Việc làm quan doc tại Đồng Nai

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 1170 việc làm  

Phó Quản Đốc Ngành Gỗ

Đồng Nai

Phó Quản Đốc Xưởng Chế Tạo (Tiếng

Đồng Nai - Lâm Đồng

Quản Đốc Phân Xưởng

Tieng Viet - Đồng Nai

Quản Đốc Phân Xưởng

Đồng Nai

Phó Phòng Dịch Vụ Kiêm Quản Đốc Xưởng Dịch Vụ

Đồng Nai

Quản Đốc Xưởng Chế Biến Gỗ

Đồng Nai

Quản Đốc Thêu

Đồng Nai - Lâm Đồng - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản Đốc Sản Xuất

Đồng Nai

Dệt may - Quản Đốc Sản Xuất / Quản Lý Xưởng

Cong ty TNHH ARMAPEX - Đồng Nai - Lâm Đồng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển Quản đốc xưởng

Đồng Nai - 1.000 $ một tháng

Quản Đốc Phân Xưởng

Đồng Nai - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản Đốc Sản Xuất

Đồng Nai

Quản Đốc Phân Xưởng Đường

Đồng Nai

Quản Đốc Sản Xuất / Quản Lý Xưởng

Đồng Nai - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Dệt may - Quản Đốc Sản Xuất

Cong ty TNHH ARMAPEX - Đồng Nai - Lâm Đồng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Dệt may - Quản Đốc Xưởng Cắt

Cong ty co phan May Xuan Loc - Đồng Nai - Lâm Đồng - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản Đốc Sản Xuất

Tieng Viet - Đồng Nai - 16.000.000-18.000.000₫ một tháng

Quản Đốc Sản Xuất / Quản Lý Xưởng

Đồng Nai - Lâm Đồng - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Phó Quản Đốc Xưởng Chế Tạo - Biên Hòa (Tiếng Nhật N2)

CareerLink's Client - Biên Hòa

Giám đốc phòng quản lý

Đồng Nai

trang:     1 | 2 | 3    >>