171  

việc làm nhua tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Công Ty TNHH Nhựa Tín Mỹ Tuyển Nhân Viên Bảo Trì

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản Lý Xưởng Sản Xuất Hạt Nhựa

Bình Dương

Leader Line Ép Nhựa (Tiếng Nhật)

Bình Dương - 500-700 $ một tháng

Quản Lý Xưởng Sản Xuất Hạt Nhựa

Bình Dương

Quản Lý Xưởng Sản Xuất Hạt Nhựa

Bình Dương

Kỹ Thuật Viên Ép Nhựa 04

Bình Dương

Nhân Viên Kỹ Thuật Đúc Ép Nhựa Công Nghiệp ( Tiếng Nhật N3)

Bình Dương - 400-500 $ một tháng

Nhân Viên Thiết Kế Khuôn Ép Nhựa

Bình Dương

Nhân Viên Công Nghệ Nhựa - Kính

Bình Dương

Nhân Viên Công Nghệ Nhựa - Kính

Bình Dương

Kỹ Thuật Viên Ép Nhựa

Bình Dương

Gíam Sát Sản Xuất Bộ Phận Ép Nhựa 30

Bình Dương

Nhân Viên Kỹ Thuật Vận Hành, Chỉnh Máy ép Nhựa

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thiết Kế Khuôn Nhựa

Bình Dương

Nhân Viên Thiết Kế Khuôn Nhựa

Bình Dương

Nhân Viên Thiết Kế Khuôn Nhựa

Bình Dương

Quản Lý Bộ Phận Khuôn Nhựa - Cơ Khí

Bình Dương

Nhân Viên Kỹ Thuật Vận Hành Máy ép Nhựa

Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Gíam Sát Sản Xuất Bộ Phận Ép Nhựa

Bình Dương

Gíam Sát Sản Xuất Bộ Phận Ép Nhựa

Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>