148089  

việc làm quan ly du an

  

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Quản Lý Dự Án

CONG TY TNHH DAU TU QUAN LY CITITEL - Tp Hồ Chí Minh

Xây dựng - Quản Lý Dự Án Xây Dựng

Cong ty TNHH Du Hoc Du Lich Thuong mai Dich - Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Kiến trúc/Nội thất - Quản Lý Dự Án Xây Dựng

Cong ty TNHH Du Hoc Du Lich Thuong mai Dich - Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Quản Lý Dự Án

Cong Ty Du Lich Hoan Hao - Hà Nội

Xây dựng - Kiến Trúc Sư - Ban Quản Lý Dự Án

Cong ty TNHH Dau Tu va Du Lich Hoa Sen - Tp Hồ Chí Minh - Bình Thuận - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Kiến Trúc Sư - Ban Quản Lý Dự Án Lương Cao

Cong ty TNHH Dau Tu va Du Lich Hoa Sen - Tp Hồ Chí Minh - Bình Thuận - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kiến trúc/Nội thất - Kiến Trúc Sư - Ban Quản Lý Dự Án Lương Cao

Cong ty TNHH Dau Tu va Du Lich Hoa Sen - Tp Hồ Chí Minh - Bình Thuận - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kiến trúc/Nội thất - Kiến Trúc Sư - Ban Quản Lý Dự Án

Cong ty TNHH Dau Tu va Du Lich Hoa Sen - Tp Hồ Chí Minh - Bình Thuận - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Admin Dự Án (quản Lý Dự Án)- 01 Nam, 01 Nữ

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản Lý Dự Án

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ sư quản lý dự án

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản Lý Chất Lượng Dự Án Phần Mềm (qa)

Hà Nội

Kỹ Sư Quản Lý Dự Án

Tp Hồ Chí Minh

Giám Đốc Ban Quản Lý Dự Án

Hà Nội - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Quản Lý Dự Án

Tp Hồ Chí Minh

Phó Giám Đốc Ban Quản Lý Dự Án

Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Tp Hồ Chí Minh

Chuyên viên Quản lý Dự án

Tp Hồ Chí Minh

Quản Lý Dự Án (Hệ Thống Bếp & Giặt - Sấy - Ủi Công Nghiệp)

Tp Hồ Chí Minh - 20.000.000₫ một tháng

Project Manager / Quản Lý Dự Án Phần Mềm ($1000+)

Hà Nội - 1.000 $ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>