20179  

việc làm nhom kinh tại Hà Nội

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Thợ nhôm kính, cơ khí

Xuong nhom kinh phong than - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ Nhôm Kính và Lao động Phổ thông

Cong ty Nhom Kinh Dong Anh - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thợ nhôm kính, phụ

Xuong nhom kinh phong than - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển thợ nhôm kính, cơ khí

Xuong nhom kinh phong than - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ phụ nhôm kính

Xuong nhom kinh Chien Phong - Hà Nội

Kỹ thuật, quản lý thi công nhôm kính

Cong ty TNHH nhom kinh Thai Duong - Hà Nội

Nhân viên kinh doanh lĩnh vực nhôm kính

Cong ty Co phan Nhom Viet Phap - Nha may - Hà Nội

Thợ gia công nhôm kính

Cong ty CP Cua nhom PMI - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Thợ nhôm kính

Cong ty CP Cua nhom PMI - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Thợ nhôm kính 08

Cong ty CP Cua nhom PMI - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

THỢ NHÔM KÍNH

Cong ty CP Cua nhom PMI - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Thợ nhôm kính

Cong ty CP DT San xuat va Xay lap Nhom - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh lĩnh vực nhôm kính

Cong ty Co phan Nhom Viet Phap - Nha may - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ hàn, thợ nhôm kính

Cong ty CP Cua nhom PMI - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thợ nhôm kính

Cong ty CP DT San xuat va Xay lap Nhom - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân nhôm kính

Cong ty CP ky thuat kinh Thang Long - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng nhóm/ giám sát kinh doanh

cong ty hanwha life - Hà Nội - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Trưởng nhóm kinh doanh

Cong ty TNHH Noi That Xuan Khanh - Hà Nội

Tuyển Trưởng Nhóm; NV Kinh Doanh Bất Động Sản

Hà Nội

Trưởng Nhóm Kinh Doanh

Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>