6340  

việc làm pha che

  

Nhân viên pha chế/Bartender 25

Royal Kennel - Hà Nội

Nhân Viên Pha Chế

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Pha Chế Cafe, Sinh Tố

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Pha Chế

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Pha Chế

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Pha Chế Phục Vụ Cafe, Sinh Tố, Nước ép

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Pha Chế

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Pha Chế

Đà Nẵng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên Pha chế KTV

Hà Nội

Nhân viên Pha chế - phục vụ 25

Cong ty Hotphone - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên phục vụ - pha chế 25

Cong ty TNHH Thuong Mai va Dich Vu Am Thuc - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Pha Chế Quầy Bar

Hà Nội

Nhân viên phục vụ, pha chế cafe, nước ép, sinh tố

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Pha Chế

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên pha chế

Cong ty TNHH dich vu an uong Kyo - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên phục vụ, pha chế cafe, nước ép, sinh tố

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Pha Chế

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Pha Chế

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên pha chế, phục vụ cafe, sinh tố, nước ép

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Pha Chế Phục Vụ Cafe, Sinh Tố, Nước ép

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>