570  

việc làm phu xe tai tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Tài xế + phụ xế xe đầu kéo

Cong ty Co Phan Duc Khai - Bình Dương - 8.000.000₫ một tháng

Phụ xế làm tại Bình Dương

Cong ty TNHH TM DV Hang hoa A.N.C - Bình Dương

Cần 10 nhân viên lơ xe, phụ xe giao hàng tạp hóa

Đồng Nai - Bình Dương - 5.000.000₫ một tháng

Cần 10 nhân viên lơ xe, phụ xe giao hàng tạp hóa

Đồng Nai - Bình Dương - 5.000.000₫ một tháng

Nhân viên phụ xế

Sing Industrial Gas VN - Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Phụ Xe

CP Dai Tan Viet - Bình Dương

Phụ xế xe Container

Cong ty TNHH TM DV Hang hoa A.N.C - Bình Dương

Tài Xế Xe Tải Hạng C (tuyển gấp) 31

Cong ty TNHH Ky Thuat Dich Vu Chi Phu - Bình Dương

Tài xế xe đầu kéo Mỹ bằng FC

Chi Nhanh cong ty TNHH Quoc Te Delta tai Binh - Bình Dương

Tài xế xe đầu kéo Mỹ bằng FC 22

Chi Nhanh cong ty TNHH Quoc Te Delta tai Binh - Bình Dương

Tài xế xe đầu kéo Mỹ

Chi Nhanh cong ty TNHH Quoc Te Delta tai Binh - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tài xế xe đầu kéo Mỹ 20

Chi Nhanh cong ty TNHH Quoc Te Delta tai Binh - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân lái xe tải

Chi nhanh cong ty TNHH LOGITEM Viet Nam tai TP.HCM - Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tài xế xe nâng

Chi nhanh cong ty CP Tekcom tai Binh Duong - Bình Dương

Tài Xế Xe Cẩu 10 Tấn

Cong ty CP Luoi han Thien Phu - Bình Dương

Tài xế xe tải 2.5 tấn

Cong ty CP Luoi han Thien Phu - Bình Dương

Tài xế lái xe Ban Giám đốc 16

Cong ty Co phan Lam Viet - Bình Dương

Tài xế xe tải 10

Cong ty TNHH TM Mekong - Bình Dương

Tài xế xe giám đốc biết tiếng Hoa 05

Cong ty TNHH GRE alpha Electronics VN - Bình Dương

Tài xế tải nhẹ 04

Cong ty TNHH TM DV Son Trung Phat - Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>