1917  

việc làm nhan vien tieng nhat tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Gia Công CNC (Tiếng Nhật)

Bình Dương - 350-600 $ một tháng

Nhân Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật (10 Người)

Bình Dương

Nam Nhân Viên Vận Hành Biết Tiếng Nhật (1 Người)

Bình Dương

Tuyển Nhân viên thông phiên dịch tiếng nhật phòng phàn nàn khách hàng

Bình Dương

NHÂN VIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT N2, N1

Kyoritsu Bussan Vietnam Co., Ltd - Bình Dương

Nhân Viên Tổng Vụ Kiêm Phiên Dịch Tiếng Nhật (Bình Dương)

Bình Dương - 400-550 $ một tháng

Kho vận/Vật tư - Nhân Viên Vận Hành Biết Tiếng Nhật (1 Người)

Cong Ty TNHH Xe Buyt Becamex Tokyu - Bình Dương

Nhân Viên Hành Chánh Biết Tiếng Nhật

Bình Dương

Tuyển Nhân viên thông phiên dịch tiếng nhật phòng phàn nàn khách hàng

Bình Dương

Nhân Viên Kinh Doanh (Tiếng Nhật hoặc Anh)

CareerLink's Client - Bình Dương

Nhân Viên Sản Xuất – Xi Mạ (Tiếng Nhật N3)

Bình Dương - 300-500 $ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh (Tiếng Nhật hoặc Anh)

Bình Dương

Nhân Viên Kinh Doanh – Bình Dương (Tiếng Nhật N2)

Bình Dương

Nhân Viên Kinh Doanh - Bình Dương (Tiếng Nhật N2)

CareerLink's Client - Bình Dương

Nhân Viên Chất Lượng (Tiếng Nhật N3)

Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương

Nhân Viên Kinh Doanh - Bình Dương (Tiếng Nhật N2)

Bình Dương - 700-900 $ một tháng

Nhân Viên Chất Lượng (Tiếng Nhật N3)

Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương

Nhân viên thông phiên dịch tiếng Nhật phòng khách hàng

Bình Dương

Nhân viên thông phiên dịch tiếng Nhật phòng khách hàng

Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Qa Biết Tiếng Nhật

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>