10948  

việc làm phu xe tai

  

Tuyển nhân viên lơ phụ xe tải

Cong ty Co phan Van Tai Tay Sai Gon - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

Tuyển nhân viên lơ phụ xe tải

Cong ty Co phan Van Tai Tay Sai Gon - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

Tuyển nhân viên lơ phụ xe tải

Cong ty Co phan Van Tai Tay Sai Gon - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

Tuyển nhân viên lơ phụ xe tải

Cong ty Co phan Van Tai Tay Sai Gon - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

Tuyển nhân viên lơ phụ xe tải

Cong ty Co phan Van Tai Tay Sai Gon - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

Tuyển nam lơ xe - phụ xe tải nhẹ

Cong ty Co phan Van Tai Tay Sai Gon - Tp Hồ Chí Minh - 8.000.000₫ một tháng

Công ty tuyển gấp 03 lái xe tải nhẹ ,02 phụ xe ( chi nhánh Vp)

Vĩnh Yên - 6.500.000-9.000.000₫ một tháng

Cần 02 NV lái xe tải,chấp nhận bằng mới và 03 NV phụ xe

Việt Nam

Tuyển Gấp 03 Nv Lái Xe Tải Từ 1T25 ÷ 5T và 02 Nv Phụ Xe

Việt Nam

Phụ xe tải nhẹ giao bánh kẹo, nước ngọt

Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương - 6.000.000-7.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Tài Xế Xe Xúc Lật Tại Phú Quốc

Cong Ty CP Be Tong Ngoai Thuong - Việt Nam

Tuyển tài xế lái xe con, xe tải thùng nhỏ, phụ giao hàng

Đồng Bằng Sông Hồng - 6.500.000-7.000.000₫ một tháng

Tài Xế Xe Xúc Lật Tại Phú Quốc

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên (Tài Xế , Phụ Xe)

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

08 Lái xe tải, phụ xe giao hàng

Co Phan Phuong Dong - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên lái xe tải, nhân viên phụ xe bốc xếp hàng

Vĩnh Phúc - Hà Nội - 5.000.000-6.500.000₫ một tháng

08 Lái xe tải, phụ xe giao hàng

Co Phan Phuong Dong - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

08 Lái xe tải, phụ xe giao hàng

Co Phan Phuong Dong - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Vân tải tuyển gấp nhân viên lái xe phụ xe làm việc tại thái bình

Thái Bình - 5.500.000-6.500.000₫ một tháng

Tuyển phụ xe tải

Đà Nẵng

trang:     1 | 2 | 3    >>