25874  

việc làm nhom kinh tại Hà Nội

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Tuyển thợ nhôm kính, cơ khí 28

Xuong nhom kinh phong than - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ Nhôm Kính và Lao động Phổ thông 27

Cong ty Nhom Kinh Dong Anh - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kỹ thuật, quản lý thi công nhôm kính

Cong ty TNHH nhom kinh Thai Duong - Hà Nội

Thợ nhôm kính, bắn keo

Cong ty TNHH nhom kinh Thai Duong - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ nhôm kính, phụ

Xuong nhom kinh phong than - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ nhôm kính, cơ khí

Xuong nhom kinh phong than - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ nhôm kính, bắn keo giỏi

Cong ty TNHH nhom kinh Thai Duong - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Thợ nhôm kính, cửa sắt 17

Cong ty CP Cua nhom PMI - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Thợ nhôm kính

Cong ty CP Cua nhom PMI - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Thợ nhôm kính, vách dựng

Cong ty CP Cua nhom PMI - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển Trưởng phòng kinh doanh - Công ty TNHH nhôm Gia Anh

Cong ty TNHH nhom Gia Anh - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên kỹ thuật nhôm kính

Cong ty co phan ky thuat kinh Thang Long - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trưởng nhóm/Giám sát Kinh doanh Marketing online

Cong Ty TNHH Giai Phap Cong Nghe Aptech - Hà Nội

Thợ phu cơ khí, nhôm kính

Cong ty cua nhua Star Window - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thợ chính khung nhôm kính

Cong ty co phan san xuat va thuong mai tan - Hà Nội

Trưởng nhóm kinh doanh (Cty thiết bị điện) 28

S Lotus Co.,Ltd - Hà Nội

Trưởng Nhóm Kinh Doanh (cty Thiết Bị Điện)

Hà Nội

Trưởng nhóm kinh doanh khu vực

Cong ty TNHH Son KAVIC - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Thợ nhôm kính - hàn xì 27

Cong ty co phan dau tu xay dung va dich - Hà Nội

Trưởng Nhóm Kinh Doanh (team Leader)_hà Nội

Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>