75634  

việc làm quan ly don hang

  

Nhân Viên Tele Sale - Chat Website , Facebook Quản Lý Đơn Hàng Online

Cua hang The thao Gia Nhi - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tele Sale - Chat Website , Facebook Quản Lý Đơn Hàng Online

Cua hang The thao Gia Nhi - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tele Sale - Chat Website , Facebook Quản Lý Đơn Hàng Online

Cua hang The thao Gia Nhi - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên quản lý đơn hàng

Cong ty TNHH Thuong Mai va San Xuat Hang May - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên quản lý đơn hàng

Cong ty TNHH Thuong Mai va San Xuat Hang May - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Dệt may - Quản Lý Đơn Hàng - Ngành Dệt May

COUPLE TX ( Cong Ty Truong Thang ) - Tp Hồ Chí Minh

Quản Lý Đơn Hàng – Thép (Nhật + Anh)

Bình Dương

Quản Lý Đơn Hàng - Ngành Dệt May

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Quản Lý Đơn Hàng

Tp Hồ Chí Minh

Quản Lý Đơn Hàng – Ngành Dệt May

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Dệt may - Quản Lý Đơn Hàng - Ngành Dệt May

COUPLE TX ( Cong Ty Truong Thang ) - Tp Hồ Chí Minh

Quản Lý Đơn Hàng - Merchandising Supervisor

Tp Hồ Chí Minh

Quản Lý Đơn Hàng - Merchandising Supervisor

Tp Hồ Chí Minh

Dệt may - Quản Lý Đơn Hàng

MINH HUNG GROUP - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh Quản Lý Đơn Hàng Ngành In

Tp Hồ Chí Minh

Nội Thất Đông Á Tuyển Dụng Kế Toán Quản Lý Đơn Hàng

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Xuất Khẩu Và Quản Lý Đơn Hàng

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Chất Lượng Và Quản Lý Đơn Hàng

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng (merchandiser)

Đồng Nai

Nhân Viên Sale Và Quản Lý Đơn Hàng Xuất Khẩu

Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>