40  

việc làm phan phoi hang tieu dung tại Ninh Bình

  

Tuyển Trình Dược Viên Kiêm Nhà Phân Phối (npp) Taị Ninh Bình

Ninh Bình - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Điều phối viên phòng thí nghiệm

Cong ty TNHH Levi Strauss Viet Nam - Ninh Bình

Điều Phối Viên Phòng Thí Nghiệm

Ninh Bình

Trưởng bộ phận buồng phòng

Chi nhanh cong ty co phan dau tu xay dung - Ninh Bình

Nhân Viên Giao Hàng Sản Phẩm P&g Tại Ninh Bình

Ninh Bình - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng tại Ninh Bình

Ninh Bình - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng Tại Ninh Bình

Ninh Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Giao Hàng Tại Ninh Bình

Ninh Bình - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Quản Lý Cửa Hàng Thời Trang

Ninh Bình

Chuyên Viên Khách Hàng

Ninh Bình

Nhân Viên Mua Hàng Phòng Kế Hoạch Sản Xuất

Ninh Bình

Trưởng Phòng Khách Hàng

Ninh Bình

Chuyên Viên Khách Hàng

Ninh Bình

Quản Lý Nhà Hàng

Ninh Bình

Nhân viên mua hàng phòng kế hoạch sản xuất

Cong ty TNHH Levi Strauss Viet Nam - Ninh Bình

Giám sát bán hàng

Cong ty TNHH Thuong Mai KG Viet Nam - Ninh Bình - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Chuyên viên kinh doanh Ninh Bình

CONG TY CP PHAN PHOI VA BAN LE BT (BTCom) - Ninh Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh (OTC) Ninh Bình

Cong ty co phan Duoc pham Viet Duc - Ninh Bình

Đại Diện Thương Mại Tại Ninh Bình

Ninh Bình - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Đại Diện Thương Mại Khu Vực Ninh Bình

Ninh Bình - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2    >>