1157  

việc làm quan ly kho tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Quản Lý Kho Hàng ( 01 Người)

Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương

Kho vận/Vật tư - Nhân Viên Quản Lý Kho Sơn

Cong ty TNHH MTV Truong Hai - Binh Duong - Bình Dương - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Quản lý kho 07

Cong ty TNHH Sung Bu Vina - Bình Dương

Tổ Trưởng Quản lý kho thành phẩm 05

Cong ty TNHH Ky nghe Go Hoa Net (Wanek Furniture) - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản lý kho

Cong ty TNHH Sung Bu Vina - Bình Dương

Quản Lý Kho

Bình Dương

Tổ Trưởng Quản lý kho thành phẩm

Cong ty TNHH Ky Nghe Go Hoa Net (Wanek Furniture) - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tổ Trưởng Quản Lý Kho Thành Phẩm

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản Lý Kho Nguyên Liệu

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Quản Lý Kho Sơn

Bình Dương - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Quản Lý Kho Gỗ

Bình Dương

Kho vận/Vật tư - Nhân Viên Quản Lý Kho Xe

Cong ty TNHH MTV Truong Hai - Binh Duong - Bình Dương - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Quản Lý Kho Xe

Bình Dương - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kế Toán Quản Lý Kho Hàng

Bình Dương

Thủ kho gia dụng kiêm quản lý xưởng sản xuất

Cong ty TNHH Long Thuan - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thủ Kho Gia Dụng Kiêm Quản Lý Xưởng Sản Xuất

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên phụ tùng và quản lý kho

Cong ty CP Toyota Binh Duong - Bình Dương

Nhân Viên Quản Lý Kho

Bình Dương - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên Quản lý Kho Siêu thị _ Bình Dương

Cong ty Co Phan The Gioi Di Dong - Bình Dương

Nhân Viên Quản Lý Kho Siêu Thị _ Bình Dương

Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>