11  

việc làm nhanh tại Long Xuyên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Bảo Vệ - Cần Thơ, Long Xuyên

Cần Thơ - Long Xuyên

Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng - PNJ Cần Thơ, Long Xuyên

Cần Thơ - Long Xuyên

Nhân viên Bảo Vệ - Cần Thơ, Long Xuyên

Cần Thơ - Long Xuyên

Quản Lý Cửa Hàng Thời Trang Tại Long Xuyên-an Giang

Long Xuyên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG, LONG XUYÊN, TÂN CHÂU, CHÂU ĐỐC

Cong Ty Co Phan Phan Phoi Phu Thai Can Tho - Long Xuyên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

NV BÁN HÀNG (NAM), Long Xuyên, Tân Châu, Châu Đốc

Long Xuyên - 5.000.000₫ một tháng

Ngân hàng/Chứng khoán/Đầu tư - Nhân Viên Tài Chính - An Giang (Lương Căn Bản)

Cong Ty TNHH MTV Thien Tu - Long Xuyên - 2.500.000₫ một tháng

Ngân hàng/Chứng khoán/Đầu tư - Nhân Viên Tín Dụng - Khối Kinh Doanh

Cong Ty TNHH MTV Thien Tu - Long Xuyên

Ngân hàng/Chứng khoán/Đầu tư - Nhân Viên Tín Dụng - Khối Kinh Doanh

Cong Ty TNHH MTV Thien Tu - Long Xuyên

Quản lý

Cong ty TNHH MTV Song Thoai - Long Xuyên

Quan hệ đối ngoại - Tư Vấn Viên Tài Chính

Cong ty TNHH Manulife (Viet Nam) - Long Xuyên - 3.000.000₫ một tháng