15264  

việc làm nhan vien xuat nhap khau

  

Nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu

Cong ty TNHH giao nhan xuat nhap khau Duong Minh - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên xuất nhập khẩu kiêm kinh doanh 13

Cong ty CP Xuat nhap khau va Dau tu thuong - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu 03

Cong ty co phan Xuat nhap khau Phuong Phu - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu (Tiếng Anh / Tiếng Hàn)

Cong ty TNHH Thuong mai va Xuat nhap khau Nam - Bắc Ninh

Nhân viên Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu

Cong Ty Co Phan Xuat Nhap Khau Toan Phat - Hà Nội

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Bán Hàng

Cong Ty Co Phan Dau Tu Xuat Nhap Khau Duc - Hải Phòng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Kinh Doanh Cước Vận Chuyển Quốc Tế

Cong ty TNHH Xuat Nhap Khau NII - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Maketing

Cong ty tnhh dau tu xuat nhap khau va thuong - Hà Nội

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Co Phan Xuat Nhap Khau Nong San Phu Sinh Sai - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Import - Export Staff ( Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu)

Cong Ty May Xuat Khau SSV - Hà Nội

Công ty Cổ Phần CGM tuyển dụng kế toán,nhân viên xuất nhập khẩu

Cong ty Co Phan CGM tuyen dung ke toan,nhan vien - Hải Phòng - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng

Công ty XNK Bình Nguyên tuyển kế toán, nhân viên xuất nhập khẩu

Cong ty XNK Binh Nguyen tuyen ke toan, nhan vien - Hải Phòng

Nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu 18

Cong ty co phan giao nhan ISO - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Sale Xuất Nhập Khẩu

Cong Ty TNHH Giao Nhan va Thuong Mai Dai Duong - Đà Nẵng

Kinh doanh - Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Cong Ty TNHH Thuong Mai Va Giao Nhan The Ky - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Chứng Từ

Cong Ty TNHH Giao Nhan Van Tai DH - Hà Nội

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Giao Nhận Logistics

Cong Ty TNHH Giao Nhan Van Tai DH - Hà Nội

Quan hệ đối ngoại - Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Cong Ty TNHH Thuong Mai Va Giao Nhan The Ky - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Cong Ty TNHH Thuong Mai Va Giao Nhan The Ky - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Kinh Doanh

Cong Ty TNHH TM & DV Giao Nhan Van Tai - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>