Việc làm nhan vien tieng nhat tại Bình Dương

Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 2779 việc làm  

Nhân Viên Văn Phòng Phòng Quản Lý Chất Lượng (Tiếng Nhật)

Bình Dương

Nhân Viên Thiết Kế ( Tiếng Nhật)

Bình Dương - 10.000.000-17.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Văn Phòng - Tiếng Nhật

Bình Dương

Nhân Viên Kinh Doanh Biết Tiếng Anh Hoặc Tiếng Nhật

Bình Dương

Nhân Viên Kỹ Thuật (biết Tiếng Nhật)

Bình Dương

Nhân Viên Kỹ Thuật (biết Tiếng Nhật)

Bình Dương

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất (Tiếng Nhật N3)

Cong Ty TNHH MTV ASAHI TEC VN - Bình Dương - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất (biết Tiếng Anh - Tiếng Nhật)

Bình Dương

Ngoại ngữ - [Bình Dương] Nhân Viên Biên - Phiên Dịch Tiếng Nhật (600$~700$)

Cong Ty TNHH MTV ASAHI TEC VN - Bình Dương

Nhân Viên Văn Phòng Phòng Quản Lý Chất Lượng (Tiếng Nhật)

Thủ Dầu Một

Nhân Viên Quản Lý Kho Và Sản Xuất (Tiếng Nhật N3 - Bình Dương)

Bình Dương

Nhân Viên IT Biết Tiếng Nhật

Bình Dương - 450-700 $ một tháng

Nhân Viên Quản Lý Xuất Nhập (biết Tiếng Nhật)

Bình Dương

Nhân Viên Nhập Liệu Phòng Kế Hoạch ( Tiếng Nhật)

Bình Dương - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên IT Biết Tiếng Nhật

Bình Dương - 450-700 $ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất (Tiếng Nhật N3)

Cong Ty TNHH MTV ASAHI TEC VN - Bình Dương - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thu Mua (Tiếng Anh Hoặc Tiếng Nhật)

Bình Dương

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất (tiếng Nhật/ Tiếng Anh)

Bình Dương

Nhân Viên Quản Lý Kho Vật Tư ( Tiếng Nhật )

Bình Dương

Nhân Viên QC ( Tiếng Nhật N3 )

Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>