2292  

việc làm nhan vien tieng nhat tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

] Nhân Viên quản lý kho biết Tiếng Nhật

Bình Dương - 700-800 $ một tháng

Nhân Viên Kế Toán (Tiếng Nhật N3)

Bình Dương

Nhân viên vận hành máy (Line ép nhựa - Tiếng Nhật)

Bình Dương - 300-400 $ một tháng

NHÂN VIÊN TỔNG VỤ BIẾT TIẾNG NHẬT

Bình Dương

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng Biết Tiếng Nhật

Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Bình Dương

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất (biết Tiếng Anh - Tiếng Nhật)

Bình Dương

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng (tiếng Nhật)

Bình Dương

Nhân Viên Nhập Liệu Phòng Kế Hoạch ( Tiếng Nhật)

Bình Dương - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất ( Tiếng Nhật )

Bình Dương

Nhân Viên Quản Lý Xuất Nhập (biết Tiếng Nhật)

Bình Dương

Nhân Viên Biên - Phiên Dịch Tiếng Nhật

Bình Dương

Nhân Viên Kế Hoạch Tiếng Nhật

Bình Dương

Nhân Viên Phân Tích Hóa Môi Trường (tiếng Nhật Hoặc Tiếng Anh)

Bình Dương

Nhân Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Bình Dương

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất (biết Tiếng Nhật)

Bình Dương

Nhân Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Bình Dương

Nhân Viên Kỹ Thuật (biết Tiếng Nhật)

Bình Dương

Nhân Viên Phòng Quản Lý Chất Lượng - QC (tiếng Nhật)

Bình Dương

Nhân Viên Quản Lý Kho Vật Tư ( Tiếng Nhật )

Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>