3879  

việc làm phu xe tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

Cần Tuyển Gấp tài xế container và phụ xe

Tp Hồ Chí Minh

Tuyển gấp 10 lơ xe, phụ xe tải giao hàng

Cong ty TNHH DV TM van chuyen hang hoa Thuan - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000₫ một tháng

Cần phụ xe giao hàng hóa

Cong ty TNHH TM DV Boc Xep Dai Phat - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000₫ một tháng

Cần gấp phụ xe giao hàng tạp hóa

Cong ty TNHH XNK Hai Phong - Tp Hồ Chí Minh - Hải Phòng - 5.000.000₫ một tháng

Phụ Xe

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên giao nhận - phụ xe

Cong ty Co Phan The Gioi Di Dong - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên giao nhận - phụ xe 17

Cong ty Co phan The Gioi Di Dong - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển 02 Nhân Viên Kinh Doanh Thiết Bị Phụ Tùng Xe Nâng

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-6.000.000₫ một tháng

Ngân hàng/Chứng khoán/Đầu tư - Công Nhân Phụ Xe, Sắp Xếp Hàng Lương Cao

Cong ty Co phan Van Tai Sai Gon - Tp Hồ Chí Minh - 6.000.000₫ một tháng

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Nhân Viên Phụ Xe Hàng Lương Cao

Cong ty Co phan Van Tai Sai Gon - Tp Hồ Chí Minh - 6.000.000₫ một tháng

HCM - Tuyển nam lơ xe, phụ xe giao hàng

Hoàng Tua'n - Tp Hồ Chí Minh

Tài xế xe tải nhỏ, phụ xe

Cong ty TNHH SX TM Dong Tien Hung - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phụ xe giao hàng 10

Cong ty CP SX TM DV Ngoc Tung - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên giao nhận - phụ xe 10

Cong ty Co phan The Gioi Di Dong - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

HCM - Tuyển phụ xe giao hàng tạp hóa

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000₫ một tháng

Nhân sự - Nhân Viên Lơ Xe Phụ Xe

CONG TY TNHH VAN TAI HOANG DUONG - Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương - 5.500.000₫ một tháng

HCM - Cần phụ xe giao hàng hóa

Tp Hồ Chí Minh

Tuyển 8 PHỤ Xe giao hàng + 18 Nam Sắp Xếp hàng Tạp Hóa trong kho

Tp Hồ Chí Minh - 5.500.000₫ một tháng

Phụ xe giao hàng 04

Cong ty CP SX TM DV Ngoc Tung - Tp Hồ Chí Minh

TUYỂN 10 PHỤ XE TẢI NHẸ GIAO HÀNG TẠP HÓA, BIA NƯỚC NGỌT

Tp Hồ Chí Minh - 5.500.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>