25584  

việc làm nhan vien van hanh may

  

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên May Mẫu

CONG TY TNHH MTV SANG TAO VA NHAN VAN - Việt Nam

Nhân viên vận hành máy phay CNC

Cong ty TNHH Co Khi Che Tao May Phuong Dong - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân Viên Vận Hành Máy - Nhà Máy Sản Xuất Ống Nhựa Phú Tài

Nha May San Xuat Ong Nhua Phu Tai - Hải Phòng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên vận hành trung tâm máy

Chi nhanh Cong ty Co phan may Song Hong - - Hưng Yên

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Kinh Doanh Ngành Hàng Thang Máy

Cong Ty Co Phan Thang May HT - Hà Nội

Nhân viên vận hành máy phay CNC

Cong ty TNHH Co Khi Che Tao May Phuong Dong - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên vận hành máy

Cong ty CP Nhua Bao Van - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Vận Hành Máy Tiện Cơ

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Bảo Trì Máy Móc Thiết Bị

Cong ty TNHH Bao Bi Thong Minh IntBOX - Nha Trang

Nhân Viên Vận Hành Máy

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Vận Hành Máy

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Vận Hành Máy

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên vận hành máy in

Cong ty TNHH Quang cao Thuong mai Sao Viet - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Vận Hành Máy Phay Cnc, Tiện Cnc

Long An

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Vận Hành Máy Kỹ Thuật Cao

CONG TY TNHH DAY SO RONG A CHAU - Việt Nam - Châu Âu

Nhân Viên Vận Hành Máy Cắt Hạt Điều

Bình Định

Nhân viên vận hành đứng máy phay Cnc

Cong Ty TNHH Co Khi Chinh Xac Phi Doan - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên vận hành máy phay CNC

Cong ty TNHH MTV Co khi Tai Nguyen - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Vận Hành Máy Cơ khí

Nidec Copal Precision VN - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Vận Hành Máy Cơ khí

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>