49999  

việc làm phuc vu nha hang

  

01 Quản Lý Nhà Hàng + 10 Nam/nữ Phục Vụ Bàn

Nha hang HU DIM 79 Van Cao Hai Phong - Hải Phòng

01 Quản Lý Nhà Hàng + 10 Nam/nữ Phục Vụ Bàn

Nha hang HU DIM 79 Van Cao Hai Phong - Hải Phòng

01 Quản Lý Nhà Hàng + 10 Nam/nữ Phục Vụ Bàn

Nha hang HU DIM 79 Van Cao Hai Phong - Hải Phòng

Thực phẩm/DV ăn uống - Nhân Viên Nhà Hàng / Phục Vụ

NHA HANG THO DA - CONG TY THUY MOC - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thực phẩm/DV ăn uống - Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng Nhật (Quận 2)

NHA HANG NHAT BAN EBISU - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nam Nữ Phục Vụ Nhà Hàng Capella Phú Nhuận

KHACH HANG MYWORK - Tp Hồ Chí Minh

Nam Nữ Phục Vụ Nhà Hàng Capella Phú Nhuận

KHACH HANG MYWORK - Tp Hồ Chí Minh

Nam Nữ Phục Vụ Nhà Hàng Capella Phú Nhuận

KHACH HANG MYWORK - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng Tiệc Cưới Queen Plaza

KHACH HANG MYWORK - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng Tiệc Cưới Queen Plaza

KHACH HANG MYWORK - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng Tiệc Cưới Queen Plaza

KHACH HANG MYWORK - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Nam Nữ Phục Vụ Nhà Hàng Hoàng Hải Q4

KHACH HANG MYWORK - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Nam Nữ Phục Vụ Nhà Hàng Hoàng Hải Q4

KHACH HANG MYWORK - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng

Tân An - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng Tiệc Cưới

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng Cao Cấp

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Phục Vu Nhà Hàng Tiêc Cưới Quân Gò Vấp

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nam/nữ Phục Vụ Nhà Hàng Tiệc Cưới Unique (tân Bình)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng Tiệc Cưới

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>