149303  

việc làm quan ly don hang

  

Quản lý đơn hàng xuất nhập khẩu 19

Cong ty Co phan xuat nhap khau khoang san Ha - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng

Hà Nội

Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng Xuất Khẩu 18

Cong Ty CP XNK Khoang San Ha Nam - Hà Nội

Nhân viên quản lý khách hàng và đơn hàng

Cong ty CP Neolink Viet Nam - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng

Cong ty Co phan Austdoor Mien Bac - Việt Nam

Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng Xuất Khẩu

Cong Ty CP XNK Khoang San Ha Nam - Việt Nam

Nhân viên quản lý đơn hàng may

Cong ty TNHH Viet Thang Jean - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên quản lý đơn hàng may

Cong ty TNHH Viet Thang Jean - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên quản lý chất lượng đơn hàng (QC)

Dolce Mia - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên quản lý chất lượng đơn hàng (QC)

Dolce Mia - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên quản lý chất lượng đơn hàng (QC)

Dolce Mia - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên quản lý chất lượng đơn hàng (QC)

Dolce Mia - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên quản lý chất lượng đơn hàng (QC)

Dolce Mia - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên quản lý chất lượng đơn hàng (QC)

Dolce Mia - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng

Bình Dương - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên quản lý chất lượng đơn hàng (QC)

Dolce Mia - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên quản lý đơn hàng

VPDD Junny interwork corp. tai Ha noi - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên quản lý đơn hàng

VPDD Junny interwork corp. tai Ha noi - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên quản lý đơn hàng

Cong ty TNHH THOMAS HILL - Bình Dương

Nhân viên quản lý đơn hàng

Cong ty TNHH THOMAS HILL - Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>