25098  

việc làm nhan vien van hanh may

  

Nhân viên vận hành máy in Offset

Nha may In Viettel - Tap doan Vien thong Quan - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên Vận hành các máy sau in

Nha may In Viettel - Tap doan Vien thong Quan - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Vận Hành Máy In Letter Press

CONG TY CO PHAN IN NHAN BAO BI HOANG HA - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Vận Hành Máy Phay CNC

Cong Ty TNHH Che Tao Tao May Duoc Pham Tien - Việt Nam

Nhân viên vận hành máy đột CNC

Cong ty TNHH Thang may Thai Binh - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên vận hành máy tiện, máy phay

Cong ty tnhh che tao may Vima - Long An

Nhân viên vận hành máy CNC

Cong ty CP Tu van va To chuc Bieu dien - Hà Nội

Nhân viên Vận hành máy CNC

Cong ty CP Tu van va To chuc Bieu dien - Hà Nội

Nhân viên vận hành máy

Cong Ty CP Nhua Bao Van - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Vận Hành Máy CNC

Cong Ty Co Phan Thuong Mai, Tu Van & Xay - Việt Nam

Nhân Viên Kỹ Thuật Vận Hành Máy Thổi Hạt Nhựa

Cong Ty TNHH L.S - Đồng Nai

Nhân viên vận hành máy tự động 20

Cong ty CP dau tu va SXTM Hoa Binh - Hà Nội - Hòa Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên vận hành máy tự động

Cong ty CP dau tu va SXTM Hoa Binh - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Vận Hành Máy CNC

Cong Ty Co Phan PCSI - Hà Nội

Nhân Viên Vận Hành Máy Sản Xuất

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Vận Hành Máy Sản Xuất

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Vận Hành Máy In Offset 6 Màu

Đồng Nai

Nhân Viên Kỹ Thuật Vận Hành Máy Ép Nhựa

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Vận Hành Máy Phay CNC

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Cắt Dây, Vận Hành Máy CNC

Hải Phòng

trang:     1 | 2 | 3    >>