26245  

việc làm nhan vien van hanh may

  

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Vận Hành Máy Cnc

CONG TY CP SX TM NHAN KHANG - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Vận Hành Máy Cnc

CONG TY CP SX TM NHAN KHANG - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Vận Hành Máy CNc

Cong ty TNHH SX TM Nhan Khang - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

cần Tuyển Gấp_ Nhân Viên Vận Hành Máy Dợn Sóng Carton

CONG TY TNHH BAO BI NHAN THANH CONG - Đồng Nai - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

cần Tuyển Gấp_ Nhân Viên Vận Hành Máy Dợn Sóng Carton

CONG TY TNHH BAO BI NHAN THANH CONG - Đồng Nai - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

cần Tuyển Gấp_ Nhân Viên Vận Hành Máy Dợn Sóng Carton

CONG TY TNHH BAO BI NHAN THANH CONG - Đồng Nai - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Vận Hành Máy Cnc

CTY TNHH CHE TAO MAY DUOC PHAM TIEN TUAN - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Vận Hành Máy Cnc

CTY TNHH CHE TAO MAY DUOC PHAM TIEN TUAN - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Kỹ Thuật Chuyền May Túi Xách

Cty TNHH May Tui Xach Thai Duong - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Kỹ Thuật Xưởng Ngành May, Qa, QC

CONG TY TNHH THUONG MAI DICH VU MAY CONG NGHIEP - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Vận Hành Và Lập Trình Máy Phay CNC

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Sửa Chữa Và Vận Hành Máy Nông Nghiệp

Hà Nội

Nhân Viên Vận Hành Máy

Hưng Yên

Nhân viên vận hành máy in offset

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên vận hành máy

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Vận Hành Máy ép Viên

Hưng Yên

Nhân viên lập trình, vận hành máy Phay CNC

Tat ca Muc luong - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT, VẬN HÀNH MÁY (BÌNH DƯƠNG)

Bình Dương

Nhân viên vận hành máy phay CNC

Tat ca Muc luong - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên vận hành máy

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>