6606  

việc làm phu xe tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

Cần gấp 10 lơ xe, phụ xe tải giao hàng

Long An - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000₫ một tháng

Tuyển nam lơ xe, phụ xe giao hàng

Long An - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000₫ một tháng

Tuyển lơ xe, phụ xe

Long An - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000₫ một tháng

Tài Xế Xe Bán Tải Và Phụ Kho

Cong ty Co phan thuc pham Wari - Tp Hồ Chí Minh - 4.500.000₫ một tháng

TUYỂN 10 PHỤ XE TẢI NHẸ GIAO HÀNG TẠP HÓA

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Phụ Xe Giao Hàng Tết

Hung Hung - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phụ Xe Giao Hàng Công Ty

Cong Ty TNHH TM Hung Thinh - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-9.000.000₫ một tháng

Nhân viên Phụ kho/Giao hàng/Tài xế

Cong ty TNHH Dac Yen - Tp Hồ Chí Minh

Tuyển gấp nhân viên nam phụ xe giao hàng 02

Tp Hồ Chí Minh

Tuyển nhân viên lơ xe, phụ xe giao hàng tạp hóa

Cong ty TNHH TM DV Boc Xep Dai Phat - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000₫ một tháng

Nhân viên Phụ kho/Giao hàng/Tài xế

Cong ty TNHH Dac Yen - Tp Hồ Chí Minh

Cần 10 lơ xe, phụ xe giao hàng tạp hóa

Cong ty TNHH TM DV Boc Xep Dai Nam - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000₫ một tháng

Phụ xe bơm bê tông

Tp Hồ Chí Minh

Phụ Xế Xe Tải

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-3.200.000₫ một tháng

Nhân viên Phụ kho/Giao hàng/Tài xế

Cong ty TNHH Dac Yen - Tp Hồ Chí Minh

Phụ Xế Xe Tải 30

Cong Ty CPSX Tan Viet Xuan - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên Phụ kho/Giao hàng/Tài xế

Cong ty TNHH Dac Yen - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên Phụ kho/Giao hàng/Tài xế

Cong ty TNHH Dac Yen - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên Phụ kho/Giao hàng/Tài xế

Cong ty TNHH Dac Yen - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên Phụ kho/Giao hàng/Tài xế

Cong ty TNHH Dac Yen - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>