Việc làm quan doc tại Đồng Nai

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 1130 việc làm  

Tuyển Quản Đốc Xưởng

Đồng Nai

Quản Đốc Nhà Máy

Đồng Nai

Phó Quản Đốc

Đồng Nai

Quản Đốc Xưởng Lắp Ráp

Đồng Nai

Quản Đốc /phó Quản Đốc Xưởng Sơn

Đồng Nai

Trợ Lý Phó Quản Đốc Xưởng / Trợ Lý Giám Đốc Sản Xuất

Đồng Nai

Trợ Lý Phó Quản Đốc Xưởng Tẩy Rửa Lỏng

Đồng Nai

【工場管理】Quản Đốc Công Trình - Việc Làm Tiếng Nhật - Đồng Nai

Đồng Nai - 700-1.000 $ một tháng

Xây dựng - Quản Đốc Phân Xưởng

Cong ty CP SADO-Group - Đồng Nai - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kiến trúc/Nội thất - Quản Đốc Phân Xưởng (Nhôm Kính)

Cong ty CP SADO-Group - Tp Hồ Chí Minh - Đồng Nai - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Kiến trúc/Nội thất - Quản Đốc Phân Xưởng

Cong ty CP SADO-Group - Tp Hồ Chí Minh - Đồng Nai - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản Đốc Sản Xuất

Đồng Nai

Xây dựng - Quản Đốc Phân Xưởng (Nhôm Kính)

Cong ty CP SADO-Group - Tp Hồ Chí Minh - Đồng Nai - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Đào Tạo Quản Lý (Chuyền Trưởng - Quản Đốc)

Đồng Nai - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Sản Xuất/ Quản Đốc Xưởng

Đồng Nai

Trợ Lý Quản Đốc Xưởng Sản Xuất Nước Rửa Chén

Biên Hòa

Đào Tạo Quản Lý (Chuyền Trưởng - Quản Đốc)

Đồng Nai

Dệt may - Quản Đốc Sản Xuất / Quản Lý Xưởng

Cong ty TNHH ARMAPEX - Đồng Nai - Lâm Đồng - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Phó Phòng Dịch Vụ Kiêm Quản Đốc Xưởng Dịch Vụ

Đồng Nai

Giày da/Thuộc da - Quản Đốc Sản Xuất / Quản Lý Xưởng

Cong ty TNHH ARMAPEX - Đồng Nai - Lâm Đồng - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>