150  

việc làm phan dam tại Ninh Bình

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Trưởng bộ phận buồng phòng

Chi nhanh cong ty co phan dau tu xay dung - Ninh Bình

Trưởng Bộ Phận Buồng

Yennhi Hotel - Ninh Bình

Giám Sát Bộ Phận Lễ Tân

Ninh Bình

Giám sát bộ phận Buồng phòng

Doanh nghiep tu nhan Hoang Son - Ninh Bình

Giám sát bộ phận Buồng phòng 19

Doanh nghiep tu nhan Hoang Son - Ninh Bình

Giám Sát Bộ Phận Buồng Phòng

Ninh Bình

Tuyển Trưởng Bộ Phận Lễ Tân Và Nhân Viên Lễ Tân

Ninh Bình

Tuyển Trưởng Bộ Phận Nhà Hàng Và Nhân Viên Nhà Hàng

Ninh Bình

Trưởng Bộ Phận Fb Tại Resort

Ninh Bình

Trưởng bộ phận lễ tân

Amica Travel - Ninh Bình - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Bộ Phận Lễ Tân

Ninh Bình

Quản lý khu du lịch 22

Cong ty Co phan dich vu thuong mai va du - Ninh Bình

Quản lý khu du lịch

Cong Ty Co Phan Dich Vu Thuong Mai va Du - Ninh Bình

Trình dược viên

Cong ty Co Phan Thiet Bi Y Te TTC - Ninh Bình

Tuyển Giám sát bán hàng khu vực Ninh Bình đến Hà Tĩnh

Cong ty co phan gia dung Goldsun - Hà Tĩnh - Ninh Bình - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhóm trưởng trung tâm tiNiWorld (Ninh Bình, Hà Nội, Đồng Nai)

Cong ty co phan dich vu truyen thong Hanh Tinh - Hà Nội - Ninh Bình - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Quản trị kinh doanh (du lịch)

Cong Ty Co Phan Dich Vu Thuong Mai va Du - Ninh Bình

Kỹ sư Cây xanh

Chi nhanh cong ty co phan dau tu xay dung - Ninh Bình

Nhóm trưởng trung tâm Giáo - Trí tiNiWorld (Ninh Bình, Hà Nội, Đồng Nai)

Cong ty co phan dich vu truyen thong Hanh Tinh - Hà Nội - Ninh Bình - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng kinh doanh

Cong ty Co phan Xi mang He Duong - Ninh Bình

trang:     1 | 2 | 3    >>