58689  

việc làm phap ly

  

Luật/Pháp lý - Chuyên Viên Luật

Cong ty TNHH Quan ly Doanh nghiep Nhan Tri - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Luật/Pháp lý - Nhân Viên Hánh Chính - Nhân Sự Kiêm Pháp Lý

CONG TY TNHH DAU TU QUAN LY CITITEL - Tp Hồ Chí Minh

Luật/Pháp lý - Nv Pháp Lý

CONG TY TNHH DAU TU QUAN LY CITITEL - Tp Hồ Chí Minh

Luật/Pháp lý - Trưởng Phòng Nhân Sự

Cong Ty TNHH Xu Ly Chat Thai & Tu Van - Tp Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Pháp Lý

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Pháp Chế Doanh Nghiệp Kiêm Trợ Lý Giám Đốc

Hà Nội

Nhân Viên Trách Nhiệm Xã Hội - Pháp Lý (ISO, SA8000) - Social & Legal Staff

Tp Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Phụ Trách Hợp Đồng / Chuyên Viên Pháp Lý (nhân bản)

Tp Hồ Chí Minh

Trưởng phòng Pháp Chế (pháp lý doanh nghiệp)

Tp Hồ Chí Minh

Giám Đốc Pháp Lý

Hà Nội

Chuyên Viên Pháp Lý

Cong Ty CP Ky Thuat Cong Nghe Sai Gon - Tp Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Pháp Lý

Tp Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Pháp Lý

Huế

Nhân Viên Pháp Lý

Tp Hồ Chí Minh

02 Chuyên Viên Pháp Lý (Lương 300$ - 1200$)

Hà Nội - Nghệ An - 300-1.200 $ một tháng

Nhân Viên Pháp Lý

Tp Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Pháp Lý

Hưng Yên

Trưởng Phòng Pháp Lý Dự Án BĐS (Chủ Đầu Tư)

Tp Hồ Chí Minh - 20.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Đối Ngoại Pháp Lý

Hà Nội

Chuyên Viên Pháp Lý

Hưng Yên - 6.000.000-9.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>