900  

việc làm nhom kinh tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Trưởng nhóm kinh doanh bất động sản

Cong ty TNHH MTV BDS Phu Son Ky - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kỹ thuật và thợ nhôm kính

Cong ty TNHH TM KUMO KOS VINA - Bình Dương

Nhân viên kỹ thuật và thợ nhôm kính

Cong ty TNHH TM KUMO KOS VINA - Bình Dương

Kinh doanh - Trưởng Nhóm Kinh Doanh

CONG TY CO PHAN TIEP VAN TAN CANG BINH DUONG - Bình Dương

Chuyên Viên Kd Cửa Nhôm Kính

Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trưởng Nhóm Kinh Doanh

Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân Viên QC Có Kinh Nghiệm Nhôm Thanh Định Hình

Bình Dương

Becamex Tuyển Trưởng Nhóm Kinh Doanh Bất Động Sản

Bình Dương - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng Nhóm Kinh Doanh Bất Động Sản

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản Lý Có Kinh Nghiệm Sản Xuất Nhôm Thanh Định Hình

Bình Dương

Trưởng Nhóm Kinh Doanh

Bình Dương

Cần Tuyển Trưởng Nhóm Kinh Doanh

Bình Dương

Trưởng Phòng Quản Lý Thi Công (ngành Nhôm Kính)

Bình Dương

Trưởng Nhóm Kế Hoạch Sản Xuất

Bình Dương

Trưởng Nhóm Kiểm Toán – Audit Senior

Cong Ty TNHH Kiem Toan Win Win - Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương

Trưởng Nhóm Kỹ Thuật Thành Hình

Bình Dương

Nhân Viên Kỹ Thuật Kiêm Trưởng Nhóm

Bình Dương

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Trưởng Nhóm Mua Hàng

Cong Ty TNHH Che Tao Co Khi Hoang Lam - Bình Dương

Trưởng Nhóm Mua Hàng

Bình Dương - 900-1.500 $ một tháng

Trưởng Nhóm Sản Xuất

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>