67679  

việc làm quan ly don hang

  

Nhân viên quản lý đơn hàng 07

Cong ty TNHH Thuong Mai va San Xuat Hang May - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên quản lý đơn hàng

Cong ty TNHH Thuong Mai va San Xuat Hang May - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên quản lý đơn hàng

Cong ty TNHH Thuong Mai va San Xuat Hang May - Hà Nội

Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng

Hà Nội

Nhân viên văn phòng quản lý đơn hàng 04

Labelle Co.LTD - Hà Nội

Quản Lý Đơn Hàng / Merchandiser

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên quản lý đơn hàng 02

CONG TY TNHH TM XNK YEU GIA DINH - Tp Hồ Chí Minh

Quản Lý Đơn Hàng - Thành Thạo Tiếng Trung - Làm Việc Tai Hà Nội

Hà Nội

Merchandiser/ Quản lý đơn hàng 01

Cong ty CP Xuat Nhap Khau TTP - Tp Hồ Chí Minh

Quản Lý Đơn Hàng / Merchandiser

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản Lý Đơn Hàng Kiêm QC (Tiếng Nhật N3)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng Sản Phẩm (QC) và Quản Lý Đơn Hàng

Hà Nội

Nhân viên quản lý đơn hàng 29

Cong ty TNHH Thòi trang HA - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản lý đơn hàng 29

Cong ty CP Xuat Nhap Khau TTP - Tp Hồ Chí Minh

QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG kiêm PHIÊN DỊCH - KCN Tân Đức, Long An

Long An

Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng

Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên quản lý đơn hàng

Cong ty TNHH S.J Global - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>