619  

việc làm nhom kinh tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Xây dựng - Nhân Viên Kinh Doanh Cửa Nhôm -Kính

CONG TY TNHH NHOM DONG PHONG - Bình Dương - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên QC Có Kinh Nghiệm Nhôm Thanh Định Hình

Bình Dương

TRƯỞNG NHÓM KINH DOANH

Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương

Trưởng nhóm kinh doanh website tại CN BÌnh Dương 26

Cong ty Co phan Dau tu va Cong nghe Dai - Bình Dương

Trưởng nhóm kinh doanh website tại CN BÌnh Dương

Cong ty Co phan Dau tu va Cong nghe Dai - Bình Dương

Trưởng nhóm kinh doanh

Cong Ty TNHH thuong mai Quoc Te Minh Hai - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Công nghệ thông tin - Trưởng Nhóm Kinh Doanh (Account Manager)

Cong ty Co phan Cong nghe SAO BAC DAU - Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Kinh doanh - Trưởng Nhóm Kinh Doanh (Account Manager)

Cong ty Co phan Cong nghe SAO BAC DAU - Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Tuyển trưởng nhóm, giám sát, nhân viên kinh doanh

Bình Dương

Trưởng nhóm kinh doanh

Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trưởng Nhóm Cải tiến (Dự Án GSD)

Bình Dương

Trưởng nhóm vận hành máy 04

Cong ty TNHH Rebisco Viet Nam - Bình Dương

Trưởng Nhóm Bán Hàng

Bình Dương

Nhóm trưởng nhà hàng

Cong ty Co Phan Quoc Te Mekong - Bình Dương

Trưởng Nhóm Sản Xuất

Bình Dương

Trưởng nhóm sản xuất 19

Cong ty TNHH tu van va tuyen dung Hoan My - Bình Dương

Trưởng nhóm thiết kế

Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng nhóm kỹ thuật

Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng nhóm Cải tiến (dự án GSD)

Bình Dương

Nhóm Trưởng Trung Tâm Giáo - Trí Tiniworld

Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>