196539  

việc làm quan ly don hang

  

Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng

Hà Nội

Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng

Hà Nội

Quản lý đơn hàng không cần kinh nghiệm

Hà Nội - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Quản lý đơn hàng không cần kinh nghiệm

Hà Nội

Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng

Hà Nội

Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng

Hà Nội

QUẢN LÝ KẾ HOẠCH - ĐƠN HÀNG (TIẾNG ANH)

Đà Nẵng

Quản Lý Đơn Hàng / Merchandiser

Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên/ Trưởng Nhóm Quản Lý Đơn Hàng (Tiếng Nhật N2)

CareerLink's Client - Tp Hồ Chí Minh

Quản Lý Đơn Hàng

Nam Định - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Quản Lý Đơn Hàng

Tp Hồ Chí Minh

Quản Lý Đơn Hàng Kiêm Giám Sát Chất Lượng (Tiếng Nhật N2)

CareerLink's Client - Tp Hồ Chí Minh

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng

CONG TY CO PHAN SAYDO - Đông Nam Bộ

Dệt may - Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng

CONG TY CO PHAN SAYDO - Đồng Nai

Merchandiser - Quản Lý Đơn Hàng

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng In

Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Merchandiser – Quản Lý Đơn Hàng

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng Nhóm Quản Lý Đơn Hàng

Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản Lý Đơn Hàng Xuất Nhập Khẩu

Hà Nội

Quản lý đơn hàng - Merchandiser (Biết tiếng Nhật )

Tp Hồ Chí Minh - 500-1.000 $ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>