206  

việc làm nhan vien thu mua tại Đồng Nai

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nam Nhân Viên Kỹ Thuật Thu Mua

Cong ty TNHH Olympus Viet nam - Đồng Nai

Nữ Nhân Viên Phòng Thu Mua (Biết Tiếng Nhật)

Cong ty TNHH Olympus Viet nam - Đồng Nai

Nhân Viên Thu Mua (Biết Tiếng Nhật & Tiếng Anh)

Đồng Nai - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thu Mua (Biết Tiếng Nhật & Tiếng Anh)

Cong ty TNHH Viet Nam TAKAGI - Biên Hòa

Nữ Nhân Viên Phòng Thu Mua (Biết Tiếng Nhật)

Đồng Nai

Nam Nhân Viên Kỹ Thuật Thu Mua

Đồng Nai

Nhân Viên Thu Mua

Biên Hòa

Nhân Viên Thu Mua ( Tiếng Hoa )

Đồng Nai

Dệt may - Nhân Viên Thu Mua (Biết Tiếng Nhật & Tiếng Anh) - Gấp

Cong ty TNHH Viet Nam TAKAGI - Đồng Nai - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Thu Mua

Cong ty CP Gach men Chang Yih - Đồng Nai - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thu Mua (biết Tiếng Nhật & Tiếng Anh)

Đồng Nai

Nhân viên thu mua 25

Cong ty Co phan gach men V.T.C - Đồng Nai

Tuyển 3 nhân viên nam thu mua nợ tại Đồng nai

Đồng Nai - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển nhân viên nam thu mua nợ tại Đồng nai

Đồng Nai - 6.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển Gấp 10 nhân viên nam thu mua nợ tại Đồng nai

Đồng Nai - 6.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển Gấp 10 nhân viên nam thu mua nợ tại Đồng nai

Đồng Nai - 6.000.000₫ một tháng

Tuyển Gấp 10 nhân viên nam thu mua nợ tại Đồng nai

Đồng Nai - 6.000.000-10.000.000₫ một tháng

NAM NHÂN VIÊN THU MUA NGUYÊN LIỆU

Đồng Nai

Nhân viên phòng thu mua

Đồng Nai

Trợ Lý Thu Mua (Purchasing Assitant) 26

Cong Ty CP Thuc An Chan Nuoi Spotlight - Biên Hòa

trang:     1 | 2 | 3    >>