43590  

việc làm quan doc san xuat

  

Quản Đốc, Trưởng Bộ Phận Sản Xuất

Cong Ty Thuong Mai Va San Xuat Ngoc Diep - Việt Nam

Quản Đốc Sản Xuất Ngành Nhựa

Cong ty San Xuat Nhua Ky Thuat - Tp Hồ Chí Minh

Quản đốc sản xuất nhựa

Cong ty San xuat Nhua Ky thuat - Tp Hồ Chí Minh - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Quản đốc sản xuất nhựa 20

Cong ty San xuat Nhua Ky thuat - Tp Hồ Chí Minh - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Quản đốc, trưởng bộ phận sản xuất

Cong ty TNHH Thuong mai va San xuat Ngoc Diep - Hưng Yên

Quản đốc, trưởng bộ phận sản xuất

Cong ty TNHH Thuong mai va San xuat Ngoc Diep - Hưng Yên

Quản đốc sản xuất

Cong ty TNHH San xuat Thuong Mai Dien Tu Vien - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản đốc sản xuất

Cong ty TNHH San xuat Thuong Mai Dien Tu Vien - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản đốc phân xưởng sản xuất

Cong ty TNHH Thuong Mai Xuat Nhap Khau Xuan Long - Vĩnh Phúc

Phó quản đốc phân xưởng sản xuất

Cong ty TNHH Thuong Mai Xuat Nhap Khau Xuan Long - Vĩnh Phúc

Quản đốc sản xuất

Cong ty TNHH San Ha - Đồng Nai

Quản đốc sản xuất nhựa

Tp Hồ Chí Minh - 500-1.000 $ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Phó Quản Đốc

Cong ty CP Go Minh Duong - Bình Dương

Quản đốc sản xuất 13

Cong ty TNHH Cong nghe va Duoc pham ZORRO - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản đốc sản xuất

Cong ty TNHH Cong nghe va Duoc pham ZORRO - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản Đốc Sản Xuất

Hà Nội

Giám đốc Quản lý sản xuất

Cong Ty CP Viet Dutch Quoc Te - Vĩnh Phúc

Quản Đốc Sản Xuất

Hưng Yên

Quản Đốc Sản Xuất

Hưng Yên

Quản đốc nhà máy sản xuất

Cong ty Co Phan Ngoi Nha Thong Minh Viet Nam - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>