43609  

việc làm nhom kinh

  

Trợ lý giám đốc thi công nhôm kính 01

Cong ty TNHH nhom kinh Thai Duong - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Thợ nhôm kính 01

Xuong co khi nhom kinh Chien Phong - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thợ nhôm kính

Xuong co khi nhom kinh Chien Phong - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trợ lý giám đốc thi công nhôm kính

Cong ty TNHH nhom kinh Thai Duong - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trợ lý giám đốc thi công nhôm kính 30

Cong ty TNHH nhom kinh Thai Duong - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Phó phòng thiết kế nhôm kính

Cong ty TNHH nhom kinh Thai Duong - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Thợ nhôm kính, phụ

Xuong nhom kinh phong than - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ nhôm kính, cơ khí

Xuong nhom kinh phong than - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ Nhôm Kính và Lao động Phổ thông

Cong ty Nhom Kinh Dong Anh - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thợ nhôm kính

Cong ty TNHH SX - TM Nhom kinh Thien Phat - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển thợ nhôm kính, cơ khí

Xuong nhom kinh phong than - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ phụ nhôm kính

Xuong nhom kinh Chien Phong - Hà Nội

Kỹ thuật, quản lý thi công nhôm kính

Cong ty TNHH nhom kinh Thai Duong - Hà Nội

Thợ gia công cửa nhôm kính 03

Cong ty CP Cua nhom PMI - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Thợ gia công cửa nhôm kính

Cong ty CP Cua nhom PMI - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Thợ nhôm kính

Cong ty CP Cua nhom PMI - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Thợ nhôm kính

Cong ty CP Cua nhom PMI - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Thợ gia công nhôm kính

Cong ty CP Cua nhom PMI - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Thợ nhôm kính

Cong ty CP DT San xuat va Xay lap Nhom - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ hàn, thợ nhôm kính

Cong ty CP Cua nhom PMI - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>