13022  

việc làm quan doc nha may

  

Quản Đốc Nhà Máy

Bình Dương - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản Đốc Nhà Máy

Tp Hồ Chí Minh - 700-1.200 $ một tháng

Quản Đốc Nhà Máy

Hà Nội

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Quản Đốc Nhà Máy

Cong ty TNHH SXTM & Du Lich Tam Vong - Bình Dương

Quản Đốc Nhà Máy

Bình Dương

Quản Đốc Nhà Máy

Bình Dương

Quản Đốc Nhà Máy

Bình Dương

Quản Đốc Nhà Máy

Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản Đốc Nhà Máy Xử Lý Nước Thải

Tây Ninh

Quản Đốc Nhà Máy

Tp Hồ Chí Minh

Quản Đốc Nhà Máy

Hà Nội

Phó Giám Đốc Nhà Máy Kiêm Quản Lý Dự Án

Hà Nội - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Quản Đốc Nhà Máy Gạo (01 Người)

Cần Thơ - Đồng Tháp

Quản Đốc Nhà Máy

Tp Hồ Chí Minh

Quản Đốc Nhà Máy

Long An

Quản Đốc Nhà Máy Gạo (01 Người)

Cần Thơ - Đồng Tháp

Phó Quản Đốc Nhà Máy Sơn

Hưng Yên - 8.000.000-12.000.000₫ một tháng

Phó Giám Đốc Nhà Máy Kiêm Quản Lý Dự Án

Hà Nội - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Quản đốc nhà máy 01

Tp Hồ Chí Minh

Quản Đốc Nhà Máy

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>