853  

việc làm quan doc tại Đồng Nai

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Quản Đốc Xưởng Sơn Ô Tô

Cong Ty Co Phan O To Do Thanh - Đồng Nai

Quản Đốc Xưởng Sơn Ô Tô

Đồng Nai - 10.000.000-20.000.000₫ một tháng

Quản Đốc Xưởng Gỗ

Biên Hòa - Hòa Bình

Quản Đốc Sản Xuất

Đồng Nai

J1238 ] Phó giám đốc nhà máy (quản lí nhà máy)

Đồng Nai - 600-650 $ một tháng

QUẢN ĐỐC XƯỞNG KHUÔN

Đồng Nai - 10.000.000-20.000.000₫ một tháng

Phó Giám Đốc Nhà Máy Kiêm Quản Lý Chất Lượng (Tiếng Nhật)

Biên Hòa

Quản Đốc Xưởng Sơn Ô Tô

Đồng Nai - 10.000.000-20.000.000₫ một tháng

QUẢN ĐỐC XƯỞNG KHUÔN

Đồng Nai

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Quản Đốc Xưởng Cắt / Quản Đốc Xưởng May

Cong ty TNHH Son Ha (May xuat khau) - Biên Hòa

Dệt may - Quản Đốc Xưởng Cắt / Quản Đốc Xưởng May

Cong ty TNHH Son Ha (May xuat khau) - Biên Hòa

Tuyển Quản Đốc Xưởng May

Biên Hòa

Luật/Pháp lý - Phó Giám Đốc (Ngoại Giao Pháp Lý- Công Quan)

Cong ty TNHH VFC FARMS - Đồng Nai

Luật/Pháp lý - Phó Giám Đốc (Ngoại Giao - Công Quan)

Cong ty TNHH VFC FARMS - Đồng Nai

Quản Đốc Phân Xưởng

Đồng Nai

Quản Đốc Phân Xưởng

Đồng Nai

Quản Đốc SX

Đồng Nai

Quản đốc xưởng

Đồng Nai - 1.000 $ một tháng

Quản Đốc Phân Xưởng

Đồng Nai

Quản Đốc Phân Xưởng

Đồng Nai

trang:     1 | 2 | 3    >>