65274  

việc làm nhan vien truc dien thoai

  

Nhân viên trực điện thoại chăm sóc khách hàng CA SÁNG

Cong ty TNHH Ho tro truc tuyen TeamViewer - Hà Nội

Nhân viên nghe trực điện thoại kinh doanh

Cong ty co phan giai phap truc tuyen GLink - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên trực điện thoại

Cong ty CP Thanh Toan Dien Tu Viet - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên bán hàng qua điện thoại, trực tổng đài

Tap doan vien thong Viet Nam - Trung tam chu - Tp Hồ Chí Minh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Nhân Viên Trực Điện Thoại

CN Cong ty CP Dong Nhan Duong Viet Nam - Việt Nam - 4.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên trực điện thoại. 26

Cong ty Co phan Thuong mai Anh Trang - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Cần tuyển gấp 4 nhân viên trực tổng đài điện thoại

Việt Nam

Nhân Viên Trực Điện Thoại Và Trực Hội Nghị Khách Hàng

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Trực Điện Thoại Và Hội Nghị Khách Hàng

Tp Hồ Chí Minh - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Trực Điện Thoại Và Trực Hội Nghị Khách Hàng

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên trực điện thoại

Cong ty Co phan Thuong mai Anh Trang - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên trực điện thoại. 22

Cong ty Co phan Thuong mai Anh Trang - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên nghe trực điện thoại. 20

Cong ty Co phan Thuong mai Anh Trang - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên Trực điện thoại

Cong ty Co Phan Mat Bao - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên nghe trực điện thoại. 15

Cong ty Co phan Thuong mai Anh Trang - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Trực Điện Thoại

Tp Hồ Chí Minh - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng

Nhân viên trực điện thoại. 12

Cong ty Co phan Thuong mai Anh Trang - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên trực điện thoại trong Showroom. 09

Cong ty TNHH XNK Ngoc Van - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên trực điện thoại trong Showroom

Cong ty TNHH XNK Ngoc Van - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên trực điện thoại

Cong ty Co phan Thuong mai Anh Trang - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>