7578  

việc làm phu xe may

  

Thợ chính, phụ sửa xe máy 06

Cua hang sua chua xe may Duc Vinh - Vinh - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Lái xe tải chở hàng phụ tùng ô tô xe máy

Cong ty TNHH O to - Xe May Hoang Lam - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Lái xe tải chở hàng phụ tùng xe máy ô tô

Cong ty TNHH O to - Xe May Hoang Lam - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ chính, phụ sửa xe máy

Cua hang sua chua xe may Duc Vinh - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh phụ tùng xe ô tô tải, máy xây dựng

Cong ty co phan phu tung oto Truong Phat - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh phụ tùng xe máy lương 7 - 10 triệu

Cong ty TNHH cong nghiep MICA - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Cửa Hàng Xe Máy Thảo Nguyên Tuyển Thợ Phụ Biết Việc

Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh phụ tùng xe máy

Cong ty TNHH Cong nghiep MICA - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh phụ tùng xe máy nhập khẩu

Cong ty CP XNK va DTTM Fire Of Success Viet - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh phụ tùng xe máy nhập khẩu

Cong ty CP XNK va DTTM Fire Of Success Viet - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh phụ tùng xe máy nhập khẩu 23

Cong ty CP XNK va DTTM Fire Of Success Viet - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh phụ tùng xe máy. 22

Cong ty TNHH Cong nghiep MICA - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh phụ tùng xe máy lương 7 - 10 triệu

Cong ty TNHH Cong nghiep MICA - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh phụ tùng xe máy

Cong ty TNHH Cong nghiep MICA - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Giao Hàng Xe Máy Và Phụ Xe Tải (nếu cần)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh Phụ Tùng Xe Máy

Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh phụ tùng ô tô, xe máy

Cong ty co phan xuat nhap khau Nam Thai Son - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng kinh doanh phụ tùng ô tô, xe máy

Cong ty co phan xuat nhap khau Nam Thai Son - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên kinh doanh phụ tùng xe máy nhập khẩu

Cong ty CP XNK va DTTM Fire Of Success Viet - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên bán hàng phụ tùng ắc quy xe máy

Cong ty TNHH CRV Viet Nam - Hà Nội - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>