18632  

việc làm quan doc nha may

  

Quản Đốc Nhà Máy

Hà Nội

Quản Đốc Nhà Máy Lắp Ráp Ô Tô

Hà Nội

Quản Đốc Nhà Máy Xử Lý Nước Thải

Tây Ninh

Quản đốc nhà máy lắp ráp nồi cơm điện

Tap doan SUNHOUSE - Hà Nội

Phó Quản Đốc Nhà Máy Sơn

Hưng Yên - 8.000.000-12.000.000₫ một tháng

Quản đốc sản xuất nhà máy

Cong Ty Co Phan Dau Tu Thai Binh - Bình Dương

Quản đốc sản xuất nhà máy

Cong Ty Co Phan Dau Tu Thai Binh - Bình Dương

Quản đốc nhà máy

Bình Phước - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản đốc nhà máy sản xuất

Hà Nội

Quản đốc phân xưởng nhà máy

Đồng Nai

Quản đốc nhà máy may

Hải Dương

Giám đốc quản lý nhà máy

Hà Nội

Quản đốc nhà máy sản xuất

Hà Nội

Quản đốc nhà máy sản xuất

Đồng Nai

Phó quản đốc nhà máy sơn

Cong ty Co Phan Nhat Ban - Hưng Yên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Phó quản đốc nhà máy sơn

Cong ty co phan Nhat Ban - Hưng Yên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản đốc nhà máy

Cong ty TNHH trang tri noi that Bui Gia - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản đốc nhà máy

Cong ty TNHH trang tri noi that Bui Gia - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản đốc nhà máy sản xuất gỗ

Cong ty TNHH Trang tri Noi that Bui Gia - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản Đốc Nhà Máy Sản Xuất Gỗ

Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>