7  

việc làm nhanh tại Long Xuyên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Kỹ Thuật_Tin Học

Điện Biên Phủ - Long Xuyên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật

Long Xuyên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Ngành Cấp Thoát Nước

Long Xuyên - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh

Long Xuyên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Phân Phối

Long Xuyên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Phát Triển Dự Án, Công Trình

Long Xuyên - 7.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng (saler)

Long Xuyên