68912  

việc làm nhom kinh

  

Tuyển thợ nhôm kính, cơ khí

Xuong nhom kinh phong than - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển thợ nhôm kính, cơ khí

Xuong nhom kinh phong than - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ phụ nhôm kính

Xuong nhom kinh Chien Phong - Hà Nội

Thợ nhôm kính, phụ

Xuong nhom kinh phong than - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ nhôm kính, cơ khí

Xuong nhom kinh phong than - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ nhôm kính, cơ khí

Xuong nhom kinh phong than - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển thợ nhôm kính, cơ khí 28

Xuong nhom kinh phong than - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ Nhôm Kính và Lao động Phổ thông 27

Cong ty Nhom Kinh Dong Anh - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thợ nhôm kính 26

Cong ty TNHH MTV Nhom kinh Hien Vinh - Vinh - Bình Dương

Kỹ thuật, quản lý thi công nhôm kính

Cong ty TNHH nhom kinh Thai Duong - Hà Nội

Nhân viên dự án nhôm kính

Cong ty CP DT San xuat va Xay lap Nhom - Hà Nội

Thợ gia công cửa nhôm kính

Cong ty CP Cua nhom PMI - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Thợ nhôm kính

Cong ty CP DT San xuat va Xay lap Nhom - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ nhôm kính

Cong ty CP Cua nhom PMI - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

6 Thợ nhôm kính

Cong ty CP Cua nhom PMI - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Thợ nhôm kính

Cong ty CP Cua nhom PMI - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Thợ gia công cửa nhôm kính

Cong ty CP Cua nhom PMI - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Thợ nhôm kính

Cong ty CP Cua nhom PMI - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

6 Thợ nhôm kính

Cong ty CP Cua nhom PMI - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kinh doanh - Trưởng Nhóm Kinh Doanh

Cong ty Cp Dau Tu Kinh Doanh Bat Dong San - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>