6949  

việc làm pha che

  

Thực phẩm/DV ăn uống - Tuyển Gấp Nhân Viên Pha Chế

Cong ty TNHH TM DV Che Bien Thuc Pham H - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Nhân viên pha chế phục vụ

Hà Nội

Nhân viên pha chế

Cong ty Co phan Dau tu Thuong mai Quoc te - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên pha chế

Cong ty TNHH WA COFFEE - Hà Nội

Nhân viên pha chế/ Bartender 29

Cong Cafe - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên pha chế

Cong ty Co phan Dau tu Thuong mai Quoc te - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên phục vụ, Pha chế, Phụ bếp

Horoscope - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên pha chế

STARMOON SYSTEM - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên pha chế

Cong ty Co phan Dau tu Thuong mai Quoc te - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên pha chế

Cong ty TNHH WA COFFEE - Hà Nội

Nhân viên phục vụ, Pha chế, Phụ bếp

Horoscope - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên pha chế

Cong ty TNHH WA COFFEE - Hà Nội

Nhân viên pha chế

Cong ty TNHH WA COFFEE - Hà Nội

Nhân viên pha chế

Cong ty Co phan Dau tu Thuong mai Quoc te - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên pha chế

Cong ty TNHH WA COFFEE - Hà Nội

Nhân viên pha chế

Cong ty Co phan Dau tu Thuong mai Quoc te - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên pha chế

Cong ty Co phan Dau tu Thuong mai Quoc te - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên pha chế

Cong ty Co phan Dau tu Thuong mai Quoc te - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên pha chế

Cong ty TNHH WA COFFEE - Hà Nội

Nhân viên pha chế

Cong ty Co phan Dau tu Thuong mai Quoc te - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>