21895  

việc làm phien dich cong truong

  

Phiên dịch Tiếng Hàn làm việc tại công trường

Cong ty TNHH Batheco - Thái Nguyên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Hàn công trường 08

Cong ty TNHH Dae Myoung GEC Viet Nam - Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Hàn Tại Công Trường Thái Nguyên

Thái Nguyên

Phiên Dịch Tiếng Hàn Công Trường

Bắc Ninh

Cần tuyển phiên dịch tiếng anh cho công trường

Hà Nội

Phiên Dịch Văn Phòng, Phiên Dịch Công Trường Tiếng Trung

Hà Nội

Phiên Dịch Công Trường ( Tiếng Hàn)

Hà Nội

Trợ Lý Hành Chính Kiêm Phiên Dịch Tiếng Trung Công Trường

Hà Nội

Phiên Dịch Công Trường ( Tiếng Hàn)

Hà Nội

Phiên Dịch Công Trường

Quảng Ninh

Phiên Dịch Văn Phòng, Phiên Dịch Công Trường Tiếng Trung

Nghệ An

Phiên Dịch Văn Phòng, Phiên Dịch Công Trường Tiếng Trung

Quảng Ninh

Phiên Dịch Viên Tiếng Anh Làm Việc Tại Công Trường Xây Dựng ở Nước Lào

Hà Nội

Tuyển Phiên Dịch Tiếng Trung Làm Việc Tại Công Trường

Trà Vinh

Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn Kiêm Quản Lý Công Trường

Thái Nguyên

Nhân Viên Phiên Dịch Kiêm Quản Lý Công Trường Samsung Thái Nguyên

Thái Nguyên

Phiên Dịch Kiêm Quản Lý Công Trường

Thái Nguyên

Phiên Dịch Tiếng Trung Công Trường

Lâm Đồng

Phiên Dịch Công Trường Tiếng Trung - Anh

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nam Phiên Dịch Tiếng Hoa Công Trường

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>