63142  

việc làm nhan vien truc dien thoai

  

Nhân viên nghe trực điện thoại kinh doanh

Cong ty co phan giai phap truc tuyen GLink - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên trực điện thoại chăm sóc khách hàng CA SÁNG

Cong ty TNHH Ho tro truc tuyen TeamViewer - Hà Nội

Nhân viên trực điện thoại

Cong ty CP Thanh Toan Dien Tu Viet - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên bán hàng qua điện thoại, trực tổng đài

Tap doan vien thong Viet Nam - Trung tam chu - Tp Hồ Chí Minh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Nhân Viên Trực Điện Thoại

CN Cong ty CP Dong Nhan Duong Viet Nam - Việt Nam - 4.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển nhân viên trực điện thoại , nhân viên giao hàng

Đà Nẵng - Hải Phòng - 4.500.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Trực Điện Thoại

Dai ly ve may bay tan son - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên trực điện thoại

Cong ty Co phan Thuong mai Anh Trang - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên trực điện thoại. 15

Cong ty TNHH thuong mai quoc te Viet Nam. - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nam nhân viên kinh doanh trực tiếp qua điện thoại

Cong ty co phan dau tu va phat trien van - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Trực Điện Thoại (Ca Tối)

Hà Nội

Chăm sóc khách hàng - Nhân Viên Trực Điện Thoại (Ca Tối)

Cong ty co phan BigOn Viet Nam - Việt Nam

Nhân Viên Trực Điện Thoại

Hà Nội - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân viên trực điện thoại 09

Cong ty TNHH thuong mai van tai Viet Nam - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh trực tiếp qua điện thoại

Cong ty co phan dau tu va phat trien van - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên văn phòng trực điện thoại. 09

Cong ty TNHH thuong mai quoc te Viet Nam. - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên trực điện thoại. 09

Cong ty Co phan Thuong mai Anh Trang - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên trực điện thoại 05

Cong ty co phan BigOn Viet Nam - Hà Nội

Nhân viên văn phòng trực điện thoại. 04

Cong ty TNHH thuong mai quoc te Viet Nam. - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên trực điện thoại. 03

Cong ty Co phan Thuong mai Anh Trang - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>