108874  

việc làm quan ly don hang

  

Nhân viên quản lý đơn hàng merchendiser

Vietpan pacific Co.,Ltd - Hà Nội

Dệt may - 2 Quản Lý Đơn Hàng May (xuất Khẩu) - 2 Sale & Marketing

Cong Ty Co Phan Xuat Nhap Khau Khoang San Ha - Hà Nội - 400-1.200 $ một tháng

2 Quản Lý Đơn Hàng May (xuất Khẩu) - 2 Sale & Marketing

Hà Nội - 400-1.200 $ một tháng

【購買募集】 TUYỂN QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG TIẾNG NHẬT LÀM VIỆC TẠI BÌNH DƯƠNG

Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Quản Lý Đơn Hàng

Việt Nam

Quản Lý Sản Xuất Đơn Hàng, Sinh Quản (Tiếng Hoa)

Long An

Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng

Hà Nội

Quản Lý Sản Xuất Đơn Hàng, Sinh Quản (Tiếng Hoa)

Cong Ty TNHH MTV J&J FASHION - Việt Nam

Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng

Bình Dương - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng

Hà Nội

Nhân viên quản lý đơn hàng

Cong ty Co phan dau tu tri tue Lac Viet - Hà Nội

Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng (Md)

Hải Dương

Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng Xuất Khẩu 15

Hà Nội

Dệt may - Merchandiser / Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng

Cong ty TNHH MTV TUNGTEX FASHIONS Viet Nam - Long An

Dệt may - Merchandiser- Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng

Cong ty TNHH HS VINA - Mỹ Tho

Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng

Cong Ty TNHH Dau Tu Net A - Hà Nội

Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng Xuất Khẩu

Cong Ty CP XNK Khoang San Ha Nam - Việt Nam

Nhân viên quản lý đơn hàng (QA) 14

Cong ty TNHH Shinwon Ebenezer Viet Nam - Vĩnh Yên

Quản lý đơn hàng

Cong ty TNHH Mot thanh vien Yejin Vina - Hải Dương

Quản lý đơn hàng

Cong ty TNHH MTV AD Viet - Hải Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>