5060  

việc làm phien dich cong truong

  

Nam phiên dịch giám sát công trường

Cong Ty TNHH Vina Aaron - Bắc Ninh - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Hàn tại Công trường

Cong ty TNHH ENPRAT - Hà Nội

Phiên Dịch Công Trường

Van Phong Du An Nha May Nhiet Dien Duyen Hai - Trà Vinh - Bình Thuận

Phiên Dịch Công Trường Tiếng Trung

Tp Hồ Chí Minh - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Phiên dịch công trường tiếng Trung

Yuanda Curtain Wall Vietnam - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Phiên dịch công trường tiếng Trung 15

Yuanda Curtain Wall Vietnam - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Hàn công trường

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Hàn tại công trường

Hà Nội

Nhân Viên Biên Phiên Dịch Công Trường (tiếng Hàn)

Thái Nguyên

Nhân Viên Biên Phiên Dịch Công Trường (tiếng Hàn)

Thái Nguyên

Phiên Dịch Tiếng Hàn Tại Công Trường

Hà Nội

Phiên Dịch Tiếng Trung (làm Việc Tại Công Trường)

Hà Nội

Nhân Viên Phiên Dịch Công Trường (tiếng Hàn)

Hải Phòng

Phiên Dịch Viên Tiếng Trung Tại Công Trường

Hà Đông - Hà Nội

Nhân Viên Phiên Dịch Công Trường (tiếng Hàn)

Hải Phòng

Phiên Dịch Tiếng Anh (công Trường)

Lào Cai

Phiên Dịch Tiếng Hàn Tại Phòng Hành Chính Nhân Sự Công Trường

Thái Nguyên

Phiên Dịch Tiếng Hàn Tại Công Trường

Hà Nội

Phiên dich công trường tiếng Hàn

DSN E&C CO.,LTD - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Viên Tiếng Trung Tại Công Trường

Hà Đông - Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>