19328  

việc làm nhan vien xuat nhap khau

  

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

CONG TY TNHH XUAT NHAP KHAU THUONG MAI VA DICH - Hà Nội

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Thư Ký Hành Chính Xuất Nhập Khẩu

CONG TY TNHH DAU TU VA XUAT NHAP KHAU THU - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Văn Phòng Thành Thạo Tiếng Trung

Cong ty TNHH Thuong mai Xuat Nhap Khau Hoa Long - Đà Nẵng - Hải Phòng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - [Đà Nẵng] Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Trung

Cong ty TNHH Thuong mai Xuat Nhap Khau Hoa Long - Đà Nẵng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Trung Tại Đà Nẵng

Cong ty TNHH Thuong mai Xuat Nhap Khau Hoa Long - Đà Nẵng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Văn Phòng Tại Đà Nẵng (Tiếng Trung)

Cong ty TNHH Thuong mai Xuat Nhap Khau Hoa Long - Đà Nẵng

Nhân Viên kinh doanh Xuất Nhập Khẩu

Cong Ty Co Phan San Xuat va Xuat Nhap Khau - Hà Nội

Nhân viên xuất nhập khẩu

Cong ty TNHH Mot thanh vien Thuong Mai Xuat nhap - Tp Hồ Chí Minh

Ngoại ngữ - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Cong Ty Co Phan Thuong Mai Dich Vu San Xuat - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Cong Ty Co Phan Thuong Mai Dich Vu San Xuat - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Ngoại Thương Xuất Khẩu

CONG TY TNHH SAN XUAT CONG NGHIEP VIET D.E.L.T.A - Tp Hồ Chí Minh

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nhân Viên Thu Mua Xuất Nhập Khẩu

CONG TY TNHH SAN XUAT CONG NGHIEP VIET D.E.L.T.A - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Giao Nhận Logistics Tại Hcm

Cong Ty TNHH Giao Nhan Van Tai DH - Hà Nội

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Kinh Doanh - Xuất Nhập Khẩu Nữ

CONG TY TNHH TM GIAO NHAN VIET A - Điện Biên Phủ

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Telesale

CTY CO PHAN THUONG MAI GIAO NHAN BA SAU NAM - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Giao Nhận - Thu Tiền

CTY CO PHAN THUONG MAI GIAO NHAN BA SAU NAM - Tp Hồ Chí Minh

Dệt may - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu (Làm Việc Tại Văn Phòng)

Cty TNHH TM DV May Mac XNK Thoi Trang Vien - Vinh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu (Làm Việc Tại Văn Phòng)

Cty TNHH TM DV May Mac XNK Thoi Trang Vien - Vinh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu - Bình Dương

CONG TY CO PHAN L & A (Giai Phap Nhan - Bình Dương

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng_ Chuyển Phát Nhanh

CTY CO PHAN THUONG MAI GIAO NHAN BA SAU NAM - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>