14  

việc làm nhanh tại Long Xuyên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Thủ Kho DSD (Làm Việc Tại Tp. Long Xuyên)

Long Xuyên

Nhân viên Dịch vụ khách hàng - FPT Telecom An Giang

Long Xuyên

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG (An Giang)

Long Xuyên - 3.500.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG (An Giang)

Long Xuyên - 3.500.000₫ một tháng

Nhân Viên Thủ Kho DSD (Làm Việc Tại Tp. Long Xuyên)

Long Xuyên

Nhân Viên Kinh Doanh

Long Xuyên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin

Long Xuyên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cửa Hàng Trưởng - Thời Trang Ninomaxx Concept Long Xuyên / Cao Lãnh

Cao Lãnh - Long Xuyên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tư Vấn Viên Bán Hàng - Long Xuyên An Giang

Long Xuyên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thủ Kho DSD (Làm Việc Tại Tp. Long Xuyên)

Long Xuyên

FPT Telecom An Giang - Tuyển dụng Nhân viên Dịch vụ khách hàng

Long Xuyên

Nhân Viên Thu Ngân làm việc tại Long Xuyên (An Giang) - VinPro

Long Xuyên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản lý

Cong ty TNHH MTV Song Thoai - Long Xuyên

Quan hệ đối ngoại - Tư Vấn Viên Tài Chính

Cong ty TNHH Manulife (Viet Nam) - Long Xuyên - 3.000.000₫ một tháng