17148  

việc làm nhan vien xuat nhap khau

  

Nhân viên kế toán xuất nhập khẩu 16

Cong ty co phan xuat nhap khau thuc pham sach - Hà Nội

Nhân viên kế toán xuất nhập khẩu

Cong ty co phan xuat nhap khau thuc pham sach - Hà Nội

Nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu 09

Cong ty Co phan xuat nhap khau APO - Hà Nội

Nhân viên phòng kinh doanh/ xuất nhập khẩu 05

CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU VIFOCO - Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên phòng kinh doanh/ xuất nhập khẩu

CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU VIFOCO - Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu

Cong ty Co phan xuat nhap khau APO - Hà Nội

Nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu online Tiếng Trung

Cong ty Co phan xuat nhap khau APO - Hà Nội

Nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu online

Cong ty Co phan xuat nhap khau APO - Hà Nội

Nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu tiếng Anh

Cong ty Co phan xuat nhap khau APO - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu online

Cong ty Co phan xuat nhap khau APO - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân Viên Tiếng Trung - Công Ty CP Xuất Nhập Khẩu Phúc Kiến

Cong Ty CP Xuat Nhap Khau Phuc Kien - Hải Phòng - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Quản Lý Sản Phẩm

Cong Ty Thuong Mai & Xuat Nhap Khau Viettel Thuoc - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu (Salary 250$~1000$)

Cong Ty Co Phan Xuat Nhap Khau APO - Hà Nội

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Mua Hàng Tiếng Trung

Cong Ty CP Dau Tu Xuat Nhap Khau Va Thuong - Hà Nội

Nhân viên Sale - Xuất nhập khẩu

Cong ty TNHH Xuat nhap khau va Dau tu san - Hà Nội

Nhân viên xuất nhập khẩu

Cong Ty TNHH Xuat Nhap Khau TCT - Hà Nội

Nhân viên xuất nhập khẩu

Cong ty Co phan san xuat va Xuat nhap khau - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên bán hàng xuất nhập khẩu

Cong ty Co phan san xuat va Xuat nhap khau - Hà Nội

Quan hệ đối ngoại - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Cong ty CP Tu van cong nghe va Xuat nhap - Hà Đông - Hà Nội

Nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu 21

Cong ty TNHH xuat khau nong san Hong Son Viet - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>