36911  

việc làm phuc vu nha hang

  

Nhân viên phuc vụ nhà hàng Beerclub Q.10

Cong ty TNHH nha hang Toan Phuc - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên phục vụ Nhà hàng

Nha hang Avalon - Hà Nội

Nhân viên phục vụ nhà hàng, 25

Nha hang cafe EUREKA - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên phục vụ nhà hàng. 24

Nha hang cafe EUREKA - Hà Nội

Nhân viên phục vụ nhà hàng

Nha hang cafe EUREKA - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên phục vụ nhà hàng

Nha hang cafe EUREKA - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên phục vụ nhà hàng 20

Nha hang Vuong Do - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên phục vụ nhà hàng. 18

Nha hang Thanh Co - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên phục vụ bàn nhà hàng Thành Cổ

Nha hang Thanh Co - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên phục vụ bàn nhà hàng Thành Cổ 17

Nha hang Thanh Co - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên phục vụ nhà hàng

Nha hang Thanh Co - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thực phẩm/DV ăn uống - Nhân Viên Phục Vụ Cho Nhà Hàng Pizza Mới

Nha hang Pizza 4P's - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng

nha hang long dinh - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000₫ một tháng

Phục vụ và quản lý nhà hàng 06

Nha hang Dai Loan Green House - Đà Nẵng

Phục vụ và quản lý nhà hàng

Nha hang Dai Loan Green House - Đà Nẵng

Nhân viên phục vụ nhà hàng 01

nha hang 5 ri sai gon - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên phục vụ nhà hàng Nhật

Nha hang Nhat 888 - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên phục vụ nhà hàng Hương Sen

Nha hang Huong Sen - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên phục vụ nhà hàng

Nha hang Huong Sen - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thực phẩm/DV ăn uống - Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng (Waiter & Waitress)

CONG TY TNHH NHA HANG THO VANG - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>