6106  

việc làm pha che

  

Nhân viên pha chế 27

Cong ty TNHH San xuat Che bien Nong san Dousheng - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên phục vụ, pha chế (barista) 25

Iturn coffee - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Pha Chế Cafe

TAP DOAN KHACH SAN A25 - Hà Nội - 8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Pha Chế

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Pha Chế

Hải Phòng

Chuyên Viên Pha Chế Brvt

Tp Hồ Chí Minh - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Pha Chế

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Pha Chế

Hà Nội

Tuyển Nhân Viên Pha Chế Và Nhân Viên Phục Vụ

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Pha Chế

Tp Hồ Chí Minh - 2.300.000-3.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Pha Chế

Tp Hồ Chí Minh - 2.000.000-3.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Pha Chế

Cong Ty Co Phan Khach San Silkpath - Hà Nội

Tuyển Nhân Viên Phục Vụ & Pha Chế

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Pha Chế

Bà Rịa - Vũng Tàu

Tuyển NV Pha Chế Và Nhân Viên Phục Vụ

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Tuyển Nữ Pha Chế Làm Ca Từ 5h30 Đến 13h

Tp Hồ Chí Minh - 2.000.000-3.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Pha Chế Và Phục Vụ

Tp Hồ Chí Minh

Tuyển nhân viên pha chế

Hà Tĩnh - Vinh

Chuyên viên pha chế

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên pha chế, phục vụ

Cong ty TNHH Elon Viet Nam - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>