77  

việc làm phu my tan thanh tại Bà Rịa - Vũng Tàu

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bà Rịa - Vũng Tàu

Vũng Tàu

Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Hỗ Trợ Phân Xưởng Đóng Gói

Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân Viên Kỹ Thuật

Bà Rịa - Vũng Tàu

Thực phẩm/DV ăn uống - Nhân Viên Kinh Doanh

Cong Ty Co Phan Ruou Duc Hanh BMG - Bà Rịa - Vũng Tàu - 400-600 $ một tháng

Nhân Viên Quản Lý Bảo Trì Thiết Bị

Bà Rịa - Vũng Tàu

Purchase Engineer

Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân Viên Hỗ Trợ Phân Xưởng Đóng Gói 19

Cong Ty Co Phan Bia Carlsberg Viet Nam - Vung - Tp Hồ Chí Minh - Vũng Tàu

Maintenance Manager 19

Cong Ty Co Phan Bia Carlsberg Viet Nam - Vung - Tp Hồ Chí Minh - Vũng Tàu

Mechanical Technician 19

Cong Ty Co Phan Bia Carlsberg Viet Nam - Vung - Tp Hồ Chí Minh - Vũng Tàu

Utility Supervisor - Vũng Tàu 19

Cong Ty Co Phan Bia Carlsberg Viet Nam - Vung - Vũng Tàu

Accountant Receivable 18

Cong Ty Co Phan Bia Carlsberg Viet Nam - Vung - Tp Hồ Chí Minh - Vũng Tàu

Trợ Lý Giám Đốc

Bà Rịa - Vũng Tàu

Trợ Lý Giám Đốc

Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân Viên Quản Lý Bảo Trì Thiết Bị

Bà Rịa - Vũng Tàu

Purchase Engineer

Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân Viên Nhân Sự

Bà Rịa - Vũng Tàu

Thư Ký Công Trình

Bà Rịa - Vũng Tàu - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Giám Sát An Toàn Lao Động

Bà Rịa - Vũng Tàu

IREX01 Kế Toán kiêm Hành Chính Nhân Sự

Bà Rịa - Vũng Tàu

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Bà Rịa - Vũng Tàu

QC Inspector

Bà Rịa - Vũng Tàu

trang:     1 | 2 | 3    >>