161059  

việc làm quan ly du an

  

chuyên viên quản lý dự án

ban quan ly du an nhiet dien 3 - Tp Hồ Chí Minh

Chuyên viên quản lý dự án

Ban Quan ly Du an Nhiet dien 3 - Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Ban Quản Lý Dự Án

CONG TY CO PHAN DICH VU QUAN LY BAT DONG - Việt Nam

Trưởng ban quản lý dự án

Cong ty Co phan Dich vu Quan ly BDS Nha - Tp Hồ Chí Minh

Trưởng ban quản lý Dự án

Cong ty Co phan Dich vu Quan ly Bat dong - Tp Hồ Chí Minh

Phó P. Quản Lý Thiết Bị ( Phim Trường -IT - Lưu Trữ Dữ Liệu)

Cty TNHH Truyen thong va Giai tri Dien Quan - Tp Hồ Chí Minh

Quản lý dự án

Cong ty Co phan Tu van Quan tri doanh nghiep - Hà Nội

Quản lý Kinh doanh Dự án 02

Du an Spaone - Hà Nội

Quản lý du lịch

Cong ty co phan thuong mai va du lich Paragon - Ninh Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản lý du lịch 26

Cong ty co phan thuong mai va du lich Paragon - Ninh Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản lý điều hành du lịch

Cong ty TNHH du lich va thuong mai XNK An - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên phòng quản lý dự án

Cong ty TNHH Anh Sang Tien Du - Hà Nội

Nhân viên quản lý dự án

Cong ty TNHH Anh Sang Tien Du - Hà Nội

Quản lý khu du lịch sinh thái - Nhà hàng

Cong Ty Du Lich Sinh Thai The Bamboo - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên phòng quản lý dự án

Cong ty TNHH Anh Sang Tien Du - Hà Nội

Cần Tuyển Quản Lý Kinh Doanh Dịch Vụ Du Lịch

Cong Ty Co Phan Du Lich Giang Dien - Đồng Nai

Quản Lý Kinh Doanh Dịch Vụ Du Lịch

Cong ty Co Phan Du Lich Giang Dien - Đồng Nai

Quản lý văn phòng du lịch

Cong ty Du thuyen Aquarius - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản lý spa cho khách tour du lịch

Cong ty dich vu du lich SPA - Hà Nội - 6.000.000-8.000.000₫ một tháng

Quản lý khu vui chơi tại khu du lịch thanh hoá

Cong ty Du Lich Supertourviet - Thanh Hóa - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>