542  

việc làm quan ly nganh go tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Kiến trúc/Nội thất - Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng - Qc Ngành Gỗ

CONG TY TNHH SAN XUAT VA THUONG MAI WOOD HILL - Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng - Qc Ngành Gỗ

CONG TY TNHH SAN XUAT VA THUONG MAI WOOD HILL - Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển Quản Lý Sản Xuất Ngành Gỗ - 5 Năm Kinh Nghiệm

Bình Dương

Kiến trúc/Nội thất - Nhân Viên Quản Lý Kho - Thủ Kho (Ngành Gỗ)

Cong Ty TNHH Mot Thanh Vien Noi That Duc Sinh - Bình Dương

Quản Đốc Sản Xuất Ngành Gỗ

Bình Dương - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Quản Đốc Hàng Trắng (ngành Gỗ)

Bình Dương

Quản Lý Xưởng Gỗ

Bình Dương

Quản Lý Xưởng Gỗ

Bình Dương

Quản Lý Xưởng Gỗ

Bình Dương

Quản Lý Phân Xưởng Gỗ

Bình Dương

Quản Lý Phân Xưởng Gỗ

Bình Dương

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nhân Viên Kỹ Thuật - Ngành Gỗ Nội Thất

Cong ty CP Go Minh Duong - Bình Dương

Giám Sát QC (ngành Gỗ)

Bình Dương

Giám Sát QC (ngành Gỗ)

Bình Dương

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng Ngành Gỗ

Bình Dương

Giám Đốc Kỹ Thuật (ngành Gỗ)

Bình Dương

Nhân Viên Thu Mua - Ngành Gỗ

Bình Dương

Trưởng Phòng Gia Công (ngành Gỗ)

Bình Dương - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Giám Đốc Điều Hành Sản Xuất (Ngành Gỗ)

Cong ty CP Tran Duc - Bình Dương

Nhân Viên KCS Ngành Gỗ

Bình Dương - 5.000.000-6.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>