34912  

việc làm phuc vu nha hang

  

Nhân viên phục vụ nhà hàng bán thời gian 17

Phuc vu nha hang tiec cuoi quan 1,3,6 - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên phục vụ nhà hàng Hải Sản

Cong ty TNHH dich vu nha hang NT - Hà Nội

Nhân viên phục vụ nhà hàng

Cong ty TNHH dich vu nha hang NT - Hà Nội

Nhân viên phục vụ nhà hàng

Cong ty TNHH dich vu nha hang NT - Hà Nội

Nhân viên phục vụ nhà hàng beer club

Cong Ty TNHH Nha Hang Khach San Hoang Trieu - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên phục vụ bàn nhà hàng 17

Cong ty co phan nha hang An Bien - Hà Nội - 2.000.000-3.000.000₫ một tháng

Nhân viên phục vụ nhà hàng 17

Nha hang Bia Su - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nữ phục vụ (Nhà hàng - Bar Âu)

Nha Hang Bar Au Bernies Irish Pub - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nữ phục vụ nhà hàng/ Bar

Nha hang Lai Rai Pho - Tp Hồ Chí Minh

Nữ phục vụ nhà hàng/ Bar 08

Nha hang Lai Rai Pho - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên phục vụ nhà hàng

Nha hang tiec cuoi Nam Bo - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên phục vụ tại nhà hàng và khách san

Nha hang tiec cuoi Nam Bo - Tp Hồ Chí Minh

Nữ phục vụ (Nhà hàng - Bar Âu) 06

Nha Hang Bar Au Bernies Irish Pub - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên phục vụ nhà hàng khách sạn

Cong Ty TNHH Nha Hang Khach San Hoang Trieu - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên phục vụ nhà hàng 03

Cong ty TNHH Nha hang Gia Vien - Hà Nội

Nhân viên phục vụ nhà hàng

Cong ty TNHH Nha hang Gia Vien - Hà Nội

Nhân viên phục vụ nhà hàng 27

Trung tam mua sam Ebest Mall - Nha hang Nha - Hà Nội

Nhân viên phục vụ nhà hàng

Nha hang Sen Dong Duong - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên phục vụ nhà hàng

Nha hang Nhat Ban Hana - Hà Nội

Nhân viên phục vụ nhà hàng

Nha hang Esence - Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>