236  

việc làm nhua tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Kỹ thuật viên bảo trì máy ép - thổi chuyên về ngành nhựa

Cong ty TNHH SX Nhua TMDV Toan Thinh - Bình Dương

Nhân Viên Kỹ Thuật Máy Ép Nhựa

Bình Dương

Nhân viên kỹ thuật đứng máy ép nhựa 14

Cong ty Tellbe Viet Nam - Bình Dương

Nhân viên kỹ thuật đứng máy ép nhựa

Cong ty Tellbe Viet Nam - Bình Dương

Nhân viên kỹ thuật máy ép nhựa

Cong ty Tellbe Viet Nam - Bình Dương

Công nhân cơ khí đứng máy nghành nhựa

Cong ty co phan Da Son - Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí đứng máy công nghiệp nghành nhựa

Cong ty PSG - Bình Dương

Công Nhân Đứng Máy Nghành Nhựa

Cong ty TNHH SX - TM Viet Phap - Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên kỹ thuật đứng máy ép nhựa

Tellbe VN - Bình Dương

Quản lý bộ phận khuôn nhựa

Tellbe VN - Bình Dương

Trưởng Ca Ép Nhựa

Cong ty co phan Lion Viet Nam - Bình Dương

Cần tuyển gấp nhân viên Cơ Khí Đứng Máy Nghành Nhựa

Cong ty co phan Da Son - Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên Kỹ thuật máy ép nhựa

Tellbe VN - Bình Dương

Công nhân cơ khí đứng máy công nghiệp ngành nhựa

Cong ty PSG - Bình Dương

Tổ Trưởng Ép nhựa

Tellbe VN - Bình Dương

Nhân viên kỹ thuật ép nhựa

Cong Ty TNHH Midea Consumer Electric (VN) - Bình Dương

Cần tuyển gấp công nhân/ ktv cơ khí đứng máy nghành nhựa

Cong ty co phan Da Son - Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công Nhân/ Kỹ thuật viên Cơ Khí Đứng Máy Nghành Nhựa

Cong ty co phan Da Son - Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng bộ phận khuôn nhựa

Tellbe VN - Bình Dương

Công nhân/kỹ thuật viên cơ khí đứng máy ngành nhựa

Cong ty co phan Da Son - Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>