17182  

việc làm nhan vien xuat nhap khau

  

Nhân viên Sale - Xuất nhập khẩu

Cong ty TNHH Xuat nhap khau va Dau tu san - Hà Nội

Nhân viên xuất nhập khẩu

Cong ty Co Phan Xuat Nhap Khau Bao Minh - Hà Nội

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Mua Hàng

Cong Ty Co Phan Xuat Nhap Khau Neolink - Hà Nội

Nhân viên Sales xuất nhập khẩu 27

Cong ty TNHH Xuat nhap khau va Dau tu san - Hà Nội - 4.000.000-8.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân Viên Tiếng Trung - Công Ty CP Xuất Nhập Khẩu Phúc Kiến

Cong Ty CP Xuat Nhap Khau Phuc Kien - Hải Phòng - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng

Nhân viên sale - Xuất nhập khẩu

Cong ty TNHH Xuat nhap khau va Dau tu san - Hà Nội

Nhân viên sales xuất nhập khẩu

Cong ty TNHH Xuat nhap khau va Dau tu san - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên sales xuất nhập khẩu

Cong ty TNHH Xuat nhap khau va Dau tu san - Hà Nội

Nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu

Cong Ty Co Phan San Xuat Xuat Nhap Khau Le - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên xuất nhập khẩu

Cong ty co phan cung ung xuat nhap khau Trung - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên xuất nhập khẩu

Cong ty Co phan Xuat nhap Khau Interimex Viet Nam - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Sale - Xuất Nhập Khẩu

Cong ty TNHH Xuat nhap khau va Dau tu san - Hà Nội - 200-500 $ một tháng

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Cong ty TNHH Xuat nhap khau va Dau tu san - Hà Nội - 200-500 $ một tháng

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Cong ty TNHH Xuat nhap khau va Dau tu san - Hà Nội - 200-500 $ một tháng

Nhân viên sale - Xuất nhập khẩu

Cong ty TNHH Xuat nhap khau va Dau tu san - Hà Nội

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Cong ty CP Tu van cong nghe va Xuat nhap - Hà Đông - Hà Nội

Ngoại ngữ - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Cong ty CP Tu van cong nghe va Xuat nhap - Hà Đông - Hà Nội

Quan hệ đối ngoại - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Cong ty CP Tu van cong nghe va Xuat nhap - Hà Đông - Hà Nội

Công ty Cổ Phần CGM tuyển dụng kế toán,nhân viên xuất nhập khẩu

Cong ty Co Phan CGM tuyen dung ke toan,nhan vien - Hải Phòng - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng

Nhân viên xuất nhập khẩu

Cong ty TNHH Xuat khau Nong san Hong Son Viet - Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>