3813  

việc làm phien dich cong truong

  

Phiên dịch Tiếng Hàn làm việc tại công trường

Cong ty TNHH Batheco - Thái Nguyên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Hàn ở công trường

Cong ty TNHH Batheco - Thái Nguyên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

01 Kế Toán Tiếng Trung -01 Phiên Dịch Tiếng Trung(văn Phòng-công Trường)

Bắc Ninh

Phiên Dịch Công Trường

Bắc Ninh

Phiên - Biên dịch tại công trường

Tat ca Muc luong - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Việc làm H098] Phiên dịch tại công trường xây dựng

Hải Phòng - 400-800 $ một tháng

Việc làm H98] Hải Phòng-Phiên dịch tại công trường xây dựng

Hải Phòng

Phiên Dịch Công Trường ( Tiếng Hàn)

Hà Nội

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung Tại Văn Phòng Và Công Trường

Hà Nội

Phiên Dịch Tiếng Hàn Tại Công Trường

Thái Nguyên

Nhân Viên Biên Phiên Dịch Công Trường (tiếng Hàn)

Thái Nguyên

Phiên Dịch Tiếng Trung (làm Việc Tại Công Trường)

Hà Nội

Nhân Viên Biên Phiên Dịch Công Trường (tiếng Hàn)

Thái Nguyên

Phiên Dịch Tiếng Anh (công Trường)

Lào Cai

Phiên Dịch Tiếng Hàn Làm Việc Tại Công Trường

Hà Nội

Nhân Viên Phiên Dịch Công Trường

Hà Nội - 8.000.000-9.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Hàn Tại Phòng Hành Chính Nhân Sự Công Trường

Thái Nguyên

Phiên Dịch Tiếng Hàn Tại Công Trường

Hà Nội

Phiên dịch công trình (Biết tiếng hoa)

Cong Ty TNHH Lu Thai (Viet Nam) - Tây Ninh

Phiên dịch công trình biết tiếng Hoa

Tây Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>