132214  

việc làm quan ly du an

  

Công ty quản lý khách sạn du lịch VHG

Cong ty quan ly khach san du lich VHG - Hà Nội

Quản lý điều hành du lịch

Cong ty co phan du lich dich vu dau khi - Hà Nội - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Quản lý du lịch

Cong ty co phan thuong mai va du lich Paragon - Ninh Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản lý điều hành du lịch

Cong ty TNHH du lich va thuong mai XNK An - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên phòng quản lý dự án

Cong ty TNHH Anh Sang Tien Du - Hà Nội

Nhân viên quản lý dự án

Cong ty TNHH Anh Sang Tien Du - Hà Nội

Quản lý khu du lịch sinh thái - Nhà hàng

Cong Ty Du Lich Sinh Thai The Bamboo - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên phòng quản lý dự án

Cong ty TNHH Anh Sang Tien Du - Hà Nội

Quản lý dự án

TNHH MTV Quang Cao Tan Son - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản Lý Dự Án

Huế - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng Ban Quản Lý Dự Án

Khánh Hòa

scrummaster (Quản lý dự án, Mã vị trí:SM)

Hà Nội - 500 $ một tháng

Quản lý dự án xây dựng

CONG TY CP XAY DUNG MEKOCONS - Tp Hồ Chí Minh

Quản Lý Dự Án (lương 500$-1500$)

Hà Nội

Kiến trúc/Nội thất - Kỹ Sư Quản Lý Dự Án

Chi Nhanh Cong Ty TNHH Apave Chau A - Thai - Đà Nẵng

Quản Lý Dự Án

Tp Hồ Chí Minh

Xây dựng - Kỹ Sư Quản Lý Dự Án

Chi Nhanh Cong Ty TNHH Apave Chau A - Thai - Đà Nẵng

scrummaster (Quản lý dự án, Mã vị trí:SM)

Hà Nội - 500 $ một tháng

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Kỹ Sư Quản Lý Dự Án

Chi Nhanh Cong Ty TNHH Apave Chau A - Thai - Đà Nẵng

Cán Bộ Ban Quản Lý Dự Án

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>