15  

việc làm nhanh tại Long Xuyên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Quản Lý Kinh Doanh Chi Nhánh Long Xuyên

Long Xuyên

Quản Lý Kinh Doanh Chi Nhánh Long Xuyên

Cong Ty TNHH My Pham LG VINA - Long Xuyên

Quản Lý Kinh Doanh Chi Nhánh Long Xuyên

Long Xuyên

Kế Toán Tổng Hợp + Thủ Kho

Long Xuyên - 3.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Viên Nơi Làm Việc Long Xuyên - Fpt Telecom An Giang

FPT Telecom - Long Xuyên

Quản lý

Cong ty TNHH MTV Song Thoai - Long Xuyên

Chăm sóc khách hàng - Trưởng Nhóm Bán Hàng Các Tỉnh Miền Tây

Cong Ty TNHH MTV Thien Tu - Long Xuyên - 7.000.000₫ một tháng

Quan hệ đối ngoại - Tư Vấn Viên Tài Chính

Cong ty TNHH Manulife (Viet Nam) - Long Xuyên - 3.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm

Long Xuyên - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính

Long Xuyên - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng

Long Xuyên - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh

Long Xuyên - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thị Trường

Long Xuyên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật

Long Xuyên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Phát Triển Dự Án, Công Trình

Long Xuyên - 7.000.000-20.000.000₫ một tháng