652  

việc làm quan ly nganh go tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Tuyển Quản Lý Sản Xuất Ngành Gỗ - 5 Năm Kinh Nghiệm

Bình Dương

Nhân viên mua hàng và quản lý kho ngành gỗ 22

Cong ty TNHH MTV Ger Viet Nam - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản lý sản xuất ngành gỗ

Cong ty TNHH SUNWOOD VINA - Bình Dương

Quản lý chất lượng ngành gỗ

Cong ty TNHH SUNWOOD VINA - Bình Dương

Quản lý sản xuất ngành gỗ 17

Cong ty TNHH SUNWOOD VINA - Bình Dương

Quản lý sản xuất ngành gỗ

Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Phó Quản Đốc - Ngành Gỗ Nội Thất

Cong ty CP Go Minh Duong - Bình Dương

Quản Đốc Ngành Gỗ (Nội Thất)

Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên quản đốc-kế hoạch (ngành gỗ )

Cong Ty TNHH KPQ - Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trợ lý sản xuất ngành gỗ

Cong ty TNHH SUNWOOD VINA - Bình Dương

Quản Lý Sản Xuất Công Ty Sản Xuất Gỗ / Production Supervisor for Wooden Factory

Bình Dương

Kiến trúc/Nội thất - Nhân Viên Thiết Kế - Ngành Gỗ Nội Thất

Cong ty CP Go Minh Duong - Bình Dương

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Tổ Trưởng Tổ Mẫu - Ngành Gỗ Nội Thất

Cong ty CP Go Minh Duong - Bình Dương

Nhân Viên Kỹ Thuật Ngành Gỗ

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển Gấp Nhân Viên Kĩ Thuật (ngành Gỗ) - Thành Thạo Autocad

Bình Dương

Tuyển Trưởng Phòng Kinh Doanh Tại Bình Dương (kinh Nghiệm Ngành Gỗ, Biết Tiếng Anh)

Bình Dương

Trưởng Phòng Mua Hàng Chuyên Ngành Gỗ

Bình Dương

Tổ trưởng Lắp ráp (ngành gỗ) 22

Cong ty Co phan Lam Viet - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Qc, QA Ngành Gỗ, Mây Tre Lá, Gốm

Bình Dương

Nhân Viên Phòng Kế Hoạch (Ngành Gỗ)

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>