787  

việc làm quan doc tại Đồng Nai

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Quản Đốc Xưởng May

Đồng Nai

Quản Đốc Xưởng May

Biên Hòa

Quan hệ đối ngoại - Thư Ký Tổng Giám Đốc

CONG TY CO PHAN TO HOP SADO - Biên Hòa

Quản Đốc Xưởng May

Đồng Nai

QUẢN ĐỐC XƯỞNG KHUÔN

Đồng Nai - 10.000.000-20.000.000₫ một tháng

Quản Đốc Phân Xưởng Làm Việc Tại Nhà Máy Cơ Khí Tại Nhơn Trạch

Đồng Nai

Quản đốc nhà máy sản xuất nội thất gỗ

Cong ty TNHH MTV Lam Hoang Phat - Đồng Nai

Quản Đốc Xưởng May

Đồng Nai - 10.000.000-20.000.000₫ một tháng

Dệt may - Quản Đốc Xưởng May

Cong ty TNHH Son Ha (May xuat khau) - Biên Hòa

Quản đốc phân xưởng

Cong Ty TNHH L.S - Đồng Nai

Quản đốc xưởng cơ khí

Cong Ty Co Phan Quang Hung Plus - Đồng Nai

Quản đốc xưởng

Cong ty TNHH SX TM DV Nhat thanh - Đồng Nai

Quản đốc

Cong ty TNHH Lam nghiep Phu Khang Thinh - Đồng Nai

Trưởng phòng Nhân sự - Quản đốc sản xuất, Nhân viên kế hoạch

Cong ty TNHH Con Co Vang - Đồng Nai

Phó Quản Đốc

Cong ty TNHH FASHION GARMENTS 2 - Đồng Nai

Quản đốc xưởng Sơn

CTY TNHH Dai Phat Loc - Đồng Nai - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Quản đốc Phân xưởng sản xuất xi măng

Cong ty co phan Tam lop - VLXD Dong Nai - Đồng Nai

Trợ lý Phó Quản đốc Xưởng

Cong ty CP Bot Giat NET (NETCO) - Đồng Nai

Dệt may - Quản Đốc Xưởng May

Cong ty TNHH Son Ha (May xuat khau) - Biên Hòa

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Quản Đốc Xưởng May

Cong ty TNHH Son Ha (May xuat khau) - Biên Hòa

trang:     1 | 2 | 3    >>