85  

việc làm phuc son tại Hải Dương

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên kinh doanh sơn

Cong ty TNHH MTV van tai va thuong mai Tien - Hải Dương

Vận hành máy xúc

Cong ty xi mang Phuc Son - Hải Dương

Công nhân vận hành, sửa chữa

Cong ty xi mang Phuc Son - Hải Dương

Nhân viên môi trường

Cong ty xi mang Phuc Son - Hải Dương

Nhân viên nhân sự

Cong ty xi mang Phuc Son - Hải Dương

Phiên dịch Tiếng Trung

Cong ty xi mang Phuc Son - Hải Dương

Phiên dịch Tiếng Trung - Nam ( Trợ lý đặc biệt cảu Giám đốc Nhân Sự )

Cong ty xi mang Phuc Son - Hải Dương

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty xi mang Phuc Son - Hải Dương

Nhân viên phiên dịch Tiếng Trung - Nam

Cong ty xi mang Phuc Son - Hải Dương

Phiên dịch Tiếng Trung

Cong ty xi mang Phuc Son - Hải Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

Cong ty xi mang Phuc Son - Hải Dương

Nhân viên bảo vệ

Cong ty xi mang Phuc Son - Hải Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty xi mang Phuc Son - Hải Dương

Kỹ sư Hóa học

Cong ty xi mang Phuc Son - Hải Dương

Thợ Tiện

Cong ty xi mang Phuc Son - Hải Dương

Nhân viên phòng Mua bán

Cong ty xi mang Phuc Son - Hải Dương

Nhân viên phiên dịch Tiếng Trung

Cong ty xi mang Phuc Son - Hải Dương

Kỹ sư Hóa học ( 1 năm kinh nghiệm về Bê Tông)

Cong ty xi mang Phuc Son - Hải Dương

Nhân viên phiên dịch

Cong ty xi mang Phuc Son - Hải Dương

Thợ khoan nổ mìn

Cong ty xi mang Phuc Son - Hải Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>