6865  

việc làm pha che

  

Pha chế

Pha che - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Thực phẩm/DV ăn uống - Tuyển Gấp Nhân Viên Pha Chế

Cong ty TNHH TM DV Che Bien Thuc Pham H - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Nhân viên pha chế

Cong ty CP Cong nghe Mo va Luyen kim VN - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên pha chế - Bartender

TNHH TM DV Sai Gon - Phuong Dong - GRAND - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên pha chế

Cong ty CP Cong nghe Mo va Luyen kim VN - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên pha chế cafe

Quan cafe Puchida - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên bar- pha chế

Cong ty TNHH Nha hang Gia Vien - Hà Nội

Nhân viên pha chế

CUA HANG SINH TO - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên phục vụ (làm từ 14h- 23h), pha chế nam(6h-14h)

Viva star - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Pha Chế Cà Phê Máy

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên bar- pha chế

Cong ty TNHH Nha hang Gia Vien - Hà Nội

Nhân viên Bar- Pha chế

Cong ty TNHH Trieu Nhat - Hà Nội

Nhân viên pha chế

SAMOTEL HOTEL - Truc thuoc Tap doan Huong Lua - Hà Nội

Nhân Viên Pha Chế, Nhân Viên Bàn

Kaffe Cay Xang - Hà Nội

Nhân Viên Pha Chế Cà Phê Máy

Creperie & Cafe - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên pha chế

CUA HANG SINH TO - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên bar- pha chế

Cong ty TNHH Nha hang Gia Vien - Hà Nội

Nhân viên phục vụ (làm từ 14h- 23h), pha chế nam(6h-14h)

Viva star - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên pha chế

CUA HANG SINH TO - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên pha chế

CUA HANG SINH TO - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>