13035  

việc làm phu xe giao hang

  

Phụ xe giao hàng 15

Cong ty TNHH MTV Giao Duc Dao Tao Tai Nguyen - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viện phụ xe giao hàng điện tử gia dụng

Cong ty co phan dich vu van chuyen va giao - Hà Nội

Tuyển nhân viên lái xe, giao hàng, phụ xe

Việt Nam

Tuyển lái xe con ,03 lX tải ,phụ xe giao hàng

Việt Nam - 6.500.000₫ một tháng

10 Nhân viên lơ xe, phụ xe giao hàng tạp hóa

Đông Nam Bộ - 5.000.000₫ một tháng

HCM - Tuyển nhân viên lơ xe, phụ xe giao hàng tạp hóa

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000₫ một tháng

HCM - Cần 10 nhân viên lơ xe, phụ xe giao hàng tạp hóa

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000₫ một tháng

Nhân viên lơ xe, phụ xe giao hàng tạp hóa

Đông Nam Bộ - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên lơ xe, phụ xe giao hàng tạp hóa

Đông Nam Bộ - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Cần 10 nhân viên lơ xe, phụ xe giao hàng tạp hóa

Đông Nam Bộ - 5.000.000₫ một tháng

Tuyển nhân viên lơ xe, phụ xe giao hàng tạp hóa

Đông Nam Bộ - 5.000.000₫ một tháng

Tuyển nhân viên phụ xe, bốc xếp hàng hóa giao đi tỉnh

Hà Nội - 4.500.000₫ một tháng

Tuyển nhân viên lơ xe, phụ xe giao hàng tạp hóa

Đông Nam Bộ - 5.000.000₫ một tháng

02 phụ xe, 04 bốc xếp hàng hóa giao hàng

Hà Nội - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

02 phụ xe, 04 bốc xếp hàng hóa giao hàng

Hà Nội - 4.000.000₫ một tháng

Tuyển nhân viên lơ xe, phụ xe giao hàng tạp hóa

Tp Hồ Chí Minh - Đồng Nai - 5.000.000₫ một tháng

Tuyển nhân viên lơ xe, phụ xe giao hàng tạp hóa

Tp Hồ Chí Minh - Đồng Nai - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Cần 10 nhân viên lơ xe, phụ xe giao hàng tạp hóa

Tp Hồ Chí Minh - Đồng Nai - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

CẦN PHỤ XE GIAO HÀNG TẠP HÓA Tel:0983209356

Đông Nam Bộ - 5.000.000₫ một tháng

Phụ Xe, Giao Hàng

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>