29251  

việc làm quan doc san xuat

  

Quản Đốc Sản Xuất

Cong Ty TNHH San Xuat va Thuong Mai Duc Duong - Hà Nội

Quản đốc sản xuất

Cong ty San xuat Nhua Ky thuat - Tp Hồ Chí Minh - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Tuyển Quản Đốc Sản Xuất Có Kinh Nghiệm

Cong ty TNHH San xuat va Thuong mai Duc Duong - Hà Nội

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Tuyển Quản Đốc Sản Xuất Có Kinh Nghiệm

Cong ty TNHH San xuat va Thuong mai Duc Duong - Hà Nội

Trợ lý quản đốc phụ trách điều phối sản xuất

Cong ty TNHH ANCHI - Hưng Yên

Quản Đốc Sản Xuất

Hà Nội

Quản Đốc Điều Hành Sản Xuất (Tại Trảng Bàng - Tây Ninh)

Tây Ninh

Quản đốc xưởng sản xuất 27

CONG TY CO PHAN TON HIEP HUNG - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển Gấp Quản Đốc Sản Xuất

Tp Hồ Chí Minh

Giám Đốc Sản Xuất/ Quản Đốc

Cong Ty Co Phan Cong Nghiep Bao Minh Chau - Việt Nam

Tuyển Giám Đốc Quản Lý Xưởng Sản Xuất Cao Su

Tp Hồ Chí Minh

Quản Đốc Phân Xưởng Sản Xuất

Cong ty CP Xay Dung Thuong Mai Thoi Binh - Việt Nam

Quản đốc sản xuất nhà máy (Bắc Giang)

Bắc Giang

Tuyển Gấp Quản Đốc Sản Xuất

Tp Hồ Chí Minh

Tuyển Quản Đốc Sản Xuất Có Kinh Nghiệm

Hà Nội

Quản đốc Sản xuất

Cong ty TNHH Khoa Hoc Ung Dung VPS - Hưng Yên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản đốc sản xuất

Cong ty TNHH TM SX Polytech - Tp Hồ Chí Minh

Quản đốc xưởng sản xuất

Cong ty TNHH Da Quy Vien Dong Viet Nam - Hà Nam

Quản đốc nhà máy Sản xuất

Cong ty co phan ASIA PACIFIC - Hà Nội

Trưởng phòng sản xuất, Quản lý sản xuất, Giám đốc sản xuất, Quản lý chung

Cong ty TNHH Cokaiser Vina - Bắc Giang

trang:     1 | 2 | 3    >>