28660  

việc làm quan doc san xuat

  

Quản Đốc Xưởng Sản Xuất

Cong Ty CP San Xuat Phat Trien Mizen - Việt Nam

Quản đốc sản xuất

Cong ty San xuat Nhua Ky thuat - Tp Hồ Chí Minh - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Quản đốc sản xuất nhựa

Cong ty San xuat Nhua Ky thuat - Tp Hồ Chí Minh - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Quản Đốc Sản Xuất

Cty CP Xuat Nhap Khau Ben Tre (Betrimex) - Việt Nam

Nhân sự - Tuyển Phó Quản Đốc Nhà Máy Sản Xuất Thực Phẩm

Cong ty TNHH San Ha - chi nhanh Long An - Tp Hồ Chí Minh

Quản lý sản xuất - Quản đốc

Cong ty TNHH Mot Thanh Vien Bao Bi Toan Cau - Hải Dương

Quản lý sản xuất - Quản đốc

Cong ty TNHH Mot Thanh Vien Bao Bi Toan Cau - Hải Dương

Quản lý sản xuất - Quản đốc

Cong ty TNHH Mot Thanh Vien Bao Bi Toan Cau - Hải Dương

Quản lý sản xuất - Quản đốc

Cong ty TNHH Mot Thanh Vien Bao Bi Toan Cau - Hải Dương

Quản lý sản xuất - Quản đốc

Cong ty TNHH Mot Thanh Vien Bao Bi Toan Cau - Hải Dương

Quản lý sản xuất - Quản đốc 30

Cong ty TNHH Mot thanh vien bao bi Toan Cau - Hải Dương

Quản lý sản xuất - Quản đốc

Cong ty TNHH Mot Thanh Vien Bao Bi Toan Cau - Hải Dương

Quản lý sản xuất - Quản đốc

Cong ty TNHH Mot Thanh Vien Bao Bi Toan Cau - Hải Dương

Quản lý sản xuất - Quản đốc

Cong ty TNHH Mot Thanh Vien Bao Bi Toan Cau - Hải Dương

Quản lý sản xuất - Quản đốc

Cong ty TNHH Mot Thanh Vien Bao Bi Toan Cau - Hải Dương

Quản đốc sản xuất nhựa_ làm việc tại Long An

Cong ty TNHH SX - TM Duy Thanh - Long An

Quản lý sản xuất - Quản đốc

Cong ty TNHH Mot Thanh Vien Bao Bi Toan Cau - Hải Dương

Quản đốc sản xuất nhựa_ làm việc tại Long An

Cong ty TNHH SX - TM Duy Thanh - Long An

Quản lý sản xuất - Quản đốc

Cong ty TNHH Mot Thanh Vien Bao Bi Toan Cau - Hải Dương

Assistant Cho Quản Đốc Sản Xuất Người Nhật (Đồng Nai)

Đồng Nai - 500-700 $ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>