117  

việc làm nhua tại Đồng Nai

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

【プラスッチク管理者募集】TUYỂN QUẢN LÝ BỘ PHẬN MÁY ÉP NHỰA LÀM VIỆC TẠI ĐỒNG NAI

Đồng Nai

Kỹ Thuật Vận Hành Máy ép Nhựa

Đồng Nai

GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT (ÉP NHỰA)

Đồng Nai

KỸ THUẬT VIÊN ÉP NHỰA

Đồng Nai

KỸ THUẬT VIÊN ÉP NHỰA

Đồng Nai

Kho vận/Vật tư - Trưởng Phòng Kế Hoạch Sản Xuất Nhựa Lực Quán

CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN VIET - Biên Hòa

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Trưởng Phòng Kế Hoạch Sản Xuất Nhựa Lực Quán

CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN VIET - Biên Hòa

Giày da/Thuộc da - Trưởng Phòng Kế Hoạch Sản Xuất Nhựa Lực Quán

CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN VIET - Biên Hòa

Chuyên Viên Thiết Kế Bao Bì Nhưa

Đồng Nai - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Thiết Kế Bao Bì Nhựa

Biên Hòa - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

【金型加工技術者募集】TUYỂN NHÂN VIÊN GIA CÔNG KHUÔN ÉP NHỰA LÀM VIỆC TẠI ĐỒNG NAI

Biên Hòa

【金型技術者】TUYỂN NHÂN VIÊN THIẾT KẾ KHUÔN ÉP NHỰA LÀM VIỆC TẠI ĐỒNG NAI

Biên Hòa

Vận Hành Máy Đùn Nhựa

Đồng Nai - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên vận hành máy đùn nhựa PVC

Cong ty TNHH MTV Mi R Vi Na - Đồng Nai - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên vận hành máy đùn nhựa PVC

Cong ty TNHH MTV Mi R Vi Na - Đồng Nai - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Vận Hành Máy Đùn Nhựa Pvc

Đồng Nai - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám đốc nhà máy

Cong Ty Co Phan Nhua Bao Van - Đồng Nai

Nhân viên sửa chữa, bảo trì 05

Cong ty TNHH Dien ma'y Phu' Nhuạn - Đồng Nai - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thông dịch viên tiếng Nhật 04

Cong Ty TNHH SX - TM Nhua Ky Thuat VINASTAR - Đồng Nai

trưởng Phòng QA/QC

Cong Ty Co Phan Nhua Bao Van - Đồng Nai

trang:     1 | 2 | 3    >>