Việc làm nhan vien tieng nhat tại Bình Dương

Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 3130 việc làm  

Nhân Viên QA Nói Tiếng Nhật

Tieng Viet - Bình Dương

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Tử ( Tiếng Anh/ Tiếng Nhật)

Bình Dương

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Tử ( Tiếng Anh/ Tiếng Nhật)

Bình Dương

Nhân Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Bình Dương

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất (biết Tiếng Nhật)

Bình Dương

Nhân Viên Văn Phòng - Tiếng Nhật

Bình Dương

Nhân Viên Quản Lý Xuất Nhập (biết Tiếng Nhật)

Bình Dương

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất ( Tiếng Nhật )

Bình Dương

Nhân Viên Kinh Doanh Biết Tiếng Anh Hoặc Tiếng Nhật

Bình Dương

Nhân Viên Kỹ Thuật (biết Tiếng Nhật)

Bình Dương

Việc làm J659] Nhân viên thông dịch tại nhà máy (trình độ tiếng Nhật N2)

Bình Dương - 700-1.000 $ một tháng

Nhân Viên Biên - Phiên Dịch Tiếng Nhật

Bình Dương

Nhân Viên Nhập Liệu Phòng Kế Hoạch ( Tiếng Nhật)

Bình Dương - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Bình Dương

Nữ Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất (tiếng Nhật/tiếng Anh)

Bình Dương

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất (biết Tiếng Nhật)

Bình Dương

Nhân Viên Chất Lượng (biết Tiếng Nhật Hoặc Tiếng Anh)

Bình Dương

Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự (Tiếng Nhật N3)

Bình Dương

Nhân Viên QC ( Tiếng Nhật N3)

Bình Dương

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất (tiếng Nhật/ Tiếng Anh)

Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>