1590  

việc làm nhan vien tieng nhat tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên biên - phiên dịch tiếng Nhật

Doanh nghiep tu nhan Viet Nhat - Bình Dương

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự( Tiếng Nhật N3)

Bình Dương

Nhân Viên Bảo Trì Xưởng (Biết Tiếng Nhật)

Bình Dương

Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự/ Tổng Vụ (Biết Tiếng Nhật)

Bình Dương

Nhân viên phiên dịch tiếng Nhật

Cong ty TNHH MTV XNK May mac Thanh Thuy - Bình Dương

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Nhật

Bình Dương

Nhân Viên Bảo Trì -Biết Tiếng Nhật

Vinh - Bình Dương

Nhân viên biên phiên dịch tiếng Nhật

Cong ty Wonderful Saigon Electrics - Bình Dương

Nhân viên sản xuất (biết tiếng Nhật)

Cong ty TNHH Wonderful Sai Gon Electrics - Bình Dương

Nhân viên kế hoạch sản xuất, giám sát xuất hàng (tiếng Nhật)

CONG TY TNHH PHAT TRIEN - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kế hoạch tiếng Nhật

CONG TY TNHH PHAT TRIEN - Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên biên phiên dịch tiếng Nhật

Cong Ty ISSEIKI FURNITURE(VIET NAM) - Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên biết Tiếng Nhật

Cong ty TNHH Sai Gon STEC - Bình Dương

Nhân viên biên dịch tiếng Nhật

Cong ty Nitto Denko VN - Bình Dương

Nhân viên phụ trách xuất hàng (Tiếng Nhật)

Cong ty Wonderful Saigon Electrics - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên Biên phiên dịch Tiếng Nhật (Có thể làm ca đêm)

Cong ty TNHH Wonderful Sai Gon Electrics - Bình Dương

Nhân viên Biên phiên dịch Tiếng Nhật

Cong ty TNHH Wonderful Sai Gon Electrics - Bình Dương

Nhân viên Marketing (Tiếng nhật)

Cong ty TNHH Ecru Vina - Bình Dương

Nhân viên phiên dịch tiếng Nhật

Cong ty TNHH Flex Viet Nam - Bình Dương

Nhân viên sản xuất (biết tiếng Nhật)

Cong ty TNHH Wonderful Sai Gon Electrics - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>