3032  

việc làm nhan vien tieng nhat tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Kỹ Thuật (biết Tiếng Nhật)

Bình Dương

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất (biết Tiếng Nhật)

Bình Dương

Nhân Viên Nhân Sự Biết Tiếng Nhật

Bình Dương

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự( Tiếng Nhật N3)

Bình Dương

Nhân Viên Kế Hoạch (Tiếng Nhật)

Bình Dương - 7.500.000-8.500.000₫ một tháng

Nhân Viên Thiết Kế, Vẽ Kỹ Thuật Ngành Cơ Khí Biết Anh Hoặc Tiếng Nhật

Bình Dương

Nhân Viên Nhập Liệu Phòng Kế Hoạch ( Tiếng Nhật)

Bình Dương - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng/ Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất (tiếng Nhật)

Bình Dương

Nhân Viên Chất Lượng (biết Tiếng Nhật Hoặc Tiếng Anh)

Bình Dương

Nhân Viên Chất Lượng ( Tiếng Anh/ Tiếng Nhật)

Bình Dương

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng/ Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất (tiếng Nhật

Bình Dương

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng (tiếng Nhật)

Bình Dương

Nhân Viên Chất Lượng (ưu Tiên Biết Tiếng Nhật)

Bình Dương

Nhân Viên Phân Tích Lỗi ( Tiếng Anh/ Tiếng Nhật)

Bình Dương

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất (tiếng Nhật/ Tiếng Anh)

Bình Dương

Nhân Viên Kinh Doanh Biết Tiếng Anh Hoặc Tiếng Nhật

Bình Dương

Nhân Viên Quản Lý Xuất Nhập (biết Tiếng Nhật)

Bình Dương

Nhân Viên Văn Phòng Phòng Quản Lý Chất Lượng (Tiếng Nhật)

Bình Dương

Ngoại ngữ - Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Nhật (Phòng Sản Xuất) - Vsip2, Bình Dương

Cong Ty TNHH MTV ASAHI TEC VN - Bình Dương

Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Nhật

Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>