32  

việc làm nhua tại Đà Nẵng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Công nhân sản xuất làm việc tại nhà máy nhựa

Cong ty TNHH Nhua Quang Thanh - Đà Nẵng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Cửa Nhựa uPVC, Cửa Nhôm, Kính Màu NBS

Đà Nẵng

Nhân Viên Kinh Doanh Cửa Nhựa Upvc, Cửa Nhôm, Vách Kính Nbs

Đà Nẵng

Thợ Nhôm Kính, Thợ Cửa Nhựa, Thợ Lan Can Kính

Đà Nẵng - 2.200.000-10.000.000₫ một tháng

Lao Động Phổ Thông, Lắp Rắp Cửa Nhựa

Đà Nẵng - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Công nhân nữ

Cong ty TNHH Nhua Quang Thanh - Đà Nẵng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Quản lý sản xuất kiểm nhân sự

Cong ty TNHH Nhua Quang Thanh - Đà Nẵng

Co khi thợ tiện

Cong ty TNHH Nhua Quang Thanh - Đà Nẵng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng phó phòng kế toán

Cong ty TNHH Nhua Quang Thanh - Đà Nẵng

Nhân viên kinh doanh

Cong ty TNHH Nhua Quang Thanh - Đà Nẵng

Nhân Viên Lái Xe Bằng C Và Fc Tại Đà Nẵng Và Tiền Giang

Đà Nẵng - Tiền Giang - 6.000.000-17.000.000₫ một tháng

Lao Động Phổ Thông

Đà Nẵng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

GIÁM ĐỐC KINH DOANH

Đà Nẵng

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

Đà Nẵng

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

Đà Nẵng

ĐẠI DIỆN THƯƠNG MẠI

Đà Nẵng

ĐẠI DIỆN THƯƠNG MẠI

Đà Nẵng

Thủ Kho Kiêm Xuất Hàng

Đà Nẵng - 2.500.000₫ một tháng

Tuyển nhân viên kinh doanh

Đà Nẵng - 3.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh

Đà Nẵng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2    >>