9434  

việc làm pha che

  

Nhân Viên Pha Chế

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Pha Chế

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Pha Chế

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Pha Chế Baristar

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Pha Chế

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên pha chế

Hà Nội

Nhân viên bar/ pha chế

Hà Nội

Nhân Viên Pha Chế

Tp Hồ Chí Minh

tuyển nhân viên pha chế, chạy bàn gấp

Vinh

Barista, Nhân Viên Pha Chế

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Pha Chế

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Pha Chế

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Pha Chế - Bartender

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

tuyển nhân viên pha chế, chạy bàn gấp

Vinh

Nhân Viên Pha Chế

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Pha Chế - Phục Vụ

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Nữ Pha Chế

Quảng Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Pha Chế

Mỹ Tho

Nhân Viên Pha Chế

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Pha Chế

Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>