665  

việc làm quan ly nganh go tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Quản lý sản xuất ngành gỗ

Cong ty TNHH Noi That Cao Thanh - CN Binh - Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản Lý Chuyền Sơn_ngành Gỗ

Bình Dương

Tuyển Quản Lý Sản Xuất Ngành Gỗ

Bình Dương

Tuyển Quản Lý Sản Xuất Ngành Gỗ - 5 Năm Kinh Nghiệm

Bình Dương

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Phó Quản Đốc - Ngành Gỗ Nội Thất

Cong ty CP Go Minh Duong - Bình Dương

Phó Quản Đốc - Ngành gỗ nội thất

Bình Dương

Quản Đốc Ngành Gỗ (Nội Thất)

Bình Dương

Quản Đốc Ngành Gỗ

Bình Dương

Quản Đốc Ngành Gỗ (Nội Thất)

Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên quản đốc-kế hoạch (ngành gỗ )

Cong Ty TNHH KPQ - Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên quản lý chất lượng ngành nhựa 16

Cong Ty Co Phan Ky Thuat Nhua 3T - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Cán Bộ Quản Lý Ngành GiàY

Bình Dương

Nhân viên thiết kế - ngành gỗ nội thất 19

Cong ty co phan Go Minh Duong - Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên thiết kế - ngành gỗ nội thất

Cong ty co phan Go Minh Duong - Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kiến trúc/Nội thất - Nhân Viên Thiết Kế - Ngành Gỗ Nội Thất

Cong ty CP Go Minh Duong - Bình Dương

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Tổ Trưởng Tổ Mẫu - Ngành Gỗ Nội Thất

Cong ty CP Go Minh Duong - Bình Dương

Kỹ thuật ngành gỗ, công nhân ngành gỗ. 30

Cong ty TNHH MTV Hoang Du - Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tổ Trưởng Sản Xuất (Ngành Gỗ)

Bình Dương

Trưởng Phòng QA/QC Chuyên Ngành Gỗ

Bình Dương

Trưởng Phòng QA/QC Chuyên Ngành Gỗ

Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>