51786  

việc làm phap ly nhan su

  

Thực phẩm/DV ăn uống - Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự Kiêm Pháp Lý

CONG TY TNHH DAU TU QUAN LY CITITEL - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Luật/Pháp lý - Nhân Viên Hánh Chính - Nhân Sự Kiêm Pháp Lý

CONG TY TNHH DAU TU QUAN LY CITITEL - Tp Hồ Chí Minh

Luật/Pháp lý - Trưởng Bộ Phận Nhân Sự

CONG TY TNHH SX - TM - DV BACH VIET - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Luật/Pháp lý - Nhân Viên Nhân Sự

Phong Kham Da Khoa Ngoc Minh - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Luật, Pháp Chế, Quản Lý Nhân Sự

Hà Nội

Luật/Pháp lý - Nhân Viên Hành Chính- Nhân Sự

Cong ty Villa Fences - Tp Hồ Chí Minh - 6.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Pháp Lý, Hành Chính-nhân Sự

Đồng Nai - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Luật/Pháp lý - Chuyên Viên Nhân Sự Khối Dệt May

CONG TY TNHH SX - TM - DV BACH VIET - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Pháp Lý Nhân Sự

Tp Hồ Chí Minh

Luật/Pháp lý - Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Cong ty TNHH MICROLINK Viet Nam - Tp Hồ Chí Minh

Luật/Pháp lý - Trợ Lý Nhân Sự

HALGROUP - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Luật/Pháp lý - Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Kiêm Pháp Chế

Cong Ty CP Sai Gon Pho Group - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Pháp Lý - Nhân Sự

Hà Nội

Luật Sư Cộng Tác, Luật Sư Tập Sự, Nhân Viên Pháp Lý

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Nhân Sự- Pháp Lý

Hà Nội

NV Hành Chính - Nhân Sự Kiêm Pháp Lý

Bình Dương

Nhân Viên Pháp Lý/trợ Lý Luật Sư

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Pháp Lý Kiêm Nhân Sự

Tp Hồ Chí Minh

Luật/Pháp lý - Chuyên Viên Nhân Sự

CONG TY CP XNK BINH TAY (BITEX) - Tp Hồ Chí Minh

Luật/Pháp lý - Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

CONG TY TNHH MOT THANH VIEN VAN TAI THUONG MAI - Tp Hồ Chí Minh - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>