31390  

việc làm quan doc nha may

  

Quản đốc nhà máy

Nha may san xuat noi that OHHI - Hưng Yên

Quản đốc nhà máy sản xuất

Cong ty Co Phan Ngoi Nha Thong Minh Viet Nam - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản đốc nhà máy

Cong ty TNHH nha thep Hiep Tri - Bình Dương

Quản Đốc Nhà Máy Sản Xuất VLXD

Hà Nam

Quản Đốc Nhà Máy

Cong Ty Co Phan Cong Nghe T-Tech Viet Nam - Việt Nam

Quản Đốc Nhà Máy

Hà Nội

Quản đốc nhà máy Quốc Oai

Cong ty Co phan cong nghe T-Tech Viet Nam - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản đốc nhà máy

Hà Nội

Quản Đốc Nhà Máy Sản Xuất

Hà Nội

Quản Đốc Nhà Máy

Cong Ty CP Dau Tu XNK Thuan Phat - Hưng Yên

Quản đốc nhà máy 04

Cong ty Co phan cong nghe T-Tech Viet Nam - Hà Nội - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Quản đốc nhà máy Quốc Oai 04

Cong ty Co phan cong nghe T-Tech Viet Nam - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản đốc nhà máy ốp nhôm nhựa

Cong ty CP Dau Tu XNK Thuan Phat - Hưng Yên

Quản đốc nhà máy

Bình Phước - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản đốc nhà máy ốp nhôm nhựa 28

Cong ty CP Dau Tu XNK Thuan Phat - Hưng Yên

Quản đốc nhà máy ốp nhôm nhựa

Cong ty CP Dau Tu XNK Thuan Phat - Hưng Yên

Quản Đốc Nhà Máy

Hà Nội

Quản đốc nhà máy

Cong ty Co phan xuat nhap khau nong san Phu - Bình Phước - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản đốc nhà máy 25

Cong ty Co phan xuat nhap khau nong san Phu - Bình Phước - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản Đốc Nhà Máy

Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>