32248  

việc làm nhan vien van hanh may

  

Nhân Viên Vận Hành Máy In Letter Press

CONG TY CO PHAN IN NHAN BAO BI HOANG HA - Tp Hồ Chí Minh

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Kinh Doanh Thang Máy

Cong Ty Co Phan Dien May Nam An - Hà Nội

Nhân Viên Vận Hành Máy Phay CNC

Cong Ty TNHH Che Tao Tao May Duoc Pham Tien - Việt Nam

Nhân Viên Lập Trình Phay Và Vận Hành Máy Phay CNC

Cong Ty TNHH May Loc Nuoc Truong Tien - Việt Nam

Nhân viên vận hành máy đóng gói 19

Cong ty Co phan Thuc pham A Chau - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kỹ thuật ( vận hành máy ép nhựa)

Cong ty TNHH CN Thanh Loi - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên vận hành máy cắt Sodic 18

Cong ty TNHH ST VINA - Bắc Ninh

Nhân viên vận hành máy tiện, máy phay CNC 19

CONG TY TNHH STK - Bình Dương

Nhân Viên Vận Hành Máy CNC

Bình Phước - Bình Dương

Nhân Viên Vận Hành Máy Sản Xuất

Đồng Nai

Nhân Viên Vận Hành Máy Sản Xuất

Đồng Nai

Nhân Viên Vận Hành Máy CNC

Bình Phước - Bình Dương

Nhân viên vận hành máy thành hình (biết tiếng Trung)

Cong ty TNHH Sanchine Viet Nam - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên thiết kế lập trình và vân hành máy CNC

Cong ty TNHH HODA VIET NAM - Hải Dương

NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY TIỆN CNC - TIỆN CƠ

CONG TY TNHH CO KHI DUY KHANH - Việt Nam

Nhân viên thiết kế lập trình và vân hành máy CNC

Cong ty TNHH HODA VIET NAM - Hải Dương

NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY CẮT DÂY, MÁY BẮN ĐIỆN EDM

CONG TY TNHH CO KHI DUY KHANH - Việt Nam

NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY PHAY CNC

CONG TY TNHH CO KHI DUY KHANH - Việt Nam

Nhân viên thiết kế lập trình và vân hành máy CNC

Cong ty TNHH HODA VIET NAM - Hải Dương

Nhân viên thiết kế lập trình và vân hành máy CNC

Cong ty TNHH HODA VIET NAM - Hải Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>