173681  

việc làm quan ly du an

  

Xây dựng - Quản Lý Dự Án

CONG TY TNHH DAU TU QUAN LY CITITEL - Tp Hồ Chí Minh

Bất động sản - Quản Lý Dự Án

CONG TY TNHH DAU TU QUAN LY CITITEL - Tp Hồ Chí Minh

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Quản Lý Dự Án

CONG TY TNHH DAU TU QUAN LY CITITEL - Tp Hồ Chí Minh

Tuyển dụng Quản lý dự án Website

Cong ty TNHH Quan tri Hong Linh - Hà Nội

Xây dựng - Quản Lý Dự Án Công Trình Hệ Thống Xử Lý Nươc Thải

Cong Ty TNHH Xu Ly Chat Thai & Tu Van - Tp Hồ Chí Minh

Kiến trúc/Nội thất - Kiến Trúc Sư - Ban Quản Lý Dự Án

Cong ty TNHH Dau Tu va Du Lich Hoa Sen - Tp Hồ Chí Minh

Kiến Trúc Sư - Ban Quản Lý Dự Án

Tp Hồ Chí Minh - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản Lý Dự Án

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Quản Lý Dự Án

Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trưởng Ban Quản Lý Dự Án

Đồng Nai - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng Ban Quản Lý Dự Án

Đồng Nai - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản Lý Dự Án (Project Manager)

Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thiết Kế Và Quản Lý Dự Án

Tp Hồ Chí Minh

Quản Lý Dự Án Dịch Vụ Viễn Thông

Hà Nội

Quản Lý Dự Án

Hà Nội

Chuyên viên Quản lý Dự Án

Đà Nẵng

Quản Lý Dự Án Dịch Vụ Viễn Thông

Hà Nội

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Hà Nội - 18.000.000-20.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Chính Quản Lý Dự Án

Vị Thành

Chuyên viên Quản lý Dự Án

Đà Nẵng

trang:     1 | 2 | 3    >>