42864  

việc làm nhan vien van hanh may

  

Nhân viên kỹ thuật vận hành máy - điện

Quy mo cong ty 25-99 nhan vien - Hải Dương

Nhân viên Vận hành các máy sau in

Nha may In Viettel - Tap doan Vien thong Quan - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên vận hành máy in Offset

Nha may In Viettel - Tap doan Vien thong Quan - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Vận Hành Máy In Letter Press

CONG TY CO PHAN IN NHAN BAO BI HOANG HA - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên vận hành máy phay

Cong ty tnhh che tao may Vima - Long An - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên vận hành máy tiện, máy phay

Cong ty tnhh che tao may Vima - Long An

Nhân viên/Kỹ sư điện bảo trì vận hành máy

Cong ty TNHH Thiet Bi May Moc Vinh Phong - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên vận hành máy đột CNC

Cong ty TNHH Thang may Thai Binh - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Vận Hành Máy

Cong Ty TNHH Mot Thanh Vien Masan HD - Hải Dương

Nhân viên vận hành máy

Cong ty TNHH mot thanh vien nhua Bao Thien - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Vận Hành Máy

Cong Ty Co Phan Nhua Bao Van - Việt Nam

Nhân viên vận hành máy

Cong ty CP tu van XD va PT Dien - Yên Bái

Nhân viên thiết kế, vận hành máy CNC gỗ

Cong ty co phan tu van va to chuc bieu - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên vận hành máy

Cong ty Co Phan TMSX TA CN Van Sanh . - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên vận hành máy

Cong Ty CP Nhua Bao Van - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên Vận hành máy CNC

Cong ty CP Tu van va To chuc Bieu dien - Hà Nội

Nhân viên vận hành máy CNC

Cong ty CP Tu van va To chuc Bieu dien - Hà Nội

Nhân viên thiết kế, vận hành máy CNC gỗ

Cong ty co phan tu van va to chuc bieu - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên Vận hành máy Phay, Khoan, Taro

Cong ty TNHH MYUNG TECH VINA - Bắc Ninh

Nhân viên vận hành máy cnc

Cong ty Co phan Cong nghe SMIKA Viet Nam - Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>