8876  

việc làm phu xe giao hang

  

Tuyển 05 nhân viên phụ xe giao hàng bia nước ngọt

Việt Nam - 5.500.000-6.500.000₫ một tháng

Cần tuyển gấp phụ xe giao hàng sữa vinamilk

Hà Nội - 6.500.000₫ một tháng

Hà Nội: Tuyển phụ xe giao hàng ô tô

Hà Nội

Tuyển 02 phụ xe giao hàng

Hà Nội

Tuyển nhân viên phụ xe giao hàng

Hà Nội - 6.500.000₫ một tháng

Tuyển gấp 02 phụ xe giao hàng

Việt Nam - 5.500.000₫ một tháng

Tuyển 05 nhân viên phụ xe giao hàng bia nước ngọt

Hà Nội - 4.500.000-6.500.000₫ một tháng

uyển 05 nhân viên phụ xe giao hàng bia nước ngọt

Việt Nam

Tuyển gấp 02 nv lái xe tải và 02 nv phụ xe,giao hàng

Việt Nam - 9.500.000₫ một tháng

TUYỂN 10 PHỤ XE TẢI NHẸ GIAO HÀNG TẠP HÓA, BIA NƯỚ

Đông Nam Bộ - 5.500.000₫ một tháng

Tuyển gấp 02 nv lái xe tải và 02 nv phụ xe,giao hàng

Việt Nam - 9.500.000₫ một tháng

Tuyển gấp 02 nv lái xe tải và 02 nv phụ xe,giao hàng

Việt Nam - 9.500.000₫ một tháng

Tuyển gấp 02 nv lái xe tải và 02 nv phụ xe,giao hàng

Vinh - 9.500.000₫ một tháng

Tuyển 05 nhân viên phụ xe giao hàng bia nước ngọt

Việt Nam - 4.500.000-6.500.000₫ một tháng

Tuyển lái xe giám đốc,03 lX tải ,phụ xe giao hàng

Việt Nam - 6.500.000₫ một tháng

Tuyển 8 phụ xe giao hàng+ 26 nam sắp xếp hàng tạp hóa trong kho

Đồng Nai - 5.500.000₫ một tháng

Tuyển gấp 02 nv lái xe tải và 02 nv phụ xe,giao hàng

Việt Nam - 9.500.000₫ một tháng

Tuyển nhân viên lái xe tải và 02 nv phụ xe,giao hàng

Việt Nam - 9.500.000₫ một tháng

Nhân viên lái xe, phụ xe giao hàng. 12

Hà Nội

Tuyển lái xe giám đốc,03 lX tải ,phụ xe giao hàng

Việt Nam - 6.500.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>