1165  

việc làm quan ly kho tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

01 Quản Lý Kho

Bình Dương

Kho vận/Vật tư - Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng

CTY TNHH TAN THANH DAT - Bình Dương - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Quản Lý Kho Hàng ( 01 Người)

Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương

Quản Lý Kho Ngành Nhựa

Bình Dương

Kho vận/Vật tư - Nhân Viên Quản Lý Kho Sơn

Cong ty TNHH MTV Truong Hai - Binh Duong - Bình Dương - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Quản lý kho 07

Cong ty TNHH Sung Bu Vina - Bình Dương

Tổ Trưởng Quản lý kho thành phẩm

Cong ty TNHH Ky Nghe Go Hoa Net (Wanek Furniture) - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản lý kho

Cong ty TNHH Sung Bu Vina - Bình Dương

Tổ Trưởng Quản lý kho thành phẩm 05

Cong ty TNHH Ky nghe Go Hoa Net (Wanek Furniture) - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản Lý Kho

Bình Dương

Tổ Trưởng Quản Lý Kho Thành Phẩm

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản Lý Kho Nguyên Liệu

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Quản Lý Kho Sơn

Bình Dương - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Quản Lý Kho Gỗ

Bình Dương

Kho vận/Vật tư - Nhân Viên Quản Lý Kho Xe

Cong ty TNHH MTV Truong Hai - Binh Duong - Bình Dương - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kế Toán Quản Lý Kho Hàng

Bình Dương

Thủ kho gia dụng kiêm quản lý xưởng sản xuất

Cong ty TNHH Long Thuan - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thủ Kho Gia Dụng Kiêm Quản Lý Xưởng Sản Xuất

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên phụ tùng và quản lý kho

Cong ty CP Toyota Binh Duong - Bình Dương

Nhân Viên Quản Lý Kho

Bình Dương - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>