1223  

việc làm nhan vien tieng nhat tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu ( Tiếng Anh/ Tiếng Nhật)

Bình Dương

Tuyển nhân viên tiếng Nhật

Bình Dương - 300 $ một tháng

Nhân Viên Quản Lý Khu Ẩm Thực (Tiếng Nhật + Anh)

Bình Dương

Nhân viên kinh doanh (Tiếng Nhật-Bình Dương)

Bình Dương - 450-500 $ một tháng

Nhân viên thông phiên dịch tiếng nhật phòng kiểm soát dự án

Bình Dương - 500-1.000 $ một tháng

Nhân viên thông phiên dịch tiếng nhật phòng kiểm soát dự án

Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Ngoại ngữ - Nhân Viên Tiếng Nhật Làm Việc Hóc Môn

Cong ty TNHH XNK May Thai Binh Duong - Thái Bình - Bình Dương

BD] Nhân Viên Hành Chính Biết Tiếng Nhật ($250-$350)

Bình Dương - 250-350 $ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật N2, N1

Thủ Dầu Một

Nhân viên bộ phận sản xuất (Tiếng Nhật)

Bình Dương - 350-600 $ một tháng

Nhân viên thông phiên dịch tiếng nhật phòng kiểm soát dự án

Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tổng Vụ (Tiếng Nhật N3)

Bình Dương

Nhân viên thông phiên dịch tiếng nhật phòng kiểm soát dự án

Bình Dương - 500-1.000 $ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất (Tiếng Nhật)

CareerLink's Client - Bình Dương

Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất (Tiếng Nhật)

Bình Dương

Nhân Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Bình Dương

Nhân viên thông phiên dịch tiếng nhật phòng kiểm soát dự án

Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì (Tiếng Nhật )

CareerLink's Client - Bình Dương

Nhân Viên Bảo Trì (Tiếng Nhật )

Bình Dương

Nhân viên thông phiên dịch tiếng nhật phòng kiểm soát dự án

Bình Dương - 500-1.000 $ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>