73  

việc làm nhua tại Đà Nẵng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Công nhân sản xuất cửa nhựa

Cong ty TNHH cua nhua ASARA - Đà Nẵng

Công nhân sản xuất cửa nhựa

Cong ty TNHH cua nhua ASARA - Đà Nẵng

Nhân Viên Kinh Doanh Cửa Nhựa uPVC và Nhôm

CTy Co Phan Cua Nhua Loi Thep Cao Cap SH - Đà Nẵng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Lao Động Phổ Thông, Lắp Rắp Cửa Nhựa

Cong ty TNHH Nhua Quang Thanh - Đà Nẵng - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Cửa Nhựa uPVC, Cửa Nhôm, Kính Màu NBS

Đà Nẵng

Nhân Viên Kinh Doanh Cửa Nhựa uPVC, Cửa Nhôm, Kính Màu NBS

Cong Ty TNHH NBS - Đà Nẵng

Depot Manager (Trưởng Vận Hành Tổng Kho Nhựa Đường)

Đà Nẵng

Tuyển nhân viên kinh doanh cửa nhựa lương cao

Đà Nẵng - 7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Cửa Nhựa uPVC và Nhôm

Đà Nẵng

Nhân Viên Kinh Doanh Cửa Nhựa Upvc, Cửa Nhôm, Kính An Toàn Cao Cấp

Đà Nẵng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Phó Quản Đốc Phân Xưởng

Cong ty TNHH Nhua Quang Thanh - Đà Nẵng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Quản Lý Sản Xuất Và Nhân Sự

Cong ty TNHH Nhua Quang Thanh - Đà Nẵng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Phó Quản Đốc Phân Xưởng

Cong ty TNHH Nhua Quang Thanh - Đà Nẵng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Quản Lý Phân Xưởng Sản Xuất

Cong ty TNHH Nhua Quang Thanh - Đà Nẵng - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Kế Toán Kho

Cong ty TNHH Nhua Quang Thanh - Đà Nẵng - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Quản Lý Sản Xuất Và Nhân Sự

Cong ty TNHH Nhua Quang Thanh - Đà Nẵng

Nhân sự - Quản Lý Sản Xuất Và Nhân Sự

Cong ty TNHH Nhua Quang Thanh - Đà Nẵng

Nhân Viên Kinh Doanh

Cong Ty TNHH Nhua Quang Thanh - Đà Nẵng

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Kĩ Sư Chế Tạo

Cong ty TNHH Nhua Quang Thanh - Đà Nẵng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Kĩ Sư Chế Tạo

Cong ty TNHH Nhua Quang Thanh - Đà Nẵng

trang:     1 | 2 | 3    >>