11370  

việc làm nhan vien xuat nhap khau tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu 14

Cong ty Co phan Xuat nhap khau Thuc pham Nghi - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Tuyển Nhân Viên Làm Hàng Consol - Consol Operation

C.TY TNHH MOT THANH VIEN GIAO NHAN VAN TAI NGOI - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên Sales xuất nhập khẩu 24

Cong ty TNHH Giao Nhan Thuong Phat - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên Sales Xuất - Nhập khẩu 04

Cong ty TNHH Giao Nhan Thuong Phat - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên sale xuất nhập khẩu logistic 04

Cong ty TNHH Giao Nhan Van Tai VDM - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Chứng Từ

CONG TY CP GIAO NHAN TIEP VAN QUOC TE - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Thu Mua (Nam)

CONG TY CO PHAN L & A (Giai Phap Nhan - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Tuyển Nhân Viên Sales - Consolidator

CONG TY CP GIAO NHAN TIEP VAN QUOC TE - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu

Cong ty TNHH Phat trien va san xuat thuong mai - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Kế Toán Xuất Nhập Khẩu Ngành May

Cong ty TNHH San Xuat TMDV XNK Huynh Le - Tp Hồ Chí Minh

Dệt may - Nhân Viên Kế Toán Xuất Nhập Khẩu Ngành May

Cong ty TNHH San Xuat TMDV XNK HUYNH LE - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Tuyển Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng

Cong ty CP GIAO NHAN VAN TAI MY A - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Chứng Từ Xnk

Cong ty CP GIAO NHAN VAN TAI MY A - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh (Freight/Logistics)

Cong ty CP GIAO NHAN VAN TAI MY A - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Marketing Online

Cong ty CP GIAO NHAN VAN TAI MY A - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Giao Nhận Thủ Tục Hải Quan Logistics

Cong ty TNHH Mot Thanh Vien Van Tai Hai Nam - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Chứng Từ Docs

Cong ty TNHH Mot Thanh Vien Van Tai Hai Nam - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Tuyển Nhân Viên Telemarketing

Cong ty TNHH Vien thong Niem Tin Viet - Tp Hồ Chí Minh - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Tuyển Nv Chứng Từ Khai Quan / Nhân Viên Kinh Doanh

Cong ty TNHH MOT THANH VIEN VAN TAI TRANS VAN - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Tổng Hợp Số Liệu Thời Vụ 2 Tháng

CTY TNHH DAO TAO VA PHAT TRIEN NGUON NHAN LUC - Tp Hồ Chí Minh - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>