1212  

việc làm quan doc tại Đồng Nai

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Phó Quản đốc

Tap Doan Con Co Vang Hi-Tech - Đồng Nai

Phó Quản đốc 28

Tap Doan Con Co Vang Hi-Tech - Đồng Nai

Quản đốc 28

Tap Doan Con Co Vang Hi-Tech - Đồng Nai

Quản đốc

Tap Doan Con Co Vang Hi-Tech - Đồng Nai

Phó Quản Đốc

Đồng Nai

Quản Đốc

Đồng Nai

Quản Đốc Xưởng Khuôn

Đồng Nai

Quan hệ đối ngoại - Trợ Lý Tổng Giám Đốc Biết Tiếng Hoa

Cong ty CP GACH MEN CHANG YIH - Đồng Nai

Quản lý các khâu sản xuất ( quản đốc nhà máy, quản đốc xưởng, tổ trưởng.)

Cong Ty TNHH Ho Nai - Đồng Nai

Quản đốc sản xuất

Cong ty TNHH San Ha - Đồng Nai

Quản đốc sản xuất

Cong ty TNHH San Ha - Long An - Đồng Nai

Quản Đốc Nhà Máy

Đồng Nai

Quản Đốc Xưởng Sơn

Đồng Nai

Quản đốc

Cong ty TNHH Lam nghiep Phu Khang Thinh - Đồng Nai

Quản Đốc Xưởng Gỗ

Cong Ty TNHH Ho Nai - Đồng Nai

Phó Quản đốc sản xuất

Cong ty co phan Vuong Hai - Đồng Nai - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng Nhân sự - Quản đốc sản xuất, Nhân viên kế hoạch

Cong ty TNHH Con Co Vang - Đồng Nai

Quản đốc xưởng chế biến gỗ

CTY TNHH Dai Phat Loc - Đồng Nai - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Trợ lý Phó Quản đốc Xưởng

Cong ty CP Bot Giat NET (NETCO) - Đồng Nai

Quản Đốc /Phó Quản Đốc Xưởng Sơn

Cong ty TNHH Tuan Loc - Đồng Nai

trang:     1 | 2 | 3    >>