29  

việc làm phan phoi hang tieu dung tại Ninh Bình

  

Điều phối viên phòng thí nghiệm

Cong ty TNHH Levi Strauss Viet Nam - Ninh Bình

Trưởng bộ phận buồng phòng

Chi nhanh cong ty co phan dau tu xay dung - Ninh Bình

Ca Trưởng/ Cửa Hàng Trưởng - BigC Ninh Binh 05

Cong Ty Co Phan Thoi Trang Viet (NinoMaxx - N&M - Ninh Bình

Ca Trưởng/ Cửa Hàng Trưởng - BigC Ninh Binh

Cong Ty Co Phan Thoi Trang Viet (NinoMaxx - N&M - Ninh Bình

Quản lý cửa hàng (SR) thời trang

Cong ty Co phan MHA - Hà Nội - Ninh Bình

Quản Lý Vùng/Giám Sát Bán Hàng OTC

Ninh Bình - Hải Phòng

Quản lý cửa hàng Ninh Bình 30

Cong ty CP TMDV TV TK Thoi Trang Viet - Ninh Bình

Quản Lý Cửa Hàng Thời Trang

Ninh Bình

Cửa hàng trưởng Ninh Bình 22

Cong ty CP TMDV TV TK Thoi trang Viet chi - Ninh Bình

Giám Đốc Bán Hàng Khu Vực

Ninh Bình

Nhân viên mua hàng phòng kế hoạch sản xuất

Cong ty TNHH Levi Strauss Viet Nam - Ninh Bình

Giám sát bán hàng

Cong ty TNHH Thuong Mai KG Viet Nam - Ninh Bình - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Chuyên viên kinh doanh Ninh Bình

CONG TY CP PHAN PHOI VA BAN LE BT (BTCom) - Ninh Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Chuyên viên kinh doanh Ninh Bình 16

Cong ty CP phan phoi va ban le BT (BTCom) - Ninh Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên Tại Lộc Ninh, Bình phước 13

Cong ty Co phan Duoc pham Glomed - Ninh Bình - Bình Phước - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên Bù Đốp, Lộc Ninh - Bình Phước

Cong Ty Co Phan Duoc Pham Glomed - Ninh Bình - Bình Phước

Nhân viên kinh doanh (OTC) Ninh Bình

Cong ty co phan Duoc pham Viet Duc - Ninh Bình

Nhân Viên Điều Hành Tour Inbound Outbound

Ninh Bình

Nhân Viên Điều Hành Tour Inbound Outbound

Ninh Bình

Nhân Viên Điều Hành Tour

Yen Nhi Hotel - Ninh Bình

trang:     1 | 2    >>