1108  

việc làm quan ly kho tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

KCS 3 Nữ, Quản Lý Kho 2 Nam/nữ, NVkd 20 Nam/nữ

Vinh - Bình Dương

Phó Giám Đốc Quản Lý Mảng Tổng Vụ, Thu Mua, Kho (Tiếng Hoa Lưu Loát)

Bình Dương

Dệt may - Nhân Viên Quản Lý Kho

CTY TNHH TAN THANH DAT - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Quản Lý Kho

Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản Lý Kho

Bình Dương

Quản Lý Kho

Bình Dương

Phó Giám Đốc Quản Lý Mảng Tổng Vụ, Thu Mua, Kho (Tiếng Hoa Lưu Loát)

Bình Dương

Quản Lý Kho

Bình Dương

Nhân Viên Kết Toán Quản Lý Kho

Bình Dương

Quản Lý Kho

Bình Dương

Nhân Viên Kết Toán Quản Lý Kho

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản Lý Kho

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản Lý Kho Cty Gỗ Biết Tiếng Hoa

Bình Dương

Phó Giám Đốc Quản Lý Mãng Tổng Vụ, Thu Mua, Kho (Tiếng Hoa Lưu Loát)

Bình Dương

Nhân Viên Phòng Sản Xuất/nhân Viên Quản Lý Kho Vật Tư

Bình Dương

Quản Lý Kho Nguyên Liệu

Bình Dương

Quản Lý Kho ( Biết Tiếng Hoa)

Bình Dương

Nhân Viên Quản Lý Kho Biết Tiếng Trung

Bình Dương

QUẢN LÝ KHO – KCN TÂN ĐÔNG HIỆP B, DĨ AN BÌNH DƯƠNG

Bình Dương

Quản Lý Kho - Lương Cao 700$~1000$

Bình Dương - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>