14639  

việc làm nhan vien xuat nhap khau

  

Nhân viên kinh doanh xuất, nhập khẩu

Cong ty TNHH Xuat nhap khau va Dau tu san - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu

Cong ty co phan Xuat Nhap khau Phuc Gia - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên xuất nhập khẩu

Cong ty Co phan Xuat nhap khau Cong nghiep Viet - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu

Cong ty Co phan San xuat va Xuat nhap khau - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên xuất nhập khẩu

Cong ty Co phan San xuat va Xuat nhap khau - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Quản Lý Sản Phẩm

Cong Ty Thuong Mai & Xuat Nhap Khau Viettel Thuoc - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu (Salary 250$~1000$)

Cong Ty Co Phan Xuat Nhap Khau APO - Hà Nội

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Mua Hàng Tiếng Trung

Cong Ty CP Dau Tu Xuat Nhap Khau Va Thuong - Hà Nội

Nhân viên Sale - Xuất nhập khẩu

Cong ty TNHH Xuat nhap khau va Dau tu san - Hà Nội

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Kinh Doanh - Ngành Hàng Thực Phẩm Nhập Khẩu

Chi nhanh Cong ty Co phan Xuat Nhap khau EUFOOD - Việt Nam

Nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu

Cong ty TNHH Thuong mai Xuat nhap khau Tan Ha - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên xuất nhập khẩu

Cong ty TNHH May mac xuat khau APPAREL TECH Vinh - Thanh Hóa

nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu

Cong ty TNHH giao nhan va dich vu hai quan - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu

Cong ty TNHH Giao nhan Daijin Viet Nam - Hà Nội

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Chứng Từ

CONG TY CO PHAN GIAO NHAN VAN TAI MY A - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng (Nhận Việc Ngay)

CONG TY CO PHAN GIAO NHAN VAN TAI MY A - Long An

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Kinh Doanh Cước Quốc Tế

CONG TY TNHH THUONG MAI VA GIAO NHAN DIEM VANG - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Chứng Từ

CONG TY CP GIAO NHAN TIEP VAN QUOC TE - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Kinh Doanh

CONG TY CO PHAN GIAO NHAN VAN TAI MY A - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Kinh Doanh Cước Vận Tải

Cong Ty CPTM & Dich Vu Giao Nhan Ky Nguyen - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>