48842  

việc làm phap ly nhan su

  

Luật/Pháp lý - Nhân Viên Hánh Chính - Nhân Sự Kiêm Pháp Lý

CONG TY TNHH DAU TU QUAN LY CITITEL - Tp Hồ Chí Minh

Trợ Lý Tổng Giám Đốc (mảng Nhân Sự, Pháp Chế)

Việt Nam

Nhân Viên Pháp Lý, Hành Chính-nhân Sự

Đồng Nai - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Luật/Pháp lý - Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Kiêm Pháp Chế

Cong Ty CP Sai Gon Pho Group - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Nhân Sự - Pháp Lý

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Nhân Sự- Pháp Lý

Hà Nội

Nhân Viên Tư Vấn Pháp Lý, Luật Sư Tập Sự (tuyển Gấp)

Quảng Ninh

Chuyên Viên Pháp Lý Nhân Sự

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Khối Quản Lý (kế Toán, Hành Chính, Nhân Sự, Pháp Lý)

Thái Nguyên

Luật Sư, Nhân Viên Pháp Lý

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Pháp Lý Kiêm Nhân Sự

Tp Hồ Chí Minh

Tuyển Gấp Chuyên Viên Pháp Lý - Nhân Sự

Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Pháp Lý/trợ Lý Luật Sư

Tp Hồ Chí Minh

Luật Sư/ Nhân Viên Pháp Lý

Bình Dương

Nhân Viên Nhân Sự Pháp Lý

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Pháp Lý, Học Việc, Cộng Sự

Hà Nội

Nhân Viên Pháp Lý, Hành Chánh, Nhân Sự

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Luật, Pháp Chế, Quản Lý Nhân Sự

Hà Nội

Nhân Viên Hành Chánh Nhân Sự-pháp Lý

Tp Hồ Chí Minh

Luật Sư, Nhân Viên Pháp Lý

Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>