12  

việc làm phu my tại Vũng Tàu

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Phiên Dịch Tiếng Hoa Hỗ Trợ Hành Chính ( Làm Việc ở BR- Vũng Tàu)

Tieng Viet - Vũng Tàu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cố vấn dịch vụ ô tô

Vũng Tàu

Cố vấn dịch vụ ô tô

Vũng Tàu

Giáo Viên Tiếng Anh

Vũng Tàu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

HR Manager (Lixil Vietnam branch in Vung Tau)

Vũng Tàu

Quản Lý Salon - Vũng Tàu

Vũng Tàu

Chuyên viên kỹ thuật ô tô

Vũng Tàu

Chuyên viên kỹ thuật ô tô

Vũng Tàu

Nhân Viên Kinh Doanh

Vũng Tàu

Nhân Viên Kinh Doanh

Vũng Tàu

Nhân viên Thông phiên dịch tiếng Nhật

Vũng Tàu - 350-400 $ một tháng

Tuyển thông phiên dịch tiếng Nhật kiêm kinh doanh

Vũng Tàu - 350-400 $ một tháng