53  

việc làm phuc son tại Hải Dương

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên (thị trường) bán hàng sơn

Cong ty CP Xay Dung va Thuong Mai Viet An - Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Lao động phổ thông nam, nữ 27

Cong ty xi mang Phuc Son - Hải Dương

Công nhân hàn, điện, cơ khí, vận hành 27

Cong ty xi mang Phuc Son - Hải Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên nhân sự

Cong ty xi mang Phuc Son - Hải Dương

Công nhân hàn, điện, cơ khí, vận hành

Cong ty xi mang Phuc Son - Hải Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh khu vực hải dương

Cong ty Co phan son JONSON - Hải Dương - 10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên An Toàn Lao Động

Hải Dương

Nhân viên kinh doanh

Cong ty TNHH Hanopro (Viet Nam) - Hải Dương

Nhân Viên Kinh Doanh

Hải Dương

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Hải Dương

Nhân Viên Sales (Nhân Viên Bán Hàng Quốc Tế)

Hải Dương

Nhân viên Nhân sự

Hải Dương

Nhân Viên Kinh Doanh

Hải Dương

Kế toán bán hàng

Cong ty Co Phan Doan Minh Cong - Hải Dương

Kế toán bán hàng

Doanh nghep tu nhan Thanh Tan - Hải Dương

Xây dựng - Công Nhân Gia Công Cơ Khí, Chế Tạo, Hàn

Cong Ty Co Phan LILAMA 69-3 - Điện Biên Phủ - Hải Dương - 4.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh, Trưởng nhóm kinh doanh

Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Công Nhân Gia Công Cơ Khí, Chế Tạo, Hàn

Cong Ty Co Phan LILAMA 69-3 - Điện Biên Phủ - Hải Dương - 4.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên hành chính - văn phòng

CPTMXNK Grin Space - Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kế toán trưởng

Cong ty TNHH MTV Bao Bi Toan Cau - Hải Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>