Việc làm quan doc tại Đồng Nai

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 941 việc làm  

Quản Đốc /phó Quản Đốc Xưởng Sơn

Đồng Nai

Trợ Lý Phó Quản Đốc Xưởng Tẩy Rửa Lỏng

Đồng Nai

Trợ Lý Phó Quản Đốc Xưởng / Trợ Lý Giám Đốc Sản Xuất

Đồng Nai

Quản Đốc Xưởng Lắp Ráp

Đồng Nai

Phó Quản Đốc

Đồng Nai

Phó Quản Đốc

Đồng Nai

Phó Phòng Dịch Vụ Kiêm Quản Đốc Xưởng Dịch Vụ

Đồng Nai

Giày da/Thuộc da - Quản Đốc Sản Xuất / Quản Lý Xưởng

Cong ty TNHH ARMAPEX - Đồng Nai - Lâm Đồng - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Quản Đốc Sản Xuất

Đồng Nai

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Quản Đốc Sản Xuất / Quản Lý Xưởng

Cong ty TNHH ARMAPEX - Đồng Nai - Lâm Đồng - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Phó Quản Đốc Xưởng Sản Xuất Nước Rửa Chén

Đồng Nai

Trưởng Phòng Sản Xuất/ Quản Đốc Xưởng

Đồng Nai

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Quản Đốc / Phó Quản Đốc

Cong ty TNHH Ho Nai - Đồng Nai - Lâm Đồng - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giams đốc quản lý chất lượng

Đồng Nai - 1.000 $ một tháng

Trợ Lý Phó Quản Đốc Xưởng Tẩy Rửa Lỏng

Đồng Nai

Quản Đốc Nhà Máy Sản Xuất Nội Thất Gỗ

Đồng Nai

Quản Đốc Xưởng Gỗ

Đồng Nai

Quản Đốc Xưởng Gỗ

Đồng Nai

Quản Đốc Phân Xưởng

Đồng Nai - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản Đốc Phân Xưởng Đường

Đồng Nai

trang:     1 | 2 | 3    >>