513  

việc làm quan ly nganh go tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Quản lý sản xuất ngành gỗ

Cong ty TNHH Noi That Cao Thanh - CN Binh - Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản lý sản xuất ngành gỗ

Cong ty TNHH Noi That Cao Thanh - CN Binh - Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản lý sản xuất ngành gỗ. 06

Cong ty TNHH Noi That Cao Thanh - CN Binh - Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản lý sản xuất ngành gỗ

Cong ty TNHH SUNWOOD VINA - Bình Dương

Quản lý chất lượng ngành gỗ

Cong ty TNHH SUNWOOD VINA - Bình Dương

Quản lý sản xuất ngành gỗ

Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Phó Quản Đốc - Ngành Gỗ Nội Thất

Cong ty CP Go Minh Duong - Bình Dương

Phó Quản Đốc - Ngành Gỗ Nội Thất

Bình Dương

Quản đốc hàng trắng (ngành gỗ)

Cong ty Co phan Lam Viet - Bình Dương

Quản Đốc Hàng Trắng (ngành Gỗ)

Bình Dương

Quản Đốc Ngành Gỗ (Nội Thất)

Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên quản đốc-kế hoạch (ngành gỗ )

Cong Ty TNHH KPQ - Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trợ lý sản xuất ngành gỗ

Cong ty TNHH SUNWOOD VINA - Bình Dương

Quản lý sản xuất ngành dịch vụ 06

Cong Ty TNHH SX TM DV Sa Pai - Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kiến trúc/Nội thất - Nhân Viên Thiết Kế - Ngành Gỗ Nội Thất

Cong ty CP Go Minh Duong - Bình Dương

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Tổ Trưởng Tổ Mẫu - Ngành Gỗ Nội Thất

Cong ty CP Go Minh Duong - Bình Dương

Trưởng Phòng Mua Hàng Chuyên Ngành Gỗ

Cong ty CP Tran Duc - Bình Dương

Trưởng Phòng Mua Hàng Chuyên Ngành Gỗ

Bình Dương

Trưởng Phòng Mua Hàng Chuyên Ngành Gỗ

Cong ty CP Tran Duc - Bình Dương

Trưởng Phòng Mua Hàng Chuyên Ngành Gỗ

Cong ty CP Tran Duc - Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>