Việc làm nhan vien tieng nhat tại Bình Dương

Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 1515 việc làm  

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất (biết Tiếng Anh - Tiếng Nhật)

Bình Dương

Nhân Viên Mua Hàng Xuất Nhập Khẩu Tiếng Nhật hoặc tiếng Anh (VSIP2, Bình Dương)

CareerLink's Client - Bình Dương

Nhân Viên Mua Hàng Xuất Nhập Khẩu Tiếng Nhật hoặc tiếng Anh (VSIP2, Bình Dương)

CareerLink's Client - Bình Dương

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Tử ( Tiếng Anh/ Tiếng Nhật)

Bình Dương

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Tử ( Tiếng Anh/ Tiếng Nhật)

Bình Dương

Nhân Viên Nhập Liệu Phòng Kế Hoạch ( Tiếng Nhật)

Bình Dương - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Quản Lý Xuất Nhập (biết Tiếng Nhật)

Bình Dương

Nhân Viên Mua Hàng Xuất Nhập Khẩu Tiếng Nhật hoặc tiếng Anh (VSIP2, Bình Dương)

CareerLink's Client - Bình Dương

Nhân Viên Mua Hàng Xuất Nhập Khẩu Tiếng Nhật hoặc tiếng Anh (VSIP2, Bình Dương)

Bình Dương

Nhân Viên Tổng Vụ Nhân Sự (Biết Tiếng Nhật)

Bình Dương - 500-700 $ một tháng

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng/ Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất (tiếng Nhật)

Bình Dương

Nhân Viên Tổng Vụ Tiếng Nhật hoặc tiếng Anh (VSIP2, Bình Dương)

CareerLink's Client - Bình Dương

Nhân Viên Tổng Vụ Tiếng Nhật hoặc tiếng Anh (VSIP2, Bình Dương)

CareerLink's Client - Bình Dương

Nhân Viên Thiết Kế Auto Cad (biết Tiếng Nhật)

Bình Dương

Nhân Viên Điện - Lắp Ráp Máy (Số Lượng 06) (Tiếng Nhật)

CONG TY TNHH DAITOH INDUSTRY VIET NAM - Bình Dương

Nhân Viên Điện - Lắp Ráp Máy (Số Lượng 06) (Tiếng Nhật)

CONG TY TNHH DAITOH INDUSTRY VIET NAM - Bình Dương

Nhân Viên Điện - Lắp Ráp Máy (Số Lượng 06) (Tiếng Nhật)

CONG TY TNHH DAITOH INDUSTRY VIET NAM - Bình Dương

Nhân Viên Điện - Lắp Ráp Máy (Số Lượng 06) (Tiếng Nhật)

Bình Dương

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Chất Lượng Biết Tiếng Nhật

CONG TY TNHH SAI GON STEC - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>