229  

việc làm quan cam le tại Đà Nẵng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Quản Lý Kênh Bán Lẻ

Đà Nẵng

Quản Lý Kênh Bán Lẻ

Đà Nẵng

Quản Lý Kênh Bán Lẻ

Đà Nẵng

Quản Lý Kênh Bán Lẻ

Đà Nẵng

Nhân Viên Lễ Tân Nam - Ca Tối

Đà Nẵng

Nhân viên Lễ tân

Clu99- Furama Resort. - Đà Nẵng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lễ tân, buồng phòng, bar 11

CONG TY TNHH MTV NGOC GIA GIA - Đà Nẵng

Lễ Tân, Buồng Phòng, Bar

Đà Nẵng

Nhân Viên Lễ Tân Nhà Hàng

Cong Ty Co Phan SHC Viet Nam - Đà Nẵng

Nhân viên lễ tân ( Nam, Nữ) 28

Mayfair Hotel va Apartment - Đà Nẵng

Nhân Viên Lễ Tân

Đà Nẵng

Nhân Viên Lễ Tân

Đà Nẵng - 3.000.000-3.500.000₫ một tháng

Lễ Tân Sân Bóng

Đà Nẵng

Nhân Viên Kinh Doanh (Quản Lí Vùng)

Đà Nẵng - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Quản Lý Khu Vực Tỉnh

Đà Nẵng - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản Lý Khu Vực Tỉnh

Đà Nẵng - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản Lý Kinh Doanh Khu Vực

Đà Nẵng - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản Lý Kinh Doanh

Đà Nẵng - Điện Biên Phủ

Quản Lý Thị Trường Cà Phê

Đà Nẵng - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Quản lý nhà hàng

Đà Nẵng

trang:     1 | 2 | 3    >>