194  

việc làm nhan vien thu mua tại Đồng Nai

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Thu Mua Máy Móc Thiết Bị Cho Nhà Máy

Đồng Nai

Nhân viên thu mua biết tiếng hoa

Cong ty TNHH Dah sheng Viet Nam - Đồng Nai

Nhân Viên Thu Mua

Đồng Nai

NHÂN VIÊN THU MUA TỔNG HỢP

Đồng Nai

NHÂN VIÊN THU MUA TỔNG HỢP

CONG TY CO PHAN CHAN NUOI C.P. VIET NAM - Biên Hòa

Nhân viên Kỹ thuật của Phòng Thu mua (biết Tiếng Nhật)

Cong ty TNHH Olympus Viet nam - Đồng Nai

Nhân viên phòng Thu mua (biết Tiếng Nhật)

Cong ty TNHH Olympus Viet nam - Đồng Nai

Nhân Viên Thu Mua

Biên Hòa

Nữ Nhân Viên Phòng Thu Mua (biết Tiếng Nhật)

Đồng Nai

Nữ Nhân Viên Phòng Thu Mua (biết Tiếng Nhật)

Đồng Nai

Nam Nhân Viên Kỹ Thuật Thu Mua (biết Tiếng Nhật)

Đồng Nai

Nam Nhân Viên Kỹ Thuật Thu Mua (biết Tiếng Nhật)

Đồng Nai

Nhân Viên Thu Mua (biết Tiếng Nhật & Tiếng Anh)

Đồng Nai

Tuyển gấp 3 nhân viên nam thu mua nợ tại Đồng nai

Đồng Nai - 6.000.000₫ một tháng

Tuyển 3 nhân viên nam thu mua nợ tại Đồng nai

Đồng Nai - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN THU MUA VẬT TƯ

Đồng Nai

Kỹ Sư Thu Mua

Đồng Nai

Trợ Lý Thu Mua (Tiếng Hoa)

Đồng Nai

Trợ lý thu mua 23

Cong ty TNHH Quoc Te Kim Bao Son VN - Đồng Nai

DON1114-026] NHÂN VIÊN MUA HÀNG (USD 500 - 800)

Đồng Nai - 500 $ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>