9596  

việc làm phu xe giao hang

  

Cần gấp 01 lái xe con, 06 lái xe tải, phụ xe giao hàng

Việt Nam

HN - Tuyển lái xe và phụ xe giao hàng

Cong ty TNHH Van Tai Kim Phat - Hà Nội

Cần tuyển gấp 03 lái xe tải và 02 phụ xe,giao hàng

Vinh - 9.500.000₫ một tháng

HN - tuyển nhân viên phụ xe giao hàng

Cong Ty Co Phan Dau Tu Va Thuong Mai Phung - Hà Nội - 6.000.000₫ một tháng

Tuyển 03 lái xe tải và 02 phụ xe,giao hàng

Thái Nguyên - 9.500.000₫ một tháng

Tuyển gấp 02 lái xe tải và 03 phụ xe,giao hàng

Bắc Ninh - 9.500.000₫ một tháng

Tập Đoàn Vận Tải Tuyển 3 LX tải và 3 Phụ Xe Giao Hàng

Bắc Giang

Tuyển nv lái xe tải và nv phụ xe,giao hàng

Bắc Giang - 9.500.000₫ một tháng

Tuyển gấp nam LĐPT phụ xe giao hàng tạp hóa

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cần tuyển gấp 02 nv lái xe và 02 nv phụ xe,giao hàng

Ninh Bình - 9.500.000₫ một tháng

Nhân viên phụ kho, phụ xe giao hàng 28

Cong ty TNHH Dac Yen - Tp Hồ Chí Minh

HN - Tuyển nhân viên lái xe và phụ xe giao hàng

Đồng Bằng Sông Hồng

Nhân viên phụ kho, phụ xe giao hàng

Cong ty TNHH Dac Yen - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên lái xe và phụ xe giao hàng

Cong ty co phan va phat trien Hoang Long - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Công Ty Tuyển 2 LX Tải và 2 Phụ Xe Giao Hàng

Việt Nam

Tuyển lái xe giám đốc,03 lX tải ,phụ xe giao hàng

Việt Nam

Tuyển 04 Phụ Xe giao hàng bách hóa ( 5 triệu )

Đồng Bằng Sông Hồng - 4.500.000-6.500.000₫ một tháng

Tuyển 04 Phụ Xe giao hàng bốc xếp hàng hóa ( 5,5 triệu )

Đồng Bằng Sông Hồng - 4.500.000-5.500.000₫ một tháng

Tuyển gấp nhân viên phụ xe đi giao hàng

Việt Nam

Phụ Xe Giao Hàng Công Ty

Cong Ty TNHH TM Hung Thinh - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>