435  

việc làm pho noi tại Hưng Yên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Lao động phổ thông

Cong ty co phan noi that Hoa Phat - Hưng Yên

Trưởng/phó phòng hành chính nhân sự nhà máy Kangaroo ở Hưng Yên

Hưng Yên - 700-1.000 $ một tháng

Phó Trưởng Văn Phòng Đại Diện- Hưng Yên

Hưng Yên

Phó Trưởng Văn Phòng Đại Diện- Hưng Yên

Cong Ty Co Phan Giao Duc Dai Duong - Hưng Yên

Phó Trưởng Văn Phòng Đại Diện- Hưng Yên

Cong Ty Co Phan Giao Duc Dai Duong - Hưng Yên

Phó Trưởng Văn Phòng Đại Diện- Hưng Yên

Hưng Yên

Phó Giám Đốc Sản Xuất

Vinh - Hưng Yên

Công Ty Cổ Phần Niaki Tuyển Phó Quản Đốc Xưởng Gia Công

Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển Nữ lao động phổ thông tại Hưng Yên

Hưng Yên - 5.000.000-6.000.000₫ một tháng

Phó Trưởng Phòng TC-HC

Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phó Giám Đốc Chi Nhánh

Hưng Yên

Phó Quản Đốc Xưởng Sơn

Tap Doan Austdoor - Hưng Yên

Phó Quản Đốc Xưởng Sơn

Hưng Yên

Kỹ thuật, Công nhân vận hành, LĐ phổ thông

Cong ty TNHH Thiet Bi Dien Lien Gia - Hưng Yên

Xây dựng - Lao Động Phổ Thông

Cong ty TNHH Viet Duc - Hưng Yên

Phó Giám Đốc Nhà Máy

Hưng Yên

Công nhân phổ thông

Cong ty CP DT SX va TM Hong Phuc - Hưng Yên

Phó Quản Đốc Nhà Máy Sơn

Hưng Yên - 8.000.000-12.000.000₫ một tháng

Phó quản đốc nhà máy sơn

Cong ty Co Phan Nhat Ban - Hưng Yên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Lao động phổ thông

Cong Ty TNHH LUXPA - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>