36052  

việc làm nhan vien xuat nhap khau

  

Nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu online 15

Cong ty Co phan xuat nhap khau APO - Hà Nội

Nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu 14

Cong ty Co phan Xuat nhap khau Thuc pham Nghi - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Cong ty TNHH San Xuat va Xuat Nhap Khau Manh - Việt Nam

Nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu 08

Cong ty Co phan xuat nhap khau APO - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên xuất nhập khẩu 07

Cong ty CP Xuat Nhap Khau Viet Ha - Nam Định

Nhân Viên Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu

Cong Ty TNHH Thuong Mai Dich Vu Xuat Nhap Khau - Việt Nam

Nhân Viên Giao Nhận Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu Tại Cảng

Cong Ty TNHH Thuong Mai Dich Vu Xuat Nhap Khau - Việt Nam

Nhân Viên Giao Nhận Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Cong Ty TNHH Thuong Mai Dich Vu Xuat Nhap Khau - Việt Nam

Nhân viên xuất nhập khẩu (gấp)

Cong ty co phan che bien thuc pham xuat khau - Hà Nội

Nhân viên xuất nhập khẩu (gấp)

Cong ty co phan che bien thuc pham xuat khau - Hà Nội

Công ty CP TM QT Thành Đức tuyển nhân viên xuất nhập khẩu

Cong ty CP TM QT Thanh Duc tuyen nhan vien - Hải Phòng - 4.500.000-5.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Tuyển Nhân Viên Làm Hàng Consol - Consol Operation

C.TY TNHH MOT THANH VIEN GIAO NHAN VAN TAI NGOI - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên Sales xuất nhập khẩu 24

Cong ty TNHH Giao Nhan Thuong Phat - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Sales Xuất - Nhập Khẩu

Cong Ty TNHH Giao Nhan Thuong Phat - Việt Nam

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Cong Ty TNHH Giao Nhan TM Rong A Chau - Đồng Nai

Nhân viên sale xuất nhập khẩu logistic 04

Cong ty TNHH Giao Nhan Van Tai VDM - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên Sales Xuất - Nhập khẩu 04

Cong ty TNHH Giao Nhan Thuong Phat - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Chứng Từ

CONG TY CP GIAO NHAN TIEP VAN QUOC TE - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Thu Mua (Nam)

CONG TY CO PHAN L & A (Giai Phap Nhan - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Tuyển Nhân Viên Sales - Consolidator

CONG TY CP GIAO NHAN TIEP VAN QUOC TE - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>