9373  

việc làm phuc vu theo ca tại Hà Nội

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Phục Vụ Ca Sáng

Hà Nội - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Nhân viên phục vụ quán cà phê

Cong ty Co phan ASAOVINA - Hà Nội

Nhân viên phục vụ cho Hệ thống cà phê cao cấp Highland Coffee

Cong ty Co phan Viet Thai Quoc Te - Hà Nội

Nhân viên nữ phục vụ bàn ca tối

Hà Nội

Nhân viên phục vụ nước giải khát, cà phê

Cong ty Co phan ASAOVINA - Hà Nội

Nhân viên phục vụ ca SP

PinkRice restaurant - Hà Nội

Nhân viên phục vụ bàn ( làm được ca tối )

Cong ty TNHH Nha Do (RedHouse) - Hà Nội - 2.650.000₫ một tháng

Nhân viên phục vụ ca

Cong ty TNHH Dat Mong - Hà Nội

Nhân viên phục vụ quán cà phê

Khanh Vy - Hà Nội

Nhân viên phục vụ bàn ca đêm

Greenmango Restaurant and Hotel - Hà Nội

Tuyển nhân viên phục vụ cho Hệ thống cà phê cao cấp Highland Coffee

Cong ty Co phan Viet Thai Quoc Te - Hà Nội

Nhân viên phục vụ làm ca SP

Cong ty Co phan dau tu va phat trien Dich - Hà Nội

Nhân viên phục vụ quán cà phê

He thong nha hang Vinacafe. - Hà Nội

Nhân viên phục vụ làm ca SP cho nhà hàng Pink Rice

Cong ty Co phan dau tu va phat trien Dich - Hà Nội

Nhân Viên Phục Vụ Bàn Ca Ngày

Hà Nội - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Trưởng ca tối - Phục vụ 14

Cong ty TNHH Simply Tay - Hà Nội - 5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phục Vụ Bàn Ca Ngày 03

Nha Hang Mazzo - Hà Nội

Nhân Viên Phục Vụ Bàn

Cong ty TNHH Phuc Hung Thinh - Hà Nội

Nhân viên phục vụ Quán Ăn Ngon

Cong ty TNHH Phuc Hung Thinh - Hà Nội

Nhân viên phục vụ Quán Ăn Ngon

Cong ty TNHH Phuc Hung Thinh - Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>