3837  

việc làm phien dich cong truong

  

Ngoại ngữ - Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn Kiêm Thư Ký Công Trường

CONG TY CO PHAN XAY DUNG KY THUAT VIET - Tp Hồ Chí Minh

Tuyển 5 phiên dịch tiếng Trung văn phòng và 5 phiên dịch công trường

Hà Tĩnh

Phiên dịch tiếng Trung tại công trường (lương cứng 7 triệu)

Tat ca Muc luong - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Văn Phòng Và Phiên Dịch Công Trường

Hà Tĩnh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Anh (công Trường)

Lào Cai

Phiên Dịch Tiếng Hàn Làm Việc Tại Công Trường

Bắc Ninh

Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn Kiêm Quản Lý Công Trường

Thái Nguyên

Nhân Viên Phiên Dịch Công Trường (tiếng Hàn)

Hải Phòng

Phiên Dịch Công Trường

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn Tại Công Trường ở Bắc Ninh( Gấp)

Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Hàn (Công Trường)

Hà Nội

Nhân Viên Phiên Dịch Công Trường (tiếng Hàn)

Hải Phòng

Tuyển Phiên Dịch Tiếng Hàn Ngoài Công Trường Xây Dựng

Quảng Ninh

Tiếng Trung - Phiên Dịch Công Trường

Hà Tĩnh

Phiên Dịch Viên Công Trường

Hà Nội

Thư Ký Công Trường Kiêm Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hải Phòng

Nhân Viên Phiên Dịch Kiêm Quản Lý Công Trường Samsung Thái Nguyên

Thái Nguyên

Phiên Dịch Tiếng Hàn Tại Công Trường

Hà Nội

Phiên Dịch Viên Tiếng Anh Làm Việc Tại Công Trường Xây Dựng ở Nước Lào

Hà Nội

Phiên Dịch Tiếng Trung Đi Công Trường

Thanh Hóa - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>