Việc làm quan doc tại Đồng Nai

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 977 việc làm  

Trợ Lý Phó Quản Đốc Xưởng / Trợ Lý Giám Đốc Sản Xuất

Đồng Nai

Trợ Lý Phó Quản Đốc Xưởng Tẩy Rửa Lỏng

Đồng Nai

Quản Đốc /phó Quản Đốc Xưởng Sơn

Đồng Nai

Xây dựng - Giám Đốc Quản Lý Dự Án (Nhôm Kính)

Cong ty CP SADO-Group - Đồng Nai - Tp Hồ Chí Minh

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Giám Đốc Quản Lý Dự Án (Nhôm Kính)

Cong ty CP SADO-Group - Tp Hồ Chí Minh - Đồng Nai

Quản Đốc Sản Xuất

Đồng Nai

Phó Quản Đốc Ngành Gỗ

Đồng Nai

Phó Quản Đốc Xưởng Sản Xuất Nước Rửa Chén

Đồng Nai

Trưởng Phòng Sản Xuất/ Quản Đốc Xưởng

Đồng Nai

Phó Phòng Dịch Vụ Kiêm Quản Đốc Xưởng Dịch Vụ

Đồng Nai

Phó Quản Đốc

Đồng Nai

【工場管理】Quản Đốc Công Trình - Việc Làm Tiếng Nhật - Đồng Nai

Đồng Nai - 700-1.000 $ một tháng

Xây dựng - Quản Đốc Phân Xưởng

Cong ty CP SADO-Group - Tp Hồ Chí Minh - Đồng Nai - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kiến trúc/Nội thất - Quản Đốc Phân Xưởng (Nhôm Kính)

Cong ty CP SADO-Group - Đồng Nai - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Kiến trúc/Nội thất - Quản Đốc Phân Xưởng

Cong ty CP SADO-Group - Tp Hồ Chí Minh - Đồng Nai - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Quản Đốc Phân Xưởng (Nhôm Kính)

Cong ty CP SADO-Group - Tp Hồ Chí Minh - Đồng Nai - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Dệt may - Quản Đốc Sản Xuất / Quản Lý Xưởng

Cong ty TNHH ARMAPEX - Đồng Nai - Lâm Đồng - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Giày da/Thuộc da - Quản Đốc Sản Xuất / Quản Lý Xưởng

Cong ty TNHH ARMAPEX - Đồng Nai - Lâm Đồng - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Giams đốc quản lý chất lượng

Đồng Nai - 1.000 $ một tháng

Quản Đốc Nhà Máy Sản Xuất Nội Thất Gỗ

Đồng Nai

Nhận thông báo qua email mới nhất cho
Việc làm quan doc tại Đồng Nai
Tạo thông báo
Bạn có thể huỷ thông báo qua email bất cứ lúc nào.

trang:     1 2 3 >>