21223  

việc làm quan doc san xuat

  

Phó quản đốc xưởng sản xuất, lắp ráp

Cong ty TNHH san xuat, lap rap Tuan Nghia - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Phó quản đốc xưởng sản xuất, lắp ráp 29

Cong ty TNHH san xuat, lap rap Tuan Nghia - Hà Nội

Quản đốc nhà máy sản xuất nhôm 29

CONG TY CO PHAN SAN XUAT CUA CHAU AU - Châu Âu - Tp Hồ Chí Minh

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Quản Đốc Phân Xưởng

Cong Ty TNHH San Xuat Bao Bi Duong Vinh Hoa - Long An

Phó quản đốc xưởng sản xuất, lắp ráp

Cong ty TNHH san xuat, lap rap Tuan Nghia - Hà Nội

Quản đốc xưởng sản xuất 17

Cong Ty TNHH Dau Tu Thuong Mai va San Xuat - Hà Nội

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Quản Đốc Xưởng Cắt / Quản Đốc Xưởng May

Cong ty TNHH Son Ha (May xuat khau) - Biên Hòa

Quản đốc sản xuất

Cong ty Co phan det may Nam Thanh - Hưng Yên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản đốc nhà máy sản xuất nhũ tương

Transmeco group - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản đốc nhà máy sản xuất nhũ tương 02

Transmeco Group - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản đốc sản xuất 01

Cong ty Co phan det may Nam Thanh - Hưng Yên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản Đốc Sản Xuất / Trưởng Xưởng

Cong Ty TNHH Che Bien Thuc Pham Viet An - Tp Hồ Chí Minh

Phó Quản Đốc Sản Xuất

Long An

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Phó Quản Đốc

Cong Ty TNHH Quoc Te Truong Hy - Tp Hồ Chí Minh

Phó quản đốc sản xuất 27

Cong ty co phan Nam An-TTD - Long An

Quản Đốc Sản Xuất Xưởng May

Tp Hồ Chí Minh - Tiền Giang

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Quản Đốc - Phó Quản Đốc Xưởng Gỗ

Cong ty CP Go Minh Duong - Bình Dương

Quản lý xưởng sản xuất, biết đọc bản vẽ

Bình Dương

Quản Đốc Sản Xuất

Hải Phòng

Quản đốc nhà máy sản xuất nhũ tương . 19

Transmeco Group - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>