14570  

việc làm nhan vien xuat nhap khau

  

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Quản Lý Sản Phẩm

Cong Ty Thuong Mai & Xuat Nhap Khau Viettel Thuoc - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu (Salary 250$~1000$)

Cong Ty Co Phan Xuat Nhap Khau APO - Hà Nội

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Mua Hàng Tiếng Trung

Cong Ty CP Dau Tu Xuat Nhap Khau Va Thuong - Hà Nội

Nhân viên Sale - Xuất nhập khẩu

Cong ty TNHH Xuat nhap khau va Dau tu san - Hà Nội

Nhân Viên Sale Online Xuất Nhập Khẩu

Cong ty TNHH Xuat nhap khau va Dau tu san - Hà Nội - 4.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân viên sale xuất nhập khẩu

Cong ty TNHH Xuat nhap khau va Dau tu san - Hà Nội

Nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu

Cong Ty Co Phan Xuat Nhap Khau APO - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên xuất nhập khẩu

Cong Ty TNHH Xuat Nhap Khau TCT - Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu

Cong ty Co phan Xuat nhap khau APOk - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu (salary 250$~1000$)

Cong Ty Co Phan Xuat Nhap Khau APO - Hà Nội - 200-500 $ một tháng

Quan hệ đối ngoại - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Cong ty CP Tu van cong nghe va Xuat nhap - Hà Đông - Hà Nội

Ngoại ngữ - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Cong ty CP Tu van cong nghe va Xuat nhap - Hà Đông - Hà Nội

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Chứng Từ

CONG TY CP GIAO NHAN TIEP VAN QUOC TE - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Kinh Doanh Cước Vận Tải

Cong Ty CPTM & Dich Vu Giao Nhan Ky Nguyen - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Kinh Doanh

CONG TY CO PHAN GIAO NHAN VAN TAI MY A - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Bộ Phận Chăm Sóc Khách Hàng Quốc Tế

CONG TY CP GIAO NHAN TIEP VAN QUOC TE - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên xuất nhập khẩu

CTY TNHH GIAO NHAN VAN TAI BIEN MO NEO VANG - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Kinh Doanh - Lĩnh Vực Giao Nhận Vận Tải

Cong Ty TNHH Giao Nhan Toan Cau A Duong Chau - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - ★☆★ Nhân Viên Kinh Doanh - Đãi Ngộ Hấp Dẫn ★☆★

Cong Ty TNHH Giao Nhan Van Tai Va Thuong Mai - Hà Nội - Hải Phòng - 4.000.000-10.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - 03 Nhân Viên Kinh Doanh (sales Executive), Nữ - Nam

Cong Ty TNHH Giao Nhan TM DV Van Long ( - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>