261  

việc làm pho noi tại Hưng Yên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Phó Quản Đốc Nhà Máy Sơn

Hưng Yên - 8.000.000-12.000.000₫ một tháng

Phó Giám Đốc Nhà Máy - Hưng Yên

Hưng Yên - 8.000.000-12.000.000₫ một tháng

Lao Động Phổ Thông - Công Nhân Đứng Máy

Hưng Yên - 3.000.000-6.000.000₫ một tháng

Phó Giám Đốc Sản Xuất

Hưng Yên

Phó Giám Đốc Nhà Máy

Hưng Yên

Công Nhân Sắt Thép Và Lao Động Phổ Thông Đào Tạo Nghề Sắt Thép

Hưng Yên

Tuyển Nữ lao động phổ thông tại Hưng Yên

Hưng Yên - 5.000.000-6.000.000₫ một tháng

Kỹ thuật, Công nhân vận hành, LĐ phổ thông

Cong ty TNHH Thiet Bi Dien Lien Gia - Hưng Yên

Phó Phòng Quản Lý Chất Lượng Tại Hưng Yên

Hưng Yên

Phó Phòng Quản Lý Chất Lượng Tại Hưng Yên

Hưng Yên

Phó Phòng Hành Chính Nhân Sự

Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phó Phòng Kế Hoạch

Hưng Yên

Lao Động Phổ Thông

Hưng Yên

Phó Phòng Kinh Doanh

Hưng Yên

Lao Động Phổ Thông

Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phó Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Hưng Yên

Phó Quản Đốc Xưởng Sơn

Hưng Yên

Phó Phòng Kỹ Thuật KCS ( Phía Bắc)

Hưng Yên

Lao Động Phổ Thông

Hưng Yên

Phó Phòng Hành Chính Nhân Sự

Hưng Yên

trang:     1 | 2 | 3    >>