Việc làm nhua tại Đồng Nai

Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Đồng Nai

Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 231 việc làm  

Nhân Viên Vận Hành Máy Ép Nhựa (Long Thành - Đồng Nai)

Long Thành, Đồng Nai

Nhân Viên Thiết Kế Khuôn Nhựa

Đồng Nai

Nhân Viên Vận Hành Máy Đùn Nhựa

Đồng Nai

Nhân Viên Bộ Phận Ép Nhựa

Đồng Nai - 300-400 $ một tháng

Nhân Viên Vận Hành Máy ép Nhựa

Đồng Nai

KỸ THUẬT VIÊN (KHUÔN NHỰA ĐIỆN TỬ)

Đồng Nai

Nhân Viên Kỹ Thuật Khuôn ép Nhữa

Đồng Nai

KỸ THUẬT VIÊN (KHUÔN NHỰA ĐIỆN TỬ)

Đồng Nai

KỸ THUẬT VIÊN (KHUÔN NHỰA ĐIỆN TỬ)

Đồng Nai

【プラスッチク管理者】Quản Lý Bộ Phận Máy Ép Nhựa - Việc Làm Tiếng Nhật - Đồng Nai

Đồng Nai - 500-750 $ một tháng

【技術生産】Kỹ Thuật Sản Xuất Bộ Phận Ép Nhựa - Việc Làm Tiếng Nhật - Đồng Nai

Đồng Nai - 500-750 $ một tháng

【射出成形オペレーター】Nhân Viên Vận Hành Máy Ép Nhựa - Việc Làm Tiếng Nhật - Đồng Nai

Đồng Nai

【プラスッチク管理者】Quản Lý Bộ Phận Máy Ép Nhựa - Việc Làm Tiếng Nhật - Đồng Nai

Đồng Nai

管理者] Quản Lí Sản Xuất Bộ Phận Ép Nhựa - Việc Làm Tiếng Nhật - Đồng Nai

Đồng Nai - 750-1.000 $ một tháng

【金型保持管理】Nhân Viên Gia Công Và Sửa Chữa Khuôn Nhựa - Việc Làm Tiếng Nhật - Đồng Nai

Đồng Nai

【プラスチック管理者】Quản Lý Bộ Phận Máy Ép Nhựa - Việc Làm Tiếng Nhật - Đồng Nai

Đồng Nai - 500-750 $ một tháng

【射出成形オペレーター募集】Nhân Viên Vận hành Máy Ép Nhựa - Việc Làm Tiếng Nhật - Đồng Nai

Đồng Nai - 300-500 $ một tháng

管理者] Quản Lí Sản Xuất Bộ Phận Ép Nhựa - Việc Làm Tiếng Nhật - Đồng Nai

Đồng Nai - 750-1.000 $ một tháng

【技術生産課長】Kỹ Thuật Sản Xuất Bộ Phận Ép Nhựa - Việc Làm Tiếng Nhật - Đồng Nai

Đồng Nai - 500-800 $ một tháng

【射出成形オペレーター】Nhân Viên Vận hành Máy Ép Nhựa - Việc Làm Tiếng Nhật - Đồng Nai

Đồng Nai - 300-500 $ một tháng

Nhận thông báo qua email mới nhất cho
Việc làm nhua tại Đồng Nai
Tạo thông báo
Bạn có thể huỷ thông báo qua email bất cứ lúc nào.

trang:     1 2 3 >>