3854  

việc làm phien dich cong truong

  

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Anh (Công Trường)

Cong Ty TNHH Dich Vu Cap Treo Fansipan Sapa (SUN - Lào Cai

Phiên dịch tiếng Anh (công trường)

Cong ty TNHH Dich vu Cap treo Fansipan Sapa (SUN - Lào Cai

Phiên dịch tiếng Hàn tại công trường

Cong ty TNHH Hwanseung Eng Viet Nam - Thái Nguyên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

NV Phiên Dịch Tiếng Hàn Tại Văn Phòng Và Công Trường

CONG TY TNHH ENPRAT E&C - Việt Nam

Phiên dịch tiếng Hàn tại công trường

Cong ty TNHH Dau tu va thi cong dien Viet - Bắc Ninh

Phiên dịch tiếng Hàn tại Công trường

Cong ty TNHH ENPRAT - Hà Nội

Phiên dịch tiếng Trung công trường , phiên dịch tiếng Trung văn phòng ( gấp gấp gấp )

Cong ty TNHH xay dung Sheng Yu - Bắc Ninh

Phiên dịch viên công trường

Cong ty Co Phan Dau Tu Ki Thuat va Xay - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên dịch viên tiê'ng Hàn công trường

Cong ty co phan dau tu ky thuat va xay - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên dịch công trường

Cong ty TNHH JUNGDO VINA ENGINEERING - Hà Nội

Phiên dịch tại Công trường

Cong ty TNHH Thuong mai K va L Viet Nam - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên phiên dịch kiêm quản lý công trường Samsung Thái Nguyên

Cong ty TNHH DAEMYOUNG GEC Viet Nam - Thái Nguyên

Tiếng Trung - Phiên dịch công trường

CONG TY TNHH XAY DUNG BOSSISM - Hà Tĩnh

Phiên dịch viên công trường

Cong ty Co Phan Dau Tu Ki Thuat va Xay - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Hàn dưới công trường Bắc Ninh và Thái Nguyên

Cong ty TNHH BATHECO - Thái Nguyên - Bắc Ninh

Phiên dịch tiếng Hàn dưới công trường Bắc Ninh

Cong ty TNHH BATHECO - Bắc Ninh

Phiên dịch viên công trường

Cong ty Co Phan Dau Tu Ki Thuat va Xay - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên phiên dịch tiếng Hàn tại công trường ở Bắc Ninh( gấp)

Cong ty TNHH BATHECO - Bắc Ninh

Trợ lý hành chính kiêm phiên dịch tiếng Trung công trường

Cong ty co phan xay dung va khai thac khoang - Hà Nội

Phiên dịch tiếng Hàn dưới công trường Phổ Yên- Thái Nguyên

Cong ty TNHH BATHECO - Thái Nguyên

trang:     1 | 2 | 3    >>