4954  

việc làm nhan vien xuat nhap khau tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Thư Ký Hành Chính Xuất Nhập Khẩu

CONG TY TNHH DAU TU VA XUAT NHAP KHAU THU - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu

Cong ty TNHH Giao Nhan Dai Dong - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Luật/Pháp lý - Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

CONG TY CO PHAN GIAO NHAN VAN TAI MY A - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Chứng Từ

CONG TY CO PHAN GIAO NHAN VAN TAI MY A - Tp Hồ Chí Minh

Ngoại ngữ - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Cong Ty Co Phan Thuong Mai Dich Vu San Xuat - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Cong Ty Co Phan Thuong Mai Dich Vu San Xuat - Tp Hồ Chí Minh

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nhân Viên Thu Mua Xuất Nhập Khẩu

CONG TY TNHH SAN XUAT CONG NGHIEP VIET D.E.L.T.A - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Ngoại Thương Xuất Khẩu

CONG TY TNHH SAN XUAT CONG NGHIEP VIET D.E.L.T.A - Tp Hồ Chí Minh

NHÂN VIÊN CHỨNG TỪ XUẤT NHẬP KHẨU (TIẾNG HOA)

Cong ty TNHH MTV giao nhan van tai Viet Nam - Tp Hồ Chí Minh

NHÂN VIÊN CHỨNG TỪ XUẤT NHẬP KHẨU (TIẾNG HOA)

Cong ty TNHH MTV giao nhan van tai Viet Nam - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên chứng từ xuất - nhập khẩu

Cong Ty TNHH Giao Nhan Van Tai MJ ( Viet - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Giao Nhận - Thu Tiền

CTY CO PHAN THUONG MAI GIAO NHAN BA SAU NAM - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Kinh Doanh

CONG TY TNHH SAN XUAT HANG TIEU DUNG BINH TIEN - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Kinh Doanh

CONG TY TNHH SAN XUAT HANG TIEU DUNG BINH TIEN - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng_ Chuyển Phát Nhanh

CTY CO PHAN THUONG MAI GIAO NHAN BA SAU NAM - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Kinh Doanh Logistics Tại Hcm

Cong Ty TNHH Giao Nhan Van Tai DH - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Sale Logistics Lương Cao

Cong Ty TNHH Giao Nhan Van Tai DH - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Kinh Doanh

CONG TY CP GIAO NHAN TIEP VAN QUOC TE - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Cong ty TNHH Tien Vuong - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhận sinh viên thực tập Xuất nhập khẩu

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>