5492  

việc làm nhan vien xuat nhap khau tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Quản Lý Sản Phẩm

Cong Ty Thuong Mai & Xuat Nhap Khau Viettel Thuoc - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên giao nhận xuất nhập khẩu 26

Cong ty CP Thuc Pham Nong San Xuat Khau Sai - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên giao nhận xuất nhập khẩu

Cong ty CP Thuc Pham Nong San Xuat Khau Sai - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu

Cong ty co phan giao nhan van tai Gia Huy - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên chứng từ xuất nhập khầu 02

Cong Ty TNHH Giao nhan Quoc te Bao Tin (BTI - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu 01

Cong ty co phan giao nhan van tai Gia Huy - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên giao nhận xuất nhập khẩu 29

Cong ty TNHH Thuong Mai Dich Vu Giao Nhan KTB - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên giao nhận xuất nhập khẩu

Cong ty TNHH Thuong Mai Dich Vu Giao Nhan KTB - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu

Cong Ty TNHH Giao Nhan Van Tai DV va TM - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên xuất nhập khẩu và nhân viên kinh doanh logistic biết tiếng hoa

CONG TY TNHH GIAO NHAN THUONG PHAT - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Kinh Doanh Cước Quốc Tế

CONG TY TNHH THUONG MAI VA GIAO NHAN DIEM VANG - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Chứng Từ

CONG TY CP GIAO NHAN TIEP VAN QUOC TE - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Kinh Doanh Cước Vận Tải

Cong Ty CPTM & Dich Vu Giao Nhan Ky Nguyen - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Kinh Doanh

CONG TY CO PHAN GIAO NHAN VAN TAI MY A - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên xuất nhập khẩu

CTY TNHH GIAO NHAN VAN TAI BIEN MO NEO VANG - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu, khai báo hải quan

Cong Ty TNHH Giao Nhan Thanh Long - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Hàng Nhập (Tiếng Hoa)

Cong ty TNHH MTV giao nhan van tai Viet Nam - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Nghiệp Vụ Ngân Hàng

Cong ty Co phan Vien thong FPT - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Marketing _ Truyền Hình Fpt

Cong ty Co phan Vien thong FPT - Tp Hồ Chí Minh

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nhân Viên Thu Mua Xuất Nhập Khẩu

CONG TY TNHH SAN XUAT CONG NGHIEP VIET D.E.L.T.A - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>