23379  

việc làm nhan vien van hanh may

  

Nhân viên vận hành máy in Offset

Nha may In Viettel - Tap doan Vien thong Quan - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên Vận hành các máy sau in

Nha may In Viettel - Tap doan Vien thong Quan - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên vận hành máy cán tôn, xà gồ 16

CONG TY TNHH MOT THANH VIEN DAU TU VA THUONG - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên vận hành máy cán tôn, xà gồ

CONG TY TNHH MOT THANH VIEN DAU TU VA THUONG - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân Viên Vận Hành Máy - Nhà Máy SX Ống Nhựa Trường Phát

Nha May SX Ong Nhua Truong Phat - Hải Phòng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân Viên Vận Hành Máy - Nhà Máy SX Ống Nhựa Trường Phát

Nha May SX Ong Nhua Truong Phat - Hải Phòng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Vận Hành Máy Phay CNC

Cong Ty TNHH Che Tao Tao May Duoc Pham Tien - Việt Nam

Nhân viên vận hành máy đột CNC

Cong ty TNHH Thang may Thai Binh - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên vận hành máy tiện, máy phay

Cong ty tnhh che tao may Vima - Long An

Nhân viên vận hành máy thổi chai 04

Cong ty TNHH mot thanh vien nhua Bao Thien - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Vận Hành Máy CNC

Cong Ty Co Phan Thuong Mai, Tu Van & Xay - Việt Nam

Nhân viên Vận hành máy CNC

Cong ty CP Tu van va To chuc Bieu dien - Hà Nội

Nhân viên vận hành máy CNC

Cong ty CP Tu van va To chuc Bieu dien - Hà Nội

Nhân viên vận hành máy

Cong Ty CP Nhua Bao Van - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên vận hành máy CNC 24

Cong Ty TNHH Thuy My Tu Viet Nam - Bình Dương

Nhân viên vận hành máy tiện CNC

Cong ty TNHH co khi chinh xac Denko Viet Nam - Hà Nội

Nhân viên bảo trì điện, vận hành máy 23

Cong ty CP thuc an dinh duong NUTIFARM - Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Vận Hành Máy

Bình Dương - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Vận Hành Máy In

Bình Dương - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Vận Hành Máy

Đồng Nai

trang:     1 | 2 | 3    >>