512  

việc làm quan ly nganh go tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Quản Lý Chuyền Sơn_ngành Gỗ

Bình Dương

Tuyển Quản Lý Sản Xuất Ngành Gỗ - 5 Năm Kinh Nghiệm

Bình Dương

Kho vận/Vật tư - Quản Lý Kho - Thủ Kho (Ngành Gỗ Nội Thất)

Cong Ty TNHH Mot Thanh Vien Noi That Duc Sinh - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kiến trúc/Nội thất - Quản Lý Kho - Thủ Kho (Ngành Gỗ Nội Thất)

Cong Ty TNHH Mot Thanh Vien Noi That Duc Sinh - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kiến trúc/Nội thất - Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng - Qc Ngành Gỗ

CONG TY TNHH SAN XUAT VA THUONG MAI WOOD HILL - Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng - Qc Ngành Gỗ

CONG TY TNHH SAN XUAT VA THUONG MAI WOOD HILL - Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kiến trúc/Nội thất - Nhân Viên Quản Lý Kho - Thủ Kho (Ngành Gỗ)

Cong Ty TNHH Mot Thanh Vien Noi That Duc Sinh - Bình Dương

Quản Đốc Hàng Trắng (ngành Gỗ)

Bình Dương

Cán Bộ Quản Lý Ngành Giày

Bình Dương

Quản Lý Xưởng Gỗ

Bình Dương

Nhân Viên QA (ngành Gỗ)

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng Ngành Gỗ

Bình Dương

Giám Sát QC (ngành Gỗ)

Bình Dương

Giám Đốc Sản Xuất Ngành Gỗ

Bình Dương

Nhân Viên Bị Liệu Ngành Gỗ

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Kế Hoạch (Ngành Gỗ Nội

Bình Dương - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Dán Lạng Ngành Gỗ

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Kỹ Thuật (ngành Gỗ)

Bình Dương

Kỹ Thuật Viên Hàng Mẫu Ngành Gỗ

Bình Dương

Purchasing Staff _ Ngành Gỗ

Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>