6071  

việc làm nhan vien xuat nhap khau tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu

Cong Ty Co Phan San Xuat Xuat Nhap Khau Le - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Kinh Doanh - Lĩnh Vực Giao Nhận Vận Tải

Cong Ty TNHH Giao Nhan Toan Cau A Duong Chau - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - 03 Nhân Viên Kinh Doanh (sales Executive), Nữ - Nam

Cong Ty TNHH Giao Nhan TM DV Van Long ( - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Kinh Doanh

Cong Ty TNHH Giao Nhan Toan Cau A Duong Chau - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu 27

Cong Ty TNHH Giao Nhan Van Tai Toc Hanh Bien - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên giao nhận xuất nhập khẩu

Cong ty TNHH Thuong Mai Dich Vu Giao Nhan KTB - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Kinh Doanh Vận Tải Quốc Tế

CONG TY CO PHAN GIAO NHAN VAN TAI MY A - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Kinh Doanh (Freight / Logistics)

CONG TY CO PHAN GIAO NHAN VAN TAI MY A - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu, khai báo hải quan

Cong Ty TNHH Giao Nhan Thanh Long - Tp Hồ Chí Minh

Quan hệ đối ngoại - Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Cong Ty TNHH Thuong Mai Va Giao Nhan The Ky - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhan Viên Thương Mại

Cty TNHH Dien Tu Vien thong Dai Duong - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu

Cong Ty Co Phan San Xuat Ca Phe G8 - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên Xuất Nhập Khẩu

CONG TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI DICH VU THANH - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu

Cong ty TNHH Giao Nhan Van Tai VDM - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Xuất nhập khẩu

CONG TY TNHH MOT THANH VIEN THUONG MAI TOP ASIA - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên xuất nhập khẩu

CONG TY TNHH GIAO NHAN SAO BIEN - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên xuất nhập khẩu

CONG TY TNHH GIAO NHAN SAO BIEN - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu, khai báo hải quan

Cong Ty TNHH Giao Nhan Thanh Long - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu khai báo hải quan điện tử

CONG TY TNHH TM DV GIAO NHAN DIEN BIEN - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>