815  

việc làm quan doc tại Đồng Nai

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Quản đốc phân xưởng

Cong Ty TNHH L.S - Đồng Nai

Quản Đốc Phân Xưởng 20

Cong Ty TNHH L.S - Đồng Nai

Trưởng phòng Nhân sự - Quản đốc sản xuất, Nhân viên kế hoạch

Cong ty TNHH Con Co Vang - Đồng Nai

Quản đốc Phân xưởng sản xuất xi măng

Cong ty co phan Tam lop - VLXD Dong Nai - Đồng Nai

Quản đốc xưởng

Cong ty TNHH SX TM DV Nhat thanh - Đồng Nai

Quản đốc xưởng Sơn

CTY TNHH Dai Phat Loc - Đồng Nai - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Trợ lý Phó Quản đốc Xưởng

Cong ty CP Bot Giat NET (NETCO) - Đồng Nai

Quản đốc xưởng cơ khí

Cong Ty Co Phan Quang Hung Plus - Đồng Nai

Quản đốc

Cong ty TNHH Lam nghiep Phu Khang Thinh - Đồng Nai

Phó Quản Đốc

Cong ty TNHH FASHION GARMENTS 2 - Đồng Nai

Quản Đốc Sản Xuất

Đồng Nai

Quản Đốc Sản Xuất

Đồng Nai

QUẢN ĐỐC XƯỞNG KHUÔN

Đồng Nai - 10.000.000-20.000.000₫ một tháng

Quản Đốc Xưởng Dịch Vụ

Đồng Nai

Tuyển Quản Đốc Xưởng

Biên Hòa

Giám Đốc Khách Sạn, Lữ Hành; Quản Lý Nhà Hàng, KDL Sinh Thái

Đồng Nai

Quản Đốc / Tổ Trưởng Kỹ Thuật

Đồng Nai

Quản Lý Các Khâu Sản Xuất (Quản Đốc Nhà Máy, Quản Đốc Xưởng, Tổ Trưởng)

Đồng Nai

Trang thiết bị công nghiệp - Quản Đốc Xưởng May

Cong ty TNHH Son Ha (May xuat khau) - Biên Hòa

Quản Lý Các Khâu Sản Xuất (Quản Đốc Nhà Máy, Quản Đốc Xưởng, Tổ Trưởng)

CONG TY TNHH HO NAI - Biên Hòa

trang:     1 | 2 | 3    >>