26192  

việc làm nhan vien van hanh may

  

Nhân viên Vận hành các máy sau in

Nha may In Viettel - Tap doan Vien thong Quan - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên vận hành máy in Offset

Nha may In Viettel - Tap doan Vien thong Quan - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Vận Hành Máy Phay CNC

Cong Ty TNHH Che Tao Tao May Duoc Pham Tien - Việt Nam

Nhân viên vận hành máy tiện, máy phay

Cong ty tnhh che tao may Vima - Long An

Nhân viên vận hành máy đột CNC

Cong ty TNHH Thang may Thai Binh - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Vận Hành Máy CNC

Cong Ty Co Phan Thuong Mai, Tu Van & Xay - Việt Nam

Nhân viên Vận hành máy CNC

Cong ty CP Tu van va To chuc Bieu dien - Hà Nội

Nhân viên vận hành máy

Cong Ty CP Nhua Bao Van - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên vận hành máy CNC

Cong ty CP Tu van va To chuc Bieu dien - Hà Nội

Nhân viên vận hành máy CNC

Cong ty Co phan Cong nghe SMIKA Viet Nam - Hà Nội

Nhân viên vận hành máy CNC 28

Cong ty Co phan Cong nghe Smika Viet Nam - Hà Nội

Nhân viên vận hành máy CNC - Phòng sản xuất

Cong ty TNHH RORZE ROBOTECH - Hải Phòng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Kinh Doanh Máy Phát Điện

Phu Thai Cat - Đồng Nai

Nhân Viên Kỹ Thuật Vận Hành Máy CNC

Hà Nội

Nhân viên vận hành, đứng máy CNC

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Vận Hành Máy Ép Nhựa

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Lập Trình, Vận Hành Máy Phay CNC

Hà Nội

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Vận Hành Máy Cnc

CONG TY TNHH V LOVE - Tp Hồ Chí Minh

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Vận Hành Máy Cnc

CONG TY TNHH V LOVE - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Vận Hành Máy

CONG TY TNHH LD VIEDAM - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>