36263  

việc làm quan ly don hang tại Hà Nội

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên quản lý đơn hàng merchendiser

Vietpan pacific Co.,Ltd - Hà Nội

Dệt may - 2 Quản Lý Đơn Hàng May (xuất Khẩu) - 2 Sale & Marketing

Cong Ty Co Phan Xuat Nhap Khau Khoang San Ha - Hà Nội - 400-1.200 $ một tháng

2 Quản Lý Đơn Hàng May (xuất Khẩu) - 2 Sale & Marketing

Hà Nội - 400-1.200 $ một tháng

Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng

Hà Nội

Nhân viên quản lý đơn hàng

Cong ty Co phan dau tu tri tue Lac Viet - Hà Nội

Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng

Hà Nội

Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng Xuất Khẩu 15

Hà Nội

Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng

Cong Ty TNHH Dau Tu Net A - Hà Nội

Merchandiser/Quản lý đơn hàng

Cong ty Thuong mai Vina Kyungseung - Hà Nội

Quản lý đơn hàng (Tuyển gấp)

Cong ty CP Qua tang Quang cao VNBG - Hà Nội

Nhân viên quản lý đơn hàng/nguyên phụ liệu

Dolce Mia - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên quản lý đơn hàng

Cong ty TNHH Dau Tu Net A - Hà Nội

Nhân viên quản lý đơn hàng ( Merchandiser)

Cong ty Co phan Norfolk Hatexco - Hà Nội

Quản lý đơn hàng biết tiếng Trung

Cong ty TNHH may thoi trang Thai Binh - Hà Nội

MD Quản lý đơn hàng

Van phong dai dien Davimode - Hà Nội

Nhân viên Quản lý đơn hàng

Seyang Corporation- Van phong dai dien tai Ha Noi - Hà Nội

Nhân viên quản lý đơn hàng

Cong ty TNHH Dau Tu Net A - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên quản lý đơn hàng - merchandiser

Dolce Mia - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên quản lý đơn hàng (Merchandiser)+ shipping

Ekline INC - Hà Nội

Nhân viên quản lý đơn hàng (Merchandiser)

Ekline INC - Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>