8624  

việc làm phu xe giao hang

  

Cần gấp 10 lơ xe, phụ xe tải giao hàng

Cong ty TNHH Dich vu thuong mai van chuyen hang - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000₫ một tháng

Phụ xe du lịch - xe tải giao hàng 26

Cong Ty Co Phan Thuong Mai va Van Tai Hoang - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

tuyển 02 phụ xe có bằng mới, 03 nhân viên giao hàng bốc xếp

Việt Nam - 5.500.000-6.500.000₫ một tháng

Tuyển 05 nhân viên phụ xe giao hàng bia nước ngọt

Việt Nam - 4.500.000-6.500.000₫ một tháng

Tuyển 05 nhân viên phụ xe giao hàng bia nước ngọt

Việt Nam - 4.500.000-6.500.000₫ một tháng

Tuyển gấp nhân viên lái xe tải ,xe con ,phụ xe giao hàng

Việt Nam - 6.500.000-7.500.000₫ một tháng

Tuyển gấp nhân viên lái xe tải ,phụ xe giao hàng (đi làm ngay )

Việt Nam - 6.500.000-8.500.000₫ một tháng

Tuyển 02 NV Phụ Xe và 02 NV Giao Hàng

Cong ty co phan thuong mai Thanh Hung - Hà Tây - Bắc Ninh - 6.000.000₫ một tháng

Tuyển 05 nhân viên phụ xe giao hàng bia nước ngọt

Việt Nam

Tuyển nhân viên lái xe con,xe tải và nv phụ xe,giao hàng

Việt Nam - 9.500.000₫ một tháng

Tuyển 05 nhân viên phụ xe giao hàng bia nước ngọt,đồ khô đông lạnh

Việt Nam - 4.500.000-6.500.000₫ một tháng

Tuyển lái xe, phụ xe giao hàng

Việt Nam - 8.500.000₫ một tháng

Tuyển Nhân Viên Lái Xe Và Phụ Xe Giao Hàng

Phú Thọ

Tuyển lái xe giám đốc,03 lX tải ,phụ xe giao hàng

Việt Nam - 6.500.000₫ một tháng

Cần gấp Nhân viên lái xe văn phòng , xe tải,03 Phụ Xe giao hàng

Đồng Bằng Sông Hồng - 7.000.000-7.500.000₫ một tháng

Tuyển Nhân Viên Lái Xe Giao Hàng Và Phụ Xe Giao Hàng

Việt Nam

Tuyển 05 nhân viên phụ xe giao hàng bia nước ngọt

Việt Nam - 5.500.000-6.500.000₫ một tháng

Tuyển lái xe con ,03 lX tải ,phụ xe giao hàng

Việt Nam - 6.500.000₫ một tháng

Tuyển nhân viên lái xe tải và nv phụ xe,giao hàng

Hà Nội - 9.500.000₫ một tháng

TUyển Nhân Viên Lái Xe Bằng B2 và Phụ Xe giao hàng

CPTM Thanh Hung - Bắc Ninh - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>