15565  

việc làm nhan vien xuat nhap khau

  

Nhân viên xuất nhập khẩu

Cong ty co phan cung ung xuat nhap khau Trung - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên xuất nhập khẩu 17

Cong ty TNHH Xuat nhap khau va Dau tu san - Hà Nội - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu 13

Cong ty TNHH Xuat nhap khau va Dau tu san - Hà Nội

Tuyển Nhân Viên Tiếng Trung - Công Ty CP Xuất Nhập Khẩu Phúc Kiến

Cong Ty CP Xuat Nhap Khau Phuc Kien - Hải Phòng - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Sales Cước Vận Chuyển Quốc Tế

Cong ty TNHH Xuat Nhap Khau NII - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Giao Nhận

Cong ty TNHH Xuat Nhap Khau NII - Việt Nam

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Cong ty TNHH Xuat Nhap Khau NII - Việt Nam

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Kinh Doanh Cước Vận Chuyển Quốc Tế

Cong ty TNHH Xuat Nhap Khau NII - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Cong ty TNHH Xuat nhap khau va Dau tu san - Hà Nội - 200-500 $ một tháng

Ngoại ngữ - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Cong ty CP Tu van cong nghe va Xuat nhap - Hà Đông - Hà Nội

Quan hệ đối ngoại - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Cong ty CP Tu van cong nghe va Xuat nhap - Hà Đông - Hà Nội

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Cong ty CP Tu van cong nghe va Xuat nhap - Hà Đông - Hà Nội

Nhân viên xuất nhập khẩu

Cong ty TNHH Xuat khau Nong san Hong Son Viet - Hà Nội

Công ty Cổ Phần CGM tuyển dụng kế toán,nhân viên xuất nhập khẩu

Cong ty Co Phan CGM tuyen dung ke toan,nhan vien - Hải Phòng - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Sales Executive / Nhân Viên Kinh Doanh

Chi Nhanh Cong Ty TNHH Giao Nhan Van Tai Ha - Hải Phòng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Documentation & Customer Service / Nhân Viên Chứng Từ XNK

Chi Nhanh Cong Ty TNHH Giao Nhan Van Tai Ha - Hải Phòng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Chứng Từ

Cong Ty TNHH Giao Nhan Van Tai DH - Hà Nội

Kinh doanh - Nhân Viên Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu

Cong Ty TNHH Giao Nhan Van Tai DH - Hà Nội

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu

Cong Ty TNHH Giao Nhan Van Tai DH - Hà Nội

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Kinh Doanh (Freight / Logistics) Tại Bình Dương

CONG TY CO PHAN GIAO NHAN VAN TAI MY A - Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>