16804  

việc làm phuc vu nha hang nhat

  

Giải trí/Vui chơi - Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng Nhật

DNTN Dich vu HUONG SON - Tp Hồ Chí Minh - 3.300.000₫ một tháng

Nhân viên phục vụ cho nhà hàng Nhật (khu vực Long Biên)

Hà Nội

Nhân viên phục vụ cho nhà hàng Nhật (khu vực Long Biên)

Hà Nội

Nhân Viên Phục Vụ Bàn Cho Nhà Hàng Nhật (gấp)

Hà Nội

Tuyển Nhân Viên Phục Vụ Cho Nhà Hàng Nhật [ Gấp- Khu Vực Long Biên]

Hà Nội

Nhân Viên Phục Vụ Bàn Nhà Hàng Nhật Akaari

Hà Nội

Nhân Viên Phục Vụ Bàn Nhà Hàng Nhật Akaari

Hà Nội

Nhân viên phục vụ bàn nhà hàng Nhật 29

Hà Nội

Nhân viên phục vụ nhà hàng Nhật 29

Hà Nội

Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng Nhật Lương Cao

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên phục vụ bàn nhà hàng Nhật

Tat ca Muc luong - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phục Vụ Bàn Cho Nhà Hàng Nhật (gấp)

Cong ty TNHH Amnet Viet Nam - Hà Nội

Nhân viên phục vụ nhà hàng Nhật

Tat ca Muc luong - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phục Vụ - Lễ Tân Tại Nhà Hàng Nhật

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển quản lý và nhân viên phục vụ nhà hàng Nhật

Hải Phòng

Nhà hàng Nhật tuyển nhân viên phục vụ

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000₫ một tháng

Nhân viên Phục vụ nhà hàng Nhật

CONG TY CP THUC PHAM TAKAHIRO - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhà hàng Nhật tuyển nhân viên phục vụ

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng Nhật

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng Nhật

Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>