72250  

việc làm nhan vien truc dien thoai

  

Nhân viên Trực Tổng đài điện thoại

Nhan vien Truc Tong dai dien thoai - Hà Nội

Nhân viên trực điện thoại .ghi chép sổ sách

Cong ty co phan to chuc dieu hanh su kien - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên nghe trực điên thoại

Cong ty Co phan Dau Tu Du Lich Hoang Long - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên trực điện thoại

CONG TY CO PHAN VINACONEX 6 - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên trực điện thoại tư vấn ,bán vé máy bay

Cong ty TNHH dau tu xay dung phat trien van - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Trực Điện Thoại

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên trực điện thoại

CTy Co Phan SX va Thuong Mai LOC PHAT - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên văn phòng ,trực điện thoại. làm trực tiếp công ty (MTG)

Việt Nam - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân viên văn phòng trực điện thoại

Cong ty TNHH thuong mai quoc te ABC Viet Nam. - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển dụng trực tiếp nhân viên bán vé máy bay -trực điện thoại báo giá

Việt Nam

Nhân viên văn phòng trực điện thoại

TNHH Van Tai du lich Phuong Bac - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Trực Điện Thoại

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên văn phòng trực điện thoại

Cong ty TNHH thuong mai quoc te ABC Viet Nam. - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên trực điện thoại

Hà Nội - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Tuyển 3 nhân viên trực điên thoại văn phòng

Đông Bắc Bộ

Tuyển nhân viên trực điện thoại

Hải Phòng - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Nhân viên trực điện thoại văn phòng

Cong ty TNHH Thuong mai va du lich Hai Long - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên trực điện thoại văn phòng

Cong ty dau tu du lich Ha Long - Hà Nội

Nhân viên trực điện thoại tại văn phòng

Cong ty Co phan Thuong mai Chau Hung - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên văn phòng trực điện thoại

Cong ty TNHH thuong mai quoc te ABC Viet Nam. - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>