỗ

Bình Dương

Quản lý chất lượng ngành gỗ

Cong Ty TNHH Sunwood Vina - Bình Dương

Trợ lý sản xuất ngành gỗ 06

Cong ty TNHH SUNWOOD VINA - Bình Dương

Phó Quản Đốc - Ngành Gỗ Nội Thất 27

Cong ty co phan Go Minh Duong - Bình Dương

Kiến trúc/Nội thất - Phó Quản Đốc - Ngành Gỗ Nội Thất

Cong ty CP Go Minh Duong - Bình Dương

Phó Quản Đốc - Ngành Gỗ Nội Thất 13

Cong ty co phan Go Minh Duong - Bình Dương

Phó Quản Đốc - Ngành Gỗ Nội Thất

Bình Dương

Phó Quản Đốc - Ngành Gỗ Nội Thất

Bình Dương - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Phó Quản Đốc - Ngành gỗ nội thất

Bình Dương

Quản Lý Sản Xuất Ngành Thép Ống

Bình Dương

Cán Bộ Quản Lý Ngành GiàY

Bình Dương

Phó Quản Lý Xưởng Gỗ

Bình Dương

Quản lý tổ sản xuất hàng mẫu (gỗ) và hàng cao cấp

Cong ty TNHH Song Am Thanh - Bình Dương

Quản Lý Tổ Sản Xuất Hàng Mẫu (gỗ) Và Hàng Cao Cấp

Bình Dương

Nhân viên kỹ thuật - vận hành máy Cnc (ngành gỗ nội thất)

CONG TY CO PHAN GO MINH DUONG - Bình Dương

Nhân Viên QC (Ngành Gỗ, Sắt, Nhựa)

Bình Dương

Chuyên Viên Thu Mua Ngành Gỗ

Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>