862  

việc làm quan doc tại Đồng Nai

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Quản Đốc Phân Xưởng

Đồng Nai - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Tuyển Quản Đốc Xưởng May

Biên Hòa

QUẢN ĐỐC XƯỞNG KHUÔN

Đồng Nai

Quản Đốc Xưởng Dịch Vụ

Đồng Nai

Quản Đốc Xưởng Dịch Vụ

Đồng Nai

Quản Đốc Xưởng

Đồng Nai

Quản Đốc Phân Xưởng Sản Xuất

Đồng Nai

Quản đốc sản xuất

CONG TY TNHH CHIM EN - Đồng Nai

Quản Đốc (Gỗ)

Đồng Nai

Quản Đốc Phân Xưởng May

Đồng Nai

J1238 ] Phó giám đốc nhà máy (quản lí nhà máy)

Đồng Nai - 600-650 $ một tháng

Phó Giám Đốc Nhà Máy Kiêm Quản Lý Chất Lượng (Tiếng Nhật)

Biên Hòa

Quản Đốc Xưởng Phôi, Lắp Ráp

Biên Hòa - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Quản Đốc Xưởng Cắt / Quản Đốc Xưởng May

Cong ty TNHH Son Ha (May xuat khau) - Biên Hòa

Dệt may - Quản Đốc Xưởng Cắt / Quản Đốc Xưởng May

Cong ty TNHH Son Ha (May xuat khau) - Biên Hòa

Luật/Pháp lý - Phó Giám Đốc (Ngoại Giao Pháp Lý- Công Quan)

Cong ty TNHH VFC FARMS - Đồng Nai

Quản Đốc Phân Xưởng May

CONG TY TNHH VIET NAM TAKAGI - Đồng Nai

QUẢN ĐỐC PHÂN XƯỞNG

Đồng Nai

Quản đốc phân xưởng may

ICONIC - Biên Hòa

Quản đốc xưởng

Đồng Nai - 1.000 $ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>