Việc làm nhan vien tieng nhat tại Bình Dương

Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 1905 việc làm  

Ngoại ngữ - Mỹ Phước 3 - Nhân Viên Thông Dịch (Tiếng Nhật N2), Lương Hấp Dẫn

Cong Ty TNHH MTV ASAHI TEC VN - Bình Dương - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu (Biết Tiếng Nhật)

CONG TY TNHH SAI GON STEC - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT- KCN ĐỒNG AN 2, THỦ DẦU MỘT, BÌNH DƯƠNG

Thủ Dầu Một

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Nhật

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu ( Tiếng Anh/ Tiếng Nhật)

Bình Dương

Công nghệ thông tin - Nhân Viên IT (Biết Tiếng Nhật) - Vsip 1, Bình Dương

Cong Ty TNHH MTV ASAHI TEC VN - Bình Dương

Nhân Viên Tiếng Nhật Phòng Sản Xuất

Bình Dương - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Ngoại ngữ - [Bình Dương] Nhân Viên Biên - Phiên Dịch Tiếng Nhật (600$~700$)

Cong Ty TNHH MTV ASAHI TEC VN - Bình Dương

Nhân Viên IT Biết Tiếng Nhật

Bình Dương - 450-700 $ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất (Tiếng Nhật N3)

Cong Ty TNHH MTV ASAHI TEC VN - Bình Dương - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Kho vận/Vật tư - Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất (Biết Tiếng Nhật)

CONG TY TNHH SAI GON STEC - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trang thiết bị công nghiệp - Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất (Tiếng Nhật N3)

Cong Ty TNHH MTV ASAHI TEC VN - Bình Dương - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Ngoại ngữ - Bình Dương - Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Nhật Phòng Sản Xuất (500~700Usd)

Cong Ty TNHH MTV ASAHI TEC VN - Bình Dương

Ngoại ngữ - Nhân Viên QA Biết Tiếng Nhật

Cong ty TNHH KDK ELECTRIC WIRE (VN) - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Ngoại ngữ - Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật (Lương 500Usd) - Vsip 2, Bình Dương

Cong Ty TNHH MTV ASAHI TEC VN - Bình Dương

Ngoại ngữ - Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Nhật (Lương Trên 700Usd) -Vsip2, Bình Dương

Cong Ty TNHH MTV ASAHI TEC VN - Bình Dương

Luật/Pháp lý - Nhân Viên Nghiệp Vụ Tiếng Nhật

CTY TNHH DAI SHENG ENTERPRISE VN - Bình Dương

Nhân Viên QC ( Tiếng Nhật N2 )

Bình Dương

Nhân Viên Kỹ Thuật (biết Tiếng Nhật)

Bình Dương

Nhân Viên Quản Lý Xuất Nhập (biết Tiếng Nhật)

Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>