19055  

việc làm quan doc nha may

  

Quản Đốc Nhà Máy

Hà Nội

Quản Đốc Nhà Máy

Hà Nội

Quản Đốc Nhà Máy

Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản Đốc Nhà Máy

Việt Nam

Quản Đốc Nhà Máy

Bình Phước - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phó Quản Đốc Nhà Máy Sơn

Hưng Yên - 8.000.000-12.000.000₫ một tháng

Phó Quản Đốc Nhà Máy

Hà Nội

Quản Đốc Nhà Máy SX Cốc Giấy, Bao Bì Giấy

Hà Nội

Quản Đốc Nhà Máy

Tp Hồ Chí Minh

Quản Đốc Nhà Máy SX Cốc Giấy, Bao Bì Giấy

Hà Nội

Phó Quản Đốc Sản Xuất (Nhà Máy Dược)

Tieng Viet - Tp Hồ Chí Minh

Phó Quản Đốc Sản Xuất (Nhà Máy Dược)

Tp Hồ Chí Minh

Quản Đốc Nhà Máy SX Cốc Giấy, Bao Bì Giấy

Hà Nội

Phó Giám Đốc Nhà Máy Kiêm Quản Lý Dự Án

Hà Nội - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Quản Đốc Nhà Máy

Hà Nội

Quản Đốc Nhà Máy

Hà Nội

Tuyển Gấp Quản Đốc Nhà Máy

Đà Nẵng

Quản Đốc Nhà Máy

Hà Nội

Quản Đốc Nhà Máy

Long An

Quản Đốc Nhà Máy Gạo (01 Người)

Cần Thơ - Đồng Tháp

trang:     1 | 2 | 3    >>