15594  

việc làm quan doc nha may

  

Quản Đốc Nhà Máy May Giầy

Vĩnh Phúc

Quản Đốc Nhà Máy SX Cốc Giấy, Bao Bì Giấy

Hà Nội

Quản Đốc Nhà Máy SX Cốc Giấy, Bao Bì Giấy

Hà Nội

Quản Đốc Nhà Máy

Tp Hồ Chí Minh

Quản Đốc Nhà Máy SX Cốc Giấy, Bao Bì Giấy

Hà Nội

Phó Giám Đốc Nhà Máy Kiêm Quản Lý Dự Án

Hà Nội - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Quản Đốc Nhà Máy

Tp Hồ Chí Minh

Quản Đốc Nhà Máy Sản Xuất

Hà Nội

Quản Đốc Nhà Máy

Hà Nội

Quản Đốc Nhà Máy

Vinh

Quản Đốc/ Phó Quản Đốc Nhà Máy Sản Xuất Đồ Gỗ

Tp Hồ Chí Minh

Phó Quản Đốc Nhà Máy (phụ Trách Kỹ Thuật)

Bình Dương

Quản đốc nhà máy sản xuất Phụ kiện

Hà Nội

Quản đốc nhà máy sản xuất Phụ kiện

Hà Nội

Phó Quản Đốc Sản Xuất (Nhà Máy Dược)

Tp Hồ Chí Minh

Phó Quản Đốc Sản Xuất (Nhà Máy Dược)

Tp Hồ Chí Minh

Phó Quản đốc sản xuất (nhà máy Dược)

Tp Hồ Chí Minh

Tuyển dụng quản đốc phân xưởng nhà máy

Hà Nội

Quản Đốc Nhà Máy Sản Xuất

Bình Dương

Quản Đốc Nhà Máy Nhuộm

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>