18  

việc làm phu my tại Vũng Tàu

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Hỗ Trợ Phân Xưởng Đóng Gói 19

Cong Ty Co Phan Bia Carlsberg Viet Nam - Vung - Tp Hồ Chí Minh - Vũng Tàu

Maintenance Manager 19

Cong Ty Co Phan Bia Carlsberg Viet Nam - Vung - Tp Hồ Chí Minh - Vũng Tàu

Utility Supervisor - Vũng Tàu 19

Cong Ty Co Phan Bia Carlsberg Viet Nam - Vung - Vũng Tàu

Mechanical Technician 19

Cong Ty Co Phan Bia Carlsberg Viet Nam - Vung - Tp Hồ Chí Minh - Vũng Tàu

IREX03 Kế Toán Giá Thành & Kho Kiêm Hành Chính Nhân Sự

Cong Ty Co Phan Dau Tu Va Phat Trien Nang - Vũng Tàu

IREX02 Kế Toán Tổng Hợp (làm việc tại Vũng Tàu)

IREX Energy Joint Stock Company - Vũng Tàu

nhan viên lái xe

Vũng Tàu

Cửa Hàng Trưởng/ Cửa Hàng Phó Tại Guardian Vũng Tàu

Vũng Tàu

Quản Lý Salon- Chinh Nhánh Vũng Tàu

Vũng Tàu

Quản Lý Salon Spa And Clinic Đà Nẵng , Vũng Tàu

Đà Nẵng - Vũng Tàu

Nhân Viên QC

cong ty co phan chan nuoi c.p.viet nam - Vũng Tàu

Giám sát an toàn

Cong ty TNHH DVKT Dau Khi & XD Nam Phong - Vũng Tàu

Tuyển nhân viên bán hàng tại Vũng Tàu

Vũng Tàu - 5.000.000₫ một tháng

nhân viên tạp vụ

Vũng Tàu - 2.500.000-3.000.000₫ một tháng

QA Manager - Vũng tàu 19

Cong Ty Co Phan Bia Carlsberg Viet Nam - Vung - Vũng Tàu

Production Supervisor - Vũng tàu 19

Cong Ty Co Phan Bia Carlsberg Viet Nam - Vung - Vũng Tàu

Electrical Engineer - Vũng Tàu 19

Cong Ty Co Phan Bia Carlsberg Viet Nam - Vung - Vũng Tàu

Procurement Staff 20

Cong Ty Co Phan Bia Carlsberg Viet Nam - Vung - Tp Hồ Chí Minh - Vũng Tàu