18  

việc làm phu my tại Vũng Tàu

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Application Developer

Vũng Tàu

Web Developer

Vũng Tàu

Web Developer

Vũng Tàu

Application Developer

Vũng Tàu

Nhân Viên Lễ Tân Tư Vấn Da HCM, Vũng Tàu, Hà Nội

Hà Nội - Vũng Tàu - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Giáo Viên Dạy Toán Ở Vũng Tàu

Vũng Tàu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giáo dục/Đào tạo/Thư viện - Nhân Viên Tư Vấn Tuyển Sinh Vũng Tàu

He Thong Trung tam Toan Tu Duy MATHNASIUM - Vũng Tàu

Dầu khí/Địa chất - Sales Engineer / Commercial Staff

CONG TY TNHH MTV - Vũng Tàu

Dầu khí/Địa chất - Sales Engineer / Commercial Staff

CONG TY TNHH KY THUAT TAN HOAN - Vũng Tàu

Tuyển thông phiên dịch tiếng Nhật kiêm kinh doanh

Vũng Tàu - 350-400 $ một tháng

Nhân viên Thông phiên dịch tiếng Nhật

Vũng Tàu - 350-400 $ một tháng

Dầu khí/Địa chất - Kỹ Sư Cơ Khí, Cơ Điện Tử, Tự Động Hóa

STAR EQUIPMENT & SERVICE Co., LTD - Vũng Tàu

MM Part Leader (Material Management)

Vũng Tàu - 1.000-1.200 $ một tháng

SAP Specialist

Vũng Tàu

Head of Lean

Vũng Tàu

SSC Manager (Shared Service Center)

Vũng Tàu

BPM Part Leader (Business Project Management)

Vũng Tàu - 1.000-1.200 $ một tháng

Senior Accountant

Vũng Tàu