32422  

việc làm nhom kinh tại Hà Nội

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Thợ hàn, thợ nhôm kính

Cong ty CP Cua nhom PMI - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trưởng Nhóm Kinh Doanh Bất Động Sản

Hà Nội

Trưởng Nhóm Kinh Doanh Bất Động Sản

Hà Nội

Trưởng Nhóm Kinh Doanh Bất Động Sản

Hà Nội

Nhóm trưởng - giám sát kinh doanh mỹ phẩm

Cong ty TNHH VIN HY - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Nhóm trưởng - giám sát kinh doanh mỹ phẩm

Cong ty TNHH VIN HY - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Nhóm trưởng - giám sát kinh doanh mỹ phẩm

Cong ty TNHH VIN HY - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Trưởng Nhóm Kinh doanh Khối Tín dụng cá nhân Ngân hàng

Hà Nội

Trưởng Nhóm Kinh Doanh Vi Mô/ Ngân Lượng

Hà Nội - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Trưởng nhóm/nhân viên kinh doanh bất động sản

Vĩnh Phúc - Hà Nội - 18.000.000₫ một tháng

Tuyển 50 Trưởng Nhóm/Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản

Hà Nội - 12.000.000₫ một tháng

Trưởng Nhóm Kinh Doanh (Toàn Quốc)

Hà Nội

Trưởng Nhóm Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu( Tiếng Anh Tốt)

Hà Nội

Trưởng nhóm kinh doanh - Trung tâm Khách hàng cao cấp

Hà Nội

Trưởng Nhóm Kinh Doanh Khu Vực Miền Bắc

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng nhóm Kinh doanh

Hà Đông - Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh Nhóm Hàng Thực Phẩm,đồ Uống

Hà Nội

Trưởng Nhóm Kinh Doanh Bất Động Sản

Hà Nội - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Kinh Doanh Nhóm Hàng Thực Phẩm Chức Năng

Hà Nội

Tuyển 50 Trưởng Nhóm/Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản

Hà Nội - 12.000.000-18.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>