27354  

việc làm quan doc san xuat

  

Quản Đốc Sản Xuất Thức Ăn Chăn Nuôi

Tp Hồ Chí Minh - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Phó Quản Đốc Phân Xưởng Sản Xuất Thực Phẩm

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-20.000.000₫ một tháng

Quản Đốc Sản Xuất

Hà Nội

Quản Đốc Sản Xuất

Hà Nội

Quản Đốc Sản Xuất

Hưng Yên

Quản Đốc Xưởng Sản Xuất

Long An

Quản Đốc Sản Xuất

Bình Dương

Phó Quản Đốc Phân Xưởng Sản Xuất Thực Phẩm

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-20.000.000₫ một tháng

Quản Đốc Sản Xuất

Bình Dương

Quản Đốc Sản Xuất Thức ăn Chăn Nuôi

Tp Hồ Chí Minh

Tuyển Quản Đốc Sản Xuất Trang Trại Dasar - Đà Lạt

Đà Lạt

Quản Đốc Sản Xuất

Hưng Yên

Quản Đốc Sản Xuất Thức ăn Chăn Nuôi

Tp Hồ Chí Minh

Quản Đốc/ Phó Quản Đốc Sản Xuất

Hà Nội

Quản Đốc Sản Xuất

Bình Phước

Quản Đốc/ Phó Quản Đốc Nhà Máy Sản Xuất Ô Tô Chuyên Dùng

Hà Nội - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Quản Đốc/ Phó Quản Đốc Sản Xuất

Hà Nội - 700-1.000 $ một tháng

Phó Quản Đốc - Phân Xưởng Sản Xuất

Thừa Thiên Huế

Quản Đốc Tổ Chức Sản Xuất Ống Gió Điều Hòa

Hà Nội - 10.000.000-20.000.000₫ một tháng

Quản Đốc Sản Xuất

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>