3410  

việc làm phien dich cong truong

  

Phiên Dịch Tiếng Hàn Tại Công Trường

Thái Nguyên

Nhân Viên Phiên Dịch Kiêm Quản Lý Công Trường Samsung Thái Nguyên

Thái Nguyên

Thư Ký Công Trường Kiêm Phiên Dịch Tiếng Anh

Hà Nội - 300-1.200 $ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Hàn Làm Việc Tại Công Trường

Hà Nội

Phiên Dịch Tiếng Hàn Tại Công Trường

Hà Nội

Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn Kiêm Quản Lý Công Trường

Thái Nguyên

Phiên Dịch Tiếng Trung Văn Phòng Và Công Trường

Hà Tĩnh

Phiên Dịch Văn Phòng Và Phiên Dịch Công Trường

Hà Tĩnh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển phiên dịch tiếng Trung văn phòng và phiên dịch tiếng Trung công trường

Hà Tĩnh

Cần tuyển 3 phiên dịch tiếng Trung văn phòng và 5 phiên dịch công trường

Hà Tĩnh - 9.000.000-12.000.000₫ một tháng

Tuyển 5 phiên dịch tiếng Trung văn phòng và 5 phiên dịch công trường

Hà Tĩnh

Phiên Dịch Tiếng Trung Đi Công Trường

Thanh Hóa - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung (Tại Công Trường)

Hà Nội

Phiên Dịch Tiếng Trung (Tại Công Trường)

Hà Nội

Cần tuyển 2 phiên dịch tiếng Trung văn phòng 5 phiên dịch công trường

Hà Tĩnh

Cộng tác viên biên phiên dịch tiếng Nhật

Cong ty TNHH Kloon - Hà Nội

Giày da/Thuộc da - Phiên Dịch Tiếng Hoa- Xưởng In Thủ Công

Cong ty TNHH CAN SPORTS Viet Nam - Tây Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Công Trình

Hà Tĩnh

Cộng Tác Viên Biên Phiên Dịch Các Ngôn Ngữ

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cộng Tác Viên Phiên Dịch Các Tiếng Anh, Pháp, Nhật, Hoa, Hàn

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>