Việc làm quan ly nganh go tại Bình Dương

Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 381 việc làm  

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Kỹ Sư / Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng Ngành Gỗ

Cong Ty TNHH Mot Thanh Vien Che Bien Go Tuong - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển Quản Lý Sản Xuất Ngành Gỗ - 5 Năm Kinh Nghiệm

Bình Dương

Quản Lý Chuyền Sơn_ngành Gỗ

Bình Dương

Tuyển Quản Lý Sản Xuất Ngành Gỗ

Bình Dương

Kỹ Sư ( Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng Ngành Gỗ)

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Quản Lý Sản Xuất - Trợ Lý Quản Đốc (Ngành Gỗ)

Cong ty TNHH PHAT TRIEN - Bình Dương - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Quản Đốc Hàng Trắng (ngành Gỗ)

Bình Dương

Quản Lý Xưởng Gỗ

Bình Dương

Quản Lý Xưởng Gỗ

Bình Dương

Quản Lý Xưởng Gỗ

Bình Dương

Trưởng Phòng Gia Công (ngành Gỗ)

Bình Dương - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

GIám Sát Sản Xuất (Ngành Gỗ) - Nhiều Vị Trí

Bình Dương

GIám Sát Sản Xuất (Ngành Gỗ) - Nhiều Vị Trí

Tieng Viet - Bình Dương

Nhân Viên Mua Hàng Chuyên Ngành Gỗ

Bình Dương

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng Ngành Gỗ

Bình Dương

Nhân Viên Kỹ Thuật Viết Quy Trình (Ngành Gỗ)

Bình Dương

Kỹ Thuật Viên Hàng Mẫu Ngành Gỗ

Bình Dương - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kiến trúc/Nội thất - Nhân Viên Thiết Kế 3 D Ngành Đồ Gỗ Nội Thất

Cong Ty TNHH Ba Hat - Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Viết Quy Trình (Ngành Gỗ)

Bình Dương

Giám Sát QC (ngành Gỗ)

Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>