26691  

việc làm nhan vien van hanh may

  

Nhân viên vận hành máy in Offset

Nha may In Viettel - Tap doan Vien thong Quan - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên Vận hành các máy sau in

Nha may In Viettel - Tap doan Vien thong Quan - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Vận Hành Máy In Letter Press

CONG TY CO PHAN IN NHAN BAO BI HOANG HA - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Vận Hành Máy Phay CNC

Cong Ty TNHH Che Tao Tao May Duoc Pham Tien - Việt Nam

Nhân viên vận hành máy đột CNC

Cong ty TNHH Thang may Thai Binh - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên vận hành máy tiện, máy phay

Cong ty tnhh che tao may Vima - Long An

Nhân viên vận hành máy

Cong Ty CP Nhua Bao Van - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên Vận hành máy CNC

Cong ty CP Tu van va To chuc Bieu dien - Hà Nội

Nhân viên vận hành máy CNC

Cong ty CP Tu van va To chuc Bieu dien - Hà Nội

Nhân Viên Vận Hành Máy CNC

Cong Ty Co Phan Thuong Mai, Tu Van & Xay - Việt Nam

Tuyển Nhân Viên Vận Hành Máy

Hải Phòng - 3.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Vận Hành Máy Ép Nhựa

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Vận Hành Máy

Hà Nội

Nhân Viên Vận Hành Máy

Hà Nội

NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY

Cong ty TNHH bao bi United - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Vận Hành Máy Ép Nhựa

CONG TY TNHH LD VIEDAM - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Vận Hành Máy Sản Xuất

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên Lập trình, vận hành máy phay cnc

Cong ty TNHH Cong nghe HOGI Viet Nam - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kỹ thuật vận hành máy ép nhựa

Cong ty TNHH SX Nhua TMDV Toan Thinh - Bình Dương

Nhân Viên Vận Hành Máy

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>