38715  

việc làm nhom kinh

  

Thợ nhôm kính giỏi 02

Cong ty TNHH SX - TM Nhom kinh Thien Phat - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ nhôm kính

Cong ty TNHH MTV Nhom kinh Hien Vinh - Bình Dương

Thợ Nhôm Kính và Lao động Phổ thông

Cong ty Nhom Kinh Dong Anh - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thợ nhôm kính, phụ

Xuong nhom kinh phong than - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ nhôm kính, cơ khí

Xuong nhom kinh phong than - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ nhôm kính

Cong ty TNHH SX - TM Nhom kinh Thien Phat - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển thợ nhôm kính, cơ khí

Xuong nhom kinh phong than - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ phụ nhôm kính

Xuong nhom kinh Chien Phong - Hà Nội

Kỹ thuật, quản lý thi công nhôm kính

Cong ty TNHH nhom kinh Thai Duong - Hà Nội

Thợ gia công nhôm kính 27

Cong ty CP Cua nhom PMI - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh lĩnh vực nhôm kính

Cong ty Co phan Nhom Viet Phap - Nha may - Hà Nội

Thợ gia công nhôm kính

Cong ty CP Cua nhom PMI - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh lĩnh vực nhôm kính

Cong ty Co phan Nhom Viet Phap - Nha may - Hà Nội - 5.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh lĩnh vực nhôm kính 15

Cong ty Co phan Nhom Viet Phap - Nha may - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ nhôm kính

Cong ty CP DT San xuat va Xay lap Nhom - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ hàn, thợ nhôm kính

Cong ty CP Cua nhom PMI - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thợ nhôm kính

Cong ty CP DT San xuat va Xay lap Nhom - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ nhôm, cắt kính 02

CTY TNHH TM-DV Kinh Han Thanh Hiep - Tp Hồ Chí Minh

Trưởng nhóm kinh doanh BĐS

Cong Ty TNHH XD DV Kinh Doanh Bat Dong San - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng nhóm kinh doanh BĐS 28

Cong Ty TNHH XD DV Kinh Doanh Bat Dong San - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>