121534  

việc làm quan ly du an

  

Xây dựng - Chuyên Viên Quản Lý Dự Án Phụ Trách Xây Dựng

Ban Quan Ly Du An Nha May Che Bien Go - Kiên Giang

Tư Vấn Quản Lý Dự Án VPM-Hà Nội

Tu Van Quan Ly Du An VPM-Ha Noi - Hà Nội - 12.000.000₫ một tháng

Công ty quản lý khách sạn du lịch VHG

Cong ty quan ly khach san du lich VHG - Hà Nội

Môi trường/Xử lý chất thải - Nhân Viên Quản Lý Dự Án

Cong Ty TNHH Xu Ly Chat Thai & Tu Van - Long An

Quản lý dự án

Cong ty Co phan Tu van Quan tri doanh nghiep - Hà Nội - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Quản lý dự án

Cong ty TNHH quan tri Hong Linh - Hà Nội

Quản lý điều hành khu du lịch sinh thái

Cong ty CP du lịch Duòng Viẹt - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản lý điều hành khu du lịch sinh thái

Cong ty CP du lịch Duòng Viẹt - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Quản Lý Dự Án

Cong Ty Du Lich Hoan Hao - Hà Nội

Luật/Pháp lý - Quản Lý Dự Án (Giải Quyết Các Thủ Tục Dự Án)

Cong Ty Co Phan Du Lich Hoan Hao - Hà Đông - Hà Nội - 40.000.000₫ một tháng

Bất động sản - Quản Lý Dự Án (Giám Sát Xây Dựng)

Cong Ty Co Phan Du Lich Hoan Hao - Hà Đông - Hà Nội - 40.000.000₫ một tháng

Quản lý điều hành du lịch

Cong ty co phan du lich dich vu dau khi - Hà Nội - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Quản Lý Dự Án Viễn Thông

Hà Nội

Quản Lý Dự Án (Phần Thô)

Tp Hồ Chí Minh

Quản lý team seo dự án công ty

CONG TY TNHH THUONG MAI DICH VU PHAT TRIEN VI - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

Quản lý dự án (bãi đỗ xe tự động)

Hà Nội

Quản lý dự án viễn thông

Cong ty CP Dau tu Phat trien Thanh Dong - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Quản Lý Dự Án (project Manager)

Tp Hồ Chí Minh

Quản lý team seo dự án công ty

CONG TY TNHH THUONG MAI DICH VU PHAT TRIEN VI - Tp Hồ Chí Minh

Quản Lý Dự Án

Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>