13664  

việc làm nhan vien xuat nhap khau

  

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Apo Tuyển Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Cong ty Co phan xuat nhap khau APO - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên xuất nhập khẩu ( lương 250$ - 1000$)

Cong ty Co phan xuat nhap khau APO - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Thư Ký Hành Chính Xuất Nhập Khẩu

CONG TY TNHH DAU TU VA XUAT NHAP KHAU THU - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Kinh Doanh

Cong ty Xuat Nhap Khau Thanh Dat - Việt Nam - 8.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Kinh Doanh

Cong ty Xuat Nhap Khau Thanh Dat - Việt Nam - 8.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Kinh Doanh - Ngành Hàng Thực Phẩm Nhập Khẩu

Chi nhanh Cong ty Co phan Xuat Nhap khau EUFOOD - Việt Nam

Nhân viên xuất nhập khẩu

Cong ty Co phan xuat nhap khau APO - Hà Nội

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Cong ty TNHH May tre xuat khau Chuc Son - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Kinh doanh - Nhân Viên Kinh Doanh - Xuất Nhập Khẩu Nữ

CONG TY TNHH TM GIAO NHAN VIET A - Điện Biên Phủ

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Kinh Doanh - Xuất Nhập Khẩu Nữ

CONG TY TNHH TM GIAO NHAN VIET A - Điện Biên Phủ

Nhân Viên Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu

DOANH NGHIEP TU NHAN NAM PHUONG - Ninh Bình

Nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu

Cong ty TNHH Giao Nhan Dai Dong - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Luật/Pháp lý - Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

CONG TY CO PHAN GIAO NHAN VAN TAI MY A - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Chứng Từ

CONG TY CO PHAN GIAO NHAN VAN TAI MY A - Tp Hồ Chí Minh

Ngoại ngữ - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Cong Ty Co Phan Thuong Mai Dich Vu San Xuat - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Cong Ty Co Phan Thuong Mai Dich Vu San Xuat - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên phiên dịch - xuất nhập khẩu ( biết tiếng Trung )

Cong ty TNHH San Xuat va TM TH Cao Son - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên xuất nhập khẩu ( biết tiếng trung )

Cong ty TNHH San Xuat va TM TH Cao Son - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên xuất nhập khẩu

Cong ty CP Thuong mai San xuat The One - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nhân Viên Thu Mua Xuất Nhập Khẩu

CONG TY TNHH SAN XUAT CONG NGHIEP VIET D.E.L.T.A - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>