29  

việc làm nhua tại Đà Nẵng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Thiết Kế Chi Tiết Cửa Nhựa EUROWINDOW Chi nhánh Đà Nẵng

Đà Nẵng

Kiến trúc/Nội thất - Phó Phòng Kinh Doanh

Cong ty TNHH Nhua Quang Thanh - Đà Nẵng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Công Nhân Vận Hành Máy

Cong ty TNHH Nhua Quang Thanh - Đà Nẵng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Thợ Cơ Khí

Cong ty TNHH Nhua Quang Thanh - Đà Nẵng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Lao Động Phổ Thông

Cong ty TNHH Nhua Quang Thanh - Đà Nẵng

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Đà Nẵng

Nhân Viên Kinh Doanh

Đà Nẵng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh

Đà Nẵng

NHÂN VIÊN NHÂN SỰ

Đà Nẵng

NHÂN VIÊN NHÂN SỰ

Đà Nẵng

Kinh doanh - Trưởng Nhóm Bán Hàng-Phụ Trách Khu Vực Miền Trung

Cong ty TNHH MTV XNK VITOSA - Đà Nẵng - Quảng Bình - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Kinh doanh - Nhân Viên Bán Hàng Khu Vực Miền Trung

Cong ty TNHH MTV XNK VITOSA - Đà Nẵng - Bình Định - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH THI CÔNG

Đà Nẵng

Nhân Viên Dự Án

Đà Nẵng

Nhân Viên Dự Án

Đà Nẵng

Xây dựng - Trưởng Nhóm Bán Hàng-Phụ Trách Khu Vực Miền Trung

Cong ty TNHH MTV XNK VITOSA - Đà Nẵng - Quảng Bình - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh

Đà Nẵng

Nhân Viên Kinh Doanh

Đà Nẵng

Hoạ Viên Kiến Trúc

Đà Nẵng

Hoạ Viên Kiến Trúc

Đà Nẵng

trang:     1 | 2    >>