22  

việc làm nhua tại Đà Nẵng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Tuyển Gấp Thợ Sản Xuất Cửa Nhựa, Nhôm

Đà Nẵng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Cửa Nhựa Lõi Thép, Thanh Nhựa Vân Gỗ

Đà Nẵng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Thợ Tiện

Cong ty TNHH Nhua Quang Thanh - Đà Nẵng

Kiến trúc/Nội thất - Thợ Mộc

Cong ty TNHH Nhua Quang Thanh - Đà Nẵng

Nhân viên Kinh Doanh Cửa 01

Đà Nẵng - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh

Đà Nẵng

Nhân viên Kinh Doanh Cửa 28

Đà Nẵng - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh

Đà Nẵng - 4.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh

Đà Nẵng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh

Đà Nẵng

Nhân Viên Kinh Doanh (Bán Hàng Xuất Khẩu)

Đà Nẵng

Nhân viên QA

Đà Nẵng

Nhân viên QA

Đà Nẵng

Nhân Viên Kinh Doanh (Bán Hàng Xuất Khẩu)

Đà Nẵng

Nhân Viên Kinh Doanh

Đà Nẵng

Nhân Viên Kinh Doanh

Đà Nẵng

Nhân Viên Giám Sát

Đà Nẵng

Nhân Viên Kế Toán

Đà Nẵng

Nhân Viên Kinh Doanh

Đà Nẵng

Quản lý dự án về kỹ thuật

CONG TY CO PHAN DAU TU & PHAT TRIEN THIEN - Đà Nẵng

trang:     1 | 2    >>